Відкрити головне меню

Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (ЛРІДУ НАДУ при ПУ) — єдиний заклад вищої освіти у західному регіоні України, основна діяльність якого спрямована на підготовку високопрофесійних керівників державних установ і компетентних державних службовців, що є однією з передумов створення ефективної системи державного управління в Україні

Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України
ЛРІДУ
Lridy gerb.jpg
?координати:
Тип заклад вищої освіти
Країна Україна Україна
Розташування Брюховичі
Адреса 79491 Україна, Брюховичі, вул. Сухомлинського, 16
Телефон/факс (032) 234-65-68 / (032) 234-63-85
general@academy.lviv.ua
international@academy.lviv.ua
lridu@lviv.farlep.net, dlc@academy.lviv.ua

Про ІнститутРедагувати

Інститут було засновано у вересні 1995 року Указом Президента України як філіал Національної академії державного управління при Президентові України. У 2001 році отримано статус регіонального інституту.

Інститут тісно співпрацює з місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування восьми західних областей України, які є основними замовниками нашого Інституту. Така співпраця дає нам можливість краще вивчити потреби владних інституцій регіону, а державним і муніципальним установам — дізнатись про рівень підготовки і можливості слухачів Інституту.

Інститут у своїй діяльності зорієнтований на постійне вдосконалення та найвищі стандарти якості надання освітніх послуг. Випускники Інституту володіють сучасними управлінськими знаннями, навичками та вміннями і можуть працювати керівниками в місцевих державних адміністраціях та органах місцевого самоврядування.

Інститут проводить діяльність за трьома напрямками:

 • підготовка фахівців для органів державного управління та місцевого самоврядування;
 • підвищення кваліфікації та перепідготовка службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;
 • наукові дослідження в галузі державного управління та місцевого самоврядування і підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів.

Керівництво ІнститутуРедагувати

 • Директор Інституту — Загорський Володимир Степанович, член-кореспондент Національної академії наук України, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії економічних наук України, голова експертної ради з державного управління державної акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, член Ради Західного наукового центру НАН України і Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
 • Перший заступник директора — Сушинський Олександр Іванович, доктор наук з державного управління, професор.
 • Заступник директора з короткотермінового підвищення кваліфікації — Шевчук Богдан Михайлович, кандидат наук з державного управління.
 • Заступник директора з наукової роботи — Ліпенцев Андрій Вікторович, кандидат економічних наук, доцент, заслужений працівник освіти України [1], член-кореспондент Академії економічних наук України.
 • Заступник директора з економіко-господарської роботи — Великопольський Роман Володимирович.

ФакультетиРедагувати

Факультет державного управління та місцевого самоврядуванняРедагувати

Факультет державного управління та місцевого самоврядування є структурним підрозділом Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України який проводить підготовку висококваліфікованих кадрів в галузі знань «Державне управління» та «специфічні категорії» з присвоєнням кваліфікації «магістр» зі спеціальностей «Державне управління», «Публічне адміністрування» та «Управління проектами» за денною, заочною та заочно-дистанційною формами навчання.

Для виконання цього завдання факультет об'єднує наступні кафедри, які здійснюють підготовку магістрів державного управління за спеціалізаціями:

 • Кафедра державного управління та місцевого самоврядування — спеціалізації «Регіональне управління і місцеве самоврядування», «Управління державними інституціями», «Управління охороною здоров'я»;
 • Кафедра політичних наук і філософії — спеціалізації, «Політичні інститути і процеси», «Соціальна і гуманітарна політика»;
 • Кафедра кадрової політики та державної служби;
 • Кафедра європейської інтеграції та права — спеціалізації «Управління в інституціях Європейського Союзу», «Державне управління в сфері забезпечення національної безпеки»;
 • Кафедра публічного адміністрування та іноземних мов — здійснює підготовку магістрів публічного адміністрування;
 • Кафедра управління проектами. Кафедра управління проектами здійснює підготовку магістрів управління проектами.

На факультеті створена вчена рада основними завданнями якої є: визначення загальних напрямів наукової дільності кафедр факультету; рекомендація Вченій раді Інституту щодо обрання на посади викладачів, старших викладачів, доцентів; ухвалення навчальних планів і програм; вирішення питань організації навчального процесу та виховної роботи; покращення навчально-матеріальної бази факультету і проживання слухачів у гуртожитку; ухвалення планів роботи та звітів факультету.

Декан факультету державного управління та місцевого самоврядування — к.і.н., доцент — Каляєв А.О

Факультет економіки і менеджментуРедагувати

Факультет економіки і менеджменту — основний організаційний і навчально-науковий структурний підрозділ Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Основним завданням факультету є організація та виховання студентів, що навчаються за спеціальностями 6.030601 «Менеджмент» (бакалавр з менеджменту), 7.050201, 8.050201 «Менеджмент організацій» (менеджер-економіст, магістр з менеджменту державних установ), 6.030505, 7.050109, 8.050109 «Управління персоналом і економіка праці»(бакалавр з економіки і підприємництва; спеціаліст і магістр з управління персоналом і економіки праці), 5.03070101 «Туристичне обслуговування» (молодший спеціаліст — фахівець з туризму) за денною та заочною формами навчання. Для виконання цього завдання факультет об'єднує 4 кафедри, 2 з яких є випускними:

 • Кафедра економічної політики та економіки праці — випускна.
 • Кафедра менеджменту організацій — випускна.
 • Кафедра математичного моделювання та інформаційних технологій

За період діяльності на факультеті економіки і менеджменту підготовлено 1290 фахівців: 337 зі спеціальності «Менеджмент» (223 денної форми та 114 заочної форми); 202 зі спеціальності «Менеджмент організацій» (106 денної форми та 96 заочної форми); 711 зі спеціальності «Управління персоналом і економіка праці» (334 денної форми та 377 заочної форми) та 40 зі спеціальності «Туристичне обслуговування» (денна форма). Працює Бурик Зоряна Михайлівна доктор наук з державного управління, член Всеукраїнської асамблеї докторів наук з державного управління України, громадський діяч, голова комісії економічної політики громадської ради при ЛОДА, експерт з економічних питань, державного управління, стратегічного планування розвитку територій, сталого розвитку.

Декан факультету економіки і менеджменту — член-корреспондент НАН, доцент — Синицький О. С.

ПосиланняРедагувати