Майже многокутник

Майже многокутник — це геометрія інцидентності, запропонована Ернестом Е. Шультом і Артуром Янушкою 1980 року[1]. Шульт і Янушка показали зв'язок між так званими тетраедрально замкнутими системами прямих у евклідових просторах і класом геометрій точка/пряма, які вони назвали майже многокутниками. Ці структури узагальнюють нотацію узагальнених многокутників, оскільки будь-який узагальнений 2n-кутник є майже 2n-кутником певного виду. Майже многокутники інтенсивно вивчалися, а зв'язок між ними і подвійними полярними просторами[2] показано в 1980-х роках і початку 1990-х. Деякі спорадичні прості групи, наприклад, група Холла — Янко і групи Матьє, діють як групи автоморфізмів на майже многокутниках.

Щільний майже многокутник з діаметром d = 2

ВизначенняРедагувати

Майже  -кутники — це структура інцидентності ( ), де   — множина точок,   — множина прямих, а   — відношення інцидентності, таке, що:

 • Найбільша відстань між двома точками (так званий діаметр) дорівнює d.
 • Для будь-якої точки   і будь-якої прямої   існує єдина точка на  , найближча до  .

Зауважимо, що відстань вимірюється в термінах колінеарного графу точок, тобто графу, утвореного з точок як вершин, і пара вершин з'єднана ребром, якщо вони інцидентні одній прямій. Ми можемо також дати альтернативне визначення в термінах теорії графів. Майже  -кутник — це зв'язний граф скінченного діаметра d з властивістю, що для будь-якої вершини x і будь-якої максимальної кліки M існує єдина вершина x у M, найближча до x. Максимальна кліка такого графу відповідає прямим у визначенні структури інцидентності. Майже 0-кутник (d = 0) — це єдина точка, тоді як майже 2-кутник (d = 1) — це просто одна пряма, тобто повний граф. Майже квадрат (d = 2) — це те саме, що й (можливо, вироджений) узагальнений чотирикутник. Можна показати, що будь-який узагальнений 2d-кутник є майже  -кутником, що задовольняє двом додатковим умовам:

 • Будь-яка точка інцидентна щонайменше двом прямим.
 • Для будь-яких двох точок xy на відстані i < d існує єдина сусідня точка для y на відстані i − 1 від x.

Майже многокутник називають щільним, якщо будь-яка пряма інцидентна щонайменше трьом точкам і якщо дві точки на відстані два мають щонайменше дві спільні сусідні точки. Кажуть, що многокутник має порядок (st), якщо будь-яка пряма інцидентна рівно s + 1 точці і будь-яка точка інцидентна рівно t + 1 прямій. Щільні майже многокутники мають багату теорію і деякі їх класи (такі як тонкі щільні майже многокутники) повністю класифіковано[3].

Підпростір X простору P називають опуклим, якщо будь-яка точка на найкоротшому шляху між двома точками з X також міститься в X[4].

ПрикладиРедагувати

 • Всі зв'язні двочасткові графи є майже многокутниками. Фактично, будь-який майже многокутник, що має рівно дві точки на пряму, повинен бути зв'язним двочастковим графом.
 • Всі скінченні узагальнені многокутники, за винятком проективних площин.
 • Всі двоїсті полярні простори[en].
 • Майже восьмикутник Холла — Янко, відомий також як майже восьмикутник Коена — Тітса[5], пов'язаний з групою Холла — Янко. Його можна побудувати, вибравши клас спряженості 315 центральних інволюцій групи Холла — Янко як точки і триелементні підмножини {x, y, xy} як прямі, якщо x і y комутують.
 • Майже многокутник M24, пов'язаний з групою Матьє M24 і розширеним двійковим кодом Голея. Восьмикутник будується з 759 октад (блоків) схеми Вітта S(5, 8, 24), що відповідають кодам Голея, як точок і трійок трьох попарно не перетинних вісімок як прямих.[6]
 • Візьмемо розбиття множини {1, 2,…, 2n+2} на n+1 підмножину з 2 елементів як точки, і розбиття на n—1[7] підмножину з двох елементів і одну підмножину з 4 елементів як прямі. Точка інцидентна прямій тоді й лише тоді, коли вона (як розбиття) є уточненням прямої. Це дає нам 2n-кутник з трьома точками на кожній прямій, який зазвичай позначаються як Hn. Повна група автоморфізмів цього майже многокутника — S2n+2[8].

Правильні майже многокутникиРедагувати

Скінченний майже  -кутник S називають правильним, якщо він має порядок   і якщо існують константи  , такі, що для будь-яких двох точок   і   на відстані   існує рівно   прямих, що проходять через   і містять (обов'язково єдину) точку на відстані   від  . Виявляється, що правильні майже  - кутники — це точно ті майже  -кутники, точкові графи яких є дистанційно-регулярними графами. Узагальнений  -кутник порядку   — це правильний майже  -кутник з параметрами  .

Див. такожРедагувати

ПриміткиРедагувати

 1. Shult, Yanushka, 1980.
 2. Cameron, 1982, с. 75-85.
 3. De Bruyn, 2006.
 4. De Bruyn, 2013, с. 1313.
 5. The near octagon on 315 points. Архів оригіналу за 29 липня 2021. Процитовано 29 липня 2021. 
 6. Архівована копія. Архів оригіналу за 31 серпня 2021. Процитовано 29 липня 2021. 
 7. В англійській версії статті тут стоїт n, але в статті де Брейна стоїт n—1.
 8. De Bruyn, 2013.

ЛітератураРедагувати

 • Brouwer A.E., Cohen A. M., Wilbrink H. A., Hall J. J. Near polygons and Fischer spaces // Geom. Dedicata. — 1994. — Т. 49, вип. 3 (7 червня). — С. 349–368. — DOI:10.1007/BF01264034.
 • Brouwer A.E., Cohen A.M. Distance Regular Graphs. — Berlin, New York: Springer-Verlag, 1989. — ISBN 3-540-50619-5.
 • Cameron Peter J. Dual polar spaces // Geom. Dedicata. — 1982. — Т. 12 (7 червня). — С. 75–85. — DOI:10.1007/bf00147332.
 • Cameron Peter J. Projective and polar spaces. — London : Queen Mary and Westfield College School of Mathematical Sciences, 1991. — Т. 13. — (QMW Maths Notes) Архівовано з джерела 6 липня 2020
 • De Bruyn Bart. Near Polygons. — Birkhäuser Verlag, 2006. — 7 червня. — ISBN 3-7643-7552-3. — DOI:10.1007/978-3-7643-7553-9.
 • De Clerck F., Van Maldeghem H. Some classes of rank 2 geometries // Handbook of Incidence Geometry. — Amsterdam : North-Holland, 1995. — С. 433–475.
 • Shult Ernest E. Points and Lines. — Springer, 2011. — (Universitext) — ISBN 978-3-642-15626-7. — DOI:10.1007/978-3-642-15627-4.
 • Shult Ernest, Yanushka Arthur. Near n-gons and line systems // Geom. Dedicata. — 1980. — Т. 9 (7 червня). — С. 1–72. — DOI:10.1007/BF00156473.
 • De Bruyn Bart. Isometric embeddings of the near polygons Hn and Gn into dualpolarspaces / Douglas B. West // Discrete Mathematics. — 2013. — Вип. 313 (7 червня). — С. 1313-1321. — ISSN 0012-365X.