Відкрити головне меню

Користувач:YarikUkraine/Питання новітньої історії України (частина 1)

< Користувач:YarikUkraine

ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ

 1. Україна у Першій світовій війні. Ukraine during World War I
 2. Піднесення національно-визвольного руху в лютому - березні 1917 року. Гасло автономії України.
 3. Центральна Рада і універсали.
 4. Проголошення Української Народної Республіки (УНР). Загострення стосунків з Радянською Росією.
 5. Боротьба за владу в Україні. Ультиматум Раднаркому Центральній Раді та утворення Радянської УНР.
 6. Проголошення незалежності УНР 9 (22) січня 1918р. Інтервенція радянських військ. Бій під Крутами.
 7. Брестський мир і Україна. Окупація України австро-угорськими військами.
 8. Українська держава Павла Скоропадського.
 9. Відродження УНР. Директорія та політика її уряду.
 10. Національно-визвольний рух в західноукраїнських землях. Утворення Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР). Акт Злуки УНР та ЗУНР 22 січня 1919р.
 11. Утворення УСРР. Внутрішня політика Раднаркому України. Селянсько-повстанський рух.
 12. Радянсько-польська війна 1920 року. Розгром врангелівських військ.
 13. Голод 1921 -1923 рр. в Україні.
 14. Україна в період нової економічної політики (НЕП -1921-1928 рр.). Входження УСРР до складу Радянського Союзу. Договор об образовании СССР
 15. Проведення індустріалізації в Україні. Индустриализация СССР
 16. Соціально-економічні, політичні перетворення в Україні 1929-1938 рр. Утвердження адміністративно-командної системи.
 17. Колективізація сільського господарства в Україні та її наслідки. Голодомор 1932-1933рр.
 18. Політика українізації 20-х - поч. 30-х рр. XX ст. Здобутки і трагічні втрати.
 19. Становище у сфері культури в 20-30-х рр. XX ст.
 20. Західноукраїнські землі у 20-30-х рр. XX ст.