Антології ред.

  • Дамоклів меч: Антична новела / Упоряд., з давньогр. і лат. перекл. Й. Кобів та Ю. Цимбалюк. — Київ : Дніпро, 1984. — 285 с. — (Вершини світового письменства ; т. 49).
  • Антична література : хрестоматія / Упорядкував О. І. Білецький. — друге, доповнене. — Київ : Радянська школа, 1968. — 612 с.
  • Віхи в історії античної естетики / Упоряд., ст. та приміт. Й. У. Кобів. — Київ : Мистецтво, 1988. — 288 с.