Лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки (1984)

Державна премія України в галузі науки і техніки — лауреати 1984 року.

На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР видали Постанову № 464 від 11 грудня 1984 р. «Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 1984 року»

Лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки 1984 рокуРедагувати

Премійована робота Лауреати Коротко про лауреата
Створення та впровадження у серійне виробництво сімейства пересувних авіаційних електроагрегатів АПА-4, АПА-4Г, АПА-5, АПА-5Д для запуску і передпольотного обслуговування літальних апаратів Гельман Віктор Мойсейович інженер-технолог Київського заводу «Будшляхмаш» імені 50-річчя Радянської України
Степаненко Володимир Павлович кандидат технічних наук, доцент Київського інституту інженерів цивільної авіації імені 60-річчя СРСР
Юдін Кирил Михайлович кандидат технічних наук, доцент Київського політехнічного інституту імені 50-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції
Дроб'язко Северин Федорович кандидат технічних наук, доцент Київського політехнічного інституту імені 50-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції
Попович Микола Гаврилович доктор технічних наук, завідувач кафедри Київського політехнічного інституту імені 50-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції
Радченко Леонід Олександрович кандидат технічних наук професор-консультант Київського політехнічного інституту імені 50-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції
Дубовецький Олександр Якович контролер відділу технічного контролю Київського заводу «Будшляхмаш» імені 50-річчя Радянської України
Баглаєвський Петро Якович бригадир токарів Київського заводу «Будшляхмаш» імені 50-річчя Радянської України
Водоп'янов Анатолій Михайлович бригадир слюсарів-електромонтажників Київського заводу «Будшляхмаш» імені 50-річчя Радянської України
Гермаш Іван Степанович електрозварник Київського заводу «Будшляхмаш» імені 50-річчя Радянської України
Розробка і впровадження нової технології виробництва рідкого замінника незбираного молока та широке використання цього продукту для потреб тваринництва у Дніпропетровській області Романюк Дмитро Андрійович колишній начальник Управління сільського господарства Дніпропетровського облвиконкому
Александрова Людмила Михайлівна головний зоотехнік Управління сільського господарства Дніпропетровського облвиконкому
Григоренко Григорій Васильович головний інженер Дніпропетровського виробничого об'єднання молочної промисловості
Новак Михайло Антонович генеральний директор Дніпропетровського виробничого об'єднання молочної промисловості
Портнова Марія Семенівна кандидат сільськогосподарських наук, старший викладач Київського технологічного інституту харчової промисловості
Камалян Маргарита Грантівна кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту м'ясної та молочної промисловості
Паперник Юрій Григорович старший інженер Дослідного конструкторсько-технологічного бюро з експериментальним виробництвом теплофізичного приладобудування Інституту технічної теплофізики Академії наук УРСР
Ніколаєв Юрій Дмитрович завідувач відділу Дослідного конструкторсько-технологічного бюро з експериментальним виробництвом теплофізичного приладобудування Інституту технічної теплофізики Академії наук УРСР
Шурчкова Юлія Олександрівна кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту технічної теплофізики Академії наук УРСР
Долінський Анатолій Андрійович член-кореспондент Академії наук УРСР, директор Інституту технічної теплофізики Академії наук УРСР
Розробка та впровадження комплексу по захисту повітряного басейну від викидів рудовідновних печей Нікопольського заводу феросплавів з використанням вторинних енергоресурсів і уловлених продуктів плавки Касьянов Юрій Сергійович головний державний санітарний лікар Нікопольської санітарно-епідеміологічної станції
Семенов Володимир Афанасійович слюсар Нікопольського заводу феросплавів
Сікачов Віктор Васильович головний інженер будівельно-монтажного тресту «Нікопольбуд»
Жилін Олександр Федорович старший майстер Нікопольського заводу феросплавів
Зубанов Віталій Тимофійович директор Нікопольського заводу феросплавів
