Користувач:PavloChemBot/Неперекладені сторінки/Математика/2

Список неперекладених сторінокРедагувати

Список статей, для яких використано Шаблон:Не перекладено, станом на 16.06.2019, 03:18:53. Всього таких статей 2000.

Позначення:

 • Треба перекласти:
  • «(перекладено)» — вказує, що сторінка перекладена в потрібну статтю і шаблон Не перекладено можна прибрати
  • «(вже є [[назва статті]])» — вказує, що сторінка вже можливо перекладена в потрібну статтю і шаблон Не перекладено можна прибрати
 • Сторінки до перекладу:
  • «(→ [[назва статті]])» — показує, куди сторінку в іншомовному розділі перенаправляє
 • Запит на переклад зі сторінок:
  • «*» — сторінки відмічені мають потенційні проблеми, тому перевірте їх
  • «(включень: n)» — кількість включень шаблонів (додається до числа в колонці «Необхідна у наступній кількості випадків»)
Вікідані Треба перекласти Сторінки до перекладу Запит на переклад зі сторінок Кількість посилань з основного простору Кількість статей в інших розділах Вікімедіа
d:Q2261792 Scientific Reports en:Scientific Reports Обирання ознак* 5 9
d:Q22625122 Алгоритм Флажолет-Мартіна en:Flajolet–Martin algorithm Список алгоритмів 1 2
d:Q2262715 List of fractals by Hausdorff dimension en:List of fractals by Hausdorff dimension Алгоритм фрактального стиснення 1 6
d:Q2262868 Domain model en:Domain model Онтологічна інженерія 1 8
d:Q2265984 Ефективність (статистика)
Асимптотична ефективність
en:efficient (statistics) (→ en:Efficiency (statistics))
en:Efficiency (statistics)
en:Efficiency (statistics)#Asymptotic efficiency
Регресійний аналіз
Шаблон:Статистика* (включень: 186)
Баєсова оцінка
Обирання моделі
180 3
d:Q2267362 Обмеженість функції en:Bounded function Ряд Тейлора 1 15
d:Q2269580 Semyon Alesker en:Semyon Alesker Європейське математичне товариство 1 5
d:Q2269861 Махавіра (математик) en:Mahāvīra (mathematician) Додавання 1 11
d:Q226995 Вибіркова медіана
(вже є Медіана (статистика))
en:Sample median (→ en:Median#The sample median) Шаблон:Статистика* (включень: 186) 180 1
d:Q2269995 Розмір (статистика) en:Size (statistics) Перевірка статистичних гіпотез 1 2
d:Q2271572 Принцип розділення en:Separation principle Фільтр Калмана* 1 4
d:Q2272475 Індекс (економіка) en:Index_(economics) Середнє гармонійне 1 8
d:Q2273233 Серджіу Клайнерман en:Sergiu Klainerman Димитріос Христодулу 1 8
d:Q2275559 Двоїста задача en:Dual problem (→ en:Duality (optimization)#Dual problem) Метод опорних векторів
Послідовна мінімальна оптимізація
2 1
d:Q2278254 Шернборнська публічна школа
Шерборнська школа
en:Sherborne School Алан Тюрінг
Альфред Норт Вайтгед
12 5
d:Q2279750 Shogun (інструментарій) en:Shogun (toolbox) Машинне навчання
Метод опорних векторів
2 4
d:Q2279861 Shopping.com
Dealtime
en:Shopping.com
en:Dealtime (→ en:Shopping.com)
Сервіс порівняння цін 2 1
d:Q22808481 Гіперсфера en:Hypersphere Шаблон:Геометрія* (включень: 14) 53 3
d:Q2281400 Діадичний дріб
Диадичний дріб
en:Dyadic rational Дюйм
Степені 2
2 9
d:Q22816 The National Archives en:The National Archives (→ en:List of national archives) Кімната 40 4 1
d:Q2285809 Класичні групи en:classical group Жан Д'єдонне 1 8
d:Q22905866 Internet Security Research Group en:Internet Security Research Group Let's Encrypt 1 1
d:Q22907290 індекс об'єму тіла en:Body Volume Index (→ en:Classification of obesity) Об'єм 1 1
d:Q22907407 NuPRL en:NuPRL (→ en:Nuprl) Теорія типів 1 1
d:Q22907431 Conda (менеджер пакунків) en:Conda (package manager) Anaconda (дистрибутив Python) 2 3
d:Q22907900 Domain-validated certificate en:Domain-validated certificate Let's Encrypt 1 2
d:Q22907902 Передбачувана ймовірність успіху en:Predictive probability of success Імовірний інтервал 1 1
d:Q22908132 RankBrain en:RankBrain TensorFlow 2 7
d:Q22908968 просторово-часовий візерунок en:Spatiotemporal pattern Рідкий скінченний автомат 1 1
d:Q22909082 Методи частинок осередненого поля en:Mean field particle methods Баєсова мережа
Методи Монте-Карло марковських ланцюгів
2 1
d:Q22909237 Парадокс Жирара en:System U
en:Girard's paradox (→ en:System U#Girard's paradox)
Парадокс Расселла
Теорія типів
2 1
d:Q22909536 Однозначна машина Тюрінга en:Unambiguous Turing machine Шаблон:Тюрінг (включень: 7) 7 2
d:Q22909581 Аналіз поведінки користувачів en:User behavior analytics Машинне навчання 3 1
d:Q22909897 Нейронний процесор Qualcomm Zeroth
Zeroth NPU
Qualcomm Zeroth
en:Qualcomm Zeroth Neural processing unit (→ en:Zeroth (software))
en:Zeroth NPU (→ en:Zeroth (software))
en:Qualcomm Zeroth (→ en:Zeroth (software))
Зоровий процесор
ШІ-прискорювач
2 1
d:Q22912133 аліквотна сума en:Aliquot sum 6 (число)
Засватані числа
2 4
d:Q22918482 Бірюков Борис Володимирович ru:Бирюков, Борис Владимирович Теореми Геделя про неповноту* 1 1
d:Q2293170 додатно визначена функція
Додатно напівозначена функція
en:positive-definite function
en:Positive-semidefinite function (→ en:Positive-definite function)
Теорема Барбашина-Красовського
Стрічкове ядро
2 1
d:Q2293800 Послідовність Сильвестра en:Sylvester's sequence Джеймс Джозеф Сильвестр 1 16
d:Q2294553 Фінансова економіка en:Financial economics Коваріація* 8 15
d:Q2295916 Ультиматум (гра) en:Ultimatum game Гра з повною інформацією 1 13
d:Q22963169 Адитивне відображення en:Additive map Розходження Кульбака — Лейблера* 1 5
d:Q2296387 triangulated irregular network
Триангульована неправильна мережі
en:triangulated irregular network Тріангуляція Делоне
Просторова база даних
2 13
d:Q2296408 Гіпотеза Сусліна en:Suslin's problem Шаблон:Теорія множин (включень: 56) 56 10
d:Q2296863 тетранейтрон en:tetraneutron 0 (число) 2 10
d:Q229698 3Dfx en:3dfx Interactive Зубці (комп'ютерна графіка) 1 24
d:Q2297564 Передбачення загальної теорії відносності en:Tests of general relativity Експеримент Паунда і Ребки 14 11
d:Q2298136 Ергодичний процес en:Ergodic process Часовий ряд* 2 6
d:Q2299312 Страчов en:Stračov Едуард Чех 1 18
d:Q2301904 Критерій знаків en:sign test Перевірка статистичних гіпотез
Шаблон:Статистика* (включень: 186)
181 10
d:Q23021008 Теорема Сержа en:Segre's theorem Геометрія Галуа 1 2
d:Q23023103 The Data Incubator en:The Data Incubator Apache Spark 2 1
d:Q2302452 Ладлоу (Массачусетс) en:Ludlow, Massachusetts Інтерпретації ймовірності 1 17
d:Q2303083 Таблиця переходів станів en:State transition table Лексичний аналіз 1 11
d:Q2303697 Сортування (програмування) en:Sorting Модель дерева рішень 1 15
d:Q2304142 Гібридізація in-situ en:In situ hybridization Біоінформатика 1 15
d:Q2305910 Скринінг новонароджених en:newborn screening Кластеризація багатовимірних даних 2 7
d:Q2306702 Спам-бот en:Spambot Robots.txt 1 14
d:Q2306943 Число вампіра en:Vampire number Шаблон:Класи натуральних чисел (включень: 42) 42 14
d:Q23070218 Система числення Хоккієн en:Hokkien numerals Шаблон:Системи числення (включень: 21) 21 2
d:Q230930 Простір станів en:State space Часовий ряд*
Розширений фільтр Калмана
3 8
d:Q230945 представлення простором станів
простір станів (теорія керування)
Станово-просторова модель
en:State-space representation
en:State space representation (→ en:State-space representation)
en:State space (controls) (→ en:State-space representation)
en:State Space Model (→ en:State-space representation)
Часовий ряд*
Робастне керування
Фільтр Калмана*
Динамічна баєсова мережа
5 1
d:Q2309682 Теорема про сферу en:Sphere theorem Ріманова геометрія 1 4
d:Q2313686 автоморфне число en:Automorphic number 1 (число)
Шаблон:Класи натуральних чисел (включень: 42)
44 14
d:Q2318637 згладжувальний оператор en:Mollifier Часовий ряд* 1 8
d:Q2319583 Альфредо Капеллі en:Alfredo Capelli Список об'єктів, названих на честь Альфредо Капеллі 3 12
d:Q2319635 Гіпотеза Артіна ru:Гипотеза Артина Циклічне число 1 9
d:Q2321565 ітеративний метод
(вже є Метод ітерації)
en:iterative method Метод стохастичного градієнта* 1 17
d:Q2327764 Елемент площі
Елемент об'єму
en:Volume_element#Area_element_of_a_surface
en:Volume element
Сфера
Об'єм
2 3
d:Q2328303 сигналів аналогової електроніки en:analog signal processing Теорія кодування 1 13
d:Q233015 Open Knowledge en:Open Knowledge (→ en:Open Knowledge Foundation) Пітер Мюррей-Раст 44 1
d:Q23302826 Чжи-Жень Лінь en:Chih-Jen Lin LIBSVM 1 1
d:Q2330283 Kaatsheuvel en:Kaatsheuvel Арбелос 1 11
d:Q2334156 1934 у науці ru:1934 год в науке Простір Соболєва 8 13
d:Q2334637 Число Цайзеля en:Zeisel number Шаблон:Класи натуральних чисел (включень: 42) 42 8
d:Q2336004 напівструктуровані дані en:semi-structured data Apache Spark 1 7
d:Q2336653 Stefan Nemirovski en:Stefan Nemirovski Європейське математичне товариство 1 2
d:Q2338360 Stefano Bianchini en:Stefano Bianchini Європейське математичне товариство 1 3
d:Q2339261 Спадний і зростаючий факторіали en:Falling and rising factorials Факторіал 1 8
d:Q2342396 Обмежений оператор ru:Ограниченный оператор Отто Тепліц 4 11
d:Q2342814 Олександр Бертран en:Alexandre Bertrand Жозеф Бертран 1 9
d:Q2346165 Збалансована трійкова система числення
Збалансована трійова система
en:Balanced ternary Шаблон:Системи числення (включень: 21)
Знако-розрядна система числення
21 8
d:Q2346577 Кора (анатомія) en:Cortex (anatomy) Згорткова нейронна мережа* 1 9
d:Q2346785 Стівен Харнад
Стеван Харнад
en:Stevan Harnad
en:Stevan_Harnad
Китайська кімната* 1 6
d:Q2347874 Долоня (одиниця довжини) en:palm (unit) Дюйм 1 14
d:Q23498393 Асиметричний розподіл Лапласа en:Asymmetric Laplace distribution Шаблон:Розподіли ймовірності (включень: 41) 41 2
d:Q235511 Тараджі П. Генсон en:Taraji P. Henson Кетрін Джонсон (математик) 3 39
d:Q2355919 Streptomyces coelicolor en:Streptomyces coelicolor Метод головних компонент 2 3
d:Q2359161 Точність та повнота (перекладено) en:Precision and recall Згорткова нейронна мережа* 6 12
d:Q23595 center (geometry) en:center (geometry) (→ en:Centre (geometry)) Концентричність 1 1
d:Q2360820 Карта освітлення en:Lightmap Освітлення (комп'ютерна графіка) 1 6
d:Q2362040 Векторний аналіз (книга) en:Vector Analysis Векторне числення 1 3
d:Q2364488 Місто перестановок en:Permutation City Едемський сад (клітинний автомат) 2 5
d:Q2364768 зорове поле en:Visual field Згорткова нейронна мережа* 1 18
d:Q2364925 Причинний взаємозв'язок en:Causal relation (→ en:Causal structure#Causal relations) Перенавчання 1 1
d:Q2367115 механіко-математичний факультет МДУ ru:Механико-математический факультет МГУ Динкін Євген Борисович
Вінберг Ернест Борисович
53 6
d:Q23679940 Winograd Schema Challenge en:Winograd Schema Challenge Проблема здорового глузду (штучний інтелект) 1 2
d:Q23680120 Microsoft Cognitive Toolkit
CNTK
en:Microsoft Cognitive Toolkit
en:CNTK (→ en:Microsoft Cognitive Toolkit)
Машинне навчання
Рекурентна нейронна мережа
Згорткова нейронна мережа*
Keras
Порівняння програмного забезпечення глибинного навчання
13 1
d:Q23682411 Сеппо Ліннаінмаа en:Seppo Linnainmaa Штучна нейронна мережа
Рекурентна нейронна мережа
3 3
d:Q23683521 Генрі Келлі en:Henry J. Kelley Штучна нейронна мережа 2 1
d:Q236935 Британський Національний Збірник en:British National Corpus Розмічування частин мови 1 5
d:Q237202 Чуттєві дані en:Sense data Гіларі Патнем* 1 10
d:Q2372426 Алгоритм разгортки
алгоритму вертикальної розгортки ліній
алгоритм замітаючої прямої
метод замітання прямою
en:Sweep line algorithm Многокутник видимості
Кінетична опукла оболонка
Тріангуляція многокутника
Майкл Шеймос
Алгоритм Бентлі — Оттманна
5 4
d:Q2374485 Флаг (обчислення)
бітове поле
en:Flag (computing) (→ en:Bit field)
en:Bit field
Лексичний аналіз
Цілочисельне сортування
4 10
d:Q23755427 Top Secret Rosies: The Female "Computers" of WWII en:Top Secret Rosies: The Female "Computers" of WWII Джин Бартік 1 2
d:Q2376419 NIPS en:NIPS Навчання з підкріпленням 58 2
