Магнітна сепарація (рос. магнитная сепарация, англ. magnetic separation; нім. Magnetscheidung f) — один з головних способів магнітного збагачення корисних копалин, заснований на використанні однорідності в магнітних властивостях (величинах магнітної не сприйнятливості, залишкової індукції, коерцитивної сили і ін.) компонентів суміші (мінералів, їх зростків і ін.) величиною часток від мікрона до 200 мм в однорідному постійному або змінному магнітному полях.

Магнітна сепарація

Загальний опис технології

ред.

У практиці збагачення проводиться переважно в постійних неоднорідних магнітних полях і є основним методом збагачення залізних (для бл. 10 % руд у світі і 2 % в Україні) і манґанових руд (для 45 % руд в Україні). При збагаченні руд чорних мінералів дозволяє одержувати високосортні концентрати із вмістом Fe до 68 %, Mn до 43 %. Вилучення магнітних мінералів в концентрат перевищує 90 %. М.с. застосовується також для збагачення руд кольорових і рідкісних металів, гірничохімічної і нерудної сировини (доводка після гравітаційного збагачення), а також для видалення залізовмісних домішок з матеріалів (каолінові глини, формувальні піски і ін.). У залежності від величини магнітної сприйнятливості матеріалу М.с. поділяється на сепарацію в слабких та сильних магнітних полях, від середовища, в якому проводиться розділення — на мокру і суху М.с. Для збільшення контрастності магнітних властивостей суміші, що розділяється, застосовують термообробку. М.с. здійснюється в сепараторах магнітних.

Галузь застосування і обсяг переробки цим способом безперервно зростають, М.с. — високопродуктивна технологія, найбільш простий і дешевий метод збагачення корисних копалин, який також задовольняє екологічні вимоги.

Підготовка руд до магнітної сепарації

ред.

Особливостями процесу магнітної сепарації зумовлюється необхідність підготовки руди перед магнітним розділенням, яка залежить від характеристики руди (гранулометричний склад, магнітні властивості) і методу сепарації (суха або мокра). Підготовка руди включає операції дроблення, подрібнення, грохочення, знешламлення і знепилення, намагнічування і розмагнічування, сушки і випалу.

Див. також

ред.

Література

ред.