Михайлюк Олексій Григорович

Олексі́й Григо́рович Михайлю́к (*15 березня 1920, Велика Вільшанка — †1994) — український педагог-історик.

Олексій Григорович Михайлюк
Народився 15 березня 1920(1920-03-15)
Велика Вільшанка
Помер 1994(1994)
Діяльність історик
Науковий ступінь доктор історичних наук

Біографічні відомості ред.

Народився 15 березня 1920 року в селі Велика Вільшанка Васильківського району Київської області в селянській родині. У 1937 році закінчив Білоцерківське педагогічне училище. У 1937–1939 роках працював у середній школі в селі Покащів Ємільчинського району Житомирської області і водночас заочно навчався у Житомирському інституті.

З осені 1939 року проходив дійсну військову службу, був учасником Другої світової війни. Після демобілізації навчався на історичному факультеті Київського педінституту імені М. Горького. Відтоді праця О. Г. Михайлюка тісно пов'язана з вивченням та викладанням історії. Захистив у 1951 році кандидатську дисертацію на тему «Селянський рух на Лівобережній Україні в 1905–1907 рр.».

У вересні 1955 року О. Г. Михайлюк розпочав роботу в Луцькому державному педагогічному інституті імені Лесі Українки. Працював деканом історичного факультету, завідувачем кафедри історії СРСР та УРСР, проректором з наукової роботи.

У 1968 році Олексій Григорович Михайлюк захистив докторську дисертацію на тему «Селянський рух на Лівобережній Україні між двома буржуазно-демократичними революціями (червень 1907 — лютий 1917 рр.)» а в 1972-му був затверджений у вченому званні професора.

Помер Олексій Михайлюк у липні 1994 року.

Праці ред.

Михайлюк — автор близько 160 наукових статей і п'яти монографій.

Колективні праці, створені під науковим керівництвом Олексія Михайлюка:

 • «Історія міст і сіл УРСР: Волинська область» (1970);
 • «Історія Волині: з найдавніших часів до наших днів» (О. Г. Михайлюк, І. В. Кічий, М. Д. Півницький та ін., 1988);
 • Ілляшенко Я., Михайлюк О., Оксенюк Р. «Луцьк: Історико-краєзнавчий нарис» (1974);
 • Михайлюк О. Г., Кічий І. В. «Історія Луцька» (1991).

Громадська діяльність ред.

О. Г. Михайлюк вів громадсько-політичну роботу. 13 років він очолював Луцьку міську організацію товариства «Знання», двічі обирався депутатом Волинської обласної ради депутатів трудящих.

Відзнаки і нагороди ред.

За плідну наукову роботу Олексій Михайлюк був нагороджений 6-ма медалями, Грамотою Президії Верховної Ради УРСР, йому було присвоєно почесне звання заслуженого працівника вищої школи УРСР, він став лауреатом премії імені Д. Яворницького (1993).

Праці ред.

 1. Михайлюк О. Г. Більшовики України в боротьбі за селянство (1905 — лютий 1917). — Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1967. — 140 с.
 2. Михайлюк О. Г. Волинське товариство дослідників Волині // Минуле і сучасне Волині: Краєзнавство: історія, здобутки; перспективи: Тези доп. та повідомл. ІІ регіонал. «Велика Волинь» і VI обл. іст.-краєзн. конф. — Луцьк, 1992. — С. 15-16.
 3. Михайлюк О. Г. Джерела для вивчення соціально-економічного становища селян Волинської губернії напередодні і в роки першої світової війни // Минуле і сучасне Волині: Проблеми джерелознавства: Тези доп. та повідомл. VII Волин. іст.-краєзн. конф. — Луцьк, 1994. — С. 97-101.
 4. Михайлюк О. Г. Історико-краєзнавча і культурно-освітня діяльність братства на Волині // Тези наукової конференції до 100-річчя Волинського єпархіального давньосховища. — Житомир, 1993. — С. 8-9.
 5. Михайлюк О. Г. Історичне краєзнавство на Волині в 1921–1939 рр. // Волинський музей. Історія і сучасність: Тези та матеріали І наук.-практ. конф., присвяч. 65-річчю Волин. краєзн. музею та 45-річчю Колодяжнен. літ.-матеріал. музею Лесі Українки. — Луцьк, 1997. — С. 7-8.
 6. Михайлюк О. Г. Історія Луцька / О. Г. Михайлюк, І. В. Кічий. — Львів: Світ, 1991. — 192 с.