d:Q2376918 теорема Абеля та Таубера en:Tauberian theorem (→ en:Abelian and tauberian theorems) Аналітична теорія чисел 1 1
d:Q2377216 Стохастична контекстно-вільна граматика
Ймовірнісна контекстно-вільна граматика
ru:Стохастическая контекстно-свободная грамматика
en:Probabilistic context free grammar (→ en:Probabilistic context-free grammar)
Прихована марковська модель
Породжувальна модель
2 1
d:Q2377275 Демидов Павло Григорович ru:Демидов, Павел Григорьевич Онищик Аркадій Львович 2 7
d:Q23776322 Марк Гросс de:Mark Gross (Mathematiker) Дослідницька нагорода Клея 1 3
d:Q2378979 Канонік світський pl:Kanonik świecki Альберто Кампензе 1 3
d:Q2379128 Теорема Ліндстрема en:Lindström's theorem Теорема про компактність 1 4
d:Q2380105 Ежен Коссера fr:Eugène Cosserat Премія Понселе 1 9
d:Q2380333 ECRYPT en:ECRYPT Барт Пренель 4 3
d:Q2380676 Інтегро-диференціальне рівняння en:Integro-differential equation Шаблон:Диференціальні рівняння (включень: 25) 28 8
d:Q2383120 Ібн Ірак en:Abu Nasr Mansur Розв'язування трикутників 3 21
d:Q23835453 лінійне рекурентне співвідношення ru:Линейная рекуррентная последовательность Число Пелля 1 2
d:Q2386216 корінь Бринга en:Bring radical Розв'язання рівнянь 1 6
d:Q2386835 IBM DeveloperWorks en:IBM DeveloperWorks Ланцюгове правило (теорія ймовірності) 2 7
d:Q23874534 Geordie Williamson en:Geordie Williamson Європейське математичне товариство 1 5
d:Q2388897 Петрішуле en:Saint Peter's School Громов Михайло Леонідович 8 7
d:Q2389241 Оверші nl:Overschie Лейтзен Егберт Ян Брауер 1 6
d:Q2391057 поліаболо ru:Полиаболо Поліміно
Поліформа
6 5
d:Q23937546 Дійсна проективна пряма en:Real projective line Дійсне число 1 3
d:Q2395230 Синтаксис (логіка) en:Syntax (logic) Правило висновування
Шаблон:Математична логіка (включень: 63)
108 7
d:Q2398058 Огюст Буланже de:Auguste Boulanger Премія Понселе 1 4
d:Q240772 Абрахам Валд
Абрахам Вальд
en:Abraham Wald
ru:Вальд, Абрахам
Баєсове виведення
Баєсова ймовірність
Статистичне висновування
Функція втрат
Александровська геометрія
6 25
d:Q2407880 Бернард Рой en:Bernard Roy Алгоритм Флойда — Воршелла 1 4
d:Q2409818 Z-RAM en:Z-RAM Оперативна пам'ять 1 6
d:Q2411312 Теорема Шеннона про джерело шифрування en:Shannon's source coding theorem Інформаційна ентропія
Статистичне висновування
3 13
d:Q2412982 Причинно-петльова діаграма en:Causal loop diagram Баєсова мережа 1 7
d:Q2414958 Дискретне вейвлет-перетворення en:Discrete wavelet transform Mathcad
Вейвлети Добеші
Вейвлет-перетворення
6 8
d:Q24157361 Від'ємнорозмірний простір en:Negative-dimensional space Шаблон:Багатовимірність (включень: 22) 22 3
d:Q2416916 Тео Хардер en:Theo Härder ACID 1 3
d:Q2418462 LastPass en:LastPass SQRL 5 15
d:Q2418765 премія Теодора фон Кармана en:Theodore von Kármán Prize Джон М. Болл 3 4
d:Q242045 Теорема монотоного класу en:Monotone class theorem Теорія нечіткої міри 1 3
d:Q2421579 Логарифмічно-лапласів розподіл en:log-Laplace distribution Шаблон:Розподіли ймовірності (включень: 41) 41 2
d:Q24251 Роберт Вілсон en:Robert Arnott Wilson Джон Конвей 5 5
d:Q2426436 Грузинська національна астрофізична обсерваторія ru:Грузинская национальная астрофизическая обсерватория (→ ru:Абастуманская астрофизическая обсерватория) Гулак Юрій Костянтинович 3 1
d:Q2426779 Катунський хребет ru:Катунский хребет Делоне Борис Миколайович 9 12
d:Q2428844 Протести в Сіетлі в 1999 році en:1999 Seattle WTO protests Світ тісний (граф) 1 13
d:Q2429814 Програмна система en:Software system Теоретична інформатика 1 9
d:Q2429962 Polkadot en:Polkadot (→ en:Polka dot) Шаблон:Криптовалюти (включень: 36) 36 1
d:Q24330340 С. В. Мурей en:C. V. Mourey Векторний простір 1 2
d:Q2434424 Наукова мережа en:Network science Теорія мереж 1 10
d:Q243449 Засічка en:serif 1 (число) 1 35
d:Q2434565 Однорідне диференціальне рівняння en:Homogeneous differential equation Шаблон:Диференціальні рівняння (включень: 25) 27 12
d:Q2436346 Семантичний холізм en:Semantic holism Гіларі Патнем* 1 3
d:Q2437534 ReadSoft en:ReadSoft Порівняння програмного забезпечення для оптичного розпізнавання символів 8 3
d:Q2440058 Том Сандерс en:Tom Sanders (mathematician) Премія Вайтгеда 1 3
d:Q2440319 премія Томалла en:Tomalla Foundation Димитріос Христодулу 2 7
d:Q2440536 Tomasz Łuczak en:Tomasz Łuczak Європейське математичне товариство 1 5
d:Q2440551 Післязаконня (Платон) ru:Послезаконие (Платон) Нікомах Гераський 5 12
d:Q2440867 Мир (видавництво, Москва)
Мир (видавництво)
ru:Мир (издательство) Цілі числа
Шаблон:Куратовский.Мостовский.Теория множеств (включень: 36)
147 12
d:Q2440936 Томмі Боннезен de:Tommy Bonnesen Опукла геометрія 1 6
d:Q2442390 мова обачних команд en:Guarded Command Language Квантове програмування 1 4
d:Q244774 Уявний експеримент двійник Землі en:Twin Earth thought experiment Гіларі Патнем* 1 9
d:Q2450560 Олексій Якович Червоненкіс en:Alexey Chervonenkis Метод опорних векторів
Теорія Вапника — Червоненкіса
ВЧ-розмірність
3 9
d:Q2450566 Юрій Прохоров en:Yuri Vasilyevich Prokhorov (→ en:Yuri Prokhorov) Міжнародний математичний союз 1 1
d:Q2451452 Аналіз знетрендованих флуктуацій en:Detrended fluctuation analysis Часовий ряд* 1 3
d:Q2453355 Дартмутський семінар en:Dartmouth workshop Машинне навчання 1 11
d:Q2454208 Systolic geometry
Систолічна геометрія
en:Systolic geometry Громов Михайло Леонідович
Обхват (теорія графів)
2 6
d:Q24543 Universitat Pompeu Fabra en:Universitat Pompeu Fabra (→ en:Pompeu Fabra University) Apertium 1 1
d:Q24555 Handbook of Mathematical Functions en:Abramowitz and Stegun T-розподіл Стьюдента 2 7
d:Q245652 Ансамблеве навчання
Ансамблевий класифікатор
en:Ensemble learning
en:Ensemble classifier (→ en:Ensemble learning)
Штучна нейронна мережа
Random forest
Виявлення аномалій*
Обирання ознак*
Ймовірнісна класифікація*
Компроміс зсуву та дисперсії
Підсилювання (машинне навчання)
Баєсів структурний часовий ряд
Конкурентне навчання
60 1
d:Q245748 Випадковий поліноміальний логіт
(вже є Random forest)
en:Random multinomial logit (→ en:Random forest#Variants) Обирання ознак* 1 2
d:Q245902 теорема Рісса-Торіна en:Riesz-Thorin theorem (→ en:Riesz–Thorin theorem) Інтерполяція 1 1
d:Q245955 самозбалансоване бінарне дерево пошуку en:Self-balancing binary search tree Червоно-чорне дерево
Динамічна задача
2 10
d:Q2462319 Аль Каласаді en:Abū al-Hasan ibn Alī al-Qalasādī (→ en:Abū al-Ḥasan ibn ʿAlī al-Qalaṣādī) Піднесення до степеня 1 1
d:Q2462350 Семантика Кріпке
моделі
кадром Крипке
en:Kripke semantics
ru:Семантика Крипке
Модальна логіка
Інтуїціоністська логіка
Повна теорія
Яакко Гінтікка
Комбінаторна логіка
9 9
d:Q2462783 теорія обчислювального навчання en:Computational learning theory Машинне навчання
Теоретична інформатика
Теорія Вапника — Червоненкіса
ВЧ-розмірність
Роздрібнена множина
Мінімальна довжина опису
63 5
d:Q2466492 Дерево UB en:UB-tree Просторова база даних 1 3
d:Q246989 Проблема заземлення символів
Проблема заземлення
en:Symbol grounding problem
en:Symbol_grounding_problem
Китайська кімната* 2 7
d:Q2471444 16-клетка en:16-cell Граф без клешень 1 14
d:Q2471563 Однорідний многогранник en:Uniform_polyhedron Октаедр 1 14
d:Q24743362 Підграф
індуковані підграфи
Індукований підграф
en:Induced subgraph Зірка (теорія графів)
Гіпотеза Барнета
Досконалий граф
Теорема Петерсона
14 7
d:Q2475262 Хаббаш аль-Хасіб ru:Хаббаш аль-Хасиб (→ ru:Хабаш аль-Хасиб) Розв'язування трикутників 3 1
d:Q247545 Джон Врансену en:Gheorghe Vrânceanu (→ en:Gheorghe Vrănceanu) Міжнародний математичний союз 1 1
d:Q2477486 Battle off Texel en:Battle off Texel Кімната 40 1 8
d:Q247906 Арифметично-геометричний ряд en:Arithmetico-geometric sequence (→ en:Arithmetico–geometric sequence) Шаблон:Calculus (включень: 41) 38 1
d:Q2479726 Граф (абстрактний тип даних)
Об'єктний граф
en:Graph (abstract data type) Apache Spark
Абстрактний тип даних
Пошук шляху
4 21
d:Q2480633 Список математичних рядів en:List of mathematical series Ряд Тейлора 1 10
d:Q2486226 властивості матеріалів en:List of materials properties Моделювання твердих тіл 1 13
d:Q24883503 Список фелло Асоціації обчислювальної техніки en:List of Fellows of the Association for Computing Machinery Гаррі Гаскі 1 4
d:Q24883926 Nvidia DGX-1 en:Nvidia DGX-1 ШІ-прискорювач 1 2
d:Q24884902 Імовірність позитивного результату en:Probability of success Апостеріорна ймовірність 1 1
d:Q24895670 Хронологія розвитку машинного навчання en:Timeline of machine learning Машинне навчання 1 1
d:Q24898997 Схеми доступу до пам'яті збирання-розкидання
Схема доступу до пам'яті
модель доступу до пам'яті
en:Gather-scatter memory access patterns (→ en:Memory access pattern#GATHER SCATTER)
en:Memory access pattern
ШІ-прискорювач
Цілочисельне сортування
2 1
d:Q248997 Давід Рюель en:David Ruelle Шаблон:Теорія хаосу (включень: 15) 15 19
d:Q24901201 Змагання ImageNet
Широкомасштабне випробування з візуального розпізнавання ImageNet
en:ImageNet Competition (→ en:ImageNet#ImageNet Challenge)
en:ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge (→ en:ImageNet#ImageNet Challenge)
Штучна нейронна мережа
Згорткова нейронна мережа*
ШІ-прискорювач
4 1
d:Q249148 Синтетична геометрія en:Synthetic geometry Шаблон:Геометрія* (включень: 14) 13 13
d:Q2492680 дерево and-or en:And–or tree Логічне програмування 1 5
d:Q24928594 Cours Peccot fr:Cours Peccot Седрик Віллані
Венделін Вернер
Лоран Лаффорг
Петер Шольце
Алессіо Фігаллі
5 2
d:Q2493651 Теорема Бертрана en:Bertrand's theorem Жозеф Бертран 1 12
d:Q2493877 Система виявлення об'єктів Віоли — Джонса en:Viola–Jones object detection framework Підсилювання (машинне навчання) 1 7
d:Q2494188 Числові форми en:Number Forms Римська система числення 1 5
d:Q2494783 Цикл фазового переходу en:Expander cycle Закон квадрата-куба 1 8
d:Q2495574 Універсальність en:universality (dynamical systems) Степеневий розподіл 4 3
d:Q2497477 Узагальнений нормальний розподіл
Експоненційний ступеневий розподіл
en:Generalized normal distribution
en:Generalized normal distribution#Version 1
Шаблон:Розподіли ймовірності (включень: 41) 41 5
d:Q249772 Нормалізація (статистика) en:Normalization (statistics) Обирання ознак* 2 7
d:Q2500101 Enterprise feedback management en:Enterprise feedback management Методологія опитування 1 6
d:Q250020 Arthur Prior
Артур Пріор
Артура Пріора
en:Arthur Prior Темпоральна логіка
Мультимодальна логіка
2 8
d:Q250279 Підграфік en:Hypograph (mathematics) Теорія Вапника — Червоненкіса 1 6
d:Q25037154 Список схрещених багатокутників en:list of self-intersecting polygons П'ятикутник* 1 1
d:Q25047676 Іменована сутність en:Named entity Розпізнавання іменованих сутностей 1 2
d:Q25048149 Причинний граф en:Causal graph Баєсова мережа 1 1
d:Q25048200 RCASE en:RCASE Машинне навчання 1 1
d:Q25048582 Функції втрат для класифікації en:Loss functions for classification Метод опорних векторів
Функція втрат
2 2
d:Q25052512 Конкурентний смуток en:Competitive regret Смуток (теорія рішень) 1 1
d:Q25053512 Аналіз ідентифіковності en:Identifiability Analysis (→ en:Identifiability analysis) Функція правдоподібності*
Обирання моделі
2 1
d:Q25053937 Нейронний машинний переклад en:Neural machine translation Штучна нейронна мережа 7 8
d:Q25080685 апеіротоп en:Apeirotope Політоп 1 1
d:Q2509489 Шістнадцята проблема Гільберта en:Hilbert's sixteenth problem Граничний цикл 1 8
d:Q25099905 Шестидесятичотирьохкутник en:hexacontatetragon Побудова за допомогою циркуля та лінійки 1 3
d:Q25100123 Круговий трикутник en:Circular triangle Псевдотріангуляція 1 1
d:Q25101797 гамма функція Гадамарда en:Hadamard's gamma function Факторіал 1 4
d:Q2510203 Решітка Ліча en:Leech lattice Двійковий код Голея 1 7
d:Q25104146 Drive PX-series en:Drive PX-series (→ en:Nvidia Drive) ШІ-прискорювач 1 1
