Методи збагачення корисних копалин

Методи збагачення корисних копалин (рос. методы обогащения полезных ископаемых, англ. methods of mineral preparation, mineral processing (dressing), нім. Aufbereitungsverfahren n pl der Bodenschätze) – розрізняють механічні та хімічні методи збагачення корисних копалин. В свою чергу, в залежності від фізичних та фізико-хімічних властивостей мінералів, які використовуються для виділення концентрату, механічні методи збагачення корисних копалин поділяють на: гравітаційні, магнітні, електропровідні, оптичні, а також за характеристиками змочуваності та радіоактивності матеріалів. Хімічні методи збагачення корисних копалин не знайшли поки що широкого застосування. Вони основані на вибірковому вилуговуванні або розкладенні мінералів у розчинах різноманітних реагентів. До таких процесів слід віднести, зокрема, розчинення оксидів або сульфідів у розчинах кислот та лугів з одержанням сульфатів, хлоридів, нітратів та інших солей. До хімічних методів належить також біохімічне (мікробіологічне) вилуговування руд та концентратів.

Див. такожРедагувати


ЛітератураРедагувати

  • Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / за ред. В. С. Білецького. — Д. : Східний видавничий дім, 2004—2013.
  • Білецький В. С., Смирнов В. О. Моделювання процесів збагачення корисних копалин: (Монографія) — Донецьк: Східний видавничий дім, 2013.- 304 с.
  • Сергєєв П.В., Білецький В.С. Компʼютерне моделювання технологічних процесів переробки корисних копалин (практикум) – Маріуполь: Східний видавничий дім, 2016. – 119 с. ISBN 978 – 966 – 317 – 258– 3