Лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки (1972)

Державна премія України в галузі науки і техніки — лауреати 1972 року.

На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР видали Постанову № 578 від 18 грудня 1972 р. «Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 1972 року»

Лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки 1972 рокуРедагувати

Премійована робота Лауреати Коротко про лауреата
Науково-технологічна розробка, впровадження виробництва дисперсних кремнеземів з хімічно модифікованою поверхнею та їх застосування як загусників мастильних матеріалів Уманська Ольга Іванівна старший науковий співробітник Львівського філіалу Всесоюзного науково-дослідного і проектно-конструкторського інституту нафтопереробної та нафтохімічної промисловості
Іщук Юрій Лукич кандидат технічних наук, заступник директора Всесоюзного науково-дослідного і проектно-конструкторського інституту нафтопереробної та нафтохімічної промисловості
Хабер Микола Васильович кандидат хімічних наук, головний інженер Калуського хіміко-металургійного комбінату
Тьортих Валентин Анатолійович кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник Інституту фізичної хімії імені Л. В. Писаржевського Академії наук УРСР
Неймарк Ізраїль Овсійович доктор хімічних наук, професор, завідувач відділу Інституту фізичної хімії імені Л. В. Писаржевського Академії наук УРСР
Чуйко Олексій Олексійович доктор хімічних наук, старший науковий співробітник Інституту фізичної хімії імені Л. В. Писаржевського Академії наук УРСР, керівник роботи
Розробка і впровадження автоматизованої системи керування гальванічними лініями на підприємстві з багатономенклатурним характером виробництва Стиранка Ганна Іванівна провідний інженер Інституту кібернетики Академії наук УРСР
Сергієнко Іван Васильович доктор фізико-математичних наук, завідувач відділу Інституту кібернетики Академії наук УРСР
Шевченко Павло Іванович бригадир електромонтажників заводу «Арсенал» імені В. І. Леніна
Нікітін Андрій Іванович кандидат технічних наук, завідувач відділу Інституту кібернетики Академії наук УРСР
Кондрашов Олександр Степанович провідний інженер заводу «Арсенал» імені В. І. Леніна
Головко Костянтин Васильович провідний інженер заводу «Арсенал» імені В. І. Леніна
Івахненко Люся Іванівна провідний інженер заводу «Арсенал» імені В. І. Леніна
Струтинський Анатолій Миколайович кандидат технічних наук, начальник відділу заводу «Арсенал» імені В. І. Леніна
Конихов Олександр Олександрович заступник начальника цеху заводу «Арсенал» імені В. І. Леніна
Кононенко Валентин Парфенійович начальник конструкторського бюро заводу «Арсенал» імені В. І. Леніна
Розробка і впровадження прогресивної технології добування марганцевої руди відкритим способом та гірничотехнічної рекультивації відроблених земельних масивів у Нікопольському басейні (1958—1970 роки) Пригодо Василь Прокопович головний інженер проекту Державного союзного інституту по проектуванню підприємств залізорудної, марганцевої, флюсової промисловості, промисловості вогнетривкої сировини та плавикового шпату «Південдіпроруда» Міністерства чорної металургії СРСР
Новожилов Михайло Галактіонович доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри Дніпропетровського гірничого інституту імені Артема
Тартаковський Борис Нусімович доктор технічних наук, професор, завідувач відділу Інституту геотехнічної механіки Академії наук УРСР
Крушинський Юрій Дмитрович секретар Орджонікідзевського міськкому КП України
Проценко Іван Григорович машиніст роторного екскаватора Орджонікідзевського гірничозбагачувального комбінату
Маляренко Андрій Іванович машиніст крокуючого екскаватора Орджонікідзевського гірничозбагачувального комбінату
Циганок Михайло Іванович начальник кар'єру Орджонікідзевського гірничозбагачувального комбінату
Відяєв Михайло Хомич начальник відділу Орджонікідзевського гірничозбагачувального комбінату
Лєснікон Сергій Васильович головний інженер Орджонікідзевського гірничозбагачувального комбінату
Середа Григорій Лукич кандидат технічних наук, директор Орджонікідзевського гірничозбагачувального комбінату, керівник роботи
Розробка і широке впровадження в народне господарство напівспокійних сталей замість спокійних Воронов Юрій Феодосійович головний сталеплавильник Криворізького металургійного заводу імені В. І. Леніна
Воропаєв Олександр Петрович головний інженер Комунарського металургійного заводу
Мазов Василь Федорович директор Дніпропетровського металургійного заводу імені Петровського
Лепорський Володимир Володимирович кандидат технічних наук, директор Ждановського металургійного заводу «Азовсталь»
Жемчужніков Георгій Володимирович кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту електрозварювання імені Є. О. Патона Академії наук УРСР
Асніс Аркадій Юхимович доктор технічних наук, завідувач відділу
Труфяков Володимир Іванович доктор технічних наук, завідувач відділу
Стороженко Анатолій Сергійович старший інженер Інституту чорної металургії Міністерства чорної металургії СРСР
Віхлєвщук Валерій Антонович кандидат технічних наук, завідувач лабораторії Інституту чорної металургії Міністерства чорної металургії СРСР
Шнеєров Яков Аронович доктор технічних наук, завідувач відділу Інституту чорної металургії Міністерства чорної металургії СРСР, керівник роботи
Розробка та впровадження методики геологічного картування, розшуків і вивчення глибинної будови родовищ Української залізорудної провінції геофізичними методами Кужелов Гаврило Курманович інженер геофізик (посмертно)
