Лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки (1970)

Державна премія України в галузі науки і техніки — лауреати 1970 року.

На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки Центральний Комітет Компартії України і Рада Міністрів Української РСР видали Постанову № 634 від 21 грудня 1970 р. «Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 1970 року»

Лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки 1970 рокуРедагувати

Премійована робота Лауреати Коротко про лауреата
Відкриття і розвідка Південно-Білозірського та Переверзівського родовищ високоякісних багатих залізних руд у Запорізькій області (1956 — 1968 роки) Басанський Григорій Гаврилович головний інженер Білозірської комплексної геологорозвідувальної експедиції
Пелюшенко Валентин Михайлович кандидат геолого-мінералогічних наук, начальник тематичної партії тресту «Дніпрогеофізика»
Кабрізон Веніамін Мойсейович колишній старший гідрогеолог Білозірської геологорозвідувальної партії тресту «Дніпрогеологія»
Міткєєв Михайло Васильович кандидат геолого-мінералогічних наук, головний геолог тресту «Дніпрогеологія»
Халл Віктор Федорович старший геолог Кременчуцької геологорозвідувальної експедиції тресту «Київгеологія»
Струєв Михайло Іванович заступник Міністра геології УРСР, керівник роботи
Доброхотов Михайло Миколайович доктор геолого-мінералогічних наук, начальник тематичної партії тресту «Київгеологія»
Докорінне вдосконалення методів підземної розробки потужних рудних родовищ Кравцов Михайло Єфремович бурильник шахти «Северная» рудника імені Кірова
Рудник Василь Федорович бригадир комплексної бригади шахти «Гігант» рудника імені Дзержинського
Єфремов Володимир Сергійович головний інженер рудника імені Кірова
Шкута Едуард Іванович головний інженер Укрголовруди Міністерства чорної металургії УРСР
Хівренко Яким Фотійович кандидат технічних наук, керівник тресту «Дзержинськруда»
Ващенко Віктор Семенович кандидат технічних наук, директор Науково-дослідного інституту вентиляції та очистки повітря Міністерства чорної металургії СРСР
Петренко Петро Дмитрович кандидат технічних наук, доцент Криворізького гірничорудного інституту
Малахов Георгій Михайлович академік АН УРСР, ректор Криворізького гірничорудного інституту, керівник роботи
Робота «Електронні явища на поверхні напівпровідників» Ляшенко Лідія Василівна кандидат хімічних наук, молодший науковий співробітник Інституту фізичної хімії Академії наук УРСР
Стріха Віталій Іларіонович кандидат фізико-математичних наук, завідувач лабораторії Київського державного університету імені Тараса Шевченка
Стенко Іван Іванович кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту напівпровідників Академії наук УРСР
Литовченко Володимир Григорович кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту напівпровідників Академії наук УРСР
Ляшенко Василь Іванович доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу Інституту напівпровідників Академії наук УРСР
Розробка методів математичного моделювання рівнянь еліптичного типу та їх впровадження в різні галузі народного господарства Мустафа Павло Михайлович директор Сєвєродонецького приладобудівного заводу
Гутман Борис Борисович кандидат технічних наук, начальник лабораторії Всесоюзного науково-дослідного інституту целюлозно-паперової промисловості
Панчишин Валентин Гнатович кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту математики Академії наук УРСР
Фільчаков Павло Феодосійович член-кореспондент АН УРСР, завідувач відділу Інституту математики Академії наук УРСР, керівник роботи
Розробка та впровадження в народне господарство комплексу електронних вимірювальних пристроїв високої точності Кочевих Іван Павлович генеральний директор Львівського виробничо-технічного об'єднання імені В. І. Леніна
Юзевич Юрій Васильович кандидат технічних наук, завідувач лабораторії Львівського політехнічного інституту
Соголовський Євген Пантелеймонович кандидат технічних наук, завідувач лабораторії Львівського політехнічного інституту
Вишенчук Ігор Михайлович кандидат технічних наук, доцент Львівського політехнічного інституту
Асаєвич Геннадій Олексійович завідувач відділу Львівського політехнічного інституту
Швецький Бенціон Йосипович доктор технічних наук, професор Львівського політехнічного інституту, керівник роботи
