Матриця Кірхгофа (англ. Laplacian matrix) — один з методів подання графа за допомогою матриці. Матриця Кірхгофа використовується для підрахунку кістякових дерев графа, а також у спектральній теорії графів.

Визначення ред.

Дано простий граф  з   вершинами. Тоді матриця Кірхгофа   цього графа буде визначатися так:

 

Також матрицю Кірхгофа можна визначити як різницю матриць   де   — це матриця суміжності цього графа, а   — матриця, на головній діагоналі якої степені вершин графа, а решта елементів — нулі:

 

Якщо граф є зваженим, то визначення матриці Кірхгофа узагальнюється. У цьому випадку елементами головної діагоналі матриці Кірхгофа будуть суми ваг ребер, інцидентних відповідній вершині. Для суміжних (пов'язаних) вершин  , де   — це вага (провідність) ребра. Для різних не суміжних (не пов'язаних) вершин покладається  .

 

Для зваженого графа матриця суміжності   записується з урахуванням провідностей ребер, а на головній діагоналі матриці   будуть суми провідностей ребер, інцидентних відповідним вершинам.

 

Приклад ред.

Приклад матриці Кірхгофа простого графа.

Розмічений граф Матриця Кірхгофа
   

Властивості ред.

 • Сума елементів кожного рядка (стовпця) матриці Кірхгофа дорівнює нулю:
   .
 • Визначник матриці Кірхгофа дорівнює нулю:
   
 • Матриця Кірхгофа простого графа симетрична:
   .
 • Всі алгебраїчні доповнення   симетричної матриці Кірхгофа рівні між собою — стала матриці Кірхгофа. Для простого графа значення цієї сталої збігається з числом всіх можливих кістяків графа.
 • Якщо зважений граф являє собою електричну мережу, де вага кожного ребра відповідає його провідності, то мінори матриці Кірхгофа дозволяють обчислити резистивні відстані   між точками   і   даної мережі:
   ,
тут   — стала (алгебраїчне доповнення) матриці Кірхгофа, а   — алгебраїчне доповнення 2-го порядку, тобто визначник матриці, отримуваної з матриці Кірхгофа викреслюванням двох рядків і двох стовпців .
 • Існує алгоритм відновлення матриці Кірхгофа за матрицею опорів  .

Див. також ред.