Михайловський Віталій Миколайович

доктор історичних наук

Віта́лій Микола́йович Михайло́вський (нар. 10 листопада 1974, Кам'янець-Подільський) — український історик.

Михайловський Віталій Миколайович
Народився 10 листопада 1974(1974-11-10) (46 років)
Кам'янець-Подільський
Країна Flag of the Soviet Union.svg СРСР
Flag of Ukraine.svg Україна
Діяльність історик
Ступінь доктор історичних наук
Науковий керівник Наталя Яковенко

Досліджує історію Поділля та руських земель (Руське та Белзьке воєводства) Польського королівства другої половини 14—16 століть; історичну географію Поділля; історію парламентаризму на українських землях у 14 - 17 століттях. Доцент (2013). Кандидат (2004), доктор (2013) історичних наук.

БіографіяРедагувати

Народився 10 листопада 1974 року в Кам'янці-Подільському. 1997 року закінчив історичний факультет Кам'янець-Подільського державного педагогічного інституту (нині Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка).

Учень Наталії Яковенко. 12 листопада 2004 року в Національному університеті «Києво-Могилянська академія» захистив кандидатську дисертацію «Надавча поземельна політика володарів Західного Поділля (1402—1506 рр.)». 27 серпня 2013 року в Інституті українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України (м. Львів) захистив докторську дисертацію «Подільська шляхта у другій половині XIV — 70-х роках XVI століття».

Виявив у Варшавському архіві давніх актів найдавнішу на сьогодні писемну згадку про Хмельницький: Плоскирівці, які стали теперішнім Хмельницьким, 10 лютого 1431 року за сто гривень польський король Владислав ІІ Ягайло у c. Сопот (давнє Сандомирське воєводство) записав Янові Чанстуловському. Як зазначив Віталій Михайловський, «це відкриття сталося цілком несподівано. Просто підіймався шар документів тієї пори»[1].

Викладав середньовічну та ранньомодерну історію України в Київському університеті імені Бориса Грінченка та історію руських земель у складі Польського королівства (1340—1572) в Національному університеті «Києво-Могилянська академія».

В 2012 р. у київському видавництві «Темпора» побачила світ монографія «Еластична спільнота. Подільська шляхта в другій половині XIV — 70-х роках XVI ст.». В 2018 р. видавництво «Темпора» видало перші дві книжки з серії «Студії з історії парламентаризму на українських землях у XIV–XX ст.»[2][3].

З вересня 2015 до червня 2016 р. очолював кафедру історії України у Київському університеті імені Бориса Грінченка.