d:Q25104768 Замінний принцип en:Plug-in principle Шаблон:Статистика* (включень: 186) 180 2
d:Q25106492 Вузол фіксованого призначення
ППІ рендерингу
Glossary of computer graphics#Horizon-based ambient_occlusion
en:Fixed function unit (→ en:Glossary of computer graphics#fixed function unit)
en:Rendering API (→ en:Glossary of computer graphics#rendering api)
en:Glossary of computer graphics#Horizon-based ambient_occlusion
ШІ-прискорювач
Ambient occlusion
2 1
d:Q2510752 Непоясненні зміни en:Unexplained variation (→ en:Explained variation) Статистичний шум 1 1
d:Q25109659 Двофазна еволюція en:Dual-phase evolution Алгоритм пошуку 1 1
d:Q25113024 Піково-пластинне обирання змінних en:Spike-and-slab variable selection (→ en:Spike-and-slab regression) Апостеріорна ймовірність
Баєсів структурний часовий ряд
2 1
d:Q2511509 KL-7 en:KL-7 Системи шифрування NSA 1 5
d:Q2513355 Віра Плесс en:Vera Pless Теорія кодування 1 6
d:Q2514145 Релейно-контактна логіка en:Relay logic І (логічний вентиль)
АБО (логічний вентиль)
І-НЕ (логічний вентиль)
АБО-НЕ (логічний вентиль)
Виключне або (логічний вентиль)
Виключне або-НЕ (логічний вентиль)
Буфер (логічний вентиль)
7 3
d:Q2514553 Заслужений винахідник СРСР ru:Заслуженный изобретатель СССР Забара Станіслав Сергійович 11 4
d:Q2516763 VEB Verlag Technik de:VEB Verlag Technik (→ de:Verlag Technik) Польська нотація 1 1
d:Q2517976 Теорія сита en:Sieve theory Шаблон:Класи натуральних чисел (включень: 42) 42 12
d:Q2518389 Машина, яка завжди зупиняється en:Total Turing machine (→ en:Machine that always halts) Шаблон:Тюрінг (включень: 7) 7 1
d:Q251841 Джей Хембридж en:Jay Hambidge Срібний перетин 1 3
d:Q25189853 Алекс Ґрейвс (інформатик)
Алекс Грейвс
en:Alex Graves (computer scientist) Штучна нейронна мережа
Нейронна машина Тюрінга
Конекціонізм
4 1
d:Q2519970 Розподіл Скелама en:Skellam distribution Шаблон:Розподіли ймовірності (включень: 41) 41 6
d:Q25203591 Конгломерати en:Conglomerate (set theory) (→ en:Conglomerate (mathematics)) Парадокс Расселла 6 1
d:Q2520550 LQR-синтез
Лінійно-квадратичний регулятор
ru:LQR-синтез_(теория_управления) (→ ru:Линейно-квадратичный регулятор)
en:Linear–quadratic regulator
Робастне керування
Фільтр Калмана*
Функція втрат
3 9
d:Q25208574 силаба (програмування) en:Syllable (computing) Байт 1 1
d:Q25210951 Movidius Myriad 2 en:Movidius Myriad 2 (→ en:Movidius#Myriad 2) Зоровий процесор
ШІ-прискорювач
2 1
d:Q25211005 Усереднена чіткість
Середня усереднена точність
Метрики оцінювання
en:Average Precision (→ en:Evaluation measures (information retrieval)#Average precision)
en:Evaluation measures (information retrieval)#Mean average precision
en:Evaluation measures (information retrieval)
Обирання ознак*
Навчання ранжуванню
2 1
d:Q252159 Сьомий лист en:Seventh Letter Коло 1 9
d:Q2522520 Music Genome Project en:Music Genome Project Рекомендаційна система 1 8
d:Q2524197 Зіркове число en:Star number Шаблон:Класи натуральних чисел (включень: 42) 42 11
d:Q2524362 ColdFusion Markup Language en:ColdFusion Markup Language RStudio 3 9
d:Q252554 Веслі А. Кларк en:Wesley A. Clark Штучна нейронна мережа 2 8
d:Q2526664 Vincent Lafforgue en:Vincent Lafforgue Європейське математичне товариство 1 7
d:Q2529383 Владимир Маркович
Владімір Маркович
en:Vladimir Markovic Дослідницька нагорода Клея
Премія Вайтгеда
2 5
d:Q25303611 Інформаційна розмірність en:Information dimension Інформаційна ентропія 1 1
d:Q25303635 Łoś–Vaught test en:Łoś–Vaught test Повна теорія 1 1
d:Q25303702 Логарифмічний фільтр Ґабора en:Log Gabor filter Виявлення контурів 1 1
d:Q25303757 Гіперсимплекс en:hypersimplex Октаедр 1 1
d:Q25303772 Кососиметричний граф en:Zero-symmetric graph Шаблон:Види графів за їхніми автоморфізмами (включень: 3) 4 2
d:Q25303837 число черг en:Queue number Снарк «Квітка» 1 2
d:Q25303994 Інцидентне розфарбування en:Incidence coloring Граф Халіна 1 1
d:Q25304242 розбиття многокутника en:Polygon partition Тріангуляція многокутника 1 2
d:Q25304284 Сорокавосьмикутник en:tetracontaoctagon Побудова за допомогою циркуля та лінійки 1 2
d:Q25304285 Дев'яностошестикутник en:enneacontahexagon Побудова за допомогою циркуля та лінійки 1 1
d:Q25304291 Cтодвадцятикутник en:120-gon Побудова за допомогою циркуля та лінійки 1 1
d:Q25304486 регуляризовані найменші квадрати en:Regularized least squares Метод опорних векторів 1 1
d:Q25304494 Навчання розріджених словників
Навчання розрідженого словника
en:Sparse dictionary learning Машинне навчання
Навчання ознак
Автокодувальник
3 2
d:Q25304516 Багатоваріантне навчання en:Multiple-instance learning (→ en:Multiple instance learning) Класифікація документів 1 3
d:Q25304543 Теорема про два вуха en:Two ears theorem Вершина (геометрія)
Тріангуляція многокутника
2 2
d:Q25304565 Загорнений асиметричний розподіл Лапласа en:Wrapped asymmetric Laplace distribution Шаблон:Розподіли ймовірності (включень: 41) 41 1
d:Q25304804 Пропорція генеральної сукупності en:Population proportion Статистичне висновування 1 1
d:Q25304881 Оптимізація на основі імітації
оптимізація на основі моделювання
en:Simulation-based optimization Навчання з підкріпленням 1 1
d:Q25304899 Statsmodels en:Statsmodels Pandas
Модель авторегресії — ковзного середнього
2 1
d:Q2530523 Адраст Афродісійський ru:Адраст Афродисийский Нікомах Гераський 1 12
d:Q25324256 Обчислювальна анатомія en:Computational anatomy Машинне навчання 1 1
d:Q25325220 Надбагатоядерний процесор en:Manycore processor Зоровий процесор
ШІ-прискорювач
2 1
d:Q2532735 повна статистика
Повнота (статистика)
en:complete statistic (→ en:Completeness (statistics))
en:Completeness (statistics)
Дискретний рівномірний розподіл
Шаблон:Статистика* (включень: 186)
181 6
d:Q2533727 Точні тригонометричні сталі en:Exact trigonometric constants (→ en:Trigonometric constants expressed in real radicals) Шаблон:Тригонометрія (включень: 10) 10 1
d:Q25339101 семантичний аналіз
Семантичний аналіз (компілятори)
en:Semantic analysis (compilers) Синтаксичний аналіз
Лексичний аналіз
4 1
d:Q2534066 Передбачуваність en:Predictability Шаблон:Теорія хаосу (включень: 15) 16 3
d:Q2534385 Число Дудні en:Dudeney number Шаблон:Класи натуральних чисел (включень: 42) 42 11
d:Q25344559 Експоненціальне відображення en:Exponential map (Riemannian geometry) Ріманова геометрія 1 3
d:Q25345894 map (шаблон) en:Map (parallel pattern) Apache Spark 1 2
d:Q25345989 Черга з пріоритетом з обмеженою висотою en:Bucket queue Цілочисельне сортування 1 1
d:Q25350216 Граф Кронекера en:Kronecker graph Список об'єктів, названих на честь Леопольда Кронекера 1 1
d:Q2537306 ВІНІТІ ru:ВИНИТИ (→ ru:Всероссийский институт научной и технической информации РАН) Вінберг Ернест Борисович 3 1
d:Q2538066 HBase en:HBase (→ en:Apache HBase) Великі дані 52 1
d:Q25381006 Подвійний ряд ru:Двойной ряд Ряд (математика) 1 1
d:Q25386706 Лема Александрова ru:Лемма Александрова Александровська геометрія 1 1
d:Q25389927 Виявлення змін en:Change detection Часовий ряд*
Виявлення контурів
Виявлення аномалій*
4 2
d:Q254016 Max More en:Max More Machine Intelligence Research Institute 1 7
d:Q2540738 Теорема Картана — Д'єдонне en:Cartan–Dieudonné theorem Жан Д'єдонне 1 6
d:Q254096 Доповіді академії наук СРСР en:Doklady Akademii Nauk SSSR (→ en:Proceedings of the USSR Academy of Sciences) Псевдотріангуляція 1 1
d:Q2541 Алгоритм стиснення PPM en:PPM compression algorithm (→ en:Prediction by partial matching)
en:Prediction by partial matching
Інформаційна ентропія
Баєсове програмування
PAQ
4 8
d:Q254204 Нанкайський університет en:Nankai University Шіінг-Шен Черн 1 14
d:Q2543717 Рівнокутний многокутник en:Equiangular polygon Шаблон:Многокутники (включень: 27) 27 17
d:Q2543934 Уолтер Аренсберг en:Walter Conrad Arensberg Шифр Бекона 1 4
d:Q2544677 Вальтер Хейман en:Walter Hayman Медаль де Моргана 1 6
d:Q2547334 Кань Ютвай en:Yuet Wai Kan Премія Шао 50 6
d:Q2548030 Нілаканта
Нілаканта Сомаяї
en:Nilakantha Somayaji
en:Neelakanta Somayaji (→ en:Nilakantha Somayaji)
Історія тригонометрії
Керальська школа з Астрономії і Математики
2 1
d:Q2549576 Warnock algorithm en:Warnock algorithm Список алгоритмів 1 5
d:Q2550074 Warwick Tucker en:Warwick Tucker Європейське математичне товариство 1 4
d:Q2550445 Просте число Волстенхолма en:Wolstenholme prime Шаблон:Класи натуральних чисел (включень: 42) 42 7
d:Q2551226 Теорія рівнянь en:Theory of equations Джон Пелл 1 9
d:Q25523 Фільтр Вінера en:Wiener filter Фільтр Калмана* 2 13
d:Q2552799 система F en:System F Теорія типів 2 9
d:Q25536 Медаль математичного товариства Австралії en:Australian Mathematical Society Medal Теренс Тао 1 4
d:Q2553861 Основа (геометрія) en:Base (geometry) Апекс (геометрія) 2 15
d:Q2554748 Вей Лян Чоу en:Wei-Liang Chow American Journal of Mathematics 1 4
d:Q2555318 Автоматичне міркування en:Automatic reasoning (→ en:Automated reasoning) Машинне навчання 1 1
d:Q255598 Мультимодальний розподіл
Бімодальний розподіл
en:Multimodal distribution
en:Bimodal distribution (→ en:Multimodal distribution)
Мода (статистика)
Оцінка апостеріорного максимуму
Форма розподілу
Генеральна сукупність
4 1
d:Q255912 Проблеми зі словами en:word problem (mathematics education) Додавання 1 6
d:Q2559491 Томаса Філліпса
Томас Філліпс
en:Thomas Phelippes Змова Бабінгтона 2 3
d:Q2559832 Хіроцуґу Акаіке ja:赤池弘次 Інформаційний критерій Акаіке 1 18
d:Q2560504 Узагальнений гіперболічний розподіл en:Generalised hyperbolic distribution T-розподіл Стьюдента
Шаблон:Розподіли ймовірності (включень: 41)
41 5
d:Q256108 Топологічна комбінаторика en:topological combinatorics Дискретна диференціальна геометрія 4 4
d:Q256151 Еквівалентна матриця en:Matrix equivalence Перелік матриць 1 8
d:Q2562273 Поліноміальна матриця ru:Полиномиальная матрица (→ ru:Лямбда-матрицы) Перелік матриць 1 1
d:Q2562379 Ймовірність а пріорі en:A priori probability Апріорна ймовірність
Гартлі (одиниця вимірювання)
2 5
d:Q2563079 Calculus of communicating systems en:Calculus of communicating systems Робін Мілнер 2 6
d:Q256593 Burroughs Corporation en:Burroughs Corporation Едвард Вейч 7 14
d:Q2566298 Модель авторегресії — дробово інтегрованого ковзного середнього
Модель авторегресії — інтегрованого ковзного середнього
Авторегресійне інтегроване ковзне середнє
ARIMA
en:Autoregressive integrated moving average
en:ARIMA (→ en:Autoregressive integrated moving average)
Часовий ряд*
Модель авторегресії — ковзного середнього
Порядок інтегрування
3 1
d:Q2567818 Аміатинський кодекс en:Codex Amiatinus Аксонометрія 3 13
d:Q2568395 гексаміно ru:Гексамино Поліміно 6 11
d:Q2569509 Key schedule en:Key schedule Вінсент Реймен 2 9
d:Q2574049 Масакі Такемія en:Masaki Takemiya AlphaGo 2 11
d:Q2574955 Залізнична станція Меолс en:Meols railway station Кутовий коефіцієнт 1 3
d:Q257651 Freescale 68HC08 en:Freescale 68HC08 8-бітна архітектура 2 8
d:Q2576524 Старий собор Святого Павла en:Old St Paul's Cathedral Аксонометрія 1 12
d:Q2577553 використання–згадування відмінності en:Use–mention distinction Розмічування частин мови 1 5
d:Q258022 Схема Чуа
Коло Чуа
en:Chua's circuit
ru:Цепь Чуа
Теорія хаосу
Шаблон:Диференціальні рівняння (включень: 25)
Шаблон:Теорія хаосу (включень: 15)
40 13
d:Q2581791 Гімназія Вільштеттера de:Willstätter-Gymnasium (→ de:Willstätter-Gymnasium Nürnberg) Еммі Нетер 1 1
d:Q2584195 Вілья-Констітусьйон en:Villa Constitución SUBE 1 12
d:Q2587134 В. В. Степанова ru:Вячеслав Васильевич Степанов (→ ru:Степанов, Вячеслав Васильевич) Майже періодична функція 1 1
d:Q2587389 Пугачов Володимир Семенович ru:Пугачёв, Владимир Семёнович Метод головних компонент 1 2
d:Q2590607 Бікватерніони en:Biquaternion Шаблон:Quantity (включень: 30) 29 7
d:Q25929280 Sara Zahedi en:Sara Zahedi Європейське математичне товариство 1 8