Болбат Микола Іванович заступник головного енергетика Нікопольського заводу феросплавів
Чатченко Олександр Якович керівник групи Державного науково-дослідного і проектного інституту металургійної промисловості
Моцар Микола Васильович головний технолог відділу Державного науково-дослідного і проектного інституту металургійної промисловості
Міщенко Петро Олексійович начальник відділу Державного науково-дослідного і проектного інституту металургійної промисловості
Полєщук Петро Миколайович головний інженер проекту Державного науково-дослідного і проектного інституту металургійної промисловості
Розробка теоретичних основ, створення, освоєння серійного випуску і промислове впровадження автоматизованих комплексів імовірносного діагностування засобів автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки Шибеко Валентин Андрійович директор Могилівського заводу «Техноприлад»
Шишлаков Микола Олександрович начальник цеху Київського виробничого об'єднання «Електронмаш»
Берштейн Михайло Семенович кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Київського виробничого об'єднання «Електронмаш»
Руккас Олег Дмитрович кандидат технічних наук, завідувач лабораторії Київського виробничого об'єднання «Електронмаш»
Сидоренко Василь Петрович кандидат технічних наук, завідувач відділу Київського виробничого об'єднання «Електронмаш»
Карачун Леонід Федорович кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Київського політехнічного інституту імені 50-річчя Великої жовтневої соціалістичної революції
Романкевич Олексій Михайлович доктор технічних наук, професор Київського політехнічного інституту імені 50-річчя Великої жовтневої соціалістичної революції
Вишняков Олександр Платонович провідний інженер Спеціального проектно-конструкторського і технологічного бюро реле і автоматики
Руднєв Олег Львович головний інженер Спеціального проектно-конструкторського і технологічного бюро реле і автоматики
Власенко Леонід Гнатович кандидат технічних наук, головний інженер Київського виробничого об'єднання реле і автоматики
Розробка та впровадження у промисловість абразивного інструменту і обладнання для обробки різанням деревини, деревних та інших матеріалів Бідник Степан Пилипович головний інженер лісокомбінату «Осмолода» Прикарпатського виробничого лісозаготівельного об'єднання імені 60-річчя Радянської України
Негрич Михайло Дмитрович головний інженер Брошнівського лісокомбінату Прикарпатського виробничого лісозаготівельного об'єднання імені 60-річчя Радянської України
Манюх Ярослав Миколайович директор Коломийського деревообробного заводу імені XXV з'їзду КПРС
Якубовський Альфред Вацлавович кандидат технічних наук, Львівського лісотехнічного інституту
Густі Омелян Яношович кандидат технічних наук, завідувач лабораторії Львівського лісотехнічного інституту
Яцюк Арсеній Іванович доктор технічних наук, завідувач кафедри Львівського лісотехнічного інституту
Білан Василь Миколайович оператор шліфувальної лінії цеху ДСП Брошневського Л. К.
Розробка та широке промислове впровадження принципово нової технології виробництва прогресивних порожнистих заготовок для виробів машинобудування Хлєбніков Борис Андрійович головний металург Київського верстатобудівного виробничого об'єднання
Алікін Олександр Петрович завідувач відділу Пензенського філіалу Центрального конструкторського бюро арматуробудування
Коваль Анатолій Омелянович кандидат технічних наук, старший науковий саівробітник Українського науково-дослідного інституту спеціальних сталей, сплавів і феросплавів
Бондаренко Леонід Іванович кандидат технічних наук, заступник головного інженера Київського виробничого об'єднання полімерного машинобудування «Більшовик»
Нагаєвський Ігор Дмитрович кандидат економічних наук, генеральний директор виробничого об'єднання «Ждановважмаш»
Дубінський Рудольф Соломонович провідний інженер Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона Академії наук УРСР
Тімашов Григорій Альбертович завідувач групою Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона Академії наук УРСР
Федоровський Борис Борисович завідувач сектору Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона Академії наук УРСР
Бондаренко Олег Петрович кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона Академії наук УРСР