ПраціРедагувати

Монографії
 • Еластична спільнота. Подільська шляхта в другій половині XIV — 70-х роках XVI ст. — К., 2012. — xxviii + 448 c., іл., карти.
 • «Прикладом своїх предків...» (Вступ) // «Прикладом своїх предків...». Історія парламентаризму на українських землях у 1386–1648 роках: Польське королівство та Річ Посполита / Віталій Михайловський, Олексій Вінниченко, Ігор Тесленко, Петро Кулаковський / За ред. Віталія Михайловського [= Студії з історії парламентаризму на українських землях у XIV–XX ст. – Том I ] – Київ: Темпора, 2018. – 384 с.
 • Бібліографія парламентаризму на українських землях до 1648 року: Польське королівство, Велике князівство Литовське, Річ Посполита [= Студії з історії парламентаризму на українських землях XIV–XX ст. – Том ІІ ]. Київ: Темпора, 2018. – с 192 с.
 • European Expansion and the Contested Borderlands of Late Medieval Podillya, Ukraine. - Arc Humanities Press, 2019. - 188 p.
 • Історія, мова, географія: топоніми середньовічного Поділля. - Київ: Темпора, 2021. - 412 с.
Статті
 • Земельні надання Владислава II — джерело до історії Поділля в першій третині XV ст. // Молода нація. — 2000 . — № 1. — С. 246—264.
 • Чотири надання для родини Гинковичів (20-ті — 40-ві рр. XV ст.) // Молода нація. — 2000. — № 4. — С. 129—136 .
 • Початки уряду кам'янецького генерального старости (1431—1446 рр.) // Київська старовина. — 2001. — № 3. — С. 163—169 .
 • Матеріали до itineraria подільських воєвод, каштелянів і старост у XV ст. // Молода нація. — 2001. — № 3. — С. 149—168 .
 • Документи подільських (кам'янецьких) генеральних старост на заставу королівщин (1442—1506 рр.) // Київська старовина. — 2003. — № 2. — C. 65—81.
 • Привілей короля Владислава III на Кам'янецьке староство для Теодорика з Бучача 1442 р. // Наукові праці Кам'янець-Подільського державного педагогічного університету. Історичні науки. — Кам'янець-Подільський, 2003 . — Т. 11. — C. 44—58.
 • Роздача земельної власності на Західному Поділлі за Владислава II Яґайла (1402—1413, 1431—1434) // Вісник Львівського університету. Серія історична. — 2003. — Вип. 38. — С. 595—630.
 • Перші згадки про населені пункти Західного Поділля на підставі королівських, великокнязівських та старостинських привілеїв (1402—1444) // Історико-географічні дослідження в Україні. Збірка наукових праць. — К. : Інститут історії, 2003. — Число 6. — С. 213—239.
 • Західне Поділля під володінням Вітовта у 1411—1430 роках: надавча політика у світлі документів // До джерел. Збірник наукових праць на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70-річчя. — Київ — Львів, 2004. — T. 2. — С. 110—128.
 • Надання земельної власності у Подільському воєводстві за панування Владислава III (1434—1444) // Український археографічний щорічник. — К., 2004. — Випуск 8/9. — С. 227—265.
 • Джерельні згадки про Проскурів у XV столітті // Український археографічний щорічник. — К., 2004. — Випуск 8/9. — С. 771. http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/uashch/2004_8-9/Myhajlovsky.pdf
 • Надавча поземельна політика володарів Західного Поділля (1402—1506 рр.) [Текст]: автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01. — К. : Національний ун-т «Києво-Могилянська академія». — К., 2004 . — 16 с.
 • Велика земельна власність на західному Поділлі у XV ст. (на прикладі документів для Шафранців та Одровонжів) // Kamieniec Podolski: Studia z dziejów miasta i regionu / Pod redakcją Feliksa Kiryka. — T. 2. — Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005 . — S. 90—98.
 • Земельні надання за часів панування Яна-Ольбрахта (1492—1501) та Олександра (1501—1506) // Місто Хмельницький в контексті історії України. Матеріали наукової конференції, присвяченої встановленню дати «1431 рік» датою найдавнішої згадки про Хмельницький в історичних документах / Ред. кол. Л. В. Баженов, В. М. Ботушанський, І. С. Винокур та ін. — Хмельницький—Кам'янець-Подільський, 2006 . — С. 174—181 .
