Листкова формація

Листкова формація - сукупність листків однієї рослини, що має однотипний морфогенез та функціональну спеціалізацію.

Розрізняють три типи формації листків: низову, серединну і верхівкову.

Листки низової формації звичайно недорозвинені або видозмінені у зв'язку з тим, що вони виконують спецалізовану функцію (захисну, запасальну). Наприклад, сім'ядольні листки, брунькові луски, редуковані листки кореневищ, а іноді і надземних пагонів.

Листки серединної формації становлять основну масу листків рослини.

Листки верхівкової формації розташовані на квітконосних пагонах, у суцвіттях, поступаються за розміром листкам серединної форнмації, деколи лускоподібні та дуже дрібні.

ДжерелаРедагувати

Гончаренко І.В. Будова рослинного організму. Морфологія та анатомія рослин. Навчальний посібник. - Суми: Університетська книга, 2004. - 200 с.