Лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки (1991)

Державна премія України в галузі науки і техніки — лауреати 1991 року.

На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки Кабінет Міністрів України видав Постанову № 355 від 14 грудня 1991 року «Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 1991 року».

Лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки 1991 року ред.

Премійована робота Лауреати Коротко про лауреата
Цикл робіт «Дослідження фазових рівноваг та побудова діаграм стану систем перехідних металів, тугоплавких карбідів і оксидів» Штепа Тамара Дмитрівна кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник Інституту проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича Академії наук України
Третьяченко Людмила Олександрівна кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник Інституту проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича Академії наук України
Пріма Світлана Борисівна кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник Інституту проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича Академії наук України
Шевченко Олексій Володимирович кандидат хімічних наук, завідувач лабораторії Інституту проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича Академії наук України
Великанова Тамара Яківна кандидат хімічних наук, завідувачка лабораторії Інституту проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича Академії наук України
Лопато Лідія Михайлівна доктор хімічних наук, завідувачка відділу Інституту проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича Академії наук України
Єременко Валентин Никифорович академік Академії наук України, радник дирекції Інституту проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича Академії наук України
Буянов Юрій Іванович кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник, Інституту проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича Академії наук України
Комплекс робіт по створенню та промисловому освоєнню високоефективного енергетичного устаткування для використання енергії водотоків гірських регіонів Веремеєнко Ігор Степанович доктор технічних наук, головний конструктор науково-виробничого об'єднання «Турбоатом»
Бугаєць Анатолій Олександрович кандидат технічних наук, генеральний директор науково-виробничого об'єднання «Турбоатом»
Рубцов Вадим Костянтинович заступник начальника конструкторського відділу науково-виробничого об'єднання «Турбоатом»
Буланенко Анатолій Григорович заступник головного конструктора Київського механічного заводу імені О. К. Антонова
Абрамовський Віталій Федорович кандидат технічних наук
Лукін Микола Петрович кандидат технічних наук, завідувач кафедри Харківського автомобільно-дорожнього інституту
Крюков Олександр Дмитрович заступник начальника управління будівництва «Рогунгесбуд»
Соболєв Євген Васильович головний інженер проекту Спеціалізованого науково-виробничого об'єднання по перевезенню великогабаритних великовагових вантажів
Цикл робіт з теоретичної та прикладної геогідродинаміки вибуху Тесленко Володимир Вікторович кандидат технічних наук, головний інженер тресту «Союзмеліовибухопром»
Рижов Адольф Маркович кандидат технічних наук, завідувач лабораторії Науково-дослідного інституту будівельних конструкцій
Кравець Віктор Георгійович доктор технічних наук, провідний науковий співробітник Київського політехнічного інституту
Плужник Владлен Ілліч кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту гідромеханіки Академії наук України
Григорян Самвел Самвелович член-кореспондент Академії наук СРСР, завідувач відділу Інституту механіки Московського державного університету імені М. В. Ломоносова
Вовк Олексій Онуфрійович доктор технічних наук, головний науковий співробітник Інституту гідромеханіки Академії наук України
Демещук Леонід Іванович кандидат технічних наук, завідувач лабораторії Інституту гідромеханіки Академії наук України
Кузьменко Анатолій Олександрович кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту гідромеханіки Академії наук України
Підручник «Математичні задачі електроенергетики», виданий у І989 році /третє видання/ Перхач Володимир Степанович доктор технічних наук, завідувач кафедри Львівського політехнічного інституту
Підручник «Металлорежущие инструменты», виданий у І986 році /третє видання/ Родін Петро Родіонович член-кореспондент Академії наук України, завідувач кафедри Київського політехнічного інституту
Розробка, організація серійного виробництва і широкомасштабне впровадження ресурсозберігаючої технології та універсального устаткування для механізованого конденсаторного приварювання кріпильних деталей Царьков Григорій Павлович начальник сектора Науково-виробничого об'єднання імені С. О. Лавочкіна
Непомнящий Володимир Іванович начальник центральної лабораторії київського заводу «Маяк»
Павленко Георгій Васильович головний інженер Сімферопольського електромашинобудівного заводу
Олексієнко Анатолій Павлович начальник сектору Дослідного конструкторсько-технологічного бюро Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона Академії наук України
Шелест Микола Антонович начальник сектору Дослідного конструкторсько-технологічного бюро Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона Академії наук України
