Метрична книга

реєстр народжень, одружень, розлучень та поховань

Метри́чна кни́га, також ме́трика (застаріле) — паперовий реєстр, формуляр для офіційної реєстрації актів громадянського стану. У метричних книгах духовенство реєструвало акти громадянського стану членів церкви: хрещення (народження), вінчання (шлюб), поховання (смерть) з фіксацією днів і років народження, вінчання, смерті.

«Метрична книга»
Частина метричної книги села Турія Чигиринського повіту із записом про затемнення сонця у серпні 1793 року.

На західноукраїнських землях метричні книги з'явились в XVI столітті, в Наддніпрянщині в XVII столітті.

Метрична книга православної церкви села Сихів Львівської області за 1600 рік вважається найдавнішою в Україні.

Метричні книги виконували культову, статистично-демографічну та правову функції.

За Радянської влади після відокремлення церкви від держави та масового закриття храмів ведення метричних книг стає не обов'язковим.

Історія ред.

Російська імперія ред.

1724 року Синод Російської Православної Церкви затвердив зразок формуляра метричної книги. Їхнє ведення стало обов'язковим для священиків не тільки православної церкви, а й для католиків, лютеран, юдеїв. Для членів протестантських конфесій реєстрація актів громадянського стану здійснювалась повітовими та волосними управліннями. Указом Синоду було передбачено ведення метричних книг у двох примірниках. Один зберігався в церкві, а інший в єпархіальному управлінні.

В Російські імперії вести метричні книги мали право духовенство або ж окремий цивільний посадовець — чиновник.

Метрична книга була розрахована на один рік і мала три розділи:

 • Про народжених. Цей розділ був присвячений новонародженим, дати хрещення в церкві, вказували ім'я батьків, адресу, стан батьків і новонародженого, стать і ім'я в час хрестин. Іноді вказували священика, що провів хрещення, а також місце, де був проведений обряд.
 • Вінчання. Приводилися дані про дати вінчання та імена тих, хто брав церковний шлюб.
 • Померлі. Сюди вносили дані про померлих, їх стан, вік, ім'я та прізвище, адресу, звістку про хворобу чи подію, що викликала смерть.

Наприкінці книги могли бути підсумки (екстракт) про кількість народжених, вінчань чи смертей у парафії за рік.

Після більшовицького перевороту у жовтні 1917 року усі метричні книги різних релігійних конфесій (православної, католицької, лютеранської) були конфісковані, а у священиків відібрано право вести подібні документи. 1918 року був затверджений «Кодекс законов об актах гражданского состояния», метричні книги були замінені на актові (або реєстрові) книги в місцевих відділках ЗАГСу.

Метричні книги — важливий історичний документ і джерело для науковців, істориків, статистиків, демографів.

Австро-Угорщина ред.

 
Метрична книга греко-католицької парафії в Медиці (1877-1901 рр.)
 
Запис в Метричній книзі греко-католицької парафії в Медиці (1878 рік)

На західноукраїнських землях Австро-Угорщини з 1782 року греко-католицькі парафії, як і римо-католицькі, зобов'язані вести метричні книги, окремо для кожної місцевості в межах парафії.

Зазвичай такі метричні книги велися на латині і всі власні імена також записувалися в латинізованій формі, наприклад Theodorus — Федір, Demetrius — Дмитро, Helena — Олена.

Метрична книга складалася з трьох розділів:

 • Народжені
 • Померлі
 • Вінчання

Типова метрична книга про народження греко-католицької парафії містила такі дані:

 • Mensis — місяць і день народження, іноді додатково вказували дату хрещення
 • Numerus Domus — номер будинку
 • Nomen — ім'я дитини
 • Religio (Catholica / Ant alia) — віросповідання (католик або інше)
 • Sexus (Puer / Puella) — стать (хлопчик чи дівчинка)
 • Thori (Legitimi / Illegitimi) — народження в шлюбі чи поза шлюбом
 • Parentes — інформація про батьків
 • Patrini — інформація про хресних батьків

У випадку, якщо дитина була позашлюбною, то вказували тільки ім'я матері. Якщо дитина народжувалася мертвою, то замість імені писали Natus Mortis — мертвонароджена.

Метрична книга про вінчання зазвичай містила таку інформацію:

 • Mensis — місяць і день вінчання
 • Numerus Domus — номер будинку
 • Sponsus і Sponsa — інформація про нареченого і наречену
  • Nomen — ім'я
  • Religio — віросповідання
  • Aetas — вік на момент вінчання
  • Coelebs — одружений чи неодружений
  • Viduus / Vidua — вдівець чи вдова
 • Testes — інформація про свідків

Метрична книга про померлих складалася з таких колонок:

 • Mensis — місяць і день смерті, іноді додатково вказували день поховання
 • Numerus Domus — номер будинку
 • Nomen Mortui — ім'я померлого
 • Religio — віросповідання
 • Sexus (Mas / Foemina) — стать (чоловік чи жінка)
 • Dies Vitae — вік на момент смерті
 • Morbus et Qualitas Mortis — причина смерті

Причина смерті визначалася суб'єктивно і не несла за собою ніяких медичних термінів.

Посилання ред.

Джерела та література ред.