Медична візуалізація — це методика і процес створення візуальних зображень внутрішніх органів з метою проведення клінічного аналізу і медичного втручання. Медична візуалізація використовується для огляду внутрішніх структур тіла людини, а також для діагностики і лікування хвороб. Крім того, за допомогою цієї методики створюють базу даних нормальної анатомії і фізіології, яка дозволить виявляти аномалії. У медицині також виконують візуалізацію видалених органів і тканин, однак такі процедури зазвичай відносять до патології, а не до медичної візуалізації.

МРТ мозку в сагітальній площині
МРТ мозку в сагітальній площині
Конфокальна мікрофотографія GFP-позитивних нейральних клітин-попередників (зелений колір) нюхової цибулини щура. RECA-1-позитивні кровоносні судини - червоний колір.
Конфокальна мікрофотографія GFP-позитивних нейральних клітин-попередників (зелений колір) нюхової цибулини щура. RECA-1-позитивні кровоносні судини - червоний колір.

Медична візуалізація є галуззю біомедичної інженерії та медицини, і є критично важливим компонентом сучасної охорони здоров’я, надаючи медичним працівникам неінвазивні та, рідше, інвазивні інструменти для візуалізації та діагностики широкого спектру захворювань.

Медична візуалізація сформована з різноманітних методів, які створюють візуальне уявлення про внутрішній простір тіла, таких як рентгенографія, магнітно-резонансна томографія (МРТ), комп’ютерна томографія (КТ), позитронно-емісійна томографія (ПЕТ), ультразвук, дифузійну МРТ та інші. Ці методи зробили революцію в медичній діагностиці та лікуванні, дозволивши медичним працівникам бачити органи, тканини, і навіть клітини тіла без інвазивних процедур. Медична візуалізація має широкий спектр застосувань у клінічній практиці, включаючи діагностичну візуалізацію, інтервенційну візуалізацію та терапію під контролем візуалізації.

Техніки та методи ред.

Найпоширеніші методи і техніки медичної візуалізації відповідно рівня біологічної організації, яку вони можуть візуалізувати:

Органний і тканинний рівні Клітинний і молекулярний рівні
Рентгенографія та Флюорографія Конфокальна мікроскопія
Комп'ютерна томографія (КТ) Багатофотонна мікроскопія
Магнітно-резонансна томографія (МРТ) Оптична когерентна томографія (ОКТ)
Функціональна МРТ Рентгенівська кристалографія
Ультразвукове дослідження Магнітно-резонансна мікроскопія
Позитронно-емісійна томографія (ПЕТ) Флуоресцентна мікроскопія
Однофотонна емісійна комп'ютерна томографія (ОФЕКТ) Сканувальна електронна мікроскопія
Ендоскопія Просвічуюча електронна мікроскопія
Дифузійна МРТ Атомно-силова мікроскопія (АСМ)
Електроенцефалографія (ЕЕГ) Інфрачервона спектроскопія з перетворенням Фур'є (FTIR)
Ангіографія Раман-спектроскопія

Див. також ред.

Література ред.

Посилання ред.

Журнали ред.