Метод ітерації (алгоритм)

Метод або ж алгоритм ітерації  — рекурсивний алґоритм, що реалізує в деякому топологічному просторі послідовність точково-множинних відображень , з допомогою яких, за початковою точкою вичисляють послідовність точок згідно формул:

Ця операція називається ітерація, а послідовність називається ітераційна послідовність. Такі методи (що ще називаються методами послідовних наближень) можуть використовуватись для находження розв'язків операторного рівняння

,

чи мінімуму деякого функціонала, чи власних значень і елементів рівняння , а також для доведення існування розв'язків цих задач. Ітераційний алгоритм називається збіжним, якщо при . Оператори для рівняння наведеного вище (в лінійному метричному просторі ) будують наступним чином

де  — деяка послідовність операторів, що визначає тип ітераційоного алгоритму.

В основі методу лежить принцип стискуючих відображень і його узагальнення, або варіаційні методи мінімізації деякого пов'язаного із завданням функціонала.

Див. також ред.

Джерела ред.

  • И. М. Виноградов. Математическая энциклопедия. Том 2. — Москва : «Советская энциклопедия», 1985. — Т. 2. — С. 690.