Лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки (1994)

Державна премія України в галузі науки і техніки — лауреати 1994 року.

На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки Президент України Леонід Кучма видав Указ № 810/94 від 28 грудня 1994 року «Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 1994 року».

На 1994 рік розмір Державної премії України в галузі науки і техніки склав 100 мільйонів карбованців кожна.

Лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки 1994 рокуРедагувати

Премійована робота Лауреати Коротко про лауреата
Розроблення технологій та організацій виробництв сполук мангану з руд України для феритів хімічних джерел струму, герметиків, оксидно-напівпровідникових конденсаторів і композицій, що фосфатуються Целінський Юрій Костянтинович кандидат хімічних наук, провідний науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту реактивів та матеріалів для електронної техніки
Абрамов Леонід Олександрович кандидат технічних наук, завідувач сектора Державного науково-дослідного інституту реактивів та матеріалів для електронної техніки
Бутузов Геннадій Миколайович кандидат хімічних наук, директор Державного науково-дослідного інституту реактивів та матеріалів для електронної техніки
Шабанов Анатолій Іванович заступник начальника цеху виробничого об'єднання «Придніпровський хімічний завод»
Болков Олександр Федорович керівник групи виробничого об'єднання «Придніпровський хімічний завод»
Степанов Андрій Юрійович заступник начальника цеху виробничого об'єднання «Придніпровський хімічний завод»
Новоселов Анатолій Андрійович начальник цеху виробничого об'єднання «Придніпровський хімічний завод»
Коровін Юрій Федорович доктор технічних наук, генеральний директор виробничого об'єднання «Придніпровський хімічний завод»
Праця «Рентгене-, оптико-акустичні явища в реальних кристалах при комбінований впливі різних фізичних полів» Фодчук Ігор Михайлович кандидат фізико-математичних наук, доцент Чернівецького державного університету імені Ю. Федьковича
Раванський Микола Дмитрович доктор фізико-математичних наук, завідувач кафедри Чернівецького державного університету імені Ю. Федьковича
Мачулін Володимир Федорович кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту фізики напівпровідників НАН України
Хрупа Валерій Іванович доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Інституту фізики напівпровідників НАН України
Даценко Леонід Іванович доктор фізико-математичних наук, завідувач відділу Інституту фізики напівпровідників НАН України
Молодкін Вадим Борисович член-кореспондент Національної академії наук України, завідувач відділу Інституту металофізики НАН України
Блонський Іван Васильович доктор фізико-математичних наук, завідувач лабораторії Інституту фізики НАН України
Бродин Михайло Семенович академік Національної академії наук України, директор Інституту фізики НАН України
Розроблення науково-методичних основ та створення прогресивної високопродуктивної бази автоматизації промислового експерименту Кісельов Альберт Дмитрович головний конструктор Авіаційного науково-технічного комплексу імені О. К. Антонова
Руденко Микола Васильович кандидат технічних наук, провідний конструктор Авіаційного науково-технічного комплексу імені О. К. Антонова
Зінченко Валерій Петрович кандидат технічних наук, начальник бригади Авіаційного науково-технічного комплексу імені О. К. Антонова
Горін Фелікс Миколайович кандидат технічних наук, учений секретареві відділення Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України
Єгіпко Володимир Михайлович доктор технічних наук, завідувач відділу Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України
Радченко Станіслав Григорович кандидат технічних наук, доцент Київського політехнічного інституту
Бєлоусов Борис Миколайович кандидат фізико-математичних наук, доцент Київського політехнічного інституту
Туз Юліан Михайлович доктор технічних наук, завідувач кафедри Київського політехнічного інституту
Цикл наукових праць «Теорія сплайнів та її застосування в оптимізації наближень» Лігун Анатолій Олександрович доктор фізико-математичних наук, завідувач кафедри Дніпродзержинського індустріального інституту
Великін Валерій Лазарович кандидат фізико-математичних наук, доцент Дніпропетровського державного університету
Бабенко Владислав Федорович доктор фізико-математичних наук, завідувач кафедри Дніпропетровського державного університету
Моторний Віталій Павлович доктор фізико-математичних наук, завідувач кафедри Дніпропетровського державного університету
Никольський Сергій Михайлович академік Російської академії наук, радник дирекції Математичного інституту імені В. А. Стеклова РАН
Корнейчук Микола Павлович член-кореспондент Національної академії наук України, завідувач відділу Інституту математики НАН України
Цикл праць «Тектонічні карти як основа геологічного вивчення надр України» Глушко Василь Васильович член-кореспондент Національної академії наук України, професор Львівського державного університету імені І. Франка
Круглов Станіслав Сергійович доктор геолого-мінералогічних наук, провідний науковий співробітник Українського державного геологорозвідувального інституту