d:Q25929358 Vincent Calvez en:Vincent Calvez Європейське математичне товариство 1 3
d:Q25929361 Guido de Philippis en:Guido de Philippis (→ en:Guido De Philippis) Європейське математичне товариство 1 1
d:Q25929454 Péter Varjú en:Péter Varjú Європейське математичне товариство 1 2
d:Q259304 Логарифмічно-лінійний аналіз en:Log-linear analysis Обирання моделі 1 3
d:Q2595915 Діаграма біфуркації en:bifurcation diagram Математична константа 1 10
d:Q25967482 Крива Рибокура ru:Кривая Рибокура Синусоїдальна спіраль 1 1
d:Q2597844 Xavier Tolsa de:Xavier Tolsa Європейське математичне товариство 1 4
d:Q2598628 yEd en:yEd Візуалізація графів 2 2
d:Q2598955 Центросиметрична матриця ru:Центросимметричная матрица Перелік матриць 1 9
d:Q2599504 Софія Олександрівна Яновська ru:Яновская, Софья Александровна Формальна система 1 12
d:Q25999554 Марго Лі Шеттерлі en:Margot Lee Shetterly Кетрін Джонсон (математик) 2 11
d:Q2600211 параметричні простори en:parameter space Розмірність простору 1 3
d:Q260040 Шрамм, Девід (астрофізик) en:David Schramm (astrophysicist) GW170817 1 6
d:Q260174 граф Холла-Янко en:Hall–Janko graph Цілий граф 1 4
d:Q2602171 Ів Бенуа en:Yves Benoist Дослідницька нагорода Клея 1 4
d:Q2602619 Alexis Bonnet en:Alexis Bonnet Європейське математичне товариство 1 4
d:Q2602854 зубчастий ремінь en:Toothed belt Еліпс 1 7
d:Q2604449 перетворення Ейлера en:Binomial_transform#Euler_transform Натуральний логарифм 2 11
d:Q2604489 гептаміно ru:Гептамино Поліміно 6 6
d:Q2604509 октаміно ru:Октамино Поліміно 6 6
d:Q2607225 Модифіковані функції Бесселя ru:Модифицированные функции Бесселя Функції Бесселя 1 3
d:Q26086 Нормативна економіка en:Normative economics Коваріація* 1 19
d:Q26110 Позитивна економіка en:Positive economics Коваріація* 2 21
d:Q2612406 крива Ферма en:Fermat curve Супереліпс 1 6
d:Q2617714 В’єтнамська система числення en:Vietnamese numerals Шаблон:Системи числення (включень: 21) 21 7
d:Q2620519 Матриця альтернансу ru:Альтернативная матрица Перелік матриць 1 5
d:Q2621825 Базисна функція en:basis functions (→ en:Basis function)
en:Basis function
Тригонометричні функції
Машинне навчання
Навчання ознак
3 10
d:Q2622756 Неперервне вейвлетне перетворення en:Continuous wavelet transform Часовий ряд* 1 6
d:Q2622950 Габріель Мутон en:Gabriel Mouton Джон Пелл 1 10
d:Q2623817 квантовий алгоритм en:Quantum algorithm
ru:Квантовый алгоритм
Квантовий комп'ютер
Граф без трикутників
Квантове програмування
Алгоритм Шора
18 15
d:Q2623827 Колумбійське число en:Self number Шаблон:Класи натуральних чисел (включень: 42) 42 10
d:Q26258435 Група монументів Кхаджурахо en:Khajuraho Group of Monuments Гаррі Гаскі 1 17
d:Q2627321 Восьмигранне Число en:Octahedral number Шаблон:Класи натуральних чисел (включень: 42) 42 12
d:Q262903 Lisp Machines Inc en:Lisp_Machines Зима штучного інтелекту 1 3
d:Q26295057 Андрій Іванович Щетніков ru:Щетников, Андрей Иванович Діокл 1 2
d:Q2630107 Причинність за Грейнджером en:Granger causality Шаблон:Статистика* (включень: 186) 180 11
d:Q263152 Шістнадцятикутник en:Hexadecagon Побудова за допомогою циркуля та лінійки
Шаблон:Многокутники (включень: 27)
28 34
d:Q2631887 Еліпс Штейнера ru:Эллипс Штейнера Середня точка 3 11
d:Q2632649 Відкрите та замкнуте відображення en:Open and closed maps Едемський сад (клітинний автомат) 1 12
d:Q2633817 Одностороння границя en:One-sided limit Знаки плюс і мінус 1 10
d:Q2634498 Восьмикутне число en:Octagonal number Шаблон:Класи натуральних чисел (включень: 42) 43 14
d:Q263735 Премія Жана Нікода en:Jean Nicod Prize Жан Нікод 1 9
d:Q2637908 Ортогональные функции ru:Ортогональные функции Метод головних компонент 1 9
d:Q2638595 мега IQ-тест en:Mega Society Соломон Ґоломб 1 6
d:Q2638967 Математичний жарт en:Mathematical joke Парадокс Расселла 1 7
d:Q263994 П’ятирична система числення en:Quinary Шаблон:Системи числення (включень: 21) 21 19
d:Q2640920 Ad infinitum en:Ad infinitum Система ітераційних функцій 1 10
d:Q2641564 Формула тангенса половинного кута en:tangent half-angle formula Обернені тригонометричні функції 1 8
d:Q2641678 Вітт Олександр Адольфович ru:Витт, Александр Адольфович Понтрягін Лев Семенович 2 2
d:Q2642205 Alexander Goncharov en:Alexander Goncharov Європейське математичне товариство 2 4
d:Q264224 Комплексна динаміка
Голоморфна динаміка
en:Complex dynamics Комплексний аналіз
Геометричне місце точок
3 8
d:Q264238 Інформаційний бюлетень ru:Информационный бюллетень Пошуковий індекс 2 25
d:Q2643251 Синаптична сила
(вже є Хімічний синапс)
en:Synaptic strength (→ en:Chemical synapse#Synaptic strength) Геббова теорія* 2 1
d:Q264398 Список суміжності en:Adjacency list Окіл (теорія графів) 3 16
d:Q2648698 Gellish en:Gellish Онтологічна інженерія 2 5
d:Q2650267 Метод передбачення-виправлення en:Predictor-corrector method (→ en:Predictor–corrector method) Фільтр Калмана* 1 1
d:Q2653346 Ентоні Шолль de:Anthony Scholl Премія Вайтгеда 1 1
d:Q2654923 комплексне множення en:complex multiplication Теорія чисел 1 9
d:Q2655506 Супозитивна матриця en:Copositive matrix Перелік матриць 1 3
d:Q2658115 Зідж en:Zij Розв'язування трикутників 4 9
d:Q2660497 Журнал Алгебри en:Journal of Algebra Грем Хіґман 1 2
d:Q2661866 Число Лейленда en:Leyland number Шаблон:Класи натуральних чисел (включень: 42) 42 15
d:Q2662474 геометрична теорія груп en:Geometric group theory Премія за прорив у математиці
Громов Михайло Леонідович
3 10
d:Q2662711 Факторизація за допомогою еліптичних кривих ru:Факторизация с помощью эллиптических кривых P-алгоритм Поларда 1 7
d:Q2665459 Стиснене сприйняття
Compressive sensing
en:Compressed sensing Фільтр Калмана*
Девід Лі Доного
3 10
d:Q2667025 Третя проблема Гільберта en:Hilbert's third problem Теорема Бояї — Гервіна 3 8
d:Q2669907 Многовид Вайтгеда en:Whitehead manifold Джон Генрі Константайн Вайтгед 1 5
d:Q2669938 Клод Мідзор en:Claude Mydorge Джон Пелл 1 8
d:Q2670177 Асиміляція даних en:Data assimilation Фільтр Калмана* 1 10
d:Q26703063 Ян Ґудфеллоу
Ян Гудфєлоу
Ян Гудфелоу
en:Ian Goodfellow Машинне навчання
OpenAI
Генеративна змагальна мережа
3 6
d:Q2671652 медичне тестування en:Medical test Бінарна класифікація 1 11
d:Q2672490 Діаграма Вігмора en:Wigmore chart Баєсова мережа 1 2
d:Q26789594 Універсальна вершина en:Universal vertex Степінь вершини (теорія графів) 1 4
d:Q2679365 Сеньорія Утрехт en:Lordship of Utrecht Альберто Кампензе 1 10
d:Q2680861 транзієнтна астрономічна подія en:Transient astronomical event GW170817 1 7
d:Q268132 Багатокутники, що може бути побудовано
Constructible polygon
en:Constructible polygon Побудова за допомогою циркуля та лінійки
Конструктивне число
3 13
d:Q2682286 Спорадична група
Кінцева спорадична група
en:Sporadic group
en:finite sporadic group (→ en:Sporadic group)
Класифікація простих скінченних груп
Двійковий код Голея
3 1
d:Q2682392 Common Weakness Enumeration en:Common Weakness Enumeration Статичний аналіз коду 2 4
d:Q2688940 Фотерінгхей en:Fotheringhay Змова Бабінгтона 1 9
d:Q269236 латентне розміщення Діріхле
Прихований розподіл Дирихле
en:Latent Dirichlet Allocation (→ en:Latent Dirichlet allocation)
ru:Скрытое распределение Дирихле (→ ru:Латентное размещение Дирихле)
en:Latent Dirichlet allocation
Apache Spark
Колаборативна фільтрація
Породжувальна модель
Латентна змінна*
4 9
d:Q26955628 Apache Singa en:Apache Singa (→ en:Apache SINGA) Рекурентна нейронна мережа
Порівняння програмного забезпечення глибинного навчання
3 1
d:Q26970895 Роджер Ліувілль fr:Roger Liouville Премія Понселе 1 3
d:Q2699730 Квадратурний дзеркальний фільтр ru:Квадратурный зеркальный фильтр Інгрід Добеші 2 7
d:Q2703890 Універсальна машина Тюринга
(вже є Універсальна машина Тюрінга)
en:Universal Turing machine Китайська кімната* 0 15
d:Q27049813 Джон Цицикліс en:John Tsitsiklis Штучна нейронна мережа 2 2
d:Q2705017 Недовідні твердження en:Unprovable (→ en:Independence (mathematical logic)) Теореми Геделя про неповноту* 1 1
d:Q2705291 Арістей (математик) en:Aristaeus the Elder Гіпсикл 1 10
d:Q27064168 Патрик Макденіел en:Patrick McDaniel (→ en:Patrick Drew McDaniel) Encyclopedia of Cryptography and Security 1 1
d:Q2706626 Послідовність Падована en:Padovan sequence Шаблон:Класи натуральних чисел (включень: 42) 45 9
d:Q2707818 American Mathematical Monthly en:American Mathematical Monthly Гіпотеза Сінгмастера
Методи Монте-Карло марковських ланцюгів
Граф одиничних відстаней
Діагональний метод Кантора
31 11
d:Q2708 context mixing en:context mixing PAQ 1 3
d:Q2708903 П'ятикутне пірамідне число en:Pentagonal pyramidal number Шаблон:Класи натуральних чисел (включень: 42) 42 9
d:Q2709287 Носій (теорія мір) en:Support (measure theory) Спільний розподіл*
Функція втрат
2 7
d:Q27113 Sergio Albeverio en:Sergio Albeverio Кошманенко Володимир Дмитрович 2 6
d:Q2712771 ACIS en:ACIS Моделювання твердих тіл 2 7
d:Q2715960 World Cube Association en:World Cube Association Кубик Рубіка 2 11
d:Q271783 Тюрнхаут en:Turnhout Інгрід Добеші 2 45
d:Q2718629 Типографська піка en:Pica (typography) Дюйм 1 12
d:Q2719767 антилінійне відображення en:antilinear map Нелінійна система 1 8
d:Q2720909 Артефакт (спостережний) en:Artifact (observational) (→ en:Artifact (error)) Середнє значення* 1 1
d:Q2722635 Дамодар Дхармананд Косамбі ru:Косамби, Дамодар Дхармананд Метод головних компонент 1 13
d:Q2724244 Social_web en:Social_web Граф інтересів 1 9
d:Q2725298 Необ'єктивна вибірка en:Biased sample (→ en:Sampling bias) Нарис теорії статистики* 1 1
d:Q2725319 Інтегральна геометрія en:integral geometry Опукла геометрія 3 11
d:Q2725903 Ґаусів шум en:Gaussian noise Статистичний шум
Машина екстремального навчання
ReLU
3 10
d:Q2725924 Прямий добуток груп en:Direct product of groups Граф Науру 7 4
d:Q2731768 Bob & Carol & Ted & Alice en:Bob & Carol & Ted & Alice Аліса і Боб 1 14
d:Q273447 École Centrale Paris en:École Centrale Paris Соломон Лефшец 11 22
d:Q2736589 Pancake sorting
Млинцеве сортування
en:Pancake sorting Список алгоритмів
Шаблон:Класи натуральних чисел (включень: 42)
43 16
d:Q2740397 Стек-машина en:Stack machine Модель обчислення 1 9
d:Q2741122 Проблема розуму і тіла
(вже є Дихотомія розуму та тіла)
en:Mind–body problem Китайська кімната* 0 29
d:Q2742564 рівноймовірні події
Рівноймовірність
en:equiprobable (→ en:Equiprobability)
en:Equiprobability
Математичне сподівання
Інформаційна ентропія
2 6
d:Q274322 Едуард Гурса fr:Édouard Goursat Премія Понселе 1 11
d:Q2743467 Первісне число en:Primeval number Шаблон:Класи натуральних чисел (включень: 42) 42 4
d:Q2745292 гори Поконо en:Pocono Mountains Кетрін Джонсон (математик) 1 9
d:Q2746792 некомутативна геометрія en:noncommutative geometry Точка
Дослідницька нагорода Клея
3 11
d:Q2747596 Джон Кейл (математик) en:John Keill Брук Тейлор 1 10
d:Q274808 Елементи геометричного підходу алгебри en:Éléments de géométrie algébrique Жан Д'єдонне 1 6
d:Q2748697 NEO PI-R en:Neuroticism Extraversion Openness Personality Inventory (→ en:Revised NEO Personality Inventory) Канонічна кореляція 1 1
d:Q2754558 Узагальнений чотирикутник en:Generalized quadrangle Граф Татта — Коксетера 1 4
d:Q2755024 Нелінійна регресія en:Nonlinear regression Часовий ряд*
Шаблон:Статистика* (включень: 186)
Шаблон:Регресійний аналіз (включень: 10)
184 10
d:Q27576907 Steem en:Steemit#Steem blockchain Шаблон:Криптовалюти (включень: 36) 36 8
d:Q2757905 Барлоу Вільям en:William Barlow (geologist) Щільне пакування рівних сфер 1 6
d:Q2761378 Алві Рея Сміта en:Alvy Ray Smith Едемський сад (клітинний автомат) 1 9
d:Q276240 Елісоном Аттлі en:Alison Uttley Змова Бабінгтона 1 6
d:Q2777107 Конструктивна ієрархія
Конструктивний універсум
en:Constructible universe Гіларі Патнем*
Шаблон:Теорія множин (включень: 56)
57 11
d:Q27787895 Теорема Гливенка en:Glivenko's theorem Гливенко Валерій Іванович 1 1
