Меди́чна допомо́га — діяльність професійно підготовлених медичних працівників, спрямована на профілактику, діагностику та лікування у зв'язку з хворобами, травмами, отруєннями і патологічними станами, а також у зв'язку з вагітністю та пологами.[1]

Медична допомога надається безоплатно за рахунок бюджетних коштів у закладах охорони здоров’я та фізичними особами - підприємцями, які зареєстровані та одержали в установленому законом порядку ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, з якими головними розпорядниками бюджетних коштів укладені договори про медичне обслуговування населення [1].

Види медичної допомоги[1] ред.

Кожен громадянин має право на безоплатне отримання у державних та комунальних закладах охорони здоров’я медичної допомоги, до якої належать: ред.

 • екстрена медична допомога - медична допомога, яка полягає у здійсненні медичними працівниками відповідно до закону невідкладних організаційних, діагностичних та лікувальних заходів, спрямованих на врятування та збереження життя людини у невідкладному стані та мінімізацію наслідків впливу такого стану на її здоров'я;
 • первинна медична допомога - це медична допомога, що передбачає надання консультації, проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, здійснення профілактичних заходів; направлення відповідно до медичних показань пацієнта, який не потребує екстреної медичної допомоги, для надання йому спеціалізованої медичної допомоги; надання невідкладної медичної допомоги у разі розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнта, який не потребує екстреної, спеціалізованої медичної допомоги.;
 • спеціалізована медична допомога - медична допомога, що надається в амбулаторних або стаціонарних умовах лікарями відповідної спеціалізації (крім лікарів загальної практики - сімейних лікарів) у плановому порядку або в екстрених випадках і передбачає надання консультації, проведення діагностики, лікування та профілактики хвороб, травм, отруєнь, патологічних і фізіологічних (під час вагітності та пологів) станів, у тому  числі із застосуванням високотехнологічного обладнання та/або високоспеціалізованих медичних процедур високої складності; направлення пацієнта відповідно до медичних показань для надання спеціалізованої медичної допомоги з іншої спеціалізації.;
 • паліативна допомога - це комплекс заходів, спрямованих на покращення якості життя пацієнтів усіх вікових категорій та членів їхніх родин, які зіткнулися з проблемами, пов’язаними із захворюваннями, що загрожують життю. Такий комплекс передбачає заходи щодо запобігання та полегшення страждань пацієнта через ранню ідентифікацію та оцінку симптомів, полегшення болю та подолання інших фізичних, психосоціальних і духовних проблем.
 • медична експертиза та реабілітація - окремі види допомоги та послуг, які надаються професійно підготовленими медичними працівниками, фахівцями з реабілітації.

Медична допомога може надаватися: ред.

 • за місцем знаходження, проживання (перебування) пацієнта;
 • в амбулаторних умовах; в умовах денного стаціонару;
 • у стаціонарних умовах.

Види медичної допомоги в умовах надзвичайних ситуаціях у мирний та воєнний час ред.

[2]

В умовах надзвичайних ситуаціях у мирний та воєнний час, виділяють наступні види медичної допомоги: ред.

 1. Перша медична допомога (ПМД) - вид допомоги, яка включає дії травмованого або сторонніх осіб відразу після поранення, що направлені на збереження життя постраждалого. Тобто ПМД - самодопомога та/або взаємодопомога, яка надається санітарами та/або рятівниками, або іншими медичними працівниками в осередку санітарних втрат (поля бою, місце надзвичайної ситуації, місце пригоди тощо)[джерело?]
 2. Долікарська медична допомога - вид медичної допомоги, яка включає комплекс заходів, направлених на збереження життя і здоров'я, що надається середнім медичним персоналом (медична сестра, фельдшер) в осередку санітарних втрат (поля бою, місце надзвичайної ситуації, місце пригоди тощо) або під час медичної евакуації.
 3. Перша лікарська М. П. — На МПП[уточнити термін] (2-3 години), лікар загального профілю[джерело?]
 4. Кваліфікована М. П. — ОМедБ[уточнити термін] (8-12 годин)[джерело?]
 5. Спеціалізована М. П. — (впродовж перших діб) в шпиталях, лікарнях.[джерело?]

Перша медична допомога (<30 хв.) ред.

ПМД спрямована на:

 • Врятування життя хворих
 • Припинення або зменшення дії уражаючих факторів
 • Запобігання розвитку небезпечних для життя ускладнень
 • Підготовка до вивезення

Включає в себе:

Долікарська допомога (1,5 — 2 години) ред.