Артамонов Віктор Леонідович кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона Академії наук УРСР
Цикл робіт «Історичні зв'язки і дружба російського, українського, білоруського та молдавського народів у братньому союзі народів СРСР» Зеніна Алла Миколаївна кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту історії Академії наук УРСР
Брега Галина Степанівна кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту історії Академії наук УРСР
Симоненко Рем Георгійович доктор історичних наук, завідувач відділу Інституту історії Академії наук УРСР
Шевченко Федір Павлович член-кореспондент Академії наук УРСР, завідувач сектору Інституту історії Академії наук УРСР
Царанов Володимир Іванович член-кореспондент Академії наук Молдавської РСР, директор Інституту історії Академії наук Молдавської РСР
Петриков Петро Тихонович член-кореспондент Академії наук Білоруської РСР, директор Інституту історії Академії наук Білоруської РСР
Шерстобитов Віктор Павлович доктор історичних наук, завідувач сектору Інституту історії СРСР Академії наук СРСР
Панібудьласка Володимир Федорович доктор історичних наук, завідувач кафедри Київського інженерно-будівельного інституту
Комаренко Наїна Василівна кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту історії Академії наук УРСР
Цикл робіт «Теорія, методика та результати вивчення літосфери України і прилеглих територій по комплексу даних сейсмометрії, гравіметрії та геотермії» Гордієнко Вадим Вячеславович доктор геолого-мінералогічних наук, старший науковий співробітник Інституту геофізики імені С. І. Субботіна Академії наук УРСР
Лоссовський Євгеній Казимирович доктор геолого-мінералогічних наук, завідувач лабораторії Інституту геофізики імені С. І. Субботіна Академії наук УРСР
Красовський Сергій Сергійович доктор геолого-мінералогічних наук, завідувач лабораторії Інституту геофізики імені С. І. Субботіна Академії наук УРСР
Лебедєв Тарас Сергійович кандидат геолого-мінералогічних наук, завідувач відділу Інституту геофізики імені С. І. Субботіна Академії наук УРСР
Булах Євген Георгійович доктор фізико-математичних наук, завідувач відділу Інституту геофізики імені С. І. Субботіна Академії наук УРСР
Соллогуб Всеволод Борисович член-кореспондент Академії наук УРСР, завідувач відділу Інституту геофізики імені С. І. Субботіна Академії наук УРСР
Старостенко Віталій Іванович доктор фізико-математичних наук, заступник директора Інституту геофізики імені С. І. Субботіна Академії наук УРСР
Чекунов Анатолій Васильович академік Академії наук УРСР, директор Інституту геофізики імені С. І. Субботіна Академії наук УРСР
Субботін Серафим Іванович (посмертно) академік Академії наук УРСР
Кутас Роман Іванович завідувач лабораторії Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна Академії наук
Цикл робіт «Фізична природа термопружної рівноваги фаз, надпружності і пам'яті форми при мартенситних перетвореннях» Коломицев Віктор Ілліч кандидат фізико-математичних наук, молодший науковий співробітник Інституту металофізики Академії наук УРСР
Тітов Павло Варфоломійович кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту металофізики Академії наук УРСР
Коваль Юрій Миколайович кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту металофізики Академії наук УРСР
Устинов Анатолій Іванович кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту металофізики Академії наук УРСР
Мартинов Валерій Васильович кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту металофізики Академії наук УРСР
Арбузова Ірина Антонівна кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту металофізики Академії наук УРСР
Лободюк Валентин Андрійович доктор технічних наук, старший науковий співробітник Інституту металофізики Академії наук УРСР
Чуїстов Костянтин Володимирович доктор фізико-математичних наук, завідувач відділу Інституту металофізики Академії наук УРСР
Хандрос Лев Григорович доктор фізико-математичних наук, завідувач відділу Інституту металофізики Академії наук УРСР
Курдюмов Георгій В'ячеславович академік, консультант Центрального науково-дослідного інституту чорної металургії імені І. П. Бардіна
