Медичне направлення

Меди́чне напра́влення — як правило, письмове лікарське (або іншого, уповноваженого на це медичного працівника) розпорядження, зазвичай на спеціальному бланку, що доручає:

При невідкладних ситуаціях направлення може не вимагатися.

У роботі сімейного лікаря видачі направлень приділяється виняткова увага, оскільки правильна організація цієї функції зменшує кількість необґрунтованих консультацій і госпіталізацій.