Ланцюго́вий дріб (або неперервний дріб) — це математичний вираз виду

де a0 є ціле число, а всі інші an є натуральними числами. Узагальненими ланцюговими дробами називають вирази виду:

Будь-яке дійсне число може бути представлене ланцюговим дробом. Число представляється скінченним ланцюговим дробом тоді й лише тоді , коли воно раціональне.

Розклад в ланцюговий дрібРедагувати

Будь-яке дійсне число   може бути представлене ланцюговим дробом  , де

 
 
 
 
 

де   позначає цілу частину числа  .

Для раціонального числа   цей розклад завершиться після одержання нульового   для деякого n. В цьому випадку   представляється скінченним ланцюговим дробом  .

Для ірраціонального   всі величини   будуть ненульовими и процес розкладу можна продовжувати нескінченно.

Приклад обчислення ланцюгового дробу для числа 3,245 подано в таблиці.

Обчислення ланцюгового дробу для числа 3,245
         
         
         
      STOP
ланцюговий дріб для числа 3,245 рівний [3; 4, 12, 4]
 

Приклади розкладуРедагувати

 •  

якщо проте використовувати узагальнені ланцюгові дроби то отримаємо певні закономірності:  

 •  

Якщоn ціле число більше одиниці,

 •  

Якщо також n парне:

 •  

при n = 1:

 •  
 •  

якщо n додатне число; також

 •  

якщо n > 1,

 •  

ВластивостіРедагувати

 • Будь-яке раціональне число може бути представлене в виді скінченного ланцюгового дробу двома способами, більш довгий з яких завжди закінчується одиницею, а коротший відрізняється від нього тим, що останньої одиниці немає, а елемент перед одиницею на 1 більший. Наприклад:
 
 • Теорема Лагранжа: Число можна подати у вигляді нескінченного періодичного лінійного дробу тоді й лише тоді коли воно є ірраціональним розв'язком квадратного рівняння з цілими коефіцієнтами.
Наприклад:
 
золотий поділ  
 • Для інших — не квадратичних — алгебраїчних чисел характер розкладу не відомий.
 • Для майже всіх дійсних чисел x середнє геометричне коефіцієнтів розкладу числа в ланцюговий дріб рівний константі Хінчіна (K ≈ 2.6854520010...)

n-им наближеним дробом для ланцюгового дробу  , називається скінченний ланцюговий дріб  , значення якого можна подати  .

 
 
 •  
   

Звідси випливає наступне твердження:

 • наближений дріб   є найкращим наближенням для   серед всіх дробів, знаменник яких не перевищує  ;

ЗастосуванняРедагувати

 • при розробці сонячного календаря необхідно знайти раціональне наближення для числа 365,2421988… За допомогою ланцюгових дробів одержується послідовність:
 

Перший з цих дробів є основою юліанського календаря.

ЛітератураРедагувати