Лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки (2014)

UKRAINE-AWARD-STATE-PREM-2.png

Державна премія України в галузі науки і техніки — лауреати 2014 року.

На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки Президент України Петро Порошенко видав Указ № 686/2015 від 8 грудня 2015 року «Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2014 року».

На 2014 рік розмір Державної премії України в галузі науки і техніки склав 100 000 гривень кожна. Всього присуджені тринадцять премій за роботи, які мають відповідний дозвіл для публікації у засобах масової інформації та одна премія за підручники.

Лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 рокуРедагувати

Премійована робота Лауреати Коротко про лауреата
за роботу «Будова та еволюція Всесвіту на галактичних та космологічних масштабах, прихована маса і темна енергія: теоретичні моделі та спостережні результати» Берцик Петер Петерович доктор фізико-математичних наук, заступник директора Головної астрономічної обсерваторії НАН України
Пілюгін Леонід Степанович член-кореспондент Національної академії наук України, завідувач лабораторії Головної астрономічної обсерваторії НАН України
Вавилова Ірина Борисівна кандидат фізико-математичних наук, завідувач лабораторії Головної астрономічної обсерваторії НАН України
Павленко Яков Володимирович доктор фізико-математичних наук, головний науковий співробітник Головної астрономічної обсерваторії НАН України
Караченцева Валентина Юхимівна доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Головної астрономічної обсерваторії НАН України
Пелих Володимир Олександрович доктор фізико-математичних наук, заступник директора Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я. С. Підстригача НАН України
Жданов Валерій Іванович доктор фізико-математичних наук, завідувач відділу астрономічної обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Жук Олександр Іванович доктор фізико-математичних наук, головний науковий співробітник астрономічної обсерваторії Одеського національного університету імені І. І. Мечникова
Новосядлий Богдан Степанович доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Львівського національного університету імені Івана Франка
Мінаков Анатолій Олексійович (посмертно) доктор фізико-математичних наук
за роботу «Технологічні, організаційні та регуляторні засади побудови телекомунікаційних мереж сучасних та наступних поколінь» Каптур Вадим Анатолійович кандидат технічних наук, проректор Одеської національної академії зв'язку імені О. С. Попова
Васіліу Євген Вікторович доктор технічних наук, директор інституту Одеської національної академії зв'язку імені О. С. Попова
Ложковський Анатолій Григорович доктор технічних наук, завідувач кафедри Одеської національної академії зв'язку імені О. С. Попова
Гранатуров Володимир Михайлович доктор економічних наук, професор Одеської національної академії зв'язку імені О. С. Попова
Тіхонов Віктор Іванович доктор технічних наук, професор Одеської національної академії зв'язку імені О. С. Попова
Гуляєв Кирило Дмитрович кандидат технічних наук, виконувач обов'язків завідувача відділу Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України
Кайденко Микола Миколайович старший науковий співробітник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»
Івлєв Юрій Васильович провідний інженер Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»
Дейнека Ігор Васильович кандидат фізико-математичних наук, радник директора Інституту обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України
за роботу «Нові каталізатори та гетерогенно-каталітичні процеси: розвиток наукових основ та використання в хімії, нафтохімії та енергетиці» Зажигалов Валерій Олексійович член-кореспондент Національної академії наук України, завідувач відділу Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України
Стрижак Петро Євгенович член-кореспондент Національної академії наук України, завідувач відділу Інституту фізичної хімії імені Л. В. Писаржевського НАН України
Пятницький Юрій Ігорович доктор хімічних наук, головний науковий співробітник Інституту фізичної хімії імені Л. В. Писаржевського НАН України
Долгіх Лідія Юріївна кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник Інституту фізичної хімії імені Л. В. Писаржевського НАН України
Трипольський Андрій Іккійович кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник Інституту фізичної хімії імені Л. В. Писаржевського НАН України
Патриляк Казимир Іванович (посмертно) доктор хімічних наук
Гринь Григорій Іванович доктор технічних наук, професор Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
Лобойко Олексій Якович доктор технічних наук, завідувач кафедри Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
Суворін Олександр Вікторович доктор технічних наук, завідувач кафедри технологічного інституту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
Кошовець Микола Володимирович кандидат технічних наук, голова правління приватного акціонерного товариства «Сєвєродонецький ОРГХІМ»