Спрямована на:

 • Врятування життя
 • Запобігання у них розвитку важких ускладнень
 • Підготовка до перевезення

Включає в себе:

 1. Усунення асфіксії
 2. Контроль за правильністю та доцільності накладення джгута
 3. Введення знеболювальних і протишокових препаратів
 4. Поліпшення транспортної іммобілізації
 5. Введення серцевого-судинних та інших медикаментів
 6. Повторне введення антидотів
 7. Повторна часткова санітарна обробка відкритих ділянок
 8. Накладення та виправлення пов'язок.
 9. Зігрівання хворих, гаряче пиття

Перша лікарська допомога (2-3 години) ред.

Спрямована на:

 • Боротьбу з загрозливими для життя наслідками (асфіксія, крововтрата, шок…)
 • Запобігання розвитку інфекційних ускладнень
 • Надання невідкладної допомоги хворим

Включає в себе:

 • Невідкладні заходи (за життєвими показаннями)
  • Усунення гострої дихальної недостатності
  • Зупинка зовнішньої кровотечі
  • Дегазація рани при зараженні її ОВ
  • Новокаїнові блокади при шоці
  • Переливання крові і кровозамінників
  • Транспортна іммобілізація
  • Відсікання кінцівки, що висить на клапті м'яких тканин
  • Катетеризація сечового міхура
  • Введення антидотів і сироваток (за показаннями)

Кваліфікована мед. допомога (8-12 год) ред.

Виявляється з метою:

 • усунення загрозливих для життя наслідків поранень
 • Попередження розвитку ускладнень

Поділяється на:

 • Хірургічну
 • Терапевтичну


Хірургічна включає в себе невідкладні заходи:

 • Усунення асфіксії та відновлення адекватного дихання
 • Остаточну зупинку внутрішнього і зовнішнього кровотечі
 • Некротомію при глибоких опіках, викликають розлад дихання
 • Лікування анаеробної інфекції
 • Хірургічну обробку і ушивання ран при відкритому пневмотораксі
 • Лапаротомії при пораненнях живота
 • Декомпресійну трепанацію черепа


Терапевтична допомога включає в себе невідкладні заходи:

 • Санітарна обробка р/б при отруєнні ОР
 • Введення антидотів та протиботулінічної сироватки
 • Комплексна терапія гострої серцево-судинної недостатності
 • Комплексна терапія гострої дихальної недостатності
 • Дегідратація при набряку мозку
 • Корекція кислотно-основного балансу
 • Комплекс заходів при попаданні всередину ОР
 • Введення знеболювальних, десенсебілізуючих, протиблювотних і ін
 • Застосування транквілізаторів, нейролептиків
 • Протисвербіжні засоби при дерматозах викликаних і іпритом

Спеціалізована медична допомога надається відповідними фахівцями з використанням спеціального обладнання та апаратури у спеціалізованих закладах (відділеннях) з метою максимального відновлення втрачених функцій органів ат систем, лікування потерпілих до повного видужання, включаючи реабілітацію.

У лікувальних закладах, розташованих за межами осередку катастрофи, виникає необхідність у наданні спеціалізованої медичної допомоги таким категоріям потерпілих:

 • з ушкодженнями голови, шиї, хребта та периферичних нервів;
 • з ушкодженням опорно-рухового апарату;
 • з ушкодженням грудної клітки, черевної порожнини;
 • з опіками;
 • із променевою хворобою, із отруєнням СДОР;
 • інфекційним хворим;
 • особам з розладами психічної діяльності та іншим.

Треба зазначити, що кваліфікована та спеціалізована медична допомога тісно взаємопов'язані і між ними важко провести чітку межу. Такий вид допомоги передбачає максимальне використання досягнень медичної допомоги в практиці лікування потерпілих в екстремальних ситуаціях, її виконанням завершується надання повного комплексу медичної допомоги потерпілим.

Провідну роль у підготовці, організації і наданні кваліфікованої та спеціалізованої медичної допомоги повинні відігравати центри екстреної медичної допомоги. У разі виникнення необхідності до надання спеціалізованої допомоги потерпілим залучаються спеціалізовані бригади постійної готовності другої черги.

Питання щодо терміну надання спеціалізованої медичної допомоги вирішується особисто з кожним потерпілим, однак, судячи з досвіду, вона повинна бути надана впродовж перших двох-трьох діб з моменту ушкодження.

Див. також ред.

Примітки ред.

 1. а б в ЗАКОН УКРАЇНИ. Основи законодавства України про охорону здоров'я: Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 2. Зміст. Воєнно-польова хірургія : практ. і навч. посіб. для військ. лікарів та лікарів системи охорони здоров'я України (вид. за ред. : Я. Л. Заруцького, В. Я. Білого). Київ: Фенікс. 2018. с. ?.
 3. Медична реформа

Посилання ред.