 • Роздача земельної власності у Подільському воєводстві за Казимира IV (1448—1992) // Записки наукового товариства імені Шевченка. — Львів, 2006. — Т. 251. — С. 399—438.
 • Формування латифундії Миколая Бедриха з Бедриховець у Подільському воєводстві у другій половині XV ст. // Університет. — 2006 . — № 6. — C. 9-17.
 • Документ для кам'янецького підстарости Яна Срочицького 1527 року на пляц у Кам'янці (історії однієї родини з Поділля у XVI ст) // Регіональна історія України. Збірник наукових статей / Головний редактор В. Смолій. — К. : Інститут історії України НАН України, 2008 . — Вип. 2. — С. 273—284 .
 • Nużny człowiek. Szkic do dziejów starostwa Kamienieckiego w drugiej połowie XVI wieku // Historia vero testis temporum. Księga honorowa ku czi prof. Krzysztofa Baczkowskiego. — Kraków, 2008 . — S. 527—533 .
 • Описи кам'янецького та летичівського замків 1613 р. // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. — Том 18. На пошану професора В. С. Степанкова. — Кам'янець-Подільський, 2008 . — С. 98-116 . http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Npkpnu/Ist/2008_18/18.10%20Myhajlowskyj.htm
 • Як подільська шляхта означувала свою територію (за матеріалами комісарських свідчень 1564 р.) // Наукові записки. Збірник молодих вчених та аспірантів / Інститут археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. — Т. 19 (y 2-х кн.). Тематичний випуск: «Джерла локальної історії: методи дослідження, проблеми інтерпретації, популяризація». Кн. I . — К., 2009 . — С. 158—169 . http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nzzpmv/2009_19_1/NZ!19%28158-169%29.pdf
 • Правління Коріатовичів на Поділлі (1340-ві — 1394 рр.): соціальна структура князівського оточення] // Український історичний журнал. — К. : «Дієз-продукт», 2009. — № 5. — С. 34—47.
 • Летичів // Українська історична енциклопедія. — К., 2009 . — Т. 6. — С. 129—130 . http://history.org.ua/?l=EHU&verbvar=Letich%B3v&abcvar=15&bbcvar=6
 • Януш Марек Куртика // Український історичний журнал. — 2010 . — № 3. — С. 234—236 . http://history.org.ua/JournALL/journal/2010/3/24.pdf
 • Васальні стосунки князів Коріатовичів із Казимиром ІІІ та Людовіком Угорським // Український історичний журнал. — К. : «Дієз-продукт», 2010 . — № 4. — С. 4—15. http://history.org.ua/JournALL/journal/2010/4/3.pdf
 • Історія одного розмежування біля Крилоса в 1412 році // Вісник львівського університету. Серія історична. — Львів, 2010 . — Вип. 45. — С. 521—544 .
 • Historiografia ukraińska w ciągu ostatnich piętnastu lat // Widziane z zewnątrz. — Warszawa, 2011 . — Tom I . — S. 219—226 .
 • Південно-східний кордон Корони Польської у XV ст. // Східний світ. — 2011 . — № 3. — С. 108—113 .
 • Януш Куртика як історик Поділля // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету. Історичні науки. — Кам'янець-Подільський, 2011 . — Т. 21. — С. 86-92. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Npkpnu/2011_21/20_8.pdf
 • Підляське воєводство // Енциклопедія історії України. — К., 2011 . — Т. 8. — С. 237—238 .
 • Повіт // Енциклопедія історії України. — К., 2011 . — Т. 8. — С. 283—284 . (у співавторстві з В. С. Шандрою).
 • Подільська земля // Енциклопедія історії України. — К., 2011 . — Т. 8. — С. 304 .
 • Подільське воєводство // Енциклопедія історії України. — К., 2011 . — Т. 8. — С. 304—305 .
 • Подільське генеральне староство // Енциклопедія історії України. — К., 2011 . — Т. 8. — С. 305 .
 • Подільське князівство // Енциклопедія історії України. — К., 2011 . — Т. 8. — С. 305—306 .
 • Podole po Grunwaldzie (1410—1430): walka Witolda z Jagiełłą // Jogailos ir Vytauto laikai. Mokslinių straipsnių rinkinys, skirtas Žalgirio mūšio 600-osioms metinėms. — Kaunas, 2011. — P. 120—129.
 • Ревізія листів" на володіння королівщинами у 1564 р. для родини Бучацьких-Язловецьких-Творовських у Подільському воєводстві // Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. — Вип. 4. На пошану професора А. О. Копилова. — Кам'янець-Подільський, 2011. — С. 115—125. http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vkpnui/2011_4/2_10.pdf
