Макроасемблеркомпілятор мови програмування асемблера, об'єднаний з макропроцесором, та мова програмування, що підтримується таким компілятором. Широко застосовується в системах, що мають асемблер за основний засіб розробки, такі системи також включають розвинуті бібліотеки макросів.

Призначення ред.

Використання мови програмування макроасемблера дозволяє скоротити час на розробку програми за рахунок зменшення її обсягу та підвищення наочності коду. Інструкції макроасеблера можуть використовуватись одночасно з інструкціями асемблера і в подальшому розгортаються в інструкції асемблера.

Макроасемблер мейнфреймів IBM ред.

Ранні версії мейнфреймів компанії IBM — IBM/360 та IBM/370 — використовували асемблер як основний інструмент системного програмування та включали бібліотеки макросів для системного і прикладного програмування, а також засоби розробки макросів.

Приклад використання макроасемблера в ОС VM, в якій асемблер виступав як основний інструмент системного програмування. Код програми Hello world! на макроасеблері:

HELLO  CSECT
    USING HELLO,15
    SAVE (14,12)
    WTO 'HELLO, WORLD!'
    RETURN (14,12),RC=0
    END

Програма містить наступні інструкції макроасемблера:

 • SAVE — групове збереження регістрів процесора окрім R13, який містить адресу області збереження;
 • WTO — вивід повідомлення на термінал (Write To Operator);
 • RETURN — групове відновлення регістрів, встановлення коду завершення і повернення в основну програму.

Аналогічний код на асемблері (не цілком тотожний і зі збереженням одного макрооператора WTO):

HELLO  CSECT        The name of this program is 'HELLO'
*              Register 15 points here on entry from OPSYS or caller.
    STM  14,12,12(13) Save registers 14,15, and 0 thru 12 in caller's Save area
    LR  12,15     Set up base register with program's entry point address
    USING HELLO,12   Tell assembler which register we are using for pgm. base
    LA  15,SAVE    Now Point at our own save area
    ST  15,8(13)   Set forward chain
    ST  13,4(15)   Set back chain        
    LR  13,15     Set R13 to address of new save area
*              -end of housekeeping (similar for most programs) -
    WTO  'Hello World' Write To Operator (Operating System macro)
*
    L   13,4(13)   restore address to caller-provided save area
    XC  8(4,13),8(13) Clear forward chain
    LM  14,12,12(13) Restore registers as on entry
    DROP 12      The opposite of 'USING'
    SR  15,15     Set register 15 to 0 so that the return code (R15) is Zero
    BR  14      Return to caller
*      
SAVE  DS  18F      Define 18 fullwords to save calling program registers 
    END HELLO     This is the end of the program

Макроасеблер MASM ред.

Microsoft Macro Assembler надає можливості створення та використання макросів.

Приклад програми Hello world! на макроасемблері MASM[1]:

include \masm32\include\masm32rt.inc
.data
HelloWorld db "Hello World!",13,10,0
.code
start:
invoke StdOut, addr HelloWorld
invoke ExitProcess, 0
end start

Див. також ред.

Примітки ред.

Посилання ред.