за розробку та впровадження системи зменшення техногенного навантаження на території і на населення екологічно кризових регіонів України Рожок Микола Михайлович доктор медичних наук, ректор державного вищого навчального закладу «Івано-Франківський національний медичний університет»
Ерстенюк Ганна Михайлівна доктор біологічних наук, перший проректор державного вищого навчального закладу «Івано-Франківський національний медичний університет»
Крижанівська Анна Євстахіївна доктор медичних наук, завідувач кафедри державного вищого навчального закладу «Івано-Франківський національний медичний університет»
Білецька Елеонора Миколаївна доктор медичних наук, завідувач кафедри державного закладу «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України»
Шматков Григорій Григорович доктор біологічних наук, завідувач кафедри державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
Семчук Ярослав Михайлович доктор технічних наук, завідувач кафедри Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу
Соловйов Веніамін Васильович доктор хімічних наук, завідувач кафедри Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка
Онищенко Світлана Володимирівна кандидат економічних наук, доцент Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка
Самойлік Марина Сергіївна кандидат економічних наук, доцент Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка
Рудько Георгій Ілліч доктор геолого-мінералогічних, доктор географічних та доктор технічних наук, голова Державної комісії України по запасах корисних копалин
за роботу «Комплекс методів та заходів забезпечення безпечної експлуатації та ефективності АЕС України» Щербін Володимир Миколайович кандидат фізико-математичних наук, заступник директора Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України
Носовський Анатолій Володимирович член-кореспондент Національної академії наук України, заступник директора Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України
Скалозубов Володимир Іванович доктор технічних наук, завідувач відділу Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України
Габлая Таїсія Володимирівна провідний інженер Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України
Комаров Юрій Олексійович доктор технічних наук, завідувач сектору Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України
Колиханов Віктор Миколайович завідувач сектору Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України
Ващенко Володимир Миколайович доктор фізико-математичних наук, директор інституту Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління
Мазуренко Антон Станіславович доктор технічних наук, директор інституту Одеського національного політехнічного університету
Драган Григорій Сильвестрович доктор фізико-математичних наук, професор Одеського національного університету імені І. І. Мечникова
Білей Данко Васильович кандидат технічних наук, генеральний інспектор — директор з безпеки державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія „Енергоатом“»
за роботу «Геохімічні, петрологічні і геофізичні критерії прогнозування родовищ корисних копалин Українського щита» Пономаренко Олександр Миколайович академік Національної академії наук України, директор Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М. П. Семененка НАН України
Кривдік Степан Григорович доктор геолого-мінералогічних наук, завідувач відділу Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М. П. Семененка НАН України
Кульчецька Ганна Олександрівна доктор геологічних наук, головний науковий співробітник Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М. П. Семененка НАН України
Шуман Володимир Миколайович доктор фізико-математичних наук, завідувач відділу Інституту геофізики імені С. І. Субботіна НАН України
Пігулевський Петро Гнатович доктор геологічних наук, старший науковий співробітник Інституту геофізики імені С. І. Субботіна НАН України
Шеремет Євген Михайлович доктор геолого-мінералогічних наук, завідувач відділу Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М. П. Семененка НАН України
Ніколаєв Іван Юрійович кандидат геологічних наук, старший науковий співробітник Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М. П. Семененка НАН України
Чернієнко Наталія Миколаївна кандидат геологічних наук, старший науковий співробітник Інституту геологічних наук НАН України
Стрекозов Сергій Микитович провідний геолог Приазовської комплексної геологічної експедиції казенного підприємства «Південукргеологія» Державної служби геології та надр України
Мельников Володимир Степанович (посмертно) кандидат геолого-мінералогічних наук
за створення та промислове впровадження високоефективної техніки із застосуванням еластомерних матеріалів для видобутку, переробки і збагачення мінеральної сировини Волошин Олексій Іванович член-кореспондент Національної академії наук України, заступник директора Інституту геотехнічної механіки імені М. С. Полякова НАН України