Климова Оксана Василівна керівник тематичних геофізичних робіт Київської геологічної експедиції тресту «Київгеологія»
Бакланов Микола Іванович кандидат геолого-мінералогічних наук, головний інженер Дніпропетровської спеціалізованої гравіметричної експедиції тресту «Дніпрогеофізика»
Юньков Яким Арсентійович доктор геолого-мінералогічних наук, професор Дніпропетровського гірничого інституту імені Артема
Тяпкін Костянтин Федорович доктор геолого-мінералогічних наук, професор Дніпропетровського гірничого інституту імені Артема
Крутиховська Зінаїда Олександрівна доктор геолого-мінералогічних наук, завідувач відділу Інституту геофізики Академії наук УРСР
Суботін Серафим Іванович академік АН УРСР, директор Інституту геофізики Академії наук УРСР
Розробка та впровадження у практику закладів охорони здоров'я радіоізотопної і лазерної апаратури, а також комплексу методик для біологічних досліджень, діагностичного та лікувального застосування Сиваченко Тамара Порфиріївна доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри Київського інституту вдосконалення лікарів
Ратманський Онисим Юлійович начальник відділу того ж заводу
Лисенко Борис Миколайович начальник лабораторії заводу «Радіоприлад»
Кудрявцев Іван Васильович кандидат технічних наук, старший науковий співробітник заводу «Радіоприлад»
Калина Всеволод Костянтинович кандидат медичних наук, доцент Київського інституту вдосконалення лікарів
Кавецький Ростислав Євгенович академік АН УРСР, директор Інституту проблем онкології Академії наук УРСР
Ісаков Віктор Леонідович кандидат технічних наук, старший науковий співробітник заводу «Радіоприлад»
Іщенко Віталій Петрович кандидат медичних наук, працівник Київського інституту вдосконалення лікарів
Згуровський Валентин Арсентійович кандидат технічних наук, директор заводу «Радіоприлад»
Гамалія Микола Федорович кандидат біологічних наук, завідувач відділу Інституту проблем онкології Академії наук УРСР
Створення горизонтальних капсульних гідроагрегатів Київської ГЕС Носков Борис Вікторович старший майстер Харківського турбінного заводу імені С. М. Кірова
Барбін Іван Якович токар-розточувальник Харківського турбінного заводу імені С. М. Кірова
Угольников Віктор Васильович заступник головного інженера Харківського турбінного заводу імені С. М. Кірова
Меловцов Олексій Олексійович кандидат технічних наук, заступник головного конструктора гідротурбін Харківського турбінного заводу імені С. М. Кірова
Робук Микола Миколайович кандидат технічних наук, головний конструктор гідротурбін Харківського турбінного заводу імені С. М. Кірова
Рябінін В'ячеслав Євстафійович кандидат технічних наук, доцент, завідувач лабораторії Всесоюзного науково-дослідного, конструкторського і технологічного інституту гідромашинобудування
Поташник Семен Ізраїльович начальник цеху каскаду Київської ГЕС і ГАЕС
Строганов Євген Михайлович головний інженер каскаду Київської ГЕС і ГАЕС
Бобирєв Володимир Гаврилович бригадир електрозварювальників Науково-дослідного, проектно-конструкторського і технологічного інституту Харківського заводу «Електроважмаш» імені В. І. Леніна
Станіславський Лазар Янкельович кандидат технічних наук, заступник директора Науково-дослідного, проектно-конструкторського і технологічного інституту Харківського заводу «Електроважмаш» імені В. І. Леніна
Створення і впровадження комплексу квазіоптичних радіовимірювальних пристроїв міліметрових та субміліметрових хвиль Циганков Олександр Сергійович майстер експериментального виробництва Інституту радіофізики та електроніки Академії наук УРСР
Горошко Анатолій Іванович молодший науковий співробітник Інституту радіофізики та електроніки Академії наук УРСР
Князьков Борис Миколайович молодший науковий співробітник Інституту радіофізики та електроніки Академії наук УРСР
Масалов Сергій Олександрович кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту радіофізики та електроніки Академії наук УРСР
Щербов В'ячеслав Олександрович кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту радіофізики та електроніки Академії наук УРСР
Литвинов Дмитро Дмитрович кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту радіофізики та електроніки Академії наук УРСР
Яновський Мусій Соломонович кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту радіофізики та електроніки Академії наук УРСР
Кулешов Євген Митрофанович кандидат технічних наук, завідувач відділу Інституту радіофізики та електроніки Академії наук УРСР
Шестопалов Віктор Петрович член-кореспондент АН УРСР заступник директора Інституту радіофізики та електроніки Академії наук УРСР
Цикл робіт «Гідрохімія поверхневих вод України» Алмазов Олександр Маркович доктор географічних наук, професор
Фельдман Маша Бенціонівна кандидат хімічних наук, колишній працівник Інституту гідробіології Академії наук УРСР
Майстренко Юрій Гордійович кандидат хімічних наук, колишній працівник Інституту гідробіології Академії наук УРСР
Нахшина Олена Петрівна кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник Інституту гідробіології Академії наук УРСР
Денисова Олександра Іванівна кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник Інституту гідробіології Академії наук УРСР
Коненко Ганна Дмитрівна кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник Інституту гідробіології Академії наук УРСР

ДжерелаРедагувати