Кругообіг

сторінка значень у проєкті Вікімедіа

Кругообіг (колообіг) — процес, що завершується поверненням до вихідного стану й первісної форми.

  • Кругообіг грошей — рух грошей у процесі виробництва та обігу, в ході якого вони здійснюють повний оборот.
  • Модель кругових потоків - макроекономічна модель, яка описує економічний кругообіг на національному рівні.
  • Кругообіг капіталу — процес безперервного руху капіталу, який послідовно проходить три стадії перетворення: грошову, продуктивну та товарну.
  • Кругообіг води — безперервний процес обертання води на земній кулі, що відбувається під впливом сонячної радіації і дії сили тяжіння.
  • Кругообіг речовин — основна властивість, характерна риса біосфери. Повторюваний процес взаємопов'язаного перетворення, переміщення речовин.
  • Кругообіг речовин і енергії — багаторазова участь речовин і енергії в процесах, які протікають в географічній оболонці планети.