d:Q2783041 Гідравлична проводимість en:hydraulic conductivity Середнє гармонійне 1 16
d:Q2785034 Сферичний многогранник
Сферичний багатогранник
en:Spherical polyhedron
ru:Сферический многогранник
Політоп
Тороїдальний багатогранник
3 5
d:Q278770 Система аксіом Неймана — Бернайса — Геделя
Система аксіом фон Неймана — Бернайса — Ґеделя
Теорія множин фон Неймана — Бернайса — Геделя
Система аксіом фон Неймана — Бернайса — Геделя
en:Von Neumann–Bernays–Gödel set theory Теорія множин
Парадокс Расселла
Шаблон:Математична логіка (включень: 63)
Шаблон:Теорія множин (включень: 56)
Сюрреальні числа
103 13
d:Q2790670 U-матриця en:U-matrix Самоорганізаційна Карта Кохонена 1 2
d:Q27910120 SAP Cloud Platform#Можливості en:SAP Cloud Platform#Capabilities Машинне навчання 1 3
d:Q279161 Мова думок en:language of thought (→ en:Language of thought hypothesis) Конекціонізм 1 1
d:Q279315 Джованні Джорджі en:Giovanni Giorgi Математична константа 1 17
d:Q2793306 еліпса Штейнера en:Steiner ellipse Кубика 1 7
d:Q279748 Алгоритм із зовнішньою пам'яттю en:External memory algorithm Структура із руху 1 4
d:Q27975527 Серж Галам en:Serge Galam Соціофізика 1 2
d:Q2797953 Діаграма рекурентності en:Recurrence plot Часовий ряд* 1 3
d:Q27985158 Алантус Грув, Міссурі en:Alanthus Grove, Missouri Джин Бартік 1 1
d:Q280222 Тетраедальна симетрія
Піритоедральна симетрія
en:Tetrahedral symmetry
en:Pyritohedral symmetry (→ en:Tetrahedral symmetry#Pyritohedral symmetry)
П'ятикутник* 1 1
d:Q2806925 Граф Іофінової-Іванова en:110-vertex_Iofinova-Ivanov_graph Граф Любляни 1 3
d:Q28075403 Шей Куттен en:Shay Kutten Алгоритм вибору лідера 1 1
d:Q2810833 1897 у науці en:1897 in science Середнє квадратичне відхилення середнього арифметичного 5 12
d:Q28126922 GtkRadiant en:GtkRadiant (→ en:Quake mods#Quake III) Конструктивна блокова геометрія 2 18
d:Q28130610 Рікардіанський контракт en:Ricardian Contract (→ en:Ricardian contract) Розумний контракт 1 1
d:Q28134943 Імовірнісна семантика en:Probabilistic semantics Семантика логіки 1 1
d:Q28135886 Burstcoin en:Burstcoin (→ en:Proof-of-space#Burstcoin) Шаблон:Криптовалюти (включень: 36) 36 1
d:Q281472 суфіксний масив ru:Суффиксный массив Пошуковий індекс 3 13
d:Q28148561 Премія Сімонса
Simons Foundation
en:Simons Foundation Теренс Тао
Крістофер Хекон
2 1
d:Q2815287 Jeffery–Williams Prize en:Jeffery–Williams Prize Роберт Ленглендс 1 6
d:Q2817463 граф Елінгхама-Хортона en:Ellingham–Horton graph Кубічний граф 1 2
d:Q281801 Ботанічні назви en:Botanical names (→ en:Botanical name) Знаки плюс і мінус 1 1
d:Q2821842 Авраам Лоеб en:Abraham Loeb (→ en:Avi Loeb) Відкриття гравітаційних хвиль 1 1
d:Q2823869 AdaBoost en:AdaBoost Підсилювання (машинне навчання) 3 10
d:Q282491 Домінування стратегій (теорія ігор) ru:Доминирование (теория игр) Стратегія (теорія ігор) 1 15
d:Q2825450 Наближена рівність en:adequality Диференціальне та інтегральне числення 1 2
d:Q282830 Oenopides en:Oenopides Конструктивне число 1 19
d:Q28324910 Машинне навчання на основі правил
машинне навчання засноване на правилах
en:Rule-based machine learning Машинне навчання
Навчання асоціативних правил
2 2
d:Q28324912 Диференційовний нейронний комп'ютер
Диференційовний нейрокомп'ютер
en:Differentiable neural computer Штучна нейронна мережа
Довга короткочасна пам'ять
Нейронна машина Тюрінга
3 1
d:Q28325009 AlexNet en:AlexNet ШІ-прискорювач 2 1
d:Q2835012 Таблиця випадкових чисел en:Random number table Апаратний генератор випадкових чисел 2 6
d:Q2835760 Anytime algorithm en:Anytime algorithm Проблема розбиття 1 4
d:Q2835770 алгоритм квантової фазової оцінки en:Quantum phase estimation algorithm Квантова нейронна мережа* 1 3
d:Q2835803 Алгоритм Кнута — Бендікса en:Knuth–Bendix completion algorithm Дональд Кнут 1 3
d:Q2835868 Рекурсивний мінімально-квадратичний фільтр en:Recursive least squares filter Фільтр Калмана* 1 7
d:Q2835957 Композиційна алгебра en:Composition algebra Шаблон:Quantity (включень: 30) 29 5
d:Q2835973 Кільце періодів en:Ring of periods Шаблон:Quantity (включень: 30) 29 6
d:Q28374376 Гіперпараметр (машинне навчання) en:Hyperparameter (machine learning) Метод опорних векторів
Згорткова нейронна мережа*
ReLU
4 1
d:Q2839768 Альфонс Демулен fr:Alphonse Demoulin Премія Понселе 1 3
d:Q28403712 Bounded arithmetic en:Bounded arithmetic Ультрафінітизм 1 1
d:Q28403965 hockey-stick identity en:hockey-stick identity Дискретний рівномірний розподіл 1 2
d:Q28404824 Ентропія графа en:Graph entropy Інформаційна ентропія 1 1
d:Q28406945 spaCy en:spaCy Розпізнавання іменованих сутностей 1 4
d:Q284164 μ-рекурсивна функція en:μ-recursive function Число
Обчислювана функція
Обчислюваність
3 16
d:Q2843047 AT&T Corporation en:AT&T Corporation Рональд Фостер
Візуалізація графів
6 11
d:Q28444605 LuaRocks en:LuaRocks Torch 2 1
d:Q2845196 Узагальнена канонічна кореляція en:Generalized Canonical Correlation (→ en:Generalized canonical correlation) Канонічна кореляція 1 1
d:Q2845258 Імовірнісний латентно-семантичний аналіз ru:Вероятностный латентно-семантический анализ
en:Probabilistic latent semantic analysis
Колаборативна фільтрація
Латентна змінна*
2 6
d:Q28453720 Біоктіони en:Bioctonion Шаблон:Quantity (включень: 30) 29 2
d:Q28455388 метод Дарвіна – Фаулера en:Darwin-Fowler method (→ en:Darwin–Fowler method) Ральф Фаулер 1 1
d:Q28455561 алгоритмічна парадигма en:Algorithmic paradigm Пошук грубою силою 1 1
d:Q28455697 Спрямована інформація en:Directed information Взаємна інформація 1 1
d:Q28457666 Алгоритм HUMANT en:HUMANT (HUManoid ANT) algorithm Мурашиний алгоритм 1 1
d:Q2846113 Андерс Гальд en:Anders Hald Функція правдоподібності* 2 5
d:Q2846695 Ендрю Ин en:Andrew Ng Машинне навчання
Штучна нейронна мережа
Рекурентна нейронна мережа
Метод опорних векторів
Навчання ознак
Проектування ознак
8 18
d:Q284968 Jenks natural breaks optimization en:Jenks natural breaks optimization Метод Оцу 1 2
d:Q2854108 Антуан Жу en:Antoine Joux Ден Бонех 1 3
d:Q2855103 граф найближчих сусідів en:nearest neighbor graph Тріангуляція Делоне
DBSCAN
2 7
d:Q2856080 Radiolab en:Radiolab Стівен Строгац 2 4
d:Q2856113 Science Friday en:Science Friday Стівен Строгац 2 2
d:Q2856369 Група Тітса en:Tits group Класифікація простих скінченних груп 2 5
d:Q2858853 Застосування тригонометрії en:Uses of trigonometry Шаблон:Тригонометрія (включень: 10) 10 4
d:Q2858899 Моделювання шляхів частинними найменшими квадратами en:Partial least squares path modeling Латентна змінна* 1 3
d:Q2859761 Алгоритм дерева злук en:Junction tree algorithm Баєсова мережа
Графова модель
2 3
d:Q285997 Теорія Демпстера — Шафера
теорія Демпстера-Шефера
Теорія Демпстера – Шафера
en:Dempster–Shafer theory Фільтр Калмана*
Баєсова мережа
Імовірнісна логіка
Теорія нечіткої міри
4 7
d:Q28667091 Середньо-Уральське книжкове видавництво ru:Средне-Уральское книжное издательство Зоряні береги 1 1
d:Q286721 Серійний аналіз експресії генів en:Serial analysis of gene expression Біоінформатика 1 5
d:Q286820 BLAST en:BLAST Біоінформатика 8 22
d:Q287183 De dicto і de re en:De dicto and de re Розпізнавання іменованих сутностей 1 6
d:Q2872609 Automath en:Automath Теорія типів 1 3
d:Q28757937 Система числення Гуджараті en:Gujarati numerals Шаблон:Системи числення (включень: 21) 21 3
d:Q2878515 Аналітична ієрархія en:Analytical hierarchy Гіларі Патнем* 1 4
d:Q28800266 Енджі Тернер Кінг en:Angie Turner King Кетрін Джонсон (математик) 1 4
d:Q28813 Виявлення шахрайств
(вже є Шахрайство)
en:Fraud detection (→ en:Fraud#Detection) Виявлення аномалій* 1 1
d:Q2882343 Багаторукий бандит
задача про багаторукого бандита
en:Multi-armed bandit
en:Multi-armed bandit problem (→ en:Multi-armed bandit)
Навчання з підкріпленням
Баєсова статистика
2 1
d:Q288255 Джеймс Беннетт Прітчард
James B. Pritchard
en:James B. Pritchard Числа в Єгипетській міфології 1 3
d:Q288510 Час виконання (фаза життєвого циклу програми) en:Run time (program lifecycle phase) ID3 (алгоритм)
Мемоізація
3 19
d:Q2886564 Число Делануа en:Delannoy number Шаблон:Класи натуральних чисел (включень: 42) 42 5
d:Q2886580 Базис золотого перетину en:Golden ratio base Шаблон:Системи числення (включень: 21) 21 6
d:Q28866126 Клаус Йозеф Лутз de:Klaus Josef Lutz Giesecke & Devrient 1 1
d:Q2888718 Apache Incubator en:Apache Incubator Порівняння програмного забезпечення глибинного навчання 52 6
d:Q2890076 Суворо en:Rigor (→ en:Rigour) Ефективний метод 1 1
d:Q2891286 Три богатирі ru:Три богатыря 3 (число) 1 4
d:Q2892536 Кнопка «Мені подобається» ru:Кнопка «Мне нравится» (→ ru:Нравится) Граф інтересів 37 1
d:Q289348 Лондонський університет Саут-Банк en:London South Bank University Девід Сінгмастер 1 10
d:Q28955995 Gitter en:Gitter Keras 1 3
d:Q2895955 Беніто Сантьяго en:Benito Santiago Провідні нулі 3 4
d:Q2896108 Турчин Петро Валентинович ru:Турчин, Пётр Валентинович Кліодинаміка 1 4
d:Q2896771 унімодальний розподіл
Унімодальність
Одномодовість
Одномодовий розподіл
Одномодовий розподіл імовірності
Унімодальна функція
en:unimodal distribution (→ en:Unimodality#Unimodal probability distribution)
en:Unimodality
en:Unimodal probability distribution (→ en:Unimodality#Unimodal probability distribution)
en:Unimodal function (→ en:Unimodality#Unimodal function)
Медіана (статистика)
Бета-розподіл
Оцінка апостеріорного максимуму
Імовірний інтервал
Нарис теорії статистики*
Алгоритм пошуку
Правило 68–95–99.7
Метод Нелдера – Міда
9 1
d:Q2897180 Задача про потік мінімальної вартості en:Minimum-cost flow problem Задача про призначення 1 9
d:Q2898287 Клас складності FNP en:FNP (complexity) Функціональна проблема 1 3
d:Q2898309 Функція парності en:Parity function Обирання ознак* 1 4
d:Q290036 Мережна симуляція en:Network simulation Машинне навчання 2 5
d:Q2902363 Triconnected component en:Triconnected component (→ en:SPQR tree) Двозв'язна компонента 1 1
d:Q2902601 Ян Віллем те Кольсте en:Jan Willem te Kolsté Макс Ейве 2 5
d:Q2902746 Гіпотеза Ердеша - Грехема
Гіпотеза Ердеша — Грема
en:Erdős-Graham conjecture (→ en:Erdős–Graham problem)
ru:Гипотеза Эрдёша — Грэма
Єгипетський дріб
Теорія Рамсея
2 7
d:Q29037 середньо квадратичне відхилення
Кореневе середньоквадратичне відхилення
en:root mean square deviation (→ en:Root-mean-square deviation)
en:Root-mean-square deviation
Дисперсія випадкової величини
Похибки та залишки
Згорткова нейронна мережа*
Обирання ознак*
4 5
d:Q2904256 Наукова рада з біотехнології та біологічних наук en:Biotechnology and Biological Sciences Research Council Інтелектуальний аналіз тексту 1 2
d:Q29042997 двочастинне ім'я en:Double-barrelled name Знак рівності 1 6
d:Q2905654 представлення (математика) en:Representation (mathematics) Прикладна математика 1 4
d:Q2912993 Звичайний метод найменших квадратів
Звичайна регресія найменших квадратів
Звичайний метод найменших квадратів#Оцінювання
en:Ordinary least squares
en:Ordinary least squares regression (→ en:Ordinary least squares)
en:Ordinary least squares#Estimation
Шаблон:Статистика* (включень: 186)
Шаблон:Регресійний аналіз (включень: 10)
Баєсова лінійна регресія
Теорія статистичного навчання
Баєсів інформаційний критерій
185 8
d:Q291312 Ralink en:Ralink Wi-Fi Protected Setup 1 4
d:Q2914865 Позитивно спрогнозована величина en:Positive and negative predictive values Точність та повнота 1 8
d:Q2915096 функція виживання
Функція виживаності
en:survival function Розподіл Парето
Шаблон:Статистика* (включень: 186)
Нарис теорії статистики*
181 10
d:Q2915234 Число Моцкіна en:Motzkin number Шаблон:Класи натуральних чисел (включень: 42) 43 13
d:Q2915663 Що Черепаха сказала Ахіллові en:What the Tortoise Said to Achilles Правило висновування 2 11
d:Q2915955 Філософська позиція
Філософський рух
