Макроеволюція у біології — процес еволюції на рівні утворення нових біологічних видів та вищих таксонів (одиниць): родів, родин і аж до царств, на відміну від мікроеволюції, яка відбувається у межах виду чи популяції.

Явища і закономірності еволюції вивчає дисципліна Еволюційна теорія.

Макроеволюція стає результатом поступового накопичення мікроеволюційних змін.

Надвидові таксони як наслідок еволюціїРедагувати

Є люди, які думають, що в в природі реально існують лише види; інші думають, що реальністю є лише популяції, треті — що тільки особини, або, навпаки, що реальністю є роди, натомість види — це тимчасові варіації родів.

Надвидові категорії ввела людина на підставі ступеня споріднених видів. Тому: окремих механізмів макроеволюції не існує. Різноманітність видів виникає внаслідок пристосувань їхніх предків до різних умов довкілля. Це явище називається адаптивною радіацією, що відбувається у формі дивергенції — явище розходження ознак у нащадків як наслідок пристосувань особин предкового виду до різних умов довкілля.

Напрямки макроеволюціїРедагувати

Біологічний прогрес — збільшення чисельності популяцій, розширення ареалу, утворення нових підвидів і видів в межах певної групи; Наприклад: комахи, молюски, птахи, ссавці, покритонасінні.

Біологічний регрес — зниження пристосованості, чисельності, скорочення ареалу, вимирання певної групи. Наприклад: із хоботних лишились лише два види: африканський та індійський слон.

Ці поняття не мають реального відображення в природі, а є узагальнюючими термінами, які показують ступінь видової різноманітності певної групи в певний геологічний час.

Див. такожРедагувати

Джерела і посиланняРедагувати