Розробка та впровадження на будівництві магістральних трубопроводів системи оптимального проектування організації робіт Уніговський Леонід Михайлович кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Київського філіалу Всесоюзного науково-дослідного інституту по будівництву магістральних трубопроводів
Топчій Володимир Михайлович завідувач відділу Київського філіалу Всесоюзного науково-дослідного інституту по будівництву магістральних трубопроводів
Косарєва Лідія Василівна завідувачка лабораторії Всесоюзного науково-дослідного інституту по будівництву магістральних трубопроводів
Козирь Анатолій Пилипович кандидат технічних наук, директор Київського інформаційного обчислювального центру Головного управління по будівництву підприємств нафтової і газової промисловості в Українській РСР Міністерства будівництва підприємств нафтової і газової промисловості
Пляцек Борис Прокопович начальник технічного управління Головного управління по будівництву підприємств нафтової і газової промисловості в Українській РСР Міністерства будівництва підприємств нафтової і газової промисловості
Копишевський Володимир Володимирович заступник начальника Головного управління по будівництву підприємств нафтової і газової промисловості в Українській РСР Міністерства будівництва підприємств нафтової і газової промисловості
Кіндрат Степан Васильович начальник Головного управління по будівництву підприємств нафтової і газової промисловості в Українській РСР Міністерства будівництва підприємств нафтової і газової промисловості
Березін Всеволод Леонідович доктор технічних наук, завідувач кафедри Московського інституту нафтохімічної та газової промисловості імені І. М. Губкіна
Панін Віктор Михайлович кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова Академії наук УРСР
Данилін Юрій Михайлович доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова Академії наук УРСР
Цикл робіт у галузі міцності енергетичних машин та впровадження їх у практику турбобудування Бурлаков Анатолій Васильович (посмертно) доктор технічних наук
Філіпов Анатолій Петрович (посмертно) академік Академії наук УРСР
Рижков Віктор Кузьмич головний інженер виробничого об'єднання турбобудування «Ленінградський металічний завод»
Угольніков Віктор Васильович головний інженер виробничого об'єднання атомного турбобудування «Харківський турбінний завод імені С. М. Кірова»
Зарубін Леонід Олександрович заступник головного конструктора виробничого об'єднання атомного турбобудування «Харківський турбінний завод імені С. М. Кірова»
Голоскоков Євген Григорович доктор технічних наук, завідувач кафедри Харківського політехнічного інститут імені В. В. Леніна
Богомолов Сергій Іванович доктор технічних наук, завідувач кафедри Харківського політехнічного інститут імені В. В. Леніна
Кантор Борис Якович доктор технічних наук, завідувач відділу Інституту проблем машинобудування Академії наук УРСР
Воробйов Юрій Сергійович доктор технічних наук, завідувач відділу Інституту проблем машинобудування Академії наук УРСР
Підгорний Анатолій Миколайович член-кореспондент Академії наук УРСР, директор Інституту проблем машинобудування Академії наук УРСР
Робота «Дослідження механізмів старіння фізіологічних систем організму як передумови розвитку патології нервової, серцево-судинної і опорно-рухової систем, розробка та впровадження нових методів діагностики і лікування» Нікітін Володимир Миколайович академік Академії наук УРСР, завідувач кафедри Харківського державного університету імені О. М. Горького
Войтенко Володимир Платонович доктор медичних наук, завідувач лабораторії Інституту геронтології Академії медичних наук СРСР
Западнюк Віталій Гнатович доктор медичних наук, завідувач лабораторії Інституту геронтології Академії медичних наук СРСР
Фролькіс Володимир Веніамінович член-кореспондент Академії наук УРСР, доктор медичних наук, завідувач лабораторії Інституту геронтології Академії медичних наук СРСР
Подрушняк Євген Павлович доктор медичних наук, завідувач відділення Інституту геронтології Академії медичних наук СРСР
Коркушко Олег Васильович доктор медичних наук, завідувач відділення Інституту геронтології Академії медичних наук СРСР
Маньковський Микита Борисович доктор медичних наук, завідувач відділення Інституту геронтології Академії медичних наук СРСР
