Макроскопічний масштаб

Фізичний термін

Макроскопі́чний масштаб — категорія, яка вживається у фізиці для опису систем, які складаються з великого числа часток і мають розміри, що набагато перевищують розміри атомів.

Макроскопічні фізичні системи характеризуються усередненими величинами. Макроскопічні фізичні величини часто не мають мікроскопічних аналогів: наприклад, сила тертя, тиск, теплота.

На макроскопічному рівні рівняння фізики втрачають зворотність.

Протилежний термін — мікроскопічний. Для систем проміжного розміру й складності вживається термін мезоскопічний.