Оселедько Микола Миколайович провідний інженеру-технологу Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона Академії наук України
Чвертко Наталія Анатоліївна кандидат технічних наук, старший науковий співробітнику Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона Академії наук України
Калеко Давид Михайлович кандидат технічних наук, старший науковий співробітнику Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона Академії наук України
Розробка та впровадження у виробництво прецизійного спеціального технологічного устаткування з числовим програмним управлінням на базі лінійних електродвигунів з газовим мастилом у направляючих Тихонов Юрій Петрович начальник сектору науково-виробничого комплексу «Мікрон»
Оголихін Олександр Геннадійович начальник сектору науково-виробничого комплексу «Мікрон»
Шулє Вілій Готлібович начальник відділу науково-виробничого комплексу «Мікрон»
Мартов Олександр Андрійович начальник відділу науково-виробничого комплексу «Мікрон»
Горлов Федір Леонтійович начальник відділу науково-виробничого комплексу «Мікрон»
Зільберг Ігор Михайлович начальник науково-виробничого комплексу «Мікрон»
Ярославцев Михайло Іванович кандидат технічних наук, начальник відділу науково-виробничого комплексу «Мікрон»
Чабанов Алім Іванович кандидат технічних наук, генеральний директор науково-виробничого об'єднання «Ротор» /М.Черкаси/
Розробка базової моделі та впровадження ґрунтозахисної системи землеробства з контурно-меліоративною організацією території Райський Кузьма Іванович головний агрономові колгоспу «Заповіт Ілліча» Обухівського району Київської області
Москаленко Віктор Михайлович начальник управління Міністерства сільського господарства
Денисенко Олексій Григорович перший заступник Міністра сільського господарства України
Шикула Микола Кіндратович доктор сільськогосподарських наук, завідувач кафедри Української сільськогосподарської академії
Нагорний Микола Никифорович член-кореспондент Української академії аграрних наук, завідувач відділу Українського науково-дослідного інституту механізації та електрифікації сільського господарства
Новаковський Леонід Якович академік Української академії аграрних наук, директор Українського науково-дослідного і проектно-вишукувального інституту по землеустрою
Тарарік Олександр Григорович доктор сільськогосподарських наук, завідувач лабораторії Українського науково-дослідного інституту землеробства
Сайко Віктор Федорович академік Української академії аграрних наук, директор Українського науково-дослідного інституту землеробства
Монографія «Славяне Юго-Восточной Европы в предгосударственный период», видана у 1990 році Сміленко Алла Трохимівна доктор історичних наук, колишній провідний науковий співробітник Інституту археології Академії наук України
Терпиловський Ростислав Всеволодович кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології Академії наук України
Пачкова Світлана Петрівна кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології Академії наук України
Магомедов Борис Вікторович кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології Академії наук України
Максимов Євген Володимирович доктор історичних наук, провідний науковий співробітнику-консультанту Інституту археології Академії наук України
Козак Деонізій Никодимович доктор історичних наук, учений секретар Інституту археології Академії наук України
Приходнюк Олег Михайлович доктор історичних наук, завідувач відділу Інституту археології Академії наук України
Баран Володимир Данилович доктор історичних наук, завідувач відділу Інституту археології Академії наук України
Серія монографій та атлас «Геологія і нафтогазоносність Дніпровсько-Донецької западини» як наукова основа прогнозу та пошуків родовищ нафти і газу Арсірій Юрій Олександрович кандидат геолого-мінералогічних наук, провідний науковий співробітник Чернігівського відділення Українського науково-дослідного геологорозвідувального інституту
Ципко Олександр Костянтинович кандидат геолого-мінералогічних наук, завідувач сектору Чернігівського відділення Українського науково-дослідного геологорозвідувального Інституту
Кабишев Борис Петрович доктор геолого-мінералогічних наук, керівник
Лукін Олександр Юхимович доктор геолого-мінералогічних наук, завідувач відділу Чернігівського відділення Українського науково-дослідного геологорозвідувального Інституту
Іванюта Мирослав Максимович доктор геолого-мінералогічних наук, директор Українського науково-дослідного геологорозвідувального Інституту
Айзенверг Давид Єфремович доктор геолого-мінералогічних наук колишній старший науковий співробітник Інституту геологічних наук Академії наук України
Шпак Петро Федорович член-кореспондент Академії наук України, завідувач відділу Інституту геологічних наук Академії наук України
Гавриш Володимир Костянтинович член-кореспондент Академії наук України, завідувач відділу Інституту геологічних наук Академії наук України
Цикл наукових праць «Генетика, селекція та впровадження у виробництво промислових мікроорганізмів-продуцентів антибіотиків і каротину» Кунщикова Інна Сергіївна кандидат технічних наук, головний біотехнологові Верхньодніпровського крохмале-патокового комбінату
Риндюк Іван Федорович головний інженер Немішаївського заводу біохімічних препаратів Українського виробничого біохімічного об'єднання
