Кубансько-Приазовська низовина

Кубансько-Приазовська низовина або Прикубанська низовинарівнина в Західному Передкавказзі.

Обмежена нижньою Кубанню, Азовським морем, Доном, і Маничем, Ставропольською височиною. Висота до 100—150 м.

Складена осадковими породами мезокайнозойського віку, прикритими лессовіднимі суглинками і глинами.

Клімат помірно континентальний; опадів за рік випадає 400—600 мм.

Ґрунти — карбонатні передкавказзькі чорноземи .