Михайлюк О. Г. Луцьке товариство ім. Лесі Українки — культурно-освітній осередок Волині // Тези конференції, присвяченої «Атласу історії культури Волинської області». — Луцьк, 1991. — С. 73-79.

 1. Михайлюк А. Г. Рабочее движение на Волыни в 1905 г. // Рабочий класс Украины в общем российском революционно-освободительном движении: Сб. науч. трудов. — К., 1988. — С. 137–145.
 2. Михайлюк О. Г. Розвиток історичних досліджень на Волині за роки радянської влади // Минуле і сучасне Волині: Тези доп. та повідомл. ІІІ Волин. іст.-краєзн. конф. — Луцьк, 1989. — С. 102–105.
 3. Михайлюк О. Г. Селянський рух на Волині в 1917 році // Наукові записки Луцького педінституту. — Луцьк, 1957. — Т.7. — С. 89-100.
 4. Михайлюк О. Г. Селянський рух у Волинській губернії в 1905 році // Велика Волинь: минуле і сучасне: Матеріали міжнар. наук.-краєзн. конф. — Хмельницький, 1994. — С. 139–142.
 5. Михайлюк О. Г. Участь міського населення Волині у Визвольній війні 1648–1654 рр. // Актуальні проблеми розвитку міст. та міського самоврядування: Історія і сучасність: Тези міжнар. наук.-практ. конф. — Рівне, 1993. — С. 103–104.
 6. Ілляшенко Я. Луцьк: Іст.-краєзн. нарис / Я. Ілляшенко, О. Михайлюк, Р. Оксенюк. — Львів: Каменяр, 1974. — 63 с.
 7. Історія Волині: З найдавніших часів до наших днів / О. Г.  Михайлюк,  І.  В.Кичій,   М.  Д.  Півницький   та ін.  — Львів: Вища шк., 1988. — 238 с.
 8. Історія міст і сіл УРСР: Волинська обл. — К.: Вид-во АН УРСР, 1970. — 746 с.

О. Г. Михайлюк — член редколегії і автор багатьох нарисів.

 1. Луцьк: (Нарис історії міста) / Авт.: О. Г. Михайлюк, Р. Н. Оксенюк, В. О. Замлинський та ін. — Луцьк, 1959. — 119 с.
 2. Луцький державний педагогічний інститут ім. Лесі Українки: Нарис історії / Авт. колектив: О. Г. Михайлюк, Б. Й. Заброварний, В. О. Кудь, Л. К. Українець. — Львів: Світ, 1992. — 88 с.

Посилання ред.

Література ред.

 • Баженов Л. В. Михайлюк Олексій Григорович // Баженов Л. В. Поділля в працях дослідників і краєзнавців XIX-ХХ ст. — Кам'янець-Подільський, 1993. — С. 288.
 • Бондаренко Г. Історичне краєзнавство Волині: Кн.1. — Луцьк: Вежа, 2003. — 247 с.

Про О.Михайлюка — с. 28, 39, 53, 56, 104, 105, 119, 120, 122, 126,134, 137, 141, 142, 174, 202, 210, 212, 214, 215, 221, 231, 232, 239.

 • Михайлюк Олексій Григорович // Краєзнавці України: (Сучас. дослід. рідн. краю): Довід. — К.; Кам'янець-Подільський, 2003. — Т.1. — С. 142.
 • Михайлюк Олексій Григорович // Укр. іст. журн. — 1994. — № 6. — С. 155.