Відкрити головне меню

Декремент затухання — величина, яка визначає швидкість зменшення амплітуди гармонічних коливань з часом при затуханні.

Коли гармонічні коливання затухають, значення змінної u, що їх описує, в момент часу t задається формулою

.

Тут  — коефіцієнт затухання,  — амплітуда в початковий момент часу,  — частота коливань.

Коефіцієнт затухання має розмірність оберненого часу. Безрозмірна величина , де  — період коливань називається логарифмічним декрементом затухання або просто декрементом затухання.

Величина декремента затухання для реальної коливної системи визначається властивими їй процесами дисипації енергії.

Див. такожРедагувати