Розробка та впровадження системи управління радіотехнічним підприємством масового виробництва — системи «Львів» Земськов Артур Федорович начальник координаційно-керівного центру Львівського телевізійного заводу
Кудрик Михайло Федорович начальник конструкторського відділу Львівського телевізійного заводу
Ваннік Микола Олександрович головний інженер Львівського телевізійного заводу
Морозов Анатолій Олексійович начальник лабораторії Інституту кібернетики Академії наук УРСР
Петровський Степан Остапович директор Львівського телевізійного заводу
Подчасова Тетяна Павлівна кандидат фізико-математичних наук, провідний інженер Інституту кібернетики Академії наук УРСР
Шкурба Віктор Васильович кандидат фізико-математичних наук, завідувач відділу Інституту кібернетики Академії наук УРСР
Кузнецов Володимир Костянтинович кандидат технічних наук, головний конструктор Інституту кібернетики Академії наук УРСР
Скурихін Володимир Ілліч кандидат технічних наук, завідувач відділу Інституту кібернетики Академії наук УРСР
Глушков Віктор Михайлович академік АН СРСР, директор Інституту кібернетики Академії наук УРСР, керівник роботи
Розробка, освоєння та широке промислове впровадження нового високопродуктивного процесу одночасної прокатки двох злитків на великих обжимних станах Шафран Іван Казимирович головний прокатник Дніпровського металургійного заводу імені Дзержинського
Іванін Михайло Петрович старший майстер блюмінга «1150» Дніпровського металургійного заводу імені Дзержинського
Цуканов Георгій Еммануїлович колишній головний інженер Дніпровського металургійного заводу імені Дзержинського
Лихорадов Анатолій Петрович колишній начальник цеху Криворізького металургійного заводу імені В. І. Леніна
Валуєв Микола Олександрович старший майстер цеху блюмінга «1150» Криворізького металургійного заводу імені В. І. Леніна
Сацький Віталій Антонович кандидат технічних наук, головний інженер Криворізького металургійного заводу імені В. І. Леніна
Павлов Валерій Леонідович кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту чорної металургії Міністерства чорної металургії СРСР
Мелешко Володимир Іванович кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту чорної металургії Міністерства чорної металургії СРСР
Чехранов Вадим Дем'янович кандидат технічних наук, завідувач лабораторії Інституту чорної металургії Міністерства чорної металургії СРСР
Чекмарьов Олександр Петрович академік АН СРСР, завідувач відділу Інституту чорної металургії Міністерства чорної металургії СРСР
Створення і впровадження комплексу машин для програмних випробувань на втому матеріалів та конструкцій Синюк Ігор Іванович старший інженер Інституту механіки Академії наук УРСР
Кубяк Роман Феліксович старший інженер Інституту механіки Академії наук УРСР
Павловський Вадим Едуардович кандидат технічних наук, молодший науковий співробітник Інституту механіки Академії наук УРСР
Буглий Євген Георгійович кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту механіки Академії наук УРСР
Філатов Едуард Якович кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту механіки Академії наук УРСР
Іщенко Ігор Іванович кандидат технічних наук, заступник директора Інституту механіки Академії наук УРСР
Гарф Михайло Ернестович доктор технічних наук, завідувач відділу Інституту механіки Академії наук УРСР, керівник роботи
Тритомна праця «Українська РСР у Великій Вітчизняній війні Радянського Союзу (1941—1945 роки)» Костриба Петро Михайлович кандидат історичних наук, доцент Київського державного інституту культури
Архіпов Іван Васильович працівник штабу Червонопрапорного Київського військового округу
Голіков Сергій Зіновійович доктор історичних наук, професор Військової інженерної радіотехнічної академії імені Говорова
Вольський Серафим Андрійович доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри Одеського інституту інженерів морського флоту
Коваль Михайло Васильович кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту історії Академії наук УРСР
Слинько Іван Іванович доктор історичних наук, старший науковий співробітник Інституту історії Академії наук УРСР
Клоков Всеволод Іванович доктор історичних наук, професор, завідувач відділу Інституту історії Академії наук УРСР
Мултих Георгій Минович кандидат історичних наук, професор, заступник директора Інституту історії партії ЦК КП України

ДжерелаРедагувати