Дирда Віталій Ілларіонович доктор технічних наук, завідувач відділу Інституту геотехнічної механіки імені М. С. Полякова НАН України
Надутий Володимир Петрович доктор технічних наук, завідувач відділу Інституту геотехнічної механіки імені М. С. Полякова НАН України
Морус Володимир Леонідович кандидат технічних наук, директор державного спеціального конструкторсько-технологічного бюро Інституту геотехнічної механіки імені М. С. Полякова НАН України
Губін Георгій Вікторович доктор технічних наук, завідувач кафедри державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет»
Сорокін Олександр Геннадійович генеральний директор державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат»
Смірнов Андрій Вікторович кандидат політичних наук, директор з видобутку вугілля товариства з обмеженою відповідальністю «ДТЕК ЕНЕРГО»
Пухальський Віктор Миколайович кандидат технічних наук, головний інженер державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат»
Хохотва Олександр Іванович пенсіонер
Попович Ігор Миколайович генеральний директор приватного акціонерного товариства «Інститут інноваційних технологій з енергетики та енергозбереження»
за роботу «Новітні технології в діагностиці та лікуванні хвороб вуха, горла та носа» Косаковський Анатолій Лук'янович доктор медичних наук, проректор Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
Шкорботун Володимир Олексійович доктор медичних наук, завідувач кафедри Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
Абизов Рустем Адільович доктор медичних наук, професор Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
Божко Наталія Вікторівна кандидат медичних наук, асистент Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
Тімен Григорій Еліазарович доктор медичних наук, завідувач відділу державної установи «Інститут отоларингології імені професора О. С. Коломійченка Національної академії медичних наук України»
Березнюк Володимир Васильович доктор медичних наук, завідувач кафедри державного закладу «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України»
Шкоба Ярослав Васильович кандидат медичних наук, завідувач відділення комунального закладу «Київська обласна клінічна лікарня»
Маринський Георгій Сергійович доктор технічних наук, завідувач відділу Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона НАН України
Ткаченко Віктор Аркадійович завідувач групи Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона НАН України
Семенов Руслан Георгійович налагоджувальник-монтажник Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона НАН України
за роботу «Волокнисті матеріали та вироби легкої промисловості з прогнозованими бар'єрними медико-біологічними властивостями» Авраменко Андрій Олександрович член-кореспондент Національної академії наук України, заступник директора Інституту технічної теплофізики НАН України
Ігнатьєва Ірина Анатоліївна доктор економічних наук, проректор Київського національного університету технологій та дизайну
Слізков Андрій Миколайович доктор технічних наук, директор інституту Київського національного університету технологій та дизайну
Колосніченко Марина Вікторівна доктор технічних наук, декан Київського національного університету технологій та дизайну
Березненко Сергій Миколайович доктор технічних наук, завідувач кафедри Київського національного університету технологій та дизайну
Супрун Наталія Петрівна доктор технічних наук, завідувач кафедри Київського національного університету технологій та дизайну
Власенко Вікторія Іванівна кандидат технічних наук, завідувач лабораторії Київського національного університету технологій та дизайну
Прокопова Євгенія Анатоліївна директор державного підприємства «Київський державний науково-дослідний інститут текстильно-галантерейної промисловості»
Попов Віктор Петрович член наглядової ради приватного акціонерного товариства «Камвольно-суконна компанія „Чексіл“»
Кострицький Валерій Всеволодович доктор технічних наук, пенсіонер
за роботу «Новітні енергозберігаючі технології виробництва марганцевих феросплавів у електропечах» Камкіна Людмила Володимирівна доктор технічних наук, декан Національної металургійної академії України
Михальов Олександр Ілліч доктор технічних наук, завідувач кафедри Національної металургійної академії України
Гладких Володимир Андрійович доктор технічних наук, професор Національної металургійної академії України
Гасик Михайло Михайлович доктор технічних наук, провідний науковий співробітник Національної металургійної академії України
Зубов Вячеслав Леонідович доктор технічних наук, провідний науковий співробітник Національної металургійної академії України
Куцін Володимир Семенович доктор технічних наук, генеральний директор публічного акціонерного товариства «Нікопольський завод феросплавів»
Ольшанський Володимир Ілліч директор з виробництва та технології публічного акціонерного товариства «Нікопольський завод феросплавів»
