Криза

розклад, занепад, загострення (політичних, економічних, соціальних) протиріч, а також переломний момент хвороби, коли стан хворого поліпшує

Кри́за (грец. κρίσις — рішення; поворотний пункт) — розлад, занепад, загострення (політичних, економічних, соціальних) суперечностей, а також переломний момент хвороби, коли стан хворого поліпшується чи погіршується.[1]

Економічна криза Редагувати

Виділяють такі види економічних криз: стратегічна, прибутковості, освіти, надефективності та ліквідності. Причиною стратегічної кризи є неефективне планування та прогнозування, неефективний апарат управління, відсутність чи недостатність системи контролінгу, ігнорування типових систем захисту. Стратегічна криза спричинює кризу прибутковості. Збитки відволікають власний капітал, і це призводить до незадовільної структури балансу. Після затяжної кризи прибутковості виникає криза ліквідності, тобто підприємство є неплатоспроможним чи існує реальна загроза втрати платоспроможності. Основними причинами кризи ліквідності є незадовільна структура капіталу, зниження кредитоспроможності підприємства, високий рівень кредитної заборгованості підприємства, незадовільна робота з дебіторами.

Характеризується такими показниками:

Політична криза Редагувати

Докладніше: Політична криза

Політична криза — це ситуація в державі, яка склалася через неможливість узгоджених дій між політичними силами, наслідком чого є припинення всіх законотворчих процесів і ослаблення державного контролю.

Інші кризи Редагувати

Біржова криза — масовий розпродаж акцій та облігацій на фондовій біржі, спричинений різким падінням курсу цінних паперів.

Валютна криза — різкі коливання валютних курсів, девальвація та ревальвація валют тощо. Грошово-кредитна криза — порушення грошового обігу внаслідок інфляційних процесів у країні.

Екологічна криза — ситуація, що виникає в екологічних системах внаслідок порушення рівноваги під впливом стихійних природних явищ або внаслідок впливу антропогенних чинників.

Економічна криза — відносне надвиробництво товарів, які не знаходять збуту внаслідок обмеженості платоспроможного попиту населення.

Фінансова криза — глибокий розлад фінансової системи держави.

Див. також Редагувати

Примітки Редагувати

Див. також Редагувати

Посилання Редагувати

Література Редагувати

  • Криза // Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. — 5-те вид. — К. ; Ірпінь : Перун, 2005. — ISBN 966-569-013-2./Голов. ред. В. Т. Бусел, редактори-лексикографи: В. Т. Бусел, М. Д. Василега-Дерибас, О. В. Дмитрієв,Г. В. Латник,Г. В. Степенко. — К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. 2-ге вид. — 1728 с.
  • В. А. Вергун. Криза боргова //[Українська дипломатична енциклопедія]]: У 2-х т. /Редкол.:Л. В. Губерський (голова) та ін. — К: Знання України, 2004 — Т.1 — 760с. ISBN 966-316-039-X.
  • Кальницкий Э. А. Кризис человечества: герменевтико-феноменологический анализ / Э. А. Кальницкий // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". Серія : Філософія. — № 1. - С. 64-73. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnyua_2017_1_9.