Мазурівське рідкіснометалічне родовище

Мазурівське рідкіснометалічне родовище — знаходиться біля смт Донське, за 12 км від районного центру Волноваха, що на Донеччині (Україна).

НазваРедагувати

У джерелах 1832 р. геологом О. Б. Іваницьким описано перші знахідки циркону поблизу «Хутора Мазуренка». Пізніше, в кінці XIX ст. зустрічаємо ряд публікацій про цирконове родовище в районі «Балки Мазурової».

Опис родовищаРедагувати

Просторово та генетично пов'язане з породами Октябрського лужного масиву, розташованого в північно-західній частині Східного Приазов'я і локалізованого в зоні поєднання різноорієнтованих глибинних розломів серед гранітів та ґраносієнітів. На М.р.р. виявлено 16 пологих рудних покладів. Глибина залягання сягає 600 м. Поклади складаються з 1-5 рудних тіл плито- та жилоподібної форми. Петрологічний склад руди: маріуполіти-54 %, мікроклін-нефелінові пегматити-24 %, польовошпатові метасоматити-20 %. Розвідано 44 рудних тіла, що простягаються на 500—1000 м, шириною 200—500 м та вертикальною потужністю від 1 до 80 м. Відстань між сусідніми рудними тілами в покладі досягає кількох десятків метрів, а між сусідніми продуктивними покладами — від 3-5 до 100—150 м. Площа М.р.р.- 3,5 км². Вмісні породи — габро та піроксеніти, перидотити, серпентиніти і олівініти. В структурно — тектонічному відношенні площа М.р.р. є трохи підійнята по розломах блок-горст, ускладнена диз'юнктивним порушенням, що розділяє родов. на два менших блоки, зміщених один відносно іншого. Перші пошуково-розвідувальні роботи на М.р.р. на циркон проведені в 1934 цирконовою партією інституту геології АН України під керівництвом геолога В. П. Амбурґера. У 1939 геологом В. І. Ельтековим проведені підрахунки запасів циркону та розпочата розробка родовища (збагачувальна фабрика циркону стала до ладу 15 вересня 1939 р.; вміст цирконію у концентраті становив від 55-60 % до 80-95 %). У 1947 р. споруджено збагачувальну фабрику та Донецький хіміко-металургійний завод, що переробляв цирконовий концентрат у різні види цирконієвої продукції. Промислова розробка родовища проводилась з 1947 по 1965 рік. Найбільші обсяги видобутку-250 тис. т руди на рік. З М.р.р. та Донецького ХМЗ розпочалася історія цирконової промисловості в СРСР. Мінерали руд вміщують глинозем, кремнезем, луги, рідкісні та рідкісноземельні елементи: ніобій, тантал, цирконій, гафній, титан, ванадій, церій, ітрій та інші. Середній вміст оксидів у руді: цирконію — 0,47 %, танталу — 0,006 %, ніобію — 0,12 %, алюмінію — 20-22 %, кремнію-58-60 %, лугів — 12-15 %. Таким чином, за мінеральним складом руда Мазурівського родовища є комплексною.

Об'ємні маси руд дуже близькі — 2,623-2,628 г/см³, вмісні породи — 3,1 г/см³. Вологість руди — 0,1-0,2 %. Міцність руди основних типів 5,5-6,5 (за Протод'яконовим). Пористість — 2,6 — 4,9 %. Подрібнюваність — 60-90 %.

Запаси руди значні і в змозі забезпечити потреби вітчизняної промисловості в рідкіснометалічній, польовошпатовій та алюмінієвій сировині протягом багатьох років. Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча проводить роботу по відновленню розробок М.р.р.

Мазурівське рідкіснометалічне родовище — перша сировинна база вітчизняної цикронової промисловості.

Див. такожРедагувати

ДжерелаРедагувати

  • Гірничий енциклопедичний словник : у 3 т. / за ред. В. С. Білецького. — Д. : Східний видавничий дім, 2004. — Т. 3. — 752 с. — ISBN 966-7804-78-X.
  • Бойко В. С., Нечепуренко Е. С., Климанчук В. В. и др. Мазуровское редкометалльное месторождение в стратегии развития Мариупольского металлургического комбината им. Ильича // Горн. журн. — 2002. — № 11-12. — С. 33-36.
  • Галецький Л. С., Чернієнко Н. М., Романюк Л. С., Стрекозов С. М., Бородиня Б. В. та ін. Прогнозна геолого-економічна оцінка флангів та глибоких горизонтів рідкіснометалевих і рідкісноземельних родовищ Приазов'я з метою нарощування їх мінерально-сировинного потенціалу. Звіт про ндр. 2007—2009. Спецфонди ІГН НАН України. Від.геол.кор.коп. — № д.р. 0107U007392. — К. — 2009. — 164 с.