en:Philosophical movement Китайська кімната* 1 7
d:Q2916352 Задача пошуку найдовшого шляху en:Longest path problem Метод критичного шляху 1 13
d:Q2916484 Матриця одиниць ru:Матрица единиц Перелік матриць 1 9
d:Q29167 Матричне числення#Тотожності
Матричне числення
Числення матриць
en:Matrix calculus#Identities
en:Matrix calculus
Фільтр Калмана*
Шаблон:Calculus (включень: 41)
39 8
d:Q2918240 Орбітальне зближення en:Orbital_decay#Gravitational_radiation Відкриття гравітаційних хвиль 1 6
d:Q2918499 Крістофер Ланган en:Christopher Langan Цифрова фізика 1 7
d:Q2919100 Модуль Артіна en:Artinian module Еміль Артін 4 7
d:Q2920327 en:∂ Часткова похідна 1 9
d:Q29205 Аналіз невизначеності en:Uncertainty analysis Функція правдоподібності* 1 2
d:Q29220409 Національний інститут діабету та дигестивних та ниркових захворювань (США) en:National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases Оцінка густини 1 2
d:Q2926531 Неінформативні елементи en:Chartjunk Шаблон:Унаочнення даних (включень: 6) 6 2
d:Q292952 gretl en:gretl Модель авторегресії — ковзного середнього 2 19
d:Q293137 ω-несуперечлива теорія en:ω-rule (→ en:Ω-consistent theory#.CF.89-logic) Правило висновування 1 1
d:Q2933770 Калеб Гатегно en:Caleb Gattegno Геодошка 1 4
d:Q2936446 Gun (cellular automaton) en:Gun (cellular automaton) Планер (конфігурація клітинного автомата) 1 5
d:Q29366536 Джейсон Міллер (математик) de:Jason P. Miller Дослідницька нагорода Клея 1 3
d:Q29368495 Євгенія Малінникова en:Eugenia Malinnikova Дослідницька нагорода Клея 1 8
d:Q2937829 Характеризування en:Characterization (mathematics) Інформаційна ентропія 1 6
d:Q29387186 Сушил Джаджодія en:Sushil Jajodia Encyclopedia of Cryptography and Security 1 1
d:Q2939134 Карлайл Адамс en:Carlisle Adams Encyclopedia of Cryptography and Security 1 4
d:Q2940504 відстань перетворення en:Distance transform Бінарне зображення 1 3
d:Q2940614 Навігація і картографія у робототехніці
Роботизоване Картографування
en:Robotic mapping SLAM (метод)
Многокутник видимості
2 4
d:Q2941858 Катрін Кесарські en:Catherine Cesarsky Міжнародна наукова премія імені Віктора Амбарцумяна 1 15
d:Q2945388 центр удару en:center of percussion Полюс і поляр 1 6
d:Q2947691 Sadleirian Professor of Pure Mathematics en:Sadleirian Professor of Pure Mathematics Ґодфрі Гарольд Гарді 1 4
d:Q295161 Біполярне кодування
біполярний
en:Bipolar encoding Рекурентна нейронна мережа
Теорія кодування
2 13
d:Q29522 автоматичний повтор запиту en:automatic repeat-request (→ en:Automatic repeat request) Теорія кодування 1 1
d:Q29566734 Мейсон Портер en:Mason Porter Премія Вайтгеда 1 2
d:Q2958696 Сер Чарльз Кавендіш en:Charles Cavendish (Nottingham) Джон Пелл 1 3
d:Q2959552 Шарль Лаллеман fr:Charles Lallemand (géophysicien) Премія Понселе 1 5
d:Q2960069 Шарль Рабу de:Charles Rabut Премія Понселе 1 3
d:Q2961488 відображення «кіт Арнольда» en:Arnold's cat map Теорія хаосу
Шаблон:Теорія хаосу (включень: 15)
15 7
d:Q29664 Наренда Кармаркар en:Narendra Karmarkar Проблема розбиття 1 11
d:Q2976255 Комбінатор фіксованої точки en:Fixed point combinator (→ en:Fixed-point combinator) Комбінаторна логіка 1 1
d:Q2976575 Бікластеризація en:Biclustering Кластеризація багатовимірних даних 1 5
d:Q2976589 спектральне кластерування
Спектральна кластеризація
en:Spectral clustering Ядрові методи
T-розподілене вкладення стохастичної близькості
4 5
d:Q2977227 Клод Крепе en:Claude Crepeau (→ en:Claude Crépeau) Encyclopedia of Cryptography and Security 1 1
d:Q2977414 Клод Дешаль fr:Claude François Milliet Dechales Джованні Кампано 1 7
d:Q2979665 Йошіо Ішида en:Yoshio Ishida AlphaGo 1 9
d:Q2981223 триміно ru:Тримино Поліміно 6 9
d:Q2981471 Код Гоппе
Алгебраїчно-геометричні коди
en:Goppa code
en:Algebraic Geometric Codes (→ en:Goppa code)
en:Algebraic geometric code (→ en:Goppa code)
Код
Теорія чисел
Теорія кодування
3 1
d:Q2981616 префіксом
однозначно декодируємой
несингулярною
en:Variable-length code Теорія кодування 1 3
d:Q2981936 функція Розенброка en:Rosenbrock function Градієнтний спуск
Метод Нелдера – Міда
3 13
d:Q29836618 ACM Prize in Computing en:ACM Prize in Computing Ден Бонех 2 3
d:Q2989389 Винсоризоване середнє en:Winsorized mean Центральна тенденція 1 5
d:Q2990332 Порівняння статистичних пакетів en:Comparison of statistical packages R (мова програмування)
Порівняння програмного забезпечення глибинного навчання
2 3
d:Q2992284 Не перекладено en:Periodic boundary conditions Граф Хівуда 59 8
d:Q2992422 Конференція з комп'ютерного зору та розпізнавання образів ІІЕЕ en:IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (→ en:Conference on Computer Vision and Pattern Recognition) Згорткова нейронна мережа* 1 1
d:Q2993300 гіпотеза Артина en:Artin L-function Роберт Ленглендс 1 8
d:Q2993329 гіпотеза Мілнора en:Milnor's conjecture (→ en:Milnor conjecture) Воєводський Володимир Олександрович 1 1
d:Q2993446 Конектоміка en:Connectomics Штучна нейронна мережа 1 7
d:Q2993843 Плєтньов Петро Олександрович ru:Плетнёв, Пётр Александрович Тройницький Олександр Григорович 1 11
d:Q2995026 Регулярна мозаїка
Евклідове замощення правильними многокутниками
en:regular tiling (→ en:Euclidean tilings by convex regular polygons#Regular tilings)
en:Euclidean tilings by convex regular polygons
Решітка (теорія графів)
Тріангуляція многокутника
2 9
d:Q2995427 обертання навколо фіксованої осі en:Rotation around a fixed axis Орієнтація (геометрія) 1 17
d:Q2996687 Координати Бойера-Ліндквіста
Координати Бойєра-Ліндквіста
en:Boyer-Lindquist coordinates (→ en:Boyer–Lindquist coordinates)
en:Boyer–Lindquist coordinates
Гола сингулярність
Розв'язок Керра-Ньюмена
2 5
d:Q2997914 Алгоритм Робінсона — Шенстеда — Кнута en:Robinson–Schensted–Knuth correspondence Дональд Кнут 1 2
d:Q3001212 Ліфт (добування даних) en:lift (data mining) Навчання асоціативних правил 1 2
d:Q3002413 Creatures (програма штучного життя) en:Creatures (artificial life program) Ігровий штучний інтелект 1 2
d:Q3002999 Умови Вольфе en:Wolfe conditions Градієнтний спуск 1 3
d:Q3005945 Правило побудови en:Formation rule Шаблон:Математична логіка (включень: 63) 63 3
d:Q3006195 Crédit commercial de France fr:Crédit commercial de France Жорж Пенвен 1 3
d:Q3007982 Journal of Chemical Information and Modeling en:Journal of Chemical Information and Modeling Перенавчання 1 5
d:Q300980 Університет Аалто en:Aalto University Інформаційний критерій Акаіке 4 25
d:Q3011087 D3.js en:D3.js LCF-нотація 4 16
d:Q3011853 Даг Правиць
Dag Prawitz
en:Dag Prawitz Семантика логіки
Теоретико-доказова семантика
2 6
d:Q3013897 Даніель Крівєр en:Daniel_Crevier Зима штучного інтелекту 1 2
d:Q30150948 Kalray en:Kalray ШІ-прискорювач 1 1
d:Q301837 Премія Бохера
Премія імені Бохера
Премія пам'яті Бохера
en:Bôcher Memorial Prize Теренс Тао
Соломон Лефшец
Луїс Каффареллі
Димитріос Христодулу
4 13
d:Q3018520 Девід Наккач en:David Naccache Encyclopedia of Cryptography and Security 1 4
d:Q3020291 Dissertatio de arte combinatoria en:De Arte Combinatoria Готфрід Вільгельм Ляйбніц 1 4
d:Q3021749 Proc. IRE en:Proc. IRE (→ en:Proceedings of the IEEE) Двійковий код Голея 1 1
d:Q302368 Двадцять питань en:Twenty Questions 20Q 1 13
d:Q3024615 Dessin d'enfant en:Dessin d'enfant Візуалізація графів 1 4
d:Q3025858 Діагностика (штучний інтелект) en:Diagnosis (artificial intelligence) Машинне навчання 1 2
d:Q3026029 Перевірка нормальності en:Normality test Пристосованість (статистика) 1 6
d:Q3026495 граф Пейлі
Графи Пейлі
граф Пейли
Граф Пале
Граф Палея
ru:граф Пейли (→ ru:Граф Пэли)
en:Paley graph
Циркулянтний граф
Окіл (теорія графів)
Колесо (теорія графів)
Досконалий граф
5 6
d:Q302660 Визначення орбіт en:Orbit determination Фільтр Калмана* 1 5
d:Q3027624 Hashlife en:Hashlife Мемоізація 11 4
d:Q3027700 Розмежування ніш en:Niche differentiation Функція пристосованості 1 5
d:Q3029670 Матриця кватерніонів ru:Матрица кватернионов Перелік матриць 1 3
d:Q3030678 хелінґерова відстань
Хелінґерова метрика
Відстань Хеллінгера
en:Hellinger distance
en:Hellinger metric (→ en:Hellinger distance)
Розходження Кульбака — Лейблера*
Статистичне висновування
2 1
d:Q30314784 Машинне навчання в біоінформатиці en:Machine learning in bioinformatics Машинне навчання 1 3
d:Q3032324 теорія Брілла—Нетера en:Brill–Noether theory Еммі Нетер 1 2
d:Q3032401 T2K experiment en:T2K experiment Geant4 1 6
d:Q30324787 Керування машинного навчання en:Machine learning control Машинне навчання 1 2
d:Q3033506 Безреберний граф en:Null graph Цілий граф 1 14
d:Q30336093 Біологічна система en:Biological system Автоматичний аналіз медико-біологічних процесів 29 4
d:Q3033697 Додекаграма en:Dodecagram Шаблон:Многокутники (включень: 27) 27 8
d:Q3036061 Дональд Марквардт en:Donald Marquardt Модель Ходжкіна — Хакслі 1 2
d:Q3036825 Дані (Евклід) en:Data (Euclid) Евклід 1 4
d:Q303727 Четвертинна система числення en:Quaternary numeral system Шаблон:Системи числення (включень: 21) 21 19
d:Q3037388 Тридцятидвокутник en:triacontadigon Побудова за допомогою циркуля та лінійки 1 3
d:Q30413481 InterTrust Technologies en:Intertrust Technologies Corporation Роберт Андре Тарджан 1 1
d:Q3042783 Соціальний колапс en:Societal collapse Соціальна динаміка 7 9
d:Q3042818 Емпіричні ортогональні функції en:Empirical orthogonal functions Часовий ряд* 1 3
d:Q3044742 Міністерство охорони здоров'я Великої Британії en:Department of Health (United Kingdom) (→ en:Department of Health and Social Care) Великі дані 5 1
d:Q3045304 Виявлення об'єктів en:Object detection Коефіцієнт Жаккара
Згорткова нейронна мережа*
3 5
d:Q3046456 Бульдозерна відстань en:Earth mover's distance Розходження Кульбака — Лейблера* 1 2
d:Q304713 Рідл pl:Riedl Стефан Банах 1 7
d:Q304910 Луіс Сантало
Сантана, Луїс
en:Luis Santaló Вільгельм Бляшке 1 10
d:Q3050606 Electronic Journal of Combinatorics en:Electronic Journal of Combinatorics Річард Ґай 3 3
d:Q3054486 Дев'яностокутник en:Enneacontagon Шаблон:Многокутники (включень: 27) 27 3
d:Q3054692 Національний музей фотографії, кіно і телебачення en:National Science and Media Museum Льюїс Керрол і шахи 1 8
d:Q3055345 Диференціальна ентропія en:Differential entropy Інформаційна ентропія
Розходження Кульбака — Лейблера*
Кількості інформації
11 7
d:Q3058184 scale space en:scale space SIFT 1 4
d:Q30587585 кам'яні простори en:Stone space Теорема про компактність 1 2
d:Q30587832 Октаедр Брікара en:Bricard octahedron Згинаний многогранник
Теорема Коші про багатогранники
2 1
d:Q30589286 Алгоритми квантової оптимізації en:Quantum optimization algorithms Оптимізація (математика) 1 1
d:Q3059346 Індійсько-арабська система чисел en:Hindu–Arabic numeral system Цифри 1 23
d:Q30593519 поверхневий обтічник en:Surface fairing Геометрична обробка 1 1
d:Q3060764 EATCS
European Association for Theoretical Computer Science
en:EATCS (→ en:European Association for Theoretical Computer Science)
en:European Association for Theoretical Computer Science
Тест Тюрінга
Теоретична інформатика
3 9
d:Q3060767 ECML PKDD en:ECML PKDD Машинне навчання 1 2
d:Q3061760 Examen artium no:Examen artium Туралф Скулем 2 7
d:Q30636749 SIAM Fellow en:SIAM Fellow Луїс Каффареллі 9 1
d:Q306375 Постійна Гельфонда en:Gelfond's constant Гельфонд Олександр Йосипович 1 13
d:Q306393 abc гіпотеза
abc-гіпотеза
en:abc conjecture Теорія чисел
Мотідзукі Сін'іті
2 24
d:Q306467 Ряд Лейбніца en:Leibniz formula for π Ряд обернених квадратів 2 13
d:Q3066095 Графи де Бройна en:De Bruijn graph Граф без клешень 1 7
d:Q3066298 Фань Хуей en:Fan Hui AlphaGo 1 5
d:Q306650 Lex (програмне забезпечення)
Lex
en:Lex (software)
ru:lex
Лексичний аналіз
Пошуковий індекс
5 18
d:Q30673951 Мічені дані en:Labeled data Штучна нейронна мережа 1 1
d:Q30674136 гіперпокриття en:Hypercovering N-кістяк 1 1