 • Quod dulce et decorum est pro patria mori. Жолкевські і Жовква // Ї. Незалежний культурологічний часопис. — 2012. — Число 67. Режим доступу: http://www.ji.lviv.ua/n67texts/Mychajlovskyj Zolkewski Zowkwa.htm
 • Вищі урядники Польського королівства на руських землях у 1434—1506 роках: спроба колективного портрета // Theatrum humanae vitae. Студії на пошану Наталі Яковенко. — К., 2012. — С. 162—177.
 • Доля актових книг історичного Поділля: два епізоди з 1595 і 1704 років // Крізь століття. Студії на пошану Миколи Крикуна з нагоди 80-річчя / Українознавча наукова бібліотека НТШ. — Число 33. — Львів, 2012. — С. 396—416.
 • Egzekucja dóbr rodziny Buczackich — Jazłowieckich — Tworowskich na Podolu w 1564 roku // Wobec Króla i Rzeczpospolitej Magnateria w XVI—XVIII wieku / Red. Ewa Dubas-Urwanowicz, Jerzy Urwanowicz. — Kraków: Avalon, 2012. — S. 391—408.
 • Православні парафії Подільського воєводства за матеріалами поборових реєстрів 1560-х рр. // Український історичний журнал. — 2012. — № 6. — C. 130—144. http://history.org.ua/JournALL/journal/2012/6/10.pdf
 • Руське воєводство // Енциклопедія історії України. — К., 2012. — Т. 9. — С. 396—398.
 • Руське генеральне староство // Енциклопедія історії України. — К., 2012. — Т. 9. — С. 398—399.
 • Руський домен короля // Енциклопедія історії України. — К., 2012. — Т. 9. — С. 399—400.
 • Стани (Київська Русь, Польське королівство, ВКЛ, Річ Посполита) // Енциклопедія історії України. — К., 2012. — Т. 9. — С. 798—799.
 • Вищі урядники руських воєводств Польського королівства у 1506—1572 роках. Відкрита/закрита група // Проблеми історії країн Центрально-Східної Європи. Збірник наукових праць. — Кам'янець-Подільський, 2012. — Вип. 3. — С. 80—93. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Pikctse/2012_3/P-80-93.pdf
 • Генеральний подільський староста Станіслав Лянцкоронський (1510—1535 рр.) // Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. — Кам'янець-Подільський, 2012. — Вип. 5: На пошану професора М. Б. Петрова. — С. 134—143. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vkpnui/2012_5/2_7.pdfhttp://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vkpnui/2012_5/2_7.pdf
 • Хто представляв Подільське воєводство на сеймах Польського королівства у 1494—1548 рр. // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. — Кам'янець-Подільський, 2012. — Т. 22. — C. 336—346.
 • Jak szlachta podolska postrzegała swoje terytorium w latach sześćdziesiątych XVI wieku // Narodziny Rzeczypospolitej. Studia z dziejów średniowiecza i czasów wsczesnonozytnych / Pod red. W. Bukowskiego i T. Jurka. — Kraków : Towarzystwo Naukowe «Societas Vistulana», 2012. — S. 469—478.
 • Тестамент Георгія Єдзеєвича Циборовського з 1553 року писаний в Києві // Київська стровина. — 2012. — № 2. — С. 94-97.
 • Спитко з Мельштина — володар Західного Поділля в 1395—1399 рр. // Україна в Центрально-Східній Європі. — К. : Інститут історії НАН України, 2013. — Вип. 12—13. — С. 211—224.
 • Подільська шляхта в другій половині XIV — 70-х роках XVI ст. / Автореферат дис. на здобуття наук. ступ. доктора іст. наук. — Львів, 2013. — 32 с.
 • Феодалізм (розділ «Феодалізм в Україні») // Енциклопедія історії України. — К., 2013. — Т. 10. — С. 283—284. (у співавторстві з К.Галушком)
 • Холмська земля // Енциклопедія історії України. — К., 2013. — Т. 10. — С. 404—405.
 • Шабульдо Ф. М. // Енциклопедія історії України. — К., 2013. — Т. 10. — С. 588.
 • Шляхта // Енциклопедія історії України. — К., 2013. — Т. 10. — С. 647—648.
 • Юрій II (Болеслав Тройденович) // Енциклопедія історії України. — К., 2013. — Т. 10. — С. 705—706.
 • Ягайло // Енциклопедія історії України. — К., 2013. — Т. 10. — С. 721—722.
 • Ягеллони // Енциклопедія історії України. — К., 2013. — Т. 10. — С. 722—723.
 • Ян Ольбрахт // Енциклопедія історії України. — К., 2013. — Т. 10. — С. 748—749.
