Метрична книга

реєстр народжень, одружень, розлучень та поховань

Метри́чна книга, також ме́трика (застаріле) — паперовий реєстр, формуляр для офіційної реєстрації актів громадянського стану. У метричних книгах духовенство реєструвало акти громадянського стану членів церкви: хрещення (народження), вінчання (шлюб), поховання (смерть) з фіксацією днів і років народження, вінчання, смерті.

На західноукраїнських землях метричні книги з'явились в XVI столітті, в Наддніпрянщині в XVII столітті.

В 1724 році Синод Російської Православної Церкви затвердив зразок формуляра метричної книги, і їх ведення стало обов'язковим для священиків не тільки православної церкви а й для католиків, лютеран, юдеїв. Для членів протестантських конфесій реєстрація актів громадянського стану здійснювалась повітовими та волосними управліннями. Указом Синоду було передбачено ведення метричних книг у двох примірниках. Один зберігався в церкві а інший в єпархіальному управлінні.

Метрична книга православної церкви села Сихів Львівської області за 1600 рік є найдавнішою в Україні.

Метричні книги виконували культову, статистично-демографічну та правову функції.

За Радянської влади, після відокремлення Церкви від Держави, і після масового закриття храмів ведення метричних книг стає не обов'язковим.

ІсторіяРедагувати

Російська імперіяРедагувати

В Російські імперії вести метричні книги мали право духовенство або ж окремий цивільний посадовець — чиновник.

Метрична книга була розрахована на один рік і мала три розділи:

 • Про народжених. Цей розділ був присвячений новонародженим, дати хрещення в церкві, вказували ім'я батьків, адресу, стан батьків і новонародженого, стать і ім'я в час хрестин. Іноді вказували священика, що провів хрещення, а також місце, де був проведений обряд.
 • Вінчання. Приводилися дані про дати вінчання та імена тих, хто брав церковний шлюб.
 • Померлі. Сюди вносили дані про померлих, їх стан, вік, ім'я та прізвище, адресу, звістку про хворобу чи подію, що викликала смерть. В кінці книги могли бути підсумки про кількість народжених у парафії, вінчань чи смертей.

Після більшовицького перевороту у жовтні 1917 року усі метричні книги різних релігійних конфесій (православної, католицької, лютеранської) були конфісковані, а у священиків відібрано право вести подібні документи. У 1918 році був затверджений — «Кодекс законов об актах гражданского состояния», метричні книги були замінені на актові (або реєстрові) книги в місцевих відділках ЗАГСу.

Метричні книги — важливий історичний документ і джерело для науковців, істориків, статистиків, демографів.

Австро-УгорщинаРедагувати

На західноукраїнських землях Австро-Угорщини з 1782 року греко-католицькі парафії, як і римо-католицькі, зобов'язані вести метричні книги, окремо для кожної місцевості в межах парафії.

Зазвичай такі метричні книги велися на латині і всі власні імена також записувалися в латинізованій формі, наприклад Theodorus — Федір, Demetrius — Дмитро, Helena — Олена.

Метрична книга складалася з трьох розділів:

 • Народжені
 • Померлі
 • Вінчання

Типова метрична книга про народження греко-католицької парафії містила такі дані:

 • Mensis — місяць і день народження, іноді додатково вказували дату хрещення
 • Numerus Domus — номер будинку
 • Nomen — ім'я дитини
 • Religio (Catholica / Ant alia) — віросповідання (католик або інше)
 • Sexus (Puer / Puella) — стать (хлопчик чи дівчинка)
 • Thori (Legitimi / Illegitimi) — народження в шлюбі чи поза шлюбом
 • Parentes — інформація про батьків
 • Patrini — інформація про хресних батьків

У випадку, якщо дитина була позашлюбною, то вказували тільки ім'я матері. Якщо дитина народжувалася мертвою, то замість імені писали Natus Mortis — мертвонароджена.

Метрична книга про вінчання зазвичай містила таку інформацію:

 • Mensis — місяць і день вінчання
 • Numerus Domus — номер будинку
 • Sponsus і Sponsa — інформація про нареченого і наречену
  • Nomen — ім'я
  • Religio — віросповідання
  • Aetas — вік на момент вінчання
  • Coelebs — одружений чи неодружений
  • Viduus / Vidua — вдівець чи вдова
 • Testes — інформація про свідків

Метрична книга про померлих складалася з таких колонок:

 • Mensis — місяць і день смерті, іноді додатково вказували день поховання
 • Numerus Domus — номер будинку
 • Nomen Mortui — ім'я померлого
 • Religio — віросповідання
 • Sexus (Mas / Foemina) — стать (чоловік чи жінка)
 • Dies Vitae — вік на момент смерті
 • Morbus et Qualitas Mortis — причина смерті

Причина смерті визначалася суб'єктивно і не несла за собою ніяких медичних термінів.

ПосиланняРедагувати

Джерела та літератураРедагувати