Вишняков Ігор Борисович кандидат геолого-мінералогічних наук, провідний науковий співробітник Українського державного геологорозвідувального інституту
Крилов Микола Олексійович доктор геолого-мінералогічних наук, директор Інституту геології та розробки горючих копалин Російської академії наук
Буров Віктор Сергійович кандидат геолого-мінералогічних наук /посмертно/
Распопова Міра Георгіївна кандидат геолого-мінералогічних наук /посмертно/
Самарський Олександр Дем'янович кандидат геолого-мінералогічних наук /посмертно/
Утробін В'ячеслав Миколайович геолог /посмертно/
Праця «Патогенез, діагностика та хірургічне лікування аневризм черевної аорти» Сухарев Іван Іванович доктор медичних наук, завідувач відділу Інституту клінічної та експериментальної хірургії Академії медичних наук України
Григораш Георгій Андрійович доктор медичних наук, завідувач лабораторії Інституту клінічної та експериментальної хірургії Академії медичних наук України
Гомоляко Ірина Володимирівна доктор медичних наук завідувач лабораторії Інституту клінічної та експериментальної хірургії Академії медичних наук України
Зубков Віктор Іванович кандидат медичних наук, завідувач відділу Інституту клінічної та експериментальної хірургії Академії медичних наук України
Нікульніков Павло Іванович кандидат медичних наук, старший науковий співробітник Інституту клінічної та експериментальної хірургії Академії медичних наук України
Черняк Віктор Анатолійович кандидат медичних наук, науковий співробітник Інституту клінічної та експериментальної хірургії Академії медичних наук України
Чиркова Ірина Валеріївна кандидат медичних наук, лікареві Інституту клінічної та експериментальної хірургії Академії медичних наук України
Нікішин Леонід Федорович кандидат медичних наук, доцент Київського інституту вдосконалення лікарів
Розроблення наукових основ створення нового покоління матеріалів, технології та устаткування для електроіскрового зміцнення деталей машин та інструментів та їх освоєння у промисловості Ковальченко Михайло Савич доктор технічних наук, завідувач відділу Інституту проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича НАН України
Ткаченко Юрій Григорович кандидат технічних наук, завідувач лабораторії Інституту проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича НАН України
Паустовський Олександр Васильович кандидат технічних наук, завідувач лабораторії Інституту проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича НАН України
Бовкун Галина Олександрівна кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича НАН України
Костюк Анатолій Іванович кандидат технічних наук, завідувач лабораторії Інституту надтвердих матеріалів імені В. М. Бакуля НАН України
Голубець Володимир Михайлович доктор технічних наук, завідувач кафедри Українського державного лісотехнічного університету
Власов Володимир Миколайович директор Луганського проектно-технологічного інституту машинобудування
Анісімов Геннадій Миколайович провідний інженер Луганського проектно-технологічного інституту машинобудування
Цикл праць «Дослідження та розроблення субміліметрових молекулярних лазерів з оптичним накачуванням» Свіч Василь Антонович доктор фізико-математичних наук, ректор Харківського державного університету
Дюбко Станіслав Пилипович доктор фізико-математичних наук, професор Харківського державного університету
Єфремов Віктор Олексійович кандидат фізико-математичних наук, доцент Харківського державного університету
Герасімов Василь Герасимович кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Харківського державного університету
Покормях Микола Григорович кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Харківського державного університету
Топков Олександр Миколайович кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Харківського державного університету
Єфименко Михайло Никифорович науковий співробітник Харківського державного університету
Фесенко Леонід Дмитрович кандидат фізико-математичних наук, завідувач кафедри Харківського інженерно-педагогічного інституту
Розроблення та впровадження нових технологічних процесів виробництва прокатних валків і борошномельних вальців високої експлуатаційної надійності Будаг'янц Микола Абрамович доктор технічних наук, генеральний директор Лутугінського об'єднання з виробництва валків
Кондратенко Віктор Іванович головний інженер Лутугінського об'єднання з виробництва валків
Дяченко Юрій Васильович директор заводу Лутугінського об'єднання з виробництва валків
Сирота Олександр Олексійович головний металург Лутугінського об'єднання з виробництва валків
Скобло Тамара Семенівна доктор технічних наук, професор Харківського інституту механізації та електрифікації сільського господарства
Сідашенко Олександр Іванович кандидат технічних наук, завідувач кафедри Харківського інституту механізації та електрифікації сільського господарства
Голубченко Анатолій Костянтинович кандидат технічних наук, міністр промисловості України
Кліманчук Владислав Владиславович кандидат технічних наук, начальник лабораторії орендного підприємства «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча»
