Металогенія (рос. металлогения, англ. metallogeny, нім. Metallogenese f) — галузь геології, що вивчає закономірності утворення металічних або рудних корисних копалин.

МЕТАЛОГЕНІЧНІ (РУДОКОНТОЛЮЮЧІ) ФАКТОРИ — фактори, що визначають розподілення у часі і просторі рудоносних комплексів, родовищ. Виділяють три групи факторів: тектоно-магматичні, структурно-літологічні, глибини ерозійного зрізу. Крім того, за масштабом дії виділяють: геолого-геофізичні (планетарні), структурно-фаціальні і тектоно-магматичні (великі рудоносні площі), рудоконтролюючі геоморфологічні фактори (середні і локальні рудоносні площі).

  • Металогенічні геолого-геофізичні — обумовлюють розвиток планетарних металогенічних поясів. Це рух літосфери, підкіркових магматичних мас, радіоактивний розпад, тектоно-магматичне формування геосинклінальних поясів. Обумовлюють утворення в різних місцях різних типів земної кори.
  • Металогенічні глибинності — глибина утворення інтрузивних і пов'язаних з ними рудних комплексів.
  • Металогенічні глибини ерозії — вплив ступеня і глибини ерозії на сучасну картину зруденіння.
  • Металогенічні структурно-літологічні — структура вмісних порід, розміри, морфологія, внутрішня структура і просторове розташування інтрузивних порід, що вміщають рудні мінерали. Структурні фактори тісно переплітаються з факторами літологічними — сприятливістю окремих горизонтів, в'язкістю або крихкістю гірських порід, тріщинуватістю тощо. Особливо вдалим може виявитися поєднання сприятливих горизонтів зі сприятливими структурами.
  • Металогенічні структурно-фаціальні — причини, що обумовлюють виникнення і розвиток осадових та осадово-вулканічних утворень в геосинклінальних прогинах і геоантиклінальних підняттях, крайових і внутрішніх прогинах, які багато в чому визначають формування і будову різних структурних ярусів.
  • Металогенічні тектоно-магматичні — особливості прояву магматизму у різні геологічні епохи, тектонічна обстановка прояву магматизму, мінералогічна, геохімічна, металогенічна, петрографічна характеристика магматичних комплексів.

Див. також ред.

Література ред.

  • Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / за ред. В. С. Білецького. — Д. : Донбас, 2007. — Т. 2 : Л — Р. — 670 с. — ISBN 57740-0828-2.
  • Металогенія золота протоплатформних структур українського щита: (кіровогр. блок) / Г. М. Яценко, О. В. Гайовський, Є. М. Сливок [та ін.] ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ін-т геології навколиш. середовища НАН та МНС України. − К. : Логос, 2009. − 243 с. : іл. − Парал. назва англ. − Бібліогр. : с. 228−239 (183 назви). − ISBN 978-966-171-096-1.