 • Зображення подільської земської печатки на документі з 1594 р. // Ministri historiae: pagalbiniai istorijos mokslai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tyrimuose: mokslinių straipsnių rinkinys, skirtas dr. Edmundo Antano Rimšos 65-mečio sukakčiai / Lietuvos istorijos institutas; sudarytojai Zigmantas Kiaupa, Jolita Sarcevičienė; [redakcinė kolegija: Zigmantas Kiaupa … [et al.]. — Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2013. P. 325—332.
 • Результативність сеймів для Подільського воєводства у 1493—1526 рр. за матеріалами Коронної метрики // Patrimonium. Студії з ранньомодерної історії Центрально-Східної Європи XVI—XVIII ст. — Київ—Краків : Laurus — Historia Iagellonica, 2015. — C. 11—30.
 • Joanna d'Ark w historiografii sowieckiej i rosyjskiej // Życie, męka, nieśmiertelność. Uniwersalizm kulturowy życia i dzieła Joanny d'Ark / Red. J. Smołucha, A. Wadas. — Kraków : Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, 2015. — S. 31-336.
 • Writing skills of Podillya nobles in mid-16th century based on 1563 tax registry // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne. — T. 143. — Zesz. 2 (2016). — S. 245—252.    
 • На маргінесі документа подільського князя Федора Коріатовича від 1392 р. // Ruthenica. — Київ: Інститут історі України, 2016. — Вип. XIII. — c. 188—197. 
 • Три мови, одне воєводство: письменність подільської шляхти у середині XVI cтоліття // Київська Академія. – Київ: Дух і Літера, 2016. – Вип. 13. – С. 62–87.
 • Формування території історичного Поділля у другій половині XIV ст. // Український історичний журнал. – 2017. – № 3. – С. 67–82.     
 • Володіння “трьох татарських царів” та уявлення про “потрійне Поділля” в битві під Ґрюнвальдом // Український історичний журнал. – 2018. – № 1. – С. 4–17. 
 • Жереб як спосіб визначення меж володінь: декілька міркувань про довіру до середньовічних документів, відомих за пізнішими копіями // Inter Regnum et Ducatum. Studia ofiarowane Profesorowi Janowi Tęgowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / Red. P. Guzowski, M. Liedke, K. Boroda. – Białystok: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, 2018. – S. 397–413.
 • Bojarzy-szlachta jako chłopi i ich poddani w świetle inwentarza starostwa barskiego na początku XVII wieku // Chłopi na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej do czasów uwłaszczenia / Red. Dorota Michaluk. – Ciechanowiec–Warszawa, 2019. – S. 105–117.
 • Сенатори Руського, Подільського та Белзького воєводств на люблінському сеймі 1569 р. // Український історичний журнал. – № 2. – 2019. – С. 46–66.
 • Posłowie ruskich województw Korony na sejmie lubelskim w styczniu-lutym 1569 roku // Rocznik Lituanistyczny. – Rocz. 6. – 2020. – S. 95–119.
 • Podolian Melting Pot: Formation of Multicultural Community of Nobles on the Eastern Border of Polish Kingdom of the Fifteenth Century Europe // Український історичний журнал. – № 4. – 2020. – C. 125–136.
 • Od Krewa do Lublina. Unie w ujęciu Rusi i ich przentacja w historiografii ukriańskiej // Unie międzypaństwowe – parlamentaryzm – samorządność. Studia z dziejów ustroju Rzeczypospolitej obojga narodów. Red. Wacław Uruszczak, Zdzisław Noga, Michał Zwierzykowski, Krzysztof Fokt. – Warszawa: Wydawnictwo sejmowe, 2020. – C. 91–110.

ПриміткиРедагувати

 1. Подолянин: Історія. www.podolyanin.com.ua. Процитовано 2018-12-31. [недоступне посилання з вересня 2019]
 2. «Прикладом своїх предків...». Історія парламентаризму на українських землях у 1386–1648 роках: Польське королівство та Річ Посполита / Віталій Михайловський, Олексій Вінниченко, Ігор Тесленко, Петро Кулаковський / За ред. Віталія Михайловського. – Том I – Київ: Темпора, 2018. – 384 с.
 3. Бібліографія парламентаризму на українських землях до 1648 року: Польське королівство, Велике князівство Литовське, Річ Посполита. – Том ІІ. – Київ: Темпора, 2018. – 192 с.

ПосиланняРедагувати