Токар Анатолій Володимирович доктор медичних наук, заступник директора Інституту геронтології Академії медичних наук СРСР
Горєв Микола Миколайович академік Академії медичних наук СРСР, науковий консультант Інституту геронтології Академії медичних наук СРСР
Чеботарьов Дмитро Федорович Академік Академії медичних наук СРСР, директор Інституту геронтології Академії медичних СРСР
Створення та впровадження у виробництво полтавського заводського типу м'ясних свиней Іващук Іван Степанович кандидат сільськогосподарських наук, завідувач відділу Чернівецької державної сільськогосподарської дослідної станції
Бондаренко Марія Артемівна робітниця дослідного господарства Полтавського науково-дослідного інституту свинарства
Циганчук Юлій Семенович кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Полтавського науково-дослідного інституту свинарства
Середа Ніна Миколаївна кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Полтавського науково-дослідного інституту свинарства
Рибалко Валентин Павлович кандидат сільськогосподарських наук, заступник директора Полтавського науково-дослідного інституту свинарства
Почерняєв Федір Кузьмич член-кореспондент ВАСГНІЛ, директор Полтавського науково-дослідного інституту свинарства
Баньковський Броніслав Володимирович доктор сільськогосподарських наук, завідувач лабораторії Полтавського науково-дослідного інституту свинарства
Дослідження з хімії, кристалохімії та фізики силіцидів і германідів рідкісноземельних та перехідних металів, розробку на їх основі нових матеріалів електронної техніки Гладишевський Євген Іванович доктор хімічних наук, проректор Львівського державного університету імені Івана Франка
Бодак Оксана Іванівна кандидат технічних наук, доцент Львівського державного університету імені Івана Франка
Луців Роман Васильович кандидат фізико-математичних наук, доцент Львівського державного університету імені Івана Франка
Левін Євген Михайлович кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Львівського державного університету імені Івана Франка
Косолапова Тетяна Яківна доктор хімічних наук, завідувачка відділу Інституту проблем матеріалознавства Академії наук УРСР
Дворіна Людмила Андріївна кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту проблем матеріалознавства Академії наук УРСР
Кудь Ірина Володимирівна молодший науковий співробітник Інституту проблем матеріалознавства Академії наук УРСР
Мінєєв Олексій Семенович кандидат технічних наук, начальник сектора підприємства п/с В-8525
Козлов Валерій Фролович головний інженер підприємства п/с В-2119
Кузькін Аркадій Петрович начальник відділу підприємства п/с В-2119
Підручник для вищих навчальних закладів «Советское гражданское право» /1 та 11 частини/, опублікований у 1983 році (2-ге видання) Маслов Василь Пилипович доктор юридичних наук, ректор Харківського юридичного інституту імені Ф. Е. Дзержинського
Пушкін Олександр Анатолійович доктор юридичних наук, завідувач кафедри Харківського юридичного інституту імені Ф. Е. Дзержинського
Попов Василь Костянтинович кандидат юридичних наук, завідувач кафедри Харківського юридичного інституту імені Ф. Е. Дзержинського
Бару Мирон Йосипович доктор юридичних наук, професор Харківського юридичного інституту імені Ф. Е. Дзержинського
Азімов Чингізхан Нуфатович доктор юридичних наук, доцент Харківського юридичного інституту імені Ф. Е. Дзержинського
Швецов Дмитро Феофанович кандидат юридичних наук, доцент Харківського юридичного інституту імені Ф. Е. Дзержинського
Зіоменко Юрій Іванович кандидат юридичних наук, доцент Харківського юридичного інституту імені Ф. Е. Дзержинського
Шелестов Володимир Степанович доктор юридичних наук, професор, зав. кафедрою сільськогосподарського права, Харківський юридичний інститут імені Ф. Е. Дзержинського
Підручники для 2 і 3 класів загальноосвітньої школи «Природознавство», опубліковані у 1983 році Нарочна Лідія Кирилівна кандидат педагогічних наук, завідувачка кафедри Глухівського державного педагогічного інституту імені С. М. Сергєєва-Ценського
Онищук Василь Онисимович кандидат педагогічних наук, колишній завідувач відділом Науково-дослідного інституту педагогіки УРСР
Низова Алла Михайлівна (посмертно) кандидат педагогічних наук

ДжерелаРедагувати