Філіппов Ігор Юрійович кандидат технічних наук, начальник управління публічного акціонерного товариства «Нікопольський завод феросплавів»
Дєдов Юрій Борисович кандидат технічних наук, провідний інженер публічного акціонерного товариства «Нікопольський завод феросплавів»
Петров Юрій Леонідович заступник директора державного підприємства «Український науково-технічний центр металургійної промисловості „Енергосталь“»
за роботу «Формування збалансованих агроекосистем виробництва національного насіння пшениці озимої» Гаврилюк Микола Микитович доктор сільськогосподарських наук, заступник директора Інституту фізіології рослин і генетики НАН України
Заришняк Анатолій Семенович доктор сільськогосподарських наук, віце-президент — головний вчений секретар Національної академії аграрних наук України
Гриник Ігор Володимирович доктор сільськогосподарських наук, директор Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України
Фурдичко Орест Іванович доктор економічних наук, директор Інституту агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України
Рибалка Олександр Ілліч доктор біологічних наук, завідувач відділу Селекційно-генетичного інституту — Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення Національної академії аграрних наук України
Кіндрук Микола Онисимович доктор сільськогосподарських наук, головний науковий співробітник Селекційно-генетичного інституту — Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення Національної академії аграрних наук України
Корнійчук Олександр Васильович кандидат сільськогосподарських наук, директор Інституту кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук України
Лихочвор Володимир Володимирович доктор сільськогосподарських наук, завідувач кафедри Львівського національного аграрного університету
Стадник Анатолій Петрович доктор сільськогосподарських наук, завідувач кафедри Білоцерківського національного аграрного університету
Каленич Павло Євгенійович директор сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма „Ольгопіль“»
за роботу «Вимірювання соціальних змін в українському суспільстві. Соціологічний моніторинг (1992—2013)» Ворона Валерій Михайлович академік Національної академії наук України, директор Інституту соціології НАН України
Шульга Микола Олександрович член-кореспондент Національної академії наук України, заступник директора Інституту соціології НАН України
Головаха Євген Іванович доктор філософських наук, заступник директора Інституту соціології НАН України
Вишняк Олександр Іванович доктор соціологічних наук, завідувач відділу Інституту соціології НАН України
Злобіна Олена Геннадіївна доктор соціологічних наук, завідувач відділу Інституту соціології НАН України
Костенко Наталія Вікторівна доктор соціологічних наук, завідувач відділу Інституту соціології НАН України
Макеєв Сергій Олексійович доктор соціологічних наук, завідувач відділу Інституту соціології НАН України
Саєнко Юрій Іванович доктор економічних наук, завідувач відділу Інституту соціології НАН України
Чурилов Микола Миколайович доктор соціологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту соціології НАН України
Паніна Наталія Вікторівна (посмертно) доктор соціологічних наук
за роботу «Історія української культури» у п'яти томах (у дев'яти книгах) Скрипник Ганна Аркадіївна академік Національної академії наук України, директор Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України
Жулинський Микола Григорович академік Національної академії наук України, директор Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України
Бондар Микола Пантелеймонович кандидат філологічних наук, завідувач відділу Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України
Рубан Валентина Василівна (посмертно) доктор мистецтвознавства
Александрович Володимир Степанович доктор історичних наук, завідувач відділу Інституту українознавства імені І.Крип'якевича НАН України
Войтович Леонтій Вікторович доктор історичних наук, старший науковий співробітник Інституту українознавства імені І.Крип'якевича НАН України
Сас Петро Михайлович доктор історичних наук, головний науковий співробітник Інституту історії України НАН України
Дзюба Олена Миколаївна кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України
Бессонова Світлана Сергіївна кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України
Яковлєва Людмила Анатоліївна кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України
за комплект підручників з електронної техніки у трьох книгах:
  1. Основи виробництва електронних апаратів. — Х.: ТОВ «Компанія СМІТ», 2006. — 592 с.;
  2. Технология межсоединений электронной аппаратуры. — Х.: ТОВ «Компанія СМІТ», 2005. — 432 с.;
  3. Введення в мікросистемну техніку та нанотехнології. — Х.: ТОВ «Компанія СМІТ», 2011. — 416 с.
Невлюдов Ігор Шакирович доктор технічних наук, завідувач кафедри Харківського національного університету радіоелектроніки
Палагін Віктор Андрійович кандидат технічних наук, професор Харківського національного університету радіоелектроніки.

ДжерелаРедагувати