Відкрити головне меню
Name[1]
ImageAlt
ImageName
ImageAlt1
ImageName1
ImageAltL1
ImageNameL1
ImageAltR1
ImageNameR1
ImageAlt2
ImageName2
ImageAlt3
ImageName3
ImageAltL2
ImageNameL2
ImageAltR2
ImageNameR2
Назва за IUPAC IUPACName
Систематична назва SystematicName
Інші назви OtherNames
Ідентифікатори
Абревіатури Abbreviations
Номер CAS CASNo
PubChem PubChem
Номер EINECS EINECS
Номер EC EC-number
DrugBank DrugBank
KEGG KEGG
Назва MeSH MeSHName
ChEBI ChEBI
RTECS RTECS
Код ATC ATCCode
SMILES SMILES
InChI InChI
Номер Бельштейна Beilstein
Номер Гмеліна Gmelin
3DMet 3DMet
Властивості
Молекулярна формула CH4
Молярна маса 16,04246 г/моль (бла)
Молекулярна маса ExactMass
Зовнішній вигляд Appearance
Запах Odour
Густина Density
Тпл MeltingPt
Ткип BoilingPt
Розчинність (вода) Solubility
Розчинність (Solvent) SolubleOther
Розчинність (Solvent1) Solubility1
Розчинність (Solvent2) Solubility2
Розчинність (Solvent3) Solubility3
Розчинність (Solvent4) Solubility4
Розчинність (Solvent5) Solubility5
Тиск насиченої пари VaporPressure
Кислотність (pKa) pKa
Основність (pKb) pKb
Ізоелектрична точка IsoelectricPt
Оптична активність [α]D SpecRotation
Показник заломлення (nD) RefractIndex
В'язкість Viscosity
Дипольний момент Dipole
Структура
Кристалічна структура CrystalStruct
Координаційна
геометрія
Coordination
Геометрія MolShape
Дипольний момент Dipole
Термохімія
Ст. ентальпія
утворення
ΔfHo298
DeltaHf
Ст. ентальпія
згоряння
ΔcHo298
DeltaHc
Ст. ентропія So298 Entropy
Теплоємність, cop HeatCapacity
Фармакологія
Код ATC ATCCode
DrugBank DrugBank
Біодоступність Bioavail
Метаболізм Metabolism
Період напіввиведення HalfLife
Виділення Excretion
Категорія вагітності PregCat
Шляхи введення AdminRoutes
Вибухонебезпечність
Ударна чутливість ShockSens
Чутливість до тертя FrictionSens
Швидкість детонації ExplosiveV
Тротиловий еквівалент REFactor
Небезпеки
ГДК (США) PEL
ЛД50 LD50
MSDS ExternalMSDS
ГГС піктограми GHSPictograms
ГГС формулювання небезпек HPhrases
ГГС запобіжних заходів PPhrases
Індекс ЄС EUIndex
Класифікація ЄС EUClass
R-фрази RPhrases
S-фрази SPhrases
R/S фрази RSPhrases
Головні небезпеки MainHazards
NFPA 704
NFPA 704.svg
 
 
 
Температура спалаху FlashPt
Температура самозаймання Autoignition
Вибухові границі ExploLimits
Пов'язані речовини
Інші аніони OtherAnions
Інші катіони OtherCations
Інші (Function) OtherFunctn
Пов'язані речовини OtherCpds
Якщо не зазначено інше, дані приведені для речовин у стандартному стані (за 25 °C, 100 кПа)
Інструкція з використання шаблону
Примітки картки
назва[2]
зображення_Alt
зображення_підпис
зображення_Alt1
зображення_підпис1
зображення_ліве_Alt1
зображення_ліве_підпис1
зображення_праве_Alt1
зображення_праве_підпис1
зображення_Alt2
зображення_підпис2
зображення_Alt3
зображення_підпис3
зображення_ліве_Alt2
зображення_ліве_підпис2
зображення_праве_Alt2
зображення_праве_підпис2
Назва за IUPAC IUPAC_назва
Систематична назва систематична_назва
Інші назви інші_назви
Ідентифікатори
Абревіатури АБВ
Номер CAS 73-24-5
PubChem PubChem
Номер EINECS номер_EINECS
Номер EC номер_EC
DrugBank DrugBank
KEGG KEGG
Назва MeSH назва_MeSH
ChEBI ChEBI
RTECS RTECS
Код ATC код_ATC
SMILES NC1=NC=NC2=C1N=CN2
InChI InChI
Номер Бельштейна номер_Бейльштейна
Номер Гмеліна номер_Гмеліна
3DMet 3DMet
Властивості
Молекулярна формула CH4
Молярна маса 16,04246 г/моль (бла)
Молекулярна маса молекулярна_маса
Зовнішній вигляд зовнішній_вигляд
Запах запах
Густина густина
Тпл температура_плавлення
Ткип температура_кипіння
Розчинність (вода) розчинність
Розчинність (розчинник1) розчинність1
Розчинність (розчинник2) розчинність2
Розчинність (розчинник3) розчинність3
Розчинність (розчинник4) розчинність4
Розчинність (розчинник5) розчинність5
Розчинність (розчинник6) розчинність6
Тиск насиченої пари тиск_пари
Кислотність (pKa) pKa
Основність (pKb) pKb
Ізоелектрична точка ізоелектрична_точка
Оптична активність [α]D oптична_активність
Діелектрична проникність (ε) діелектрична_проникність
Показник заломлення (nD) показник_заломлення
В'язкість в'язкість
Дипольний момент диполь
Структура
Кристалічна структура кристалічна_структура
Координаційна
геометрія
координаційна_геометрія
Геометрія молекулярна_геометрія
Дипольний момент диполь
Термохімія
Ст. ентальпія
утворення
ΔfHo298
теплота_утворення
Ст. ентальпія
згоряння
ΔcHo298
теплота_згоряння
Ст. ентропія So298 ентропія
Теплоємність, cop теплоємність
Фармакологія
Код ATC код_ATC
DrugBank DrugBank
Біодоступність біодоступність
Метаболізм метаболізм
Період напіввиведення період_напіввиведення
Виділення виділення
Категорія вагітності категорія_вагітності
Шляхи введення шляхи_введення
Вибухонебезпечність
Ударна чутливість ударна_чутливість
Чутливість до тертя чутливість_до_тертя
Швидкість детонації швидкість_детонації
Тротиловий еквівалент тротиловий_еквівалент
Небезпеки
ГДК (Україна) ГДК
ГДК (США) ГДК_США
ЛД50 LD50
MSDS MSDS
ГГС піктограми ГГС_піктограми
ГГС формулювання небезпек ГГС_фраза
ГГС запобіжних заходів ГГС_застереження
Індекс ЄС індекс_ЄС
Класифікація ЄС клас_ЄС
R-фрази фрази_ризику
S-фрази фрази_безпеки
R/S фрази R/S_фрази
Головні небезпеки головні_небезпеки

<!-- NFPA блок -->

NFPA 704
NFPA 704.svg
0
0
0
OX
Температура спалаху температура_спалаху
Температура самозаймання температура_самозаймання
Вибухові границі вибухові_границі
Пов'язані речовини
Інші аніони інші_аніони
Інші катіони інші_катіони
Інші (група) інші_група
Пов'язані речовини інші
Якщо не зазначено інше, дані приведені для речовин у стандартному стані (за 25 °C, 100 кПа)
Інструкція з використання шаблону
Примітки картки

ПриміткиРедагувати

  1. Reference
  2. примітка