Розроблення, освоєння серійного виробництва та впровадження щитових агрегатів для комплексної механізації виймання вугілля з крутих та крутопохилих пластів, у тий числі викидонебезпечних, широкими смугами за падінням Косарєв Василь Васильович головний інженер Донецького державного проектно-конструкторського та експериментального інституту комплексної механізації шахт
Андрєєв Георгій Володимирович завідувач відділу Донецького державного проектно-конструкторського та експериментального інституту комплексної механізації шахт
Дьяченко Костянтин Іванович головний конструктор проекту Донецького державного проектно-конструкторського та експериментального інституту комплексної механізації шахт
Васильєв Григорій Григорович кандидат технічних наук, колишній провідний конструктор Донецького державного проектно-конструкторського та експериментального інституту комплексної механізації шахт
Малюга Михайло Федорович кандидат технічних наук, генеральний директор Артемівського виробничого об'єднання по видобутку вугілля
Мельничук Юрій Омелянович кандидат технічних наук, директор Комплексного науково-дослідного та проектно-конструкторського інституту з проблем Центрального району Донбасу
Константинов Євген Семенович директор Дружківського машинобудівного заводу
Скафа Борис Пилипович кандидат технічних наук, колишній завідувач лабораторії Донецького науково-дослідного вугільного інституту
Цикл наукових праць «Теорія розрахунку просторових конструкцій будівель і споруд на статичні та динамічні навантаження» Шимановський Віталій Миколайович член-кореспондент Національної академії наук України, гол правління відкритого акціонерного товариства «УкрВДІпроектетальконструкція»
Лобанов Леонід Михайлович член-кореспондент Національної академії наук України, заступник директора Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона НАН України
Немчинов Юрій Іванович доктор технічних наук, заступник директора Науково-дослідного інституту будівельних конструкцій
Дехтяр Анатолій Соломонович доктор технічних наук, завідувач кафедри Українського транспортного університету
Піскунов Вадим Георгійович доктор технічних наук, завідувач кафедри Українського транспортного університету
Рассказов Олександр Олегович доктор технічних наук, завідувач кафедри Українського транспортного університету
Чибіряков Валерій Кузьмич доктор технічних наук, професор Київського державного технічного університету будівництва і архітектури
Створення, впровадження у серійне виробництво та експлуатацій транспортних літаків Ан-72, Ан-74 Ківа Дмитро Семенович доктор технічних наук, перший заступник генерального конструктора Авіаційного науково-технічного комплексу імені О. К. Антонова
Пустовойтов Валентин Петрович доктор технічних наук, провідний конструктор Авіаційного науково-технічного комплексу імені О. К. Антонова
Шитиков Герман Федорович кандидат технічних наук, начальник бригади Авіаційного науково-технічного комплексу імені О. К. Антонова
Гіндін Гіліл Пейсахович начальник відділу Авіаційного науково-технічного комплексу імені О. К. Антонова
Данильченко Віктор Олексійович начальник відділу Авіаційного науково-технічного комплексу імені О. К. Антонова
Нікітін Валентин Михайлович провідний конструктор Авіаційного науково-технічного комплексу імені О. К. Антонова
Повалій Юрій Іванович провідний конструктор Авіаційного науково-технічного комплексу імені О. К. Антонова
Васильченко Лев Петрович генеральний директор Харківського державного авіаційного виробничого підприємства
Цикл наукових праць «Промислова кристалізація цукрози» Гулий Іван Степанович академік Української академії аграрних наук, ректор Українського державного університету харчових технологій
Сіренко Сергій Іванович кандидат технічних наук, професор Українського державного університету харчових технологій
Кот Юрій Дмитрович доктор технічних наук, старший науковий співробітнику-консультанту Українського науково-дослідного інституту цукрової промисловості
Сущенко Анатолій Костянтинович кандидат технічних наук, завідувач відділу Українського науково-дослідного інституту цукрової промисловості
Кравчук Анатолій Федорович завідувач відділу Українського науково-дослідного інституту цукрової промисловості
Штангеєв Валерій Остапович кандидат технічних наук, генеральний директор науково-виробничого об'єднання «Цукор»
Бажал Іван Гаврилович доктор технічних наук /посмертно/
Попов Володимир Дмитрович доктор технічних наук /посмертно/
Підручник «Гістологія людини» /Львів: Мир, 1992/ Луцик Олександр Дмитрович доктор медичних наук, завідувач кафедри Львівського державного медичного інституту
Іванова Антоніна Йосифівна кандидат медичних наук, доцент Львівського державного медичного інституту
Кабак Костянтин Степанович доктор медичних наук, колишній завідувач кафедри Українського державного медичного університету імені академіка О. О. Богомольця
Підручник «Підйомно-транспортні машини» /К.: Вища школа, 1993/ Іванченко Федір Кіндратович член-кореспондент Національної академії наук України, професор Київського політехнічного інституту

ДжерелаРедагувати

ПосиланняРедагувати