Богацький Михайло Олександрович кандидат хімічних наук, начальник центральної лабораторії Українського виробничого біохімічного об'єднання
Стенько Алла Степанівна кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного Академії наук України
Стрижкова Ганна Михайлівна кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного Академії наук України
Мацелюх Богдан Павлович член-кореспондент Академії наук України, завідувач відділу Інституту мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного Академії наук України
Цикл наукових праць «Макрогетероциклічні сполуки: синтез, структура, властивості» Богатський Олексій Всеволодович академік Академії наук України /посмертно/
Котляр Сергій Анатолійович кандидат хімічних наук, завідувач лабораторії Всесоюзного науково-дослідного і проектного інституту мономерів
Лампека Ярослав Дмитрович кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник Інституту фізичної хімії імені Л. В. Писаржевського Академії наук України
Яцимирський Костянтин Борисович академік Академії наук України, радникові дирекції Інституту фізичної хімії імені Л. В. Писаржевського Академії наук України
Марковський Леонід Миколайович академік Академії наук України, директор Інституту органічної хімії Академії наук України
Лук'яненко Микола Григорович доктор хімічних наук, завідувач відділу Фізико-хімічного інституту імені О. В. Богатського Академії наук України
Грень Андрій Іванович доктор хімічних наук, заступник директора Фізико-хімічного інституту імені О. В. Богатського Академії наук України
Андронаті Сергій Андрійович академік Академії наук України, директор Фізико-хімічного інституту імені О. В. Богатського Академії наук України
Цикл робіт «Виявлення та дослідження нових типів резонансів, структур і магнітопружних аномалій в низькорозмірних антиферомагнетиках» Звягін Анатолій Іларіонович член-кореспондент Академії наук України /посмертно/
Криворучко Володимир Миколайович доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Донецького фізико-технічного інституту Академії наук України
Лозенко Альберт Федорович кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту фізики Академії наук України
Рябченко Сергій Михайлович доктор фізико-математичних наук, голова Комітету по науково-технічний прогресі при Кабінеті Міністрів України
Яблонський Дмитро Аркадійович доктор фізико-математичних наук, колишній провідний науковий співробітник Фізико-технічного інституту низьких температур Академії наук України
Переверзєв Юрій Володимирович доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Фізико-технічного інституту низьких температур Академії наук України
Андерс Олександр Георгійович доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник Фізико-технічного інституту низьких температур Академії наук України
Степанов Анатолій Олександрович доктор фізико-математичних наук, завідувач відділу Фізико-технічного інституту низьких температур Академії наук України
Цикл монографій з теорії інваріантності та її застосування у системах автоматичного управління Чинаєв Петро Іванович доктор технічних наук, завідувач лабораторії Інституту машинознавства імені А. А. Благонравова Академії наук СРСР
Зайцев Григорій Фролович доктор технічних наук, колишній провідний конструктор Особливого конструкторського бюро лінійних електродвигунів з дослідним виробництвом
Стєклов Василь Купріянович доктор технічних наук, директор Київського філіалу Одеського електротехнічного інституту зв'язку імені О. С. Попова
Павлов Вадим Володимирович доктор технічних наук, завідувач відділу Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова Академії наук України
Кунцевич Всеволод Михайлович член-кореспондент Академії наук України, завідувач відділу Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова Академії наук України
Івахненко Олекса Григорович член-кореспондент Академії наук України, головний науковий співробітник Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова Академії наук України
Кухтенко Олександр Іванович академік Академії наук України, радникові дирекції Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова Академії наук України
Цикл робіт «Теорія, методи математичного моделювання та числовий аналіз процесів деформування складних просторових конструкцій» Сахаров Олександр Сергійович доктор технічних наук, завідувач кафедри Київського політехнічного інституту
Ісаханов Георгій Вахтангович доктор технічних наук, професору, працівникові Київського інженерно-будівельного інституту
Дехтярюк Євгеній Семенович доктор технічних наук, професору, працівникові Київського інженерно-будівельного інституту
Кислоокий Володимир Микитович кандидат технічних наук, завідувач відділу проблемної науково-дослідної лабораторії Київського інженерно-будівельного інституту
Гуляр Олександр Іванович доктор технічних наук, завідувач відділу проблемної науково-дослідної лабораторії Київського інженерно-будівельного інституту
Гоцуляк Євген Олександрович доктор технічних наук, завідувач відділу проблемної науково-дослідної лабораторії Київського інженерно-будівельного інституту
Гуляєв Валерій Іванович доктор технічних наук, завідувач кафедри Київського інженерно-будівельного інституту
Баженов Віктор Андрійович доктор технічних наук, перший проректор Київського інженерно-будівельного інституту

Джерела ред.

Посилання ред.