Криза

розклад, занепад, загострення (політичних, економічних, соціальних) протиріч, а також переломний момент хвороби, коли стан хворого поліпшує

Кри́за (грец. κρίσις — рішення; поворотний пункт) — розлад, занепад, загострення (політичних, економічних, соціальних) суперечностей, а також переломний момент хвороби, коли стан хворого поліпшується чи погіршується.[1]

Економічна криза

ред.

Виділяють такі види економічних криз: стратегічна, прибутковості, освіти, надефективності та ліквідності. Причиною стратегічної кризи є неефективне планування та прогнозування, неефективний апарат управління, відсутність чи недостатність системи контролінгу, ігнорування типових систем захисту. Стратегічна криза спричинює кризу прибутковості. Збитки відволікають власний капітал, і це призводить до незадовільної структури балансу. Після затяжної кризи прибутковості виникає криза ліквідності, тобто підприємство є неплатоспроможним чи існує реальна загроза втрати платоспроможності. Основними причинами кризи ліквідності є незадовільна структура капіталу, зниження кредитоспроможності підприємства, високий рівень кредитної заборгованості підприємства, незадовільна робота з дебіторами.

Характеризується такими показниками:

Політична криза

ред.
Докладніше: Політична криза

Політична криза — це ситуація в державі, яка склалася через неможливість узгоджених дій між політичними силами, наслідком чого є припинення всіх законотворчих процесів і ослаблення державного контролю.

Інші кризи

ред.
  • Біржова криза — масовий розпродаж акцій та облігацій на фондовій біржі, спричинений різким падінням курсу цінних паперів.
  • Валютна криза — різкі коливання валютних курсів, девальвація та ревальвація валют тощо.
  • Грошово-кредитна криза — порушення грошового обігу внаслідок інфляційних процесів у країні.
  • Екологічна криза — ситуація, що виникає в екологічних системах внаслідок порушення рівноваги під впливом стихійних природних явищ або внаслідок впливу антропогенних чинників.
  • Економічна криза — відносне надвиробництво товарів, які не знаходять збуту внаслідок обмеженості платоспроможного попиту населення.
  • Фінансова криза — глибокий розлад фінансової системи держави.

Див. також

ред.

Примітки

ред.

Література

ред.

Посилання

ред.