Лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки (1973)

Державна премія України в галузі науки і техніки — лауреати 1973 року.

На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР видали Постанову № 578 від 22 грудня 1973 р. «Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 1973 року»

Лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки 1973 року ред.

Премійована робота Лауреати Коротко про лауреата
Монографія «Гістофізіологія гіпоталамо-гіпофізарної системи» Альошин Борис Володимирович доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри Харківського медичного інституту
Підручник «Автоматичні виміри і прилади» (аналогові та цифрові), стереотипне видання 1971 і 1973 років Орнатський Петро Павлович доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри Київського політехнічного інституту імені 50-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції
Підручник «Аналітична хімія», опублікований 1969 року Пилипенко Анатолій Терентійович член-кореспондент АН УРСР, проректор Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка
П'ятницький Ігор Володимирович доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка
Жаровський Фроїм Гершкович (посмертно) доктор хімічних наук, професор
Робота «Магнітострикційні лінії затримки як елемент пам'яті» Єлпідіна Галина Михайлівна старший інженер Інституту автоматики Міністерства приладобудування та засобів автоматизації і систем керування
Прокоф'єв Анатолій Анатолійович старший інженер Інституту автоматики Міністерства приладобудування та засобів автоматизації і систем керування
Волошин Петро Якимович старший інженер Інституту автоматики Міністерства приладобудування та засобів автоматизації і систем керування
Степко Дем'ян Павлович керівник групи Інституту автоматики Міністерства приладобудування та засобів автоматизації і систем керування
Соколов Едуард Іванович завідувач сектору Інституту автоматики Міністерства приладобудування та засобів автоматизації і систем керування
Сухомлинов Максим Максимович кандидат технічних наук, доцент, завідувючий лабораторіэю Інституту автоматики Міністерства приладобудування та засобів автоматизації і систем керування
Тимофєєв Борис Борисович член-кореспондент АН УРСР, директор Інституту автоматики Міністерства приладобудування та засобів автоматизації і систем керування, керівник роботи
Розробка і впровадження нової технології і комплексу машин для ремонту залізничних вагонів Медведєв Борис Абрамович начальник служби вагонного господарства Управління Донецької залізниці
Коломиєць Микола Васильович начальник відділу Ясинуватського відділення Донецької залізниці
Губенко Микола Дмитрович слюсар вагонного депо Ясинувата Донецької залізниці
Волощенко Микола Карпович старший інженер вагонного депо Донецьк Донецької залізниці
Криста Іван Ігнатович майстер цеху вагонного депо Дебальцеве Донецької залізниці
Колейко Сава Пантелеймонович майстер бригади вагонного депо Дебальцеве Донецької залізниці
Цикл робіт «Багатовимірна проблема Мінковського та її узагальнення» Погорєлов Олексій Васильович член-кореспондент АН СРСР, академік АН СРСР, завідувач відділу Фізико-технічного інституту низьких температур Академії наук УРСР
Фізико-технічні й прикладні розробки основ некогерентної оптоелектроніки Антощенко Анатолій Андрійович заступник начальника Спеціального проектно-конструкторського і технологічного бюро реле і автоматики
Гапріндашвілі Ханзеріфа Іллівна кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу Інституту кібернетики Академії наук Грузинської РСР
Смовж Анатолій Кузьмич кандидат технічних наук, молодший науковий співробітник Інституту напівпровідників Академії наук УРСР
Зюганов Олександр Миколайович кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту напівпровідників Академії наук УРСР
Олексенко Павло Феофанович кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії Інституту напівпровідників Академії наук УРСР
Власенко Наталія Андріївна кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу Інституту напівпровідників Академії наук УРСР
Свєчников Сергій Васильович доктор технічних наук, професор, завідувач сектору Інституту напівпровідників Академії наук УРСР, керівник роботи
Створення суцільнозварної телевізійної башти, висотою 380 метрів у м. Києві Котенко Василь Павлович бригадир-монтажник Київського спеціалізованого управління тресту «Центральстальконструкція»
Павловський Володимир Хомич головний інженер тресту «Центральстальконструкція»
Ковтуненко Віктор Олексійович керівник групи, працівник Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона Академії наук УРСР
Новиков Володимир Іванович кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона Академії наук УРСР
Соломенко Арест Миколайович начальник дільниці Державного проектного інституту «Укрпроектстальконструкція»
Калінічев Олександр Іванович головний спеціаліст відділу Державного проектного інституту «Укрпроектстальконструкція»
Затуловський Ісаак Григорович начальник відділу Державного проектного інституту «Укрпроектстальконструкція»
Шумицький Олег Іванович заступник головного інженера Державного проектного інституту «Укрпроектстальконструкція»
Дзюба Іван Матвійович електрозварник Київського спеціалізованого управління тресту «Центральстальконструкція»
Розробка теоретичних основ металогенії докембрію Українського щита та складання металогенічної і прогнозної карти України і Молдавії Кирикилиця Семен Іванович кандидат геолого-мінералогічних наук, головний інженер тресту «Артемгеологія»
Кальна Марія Мусіївна старший геолог тресту «Київгеологія»
Галецький Леонід Станіславович кандидат геолого-мінералогічних наук, начальник Центральної металогенічної партії, працівник тресту «Київгеологія»
Стукало Анастасій Павлович головний геолог тресту «Київгеологія»
Расточинський Сергій Васильович начальник відділу тресту «Київгеологія»
Борисенко Сергій Трохимович кандидат геолого-мінералогічних наук, Головгеологорозвідки Міністерства геології УРСР
Скаржинський Всеволод Ігорович доктор геолого-мінералогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу Інституту геохімії і фізики мінералів Академії наук УРСР
Каляєв Григорій Іванович доктор геолого-мінералогічних наук, професор, завідувач відділу Інституту геохімії і фізики мінералів Академії наук УРСР
Бєлєвцев Яків Миколайович академік АН УРСР, завідувач відділу Інституту геохімії і фізики мінералів Академії наук УРСР
Семененко Микола Пантелеймонович академік АН УРСР, директор Інституту геохімії і фізики мінералів Академії наук УРСР

Джерела ред.