d:Q30675511 процес індійського буфету en:Indian buffet process Латентна змінна* 1 1
d:Q3068268 Джеймс Кокле en:James Cockle Лондонське математичне товариство 1 6
d:Q30689522 Йо-йо (алгоритм) en:Yo-yo (algorithm) Алгоритм вибору лідера 1 1
d:Q30693384 Структурові k-найближчі сусіди en:Structured_kNN Структурове передбачування 1 1
d:Q30706921 Олександр Логунов en:Aleksandr Logunov Дослідницька нагорода Клея 1 1
d:Q3071299 Квартальне періодичне видання Фібоначчі en:Fibonacci Quarterly Гіпотеза Сінгмастера 1 3
d:Q30715584 Над-злиття en:Mega-Merger Алгоритм вибору лідера 1 1
d:Q3072260 Фільтр (обробка зображень) en:Filter (signal processing) Згорткова нейронна мережа* 1 9
d:Q3072268 Ансамблевий фільтр Калмана en:Ensemble Kalman filter Фільтр Калмана*
Розширений фільтр Калмана
Беззапахове перетворення
3 3
d:Q3075200 Функція Хіммельблау en:Himmelblau's function Метод Нелдера – Міда 1 7
d:Q3075209 Розподіл Пірсона en:Pearson distribution Шаблон:Розподіли ймовірності (включень: 41) 42 5
d:Q3075235 Подвійна експоненційна функція
Подвоєна експоненціальна функція
Подвійний експоненціальний час
en:double exponential function
en:Double_exponential_function
Факторіал
Степені 2
Вкладення графа
3 5
d:Q3075282 Дзета-функція Сельберга en:Selberg zeta function Теорема про три геодезичні 1 7
d:Q3075294 Локальна дзета-функція en:Local zeta function (→ en:Local zeta-function) Теорія чисел 1 1
d:Q307557 Бета-біноміальний розподіл en:Beta-binomial distribution Шаблон:Розподіли ймовірності (включень: 41) 41 7
d:Q3075717 Fondation sciences mathématiques de Paris fr:Fondation sciences mathématiques de Paris Кочер Біркар 1 1
d:Q3076206 Джон Генрі Вігмор en:John Henry Wigmore Баєсова мережа 1 6
d:Q3076841 Алгоритм на основі пружин
Система силового компонування
en:Spring based algorithm (→ en:Force-directed graph drawing)
en:Force-directed graph drawing
Список алгоритмів
Візуалізація графів
2 5
d:Q3077316 Form-Z en:Form-Z Освітлення (комп'ютерна графіка) 3 3
d:Q3077373 Технічне випробування en:Test method Бінарна класифікація 1 10
d:Q3077670 Формула Вінсенти en:Vincenty's formulae Формула гаверсинуса 1 6
d:Q307889 Постійна Гельфонда-Шнайдера en:Gelfond–Schneider constant Гельфонд Олександр Йосипович 1 11
d:Q3080148 Метод механічних теорем en:The Method of Mechanical Theorems Диференціальне та інтегральне числення 1 8
d:Q3081588 Францис Мазерес en:Francis Maseres Марія Ґаетана Аньєзі 1 6
d:Q3082509 Політична поляризація en:Polarization (politics) (→ en:Political polarization) Раціональне невігластво 1 1
d:Q3083474 Франсуа-Йосип Сервоіс en:François-Joseph Servois (→ en:Francois-Joseph Servois) Комутативність 1 1
d:Q3083928 Список статистиків en:List of statisticians Нарис теорії статистики* 1 7
d:Q308487 Абджадська система числення en:Abjad numerals Шаблон:Системи числення (включень: 21) 21 24
d:Q308495 абдуктивні міркування
Абдукція (логіка)
Похитне міркування
en:Abductive_reasoning
en:Abductive reasoning
Логічне програмування
Функція правдоподібності*
Немонотонна логіка
52 26
d:Q3087821 Жан-Ів Жирар fr:Jean-Yves Girard Премія Понселе 1 8
d:Q30878990 заслужений професор ru:Заслуженный профессор Фон Бейєр Євген Ілліч 5 1
d:Q3088167 Анрі Бернар fr:Henri Bénard Премія Понселе 1 9
d:Q30896090 Теорема Решетняка про мажорування ru:Теорема Решетняка о мажоризации Александровська геометрія 1 1
d:Q3091398 Асиметрична федерація en:Asymmetric federalism Асиметрія 3 3
d:Q3093823 Габрієль Ксав'єр Пол Кенігс en:Gabriel Xavier Paul Koenigs Премія Понселе 1 6
d:Q3100399 Малий кубооктаедр en:Small cubicuboctahedron Тороїдальний багатогранник 1 6
d:Q3100414 матриця перевірки на парність en:parity check matrix (→ en:Parity-check matrix) Трійковий код Голея 1 1
d:Q3100435 Октагеміоктаедр en:Octahemioctahedron Тороїдальний багатогранник 1 7
d:Q3102563 Georges Darmois
Жорж Дармуа
de:Georges Darmois
en:Georges Darmois
Премія Понселе
Теорема Скитовича — Дармуа
2 5
d:Q31062399 Daniel Kroening en:Daniel Kroening Проблема вибору 1 2
d:Q3106473 Сліпе відокремлювання сигналу en:Blind source separation (→ en:Blind signal separation) Штучна нейронна мережа 1 1
d:Q310741 Гордон Олпорт (перекладено) en:Gordon Allport Геббова теорія* 78 43
d:Q310765 Девід Бом en:David Bohm Корпускулярно-хвильовий дуалізм 46 40
d:Q3111341 Квадратура параболи en:The Quadrature of the Parabola Парабола 1 10
d:Q3111522 Готфрід Нетер en:Gottfried E. Noether Еммі Нетер 1 2
d:Q3113164 Graduate Texts in Mathematics en:Graduate Texts in Mathematics Щільний граф 7 8
d:Q3114739 Велике рахункове порядкове en:Large countable ordinal Гіларі Патнем* 1 3
d:Q3115466 корона (теорія графів) ru:корона (теория графов)
en:Crown graph
Циркулянтний граф
Граф одиничних відстаней
3 5
d:Q3115472 Належний інтервальний граф en:Proper interval graph (→ en:Indifference graph) Граф без клешень 1 1
d:Q3115479 граф Хольта en:Holt graph Симетричний граф 2 6
d:Q3115489 граф Фолкмана en:Folkman graph Напівсиметричний граф 1 8
d:Q3115494 граф Гретча
граф Грьотча
ru:Граф Грёча
en:Grötzsch graph
Граф без трикутників
Обхват (теорія графів)
2 4
d:Q3115500 граф Харріса en:Harries graph Обхват (теорія графів) 1 4
d:Q3115503 граф Харріса—Вона
Граф Гарріса–Вонга
en:Harries-Wong graph (→ en:Harries–Wong graph)
en:Harries–Wong graph
Обхват (теорія графів)
LCF-нотація
2 3
d:Q3115507 граф Хоффмана en:Hoffman graph Цілий граф 1 4
d:Q3115511 Граф Хігмана-Сімса en:Higman–Sims graph Цілий граф 1 5
d:Q3115514 граф Мерінгера en:Meringer graph Клітка Фостера 1 3
d:Q3115522 межі Мура
Граф мура
Граф Мура
ru:Граф Мура
en:Moore graph
Світ тісний (граф)
Граф гіперкубу
Граф Татта — Коксетера
Граф Гофмана-Синглтона
5 6
d:Q3115528 граф Робертсона-Вегнера en:Robertson–Wegner graph Клітка Фостера 1 3
d:Q3115532 Граф Шлефлі en:Schläfli graph Граф без клешень 1 4
d:Q3115537 граф Шрікханде en:Shrikhande graph Цілий граф 1 5
d:Q3115547 граф Вонга en:Wong graph Клітка Фостера 1 3
d:Q3115556 відстанево-регулярний граф
Дистанційно-регулярний граф
Дистанційно-регулярні
Сильно регулярний граф
Дистанційно регулярні графи
en:Distance-regular graph
ru:Дистанционно-регулярный граф
en:Distance-regular_graph
Шаблон:Види графів за їхніми автоморфізмами (включень: 3)
Граф гіперкубу
Граф Дезарга
Граф Коксетера
Граф Бігса — Сміта
Граф Паппа
Граф Татта — Коксетера
14 5
d:Q3115577 Гіпогамільтонів граф
Гіпогамільтоновий граф
en:hypohamiltonian graph Снарк Секереша
Граф Коксетера
Снарк (теорія графів)
Снарк «Квітка»
Снарк Блануші
Снарк подвійна зірка
6 5
d:Q3115592 Медіанний граф ru:Медианный граф Граф без трикутників 2 5
d:Q3115604 зовніпланарний граф
Зовнішньопланарний граф
en:Outerplanar graph Окіл (теорія графів)
Щільний граф
Тріангуляція многокутника
3 4
d:Q31191531 Мариана Коцева bg:Мариана Коцева Національний статистичний інститут Болгарії 1 3
d:Q31202166 Вікіпедія:Вікіпедія перебуває в процесі розробки en:Wikipedia:Wikipedia_is_a_work_in_progress Вікіпедія 1 1
d:Q31202181 Система з можливістю навчання ru:Обучающаяся система Теорія оптимального управління 1 1
d:Q3121428 ліва рекурсія en:Left recursion Синтаксичний аналіз
Мемоізація
2 9
d:Q3123640 Рей Соломонов en:Ray Solomonoff Машинне навчання
Мінімальна довжина опису
2 7
d:Q3128082 HashKeeper en:HashKeeper Відбитки пальців (інформатика) 1 2
d:Q3128632 Бісекція#Бісектор сторін полігона
Бісекція#Кути
Бісекція#серединний перпендикуляр
Бісекція
en:Bisection#Bisectors of the sides of a polygon
en:bisection#Angles
en:Bisection#Line segment bisector
en:Bisection
Побудова за допомогою циркуля та лінійки
Середня точка
4 10
d:Q3129199 Стокутник en:Hectogon Шаблон:Многокутники (включень: 27) 27 12
d:Q3129337 гра хаосу en:Chaos game Система ітераційних функцій 1 6
d:Q313096 Жан Метценже ru:Метценже, Жан Чотиривимірний простір 4 29
d:Q3132224 Електронна позначка часу en:Trusted timestamping Юридична значимість інформації, представленої у вигляді електронного документу 1 6
d:Q3133320 Сімдесятикутник en:Heptacontagon Шаблон:Многокутники (включень: 27) 27 3
d:Q3134140 Герман Брунн de:Hermann Brunn Опукла геометрія 1 5
d:Q3135012 Шестидесятикутник
Шістдесятикутник
en:hexacontagon Побудова за допомогою циркуля та лінійки
Шаблон:Многокутники (включень: 27)
28 4
d:Q3136397 Мічення зв'язаних складових
Виділяння плям
en:Connected-component labeling
en:Blob extraction (→ en:Connected-component labeling)
Виділяння ознак 1 1
d:Q3137210 Груба множина en:Rough set Класифікація документів 1 5
d:Q3140966 Задача ангела en:Angel problem Джон Конвей 1 7
d:Q3142126 Сенсорний нейрон en:Sensory neuron Штучна нейронна мережа 2 15
d:Q314252 Грегорі Бейтсон en:Gregory Bateson Теорія типів 10 36
d:Q3146632 IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence en:IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence Методи Монте-Карло марковських ланцюгів 1 2
d:Q3147827 Тотожність Вандермонда en:Vandermonde's identity Теорема 1 15
d:Q3150006 Правило офсайду en:Off-side rule Лексичний аналіз 1 4
d:Q3150401 Індекс Парето en:Pareto index Розподіл Парето 1 4
d:Q3152074 Дослідницький інститут Ідіап en:Idiap Research Institute Torch 1 2
d:Q3152997 Regeneron Science Talent Search en:Regeneron Science Talent Search Задача про складаний метр 1 3
d:Q3153007 Розподілений штучний інтелект en:Distributed artificial intelligence Навчання з підкріпленням 68 4
d:Q3153567 Брауер-Гейтінгова-Колмогорова інтерпретація
Інтерпретація Брауера-Гейтинга-Колмогорова
інтерпретація Брауера-Гейтінга-Колмогорова
Інтерпретація Брауера — Гейтінга — Колмогорова
en:Brouwer–Heyting–Kolmogorov interpretation
en:Brouwer-Heyting-Kolmogorov interpretation (→ en:Brouwer–Heyting–Kolmogorov interpretation)
Інтуїціоністська логіка
Аренд Гейтінг
Конструктивне доведення
Теорія типів
4 1
d:Q3153623 власна довжина en:Proper length Лоренцеве укорочення 1 3
d:Q315387 Френк Пламптон Рамсей
Френк Ремзі
Френк Рамсей
en:Frank P. Ramsey
ru:Рамсей, Фрэнк Пламптон
Пал Ердеш
Баєсова ймовірність
Теорія типів
Теорія Рамсея
7 31
d:Q3153998 нерівність Гільберта en:Hilbert's inequality Давид Гільберт 1 6
d:Q3154001 Нерівність Канторовича en:Kantorovich inequality Середнє степеневе 1 3
d:Q3154138 Iota and Jot en:Iota and Jot Комбінаторна логіка 2 4
d:Q315419 Жан-Роберт Арранд
Жан-Роберт Агранд
en:Jean-Robert Argand Векторний простір
Комплексна площина
2 27
d:Q3177942 Партизанська гра en:Partisan game Джон Конвей 1 2
d:Q3179293 Параметр форми
Shape parameter
en:shape parameter Розподіл Парето
Шаблон:Статистика* (включень: 186)
Форма розподілу
183 7
d:Q318017 графу Лестеру en:Robert Dudley, 1st Earl of Leicester Змова Бабінгтона 1 28
d:Q318048 Нельсон Гудмен ru:Гудмен, Нельсон Гіларі Патнем* 2 31
d:Q3181218 Джон Чемберс (статистик) en:John Chambers (statistician) XGBoost 1 4
d:Q318430 Аганбегян Абел Гезевич ru:Аганбегян, Абел Гезевич Оптимізація (математика) 4 13
d:Q3184604 Джозеф Бетенод fr:Joseph Bethenod Премія Понселе 1 4
d:Q3185154 Жозеф Кампе де Ферье fr:Joseph Kampé de Fériet Премія Понселе 1 7
d:Q318622 Мартин Буцер en:Martin Bucer Альберто Кампензе 1 34
d:Q318754 перетворення Абеля en:partial summation (→ en:Summation by parts) Аналітична теорія чисел 1 1
d:Q318761 Абелів інтеграл en:Abelian integral Алгебрична геометрія 2 13
d:Q3188671 Жуль Гоуел fr:Jules Hoüel Премія Понселе 1 6
d:Q3190395 Список міжнародних префіксів для дзвінків en:List of international call prefixes Знаки плюс і мінус 1 10
d:Q3190903 Жером Франель en:Jérôme Franel Міжнародний конгрес математиків 1 5
d:Q3191171 Повнократне число en:Powerful number Шаблон:Класи натуральних чисел (включень: 42) 42 15
d:Q3191282 k-медоіди en:k-medoids Кластеризація багатовимірних даних 1 5
d:Q319240 Алу Алханов en:Alu Alkhanov Березовський Борис Абрамович 3 26
d:Q3193145 Кархунен, Кари en:Kari Karhunen Метод головних компонент 1 6
d:Q31953 LittleBigPlanet en:LittleBigPlanet Відкладене освітлення і затінювання 14 7
d:Q3199187 Kotok-McCarthy en:Kotok-McCarthy Адельсон-Вельський Георгій Максимович 1 2
d:Q3204440 Релятивістський розподіл Брейта — Вігнера en:Relativistic Breit–Wigner distribution Шаблон:Розподіли ймовірності (включень: 41) 41 6
d:Q3205476 «Структура реальності» en:The Fabric of Reality Цифрова фізика 1 4
d:Q3205712 Дуже надлишкове число en:Highly abundant number Шаблон:Класи натуральних чисел (включень: 42) 42 8
d:Q3205992 LEGO (асистент для доказів) en:LEGO (proof assistant) Теорія типів 1 2
d:Q320642 Рейнсько-Вестфальська академія
Вестфальська академія наук
de:Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften und der Künste
en:North Rhine-Westphalian Academy of Sciences, Humanities and the Arts
Герд Фалтінгс
Петер Шольце
2 5
d:Q320724 Dependence analysis en:Dependence analysis Автоматичне розпаралелення 1 3
d:Q321231 Роберт Паунд en:Robert Pound Експеримент Паунда і Ребки 2 9
d:Q3212744 Наука та гіпотеза en:Science and Hypothesis Тавтологія (логіка) 1 4
d:Q32178732 Задача про гарматні кулі en:Cannonball problem Квадратні трикутні числа 1 3
d:Q32182 Теорема Балінського en:Balinski's_theorem Ребро (геометрія) 2 5
d:Q32271 Граматика розбіру виразів en:Parsing expression grammar Мемоізація 1 7
d:Q3227436 OmniPage en:OmniPage Порівняння програмного забезпечення для оптичного розпізнавання символів 8 3
d:Q32278 середнє зрізане
Усічене середнє
en:Truncated mean Середнє значення*
Центральна тенденція
2 12
d:Q3229340 Лема Хіґмана en:Higman's lemma Грем Хіґман 1 3
d:Q3229792 Леонідас Гюйбас en:Leonidas J. Guibas Кінетична опукла оболонка 1 6
d:Q32320708 Карола-Бібіане Шенліб en:Carola-Bibiane Schönlieb Премія Вайтгеда 1 2
d:Q3232444 Число Ахіллеса en:Achilles number Шаблон:Класи натуральних чисел (включень: 42) 42 12
d:Q323331 Пітер Лакс en:Peter Lax Рівняння Кортевега – де Фріза 86 30
d:Q323442 Авраам Адріан Альберт en:Abraham Adrian Albert Міжнародний математичний союз 1 9
d:Q3237377 Глосарій Ріманових і метричних геометрій en:Glossary of Riemannian and metric geometry#Q Вершинно-транзитивний граф 1 3
d:Q324279 Vuze en:Vuze Tor 18 30
d:Q3243012 Game Show Network en:Game Show Network 20Q 7 6
d:Q3245113 статистичний машинний переклад en:Statistical machine translation Перекладач Google 8 15
d:Q324634 Маммограма en:Mammogram (→ en:Mammography) Згорткова нейронна мережа* 1 1
d:Q3246940 Цифрова експертиза en:Digital forensics Динамічна баєсова мережа 1 18
d:Q3246968 Нільс Баричеллі en:Nils Aall Barricelli Генетичний алгоритм 1 6
d:Q3247333 Алекс Фразер en:Alex Fraser (scientist) Генетичний алгоритм 1 4
d:Q324793 Меметичний алгоритм
Гібридний генетичний алгоритм
en:Memetic algorithm
en:Hybrid genetic algorithm (→ en:Memetic algorithm)
Обирання ознак* 1 1
d:Q325231 Пол Смоленський
Павло Смоленський
en:Paul Smolensky Обмежена машина Больцмана
Конекціонізм
4 5
d:Q3253731 степені свободи (статистика)
Ступені вільності (статистика)
en:Degrees of freedom (statistics) Стандартне відхилення
Регресійний аналіз
Шаблон:Статистика* (включень: 186)
Перевірка відношенням правдоподібностей
Похибки та залишки
Середнє значення*
Пристосованість (статистика)
Канонічна кореляція
181 20
d:Q325611 Хомі Джехангір Баба en:Homi J. Bhabha Ральф Фаулер 2 36
d:Q3258085 Logtalk en:Logtalk Логічне програмування 3 3
d:Q3258194 Розподіл Ірвіна — Гола en:Irwin–Hall distribution Шаблон:Розподіли ймовірності (включень: 41) 41 5
d:Q3258202 Розподіл Кумарасвамі en:Kumaraswamy distribution Шаблон:Розподіли ймовірності (включень: 41) 41 3
d:Q3258231 Біноміальний розподіл Пуассона en:Poisson binomial distribution Шаблон:Розподіли ймовірності (включень: 41) 41 6
d:Q3258262 Арксинусний розподіл en:Arcsine distribution Шаблон:Розподіли ймовірності (включень: 41) 41 7
d:Q3258265 Розширений від'ємний біноміальний розподіл en:Extended negative binomial distribution Шаблон:Розподіли ймовірності (включень: 41) 41 3
d:Q3258267 Від'ємний бета-біноміальний розподіл en:Beta negative binomial distribution Шаблон:Розподіли ймовірності (включень: 41) 41 3
d:Q3258268 Нецентральний бета-розподіл en:Noncentral beta distribution Шаблон:Розподіли ймовірності (включень: 41) 41 2
d:Q3258271 Прямокутний бета-розподіл en:Beta rectangular distribution Шаблон:Розподіли ймовірності (включень: 41) 41 2
d:Q3258303 Розподіл Бенктандера I типу en:Benktander type I distribution Шаблон:Розподіли ймовірності (включень: 41) 41 4
d:Q3258310 Розподіл Конвея — Максвелла — Пуассона en:Conway–Maxwell–Poisson distribution Шаблон:Розподіли ймовірності (включень: 41) 41 2
d:Q3258313 Розподіл Делапорта en:Delaporte distribution Шаблон:Розподіли ймовірності (включень: 41) 41 2
d:Q3258315 Розподіл Девіса en:Davis distribution Шаблон:Розподіли ймовірності (включень: 41) 41 3
d:Q3258326 Розподіл Гольцмарка en:Holtsmark distribution Шаблон:Розподіли ймовірності (включень: 41) 41 2
d:Q3258332 Розподіл Кента en:Kent distribution Шаблон:Розподіли ймовірності (включень: 41) 41 2
d:Q3258337 Розподіл Ландау en:Landau distribution Шаблон:Розподіли ймовірності (включень: 41) 42 8
d:Q3258353 Розподіл косої en:Slash distribution Шаблон:Розподіли ймовірності (включень: 41) 41 3
d:Q3258358 Лямбда-розподіл Тьюкі en:Tukey lambda distribution Шаблон:Розподіли ймовірності (включень: 41) 41 2
d:Q3258367 Розподіл Юла — Саймона en:Yule–Simon distribution Шаблон:Розподіли ймовірності (включень: 41) 41 3
d:Q3258368 Обернений розподіл Вішарта en:Inverse-Wishart distribution Шаблон:Розподіли ймовірності (включень: 41) 41 4
d:Q3258412 Напівлогістичний розподіл en:Half-logistic distribution Шаблон:Розподіли ймовірності (включень: 41) 41 3
d:Q3258414 Напівнормальний розподіл en:Half-normal distribution Шаблон:Розподіли ймовірності (включень: 41) 41 3
d:Q3258483 Піднятий косинусний розподіл en:Raised cosine distribution Шаблон:Розподіли ймовірності (включень: 41) 41 2
d:Q3258499 Параболічний фрактальний розподіл en:Parabolic fractal distribution Шаблон:Розподіли ймовірності (включень: 41) 41 3
d:Q3258514 Геометричний стійкий розподіл en:Geometric stable distribution Шаблон:Розподіли ймовірності (включень: 41) 41 2
d:Q3258517 Гіперекспоненційний розподіл en:Hyperexponential distribution Шаблон:Розподіли ймовірності (включень: 41) 41 5
d:Q3258519 Обернений розподіл хі-квадрат en:Inverse-chi-squared distribution Шаблон:Розподіли ймовірності (включень: 41) 41 2
d:Q3258520 Гіпоекспоненційний розподіл en:Hypoexponential distribution Шаблон:Розподіли ймовірності (включень: 41) 41 2
d:Q3258521 Обернений гамма-розподіл en:inverse-gamma distribution Розподіл Парето
Шаблон:Розподіли ймовірності (включень: 41)
Баєсова лінійна регресія
42 4
d:Q3258527 Логарифмічний розподіл Коші en:log-Cauchy distribution Шаблон:Розподіли ймовірності (включень: 41) 41 2
d:Q3258532 Логістично-нормальний розподіл en:Logit-normal distribution Шаблон:Розподіли ймовірності (включень: 41) 41 3
d:Q3258534 Логарифмічно-логістичний розподіл en:log-logistic distribution Шаблон:Розподіли ймовірності (включень: 41) 41 3
d:Q3258549 Спрямлений ґаусів розподіл en:Rectified Gaussian distribution Шаблон:Розподіли ймовірності (включень: 41) 41 3
d:Q3258551 Асиметричний нормальний розподіл en:Skew normal distribution Шаблон:Розподіли ймовірності (включень: 41) 41 3
d:Q3258567 У-квадратичний розподіл en:U-quadratic distribution Шаблон:Розподіли ймовірності (включень: 41) 41 2
d:Q3258632 Гіперболічний секансний розподіл en:Hyperbolic secant distribution Шаблон:Розподіли ймовірності (включень: 41) 41 3
d:Q3260254 Середина діапазону
Середнє розмаху
en:Mid-range Середнє значення*
Центральна тенденція
2 6
d:Q3264019 Список індійських математиків en:List of Indian mathematicians Додавання 1 8
d:Q3265601 Люсьєн Ле Кам en:Lucien Le Cam Баєсове виведення 3 5
d:Q3266727 Луїс Хіменес (скульптор) en:Luis Jiménez (sculptor) Моделювання свідомості 1 4
d:Q3267529 Еволюційна робототехніка en:Evolutionary robotics Рекурентна нейронна мережа
Функція пристосованості
3 8
d:Q3267765 фільтрування текстур
фільтрації текстур
en:Texture filtering ШІ-прискорювач
Зубці (комп'ютерна графіка)
2 5
d:Q3269411 Нотація для диференціювання en:Notation for differentiation#Euler.27s notation Факторіал 1 8
d:Q327069 Обумовлювання випадковою змінною
(вже є Умовна ймовірність)
en:Conditional probability#Conditioning on a random variable Функція правдоподібності* 1 32
d:Q3271141 Леон Лекорну fr:Léon Lecornu Премія Понселе 1 6
d:Q327167 Курт Малер en:Kurt Mahler Медаль де Моргана 1 6
d:Q3272997 Московський технологічний університет (МІРЕА) en:Moscow Technological University (MIREA) Айзерман Марк Аронович 1 7
d:Q3273602 Розширення знаку en:Sign extension Знаковий біт 1 6
d:Q3274962 Соціальна статистика en:Social statistics Шаблон:Статистика* (включень: 186) 181 10
d:Q327637 Джек Копланд
B. Jack Copeland
Джек Копленд
en:Jack Copeland Китайська кімната*
Цифрова фізика
Гаррі Гаскі
4 6
d:Q3276938 Charles Babbage Institute en:Charles Babbage Institute Джин Бартік 9 6
d:Q327728 Жорж Валірон fr:Georges Valiron Премія Понселе 1 6
d:Q3278015 Лінійний пошук (математична оптимізація) en:Line search Градієнтний спуск 1 7
d:Q3280976 Супернадлишкове число en:Superabundant number Шаблон:Класи натуральних чисел (включень: 42) 42 8
d:Q3281256 Гемідосконале число en:Hemiperfect number Шаблон:Класи натуральних чисел (включень: 42) 42 6
d:Q3281381 Колосально надлишкове число en:Colossally abundant number Шаблон:Класи натуральних чисел (включень: 42) 42 6
d:Q32831 План тіла en:Body plan Генна регуляторна мережа 1 10
d:Q3287538 Мейсвілл, Оклахома en:Maysville, Oklahoma Вудро Вілсон Бледсоу 1 20
d:Q3288870 Marcel Dekker, Inc.
Marcel Dekker
en:Marcel Dekker, Inc. (→ en:Marcel Dekker)
en:Marcel Dekker
Двійковий зсув
Друга похідна
3 2
d:Q3289761 Marching tetrahedrons en:Marching tetrahedrons (→ en:Marching tetrahedra) Список алгоритмів 1 1
d:Q3290091 Марко Доріго en:Marco Dorigo Мурашиний алгоритм 1 6
d:Q329158 Юм-Тон Сіу en:Yum-Tong Siu Математичний інститут Клея 1 8
d:Q3294091 Gödel (мова програмування) en:Gödel_(programming_language) Логічне програмування 2 5
d:Q3295299 ACM Computing Surveys en:ACM Computing Surveys Виявлення аномалій*
3D проекція
4 5
d:Q3298255 Шістка сфер Содді en:Soddy's hexlet Теорема Декарта (геометрія) 1 5
d:Q329846 Ойстін Оре en:Øystein Ore Туралф Скулем 2 16
d:Q3298519 Mathematics_Magazine en:Mathematics_Magazine Згинаний многогранник
Роберт Коннеллі
8 7
d:Q329959 Абрам Ейхеленсіс en:Abraham Ecchellensis Книга Лем 1 8
d:Q3300457 Філософія сприйняття en:Philosophy of perception Гіларі Патнем* 3 10
d:Q3300636 Інтервальна оцінка en:Interval estimation Довірчий інтервал
Функція правдоподібності*
Шаблон:Статистика* (включень: 186)
Імовірний інтервал
Статистичне висновування
182 8
d:Q330079 Кельвін Муерс en:Calvin Mooers Інформатика 1 7
d:Q3301546 Моріс Оканьє fr:Maurice d'Ocagne Премія Понселе 1 10
d:Q3302775 Рівняння Гамільтона-Якобі-Беллмана
Рівняння Гамільтона — Якобі — Беллмана
en:Hamilton-Jacobi-Bellman equation (→ en:Hamilton–Jacobi–Bellman equation)
en:Hamilton–Jacobi–Bellman equation
Річард Беллман
Марковський процес вирішування
2 6
d:Q3303153 Аксіома залежного вибору en:Axiom of dependent choice Шаблон:Теорія множин (включень: 56) 56 10
d:Q3304360 Перехресні дані en:Cross-sectional data Часовий ряд* 1 9
d:Q3305386 Локальний оптимум en:Local optimum ID3 (алгоритм) 2 6
d:Q3305965 Мовчазне програмування en:Tacit programming Комбінаторна логіка 1 4
d:Q330624 Абрахам Спеєр en:Abraham Speijer Макс Ейве 2 6
d:Q330626 Крістоф Гріенбергер en:Christoph Grienberger Окружність 1 8
d:Q3306280 Похибка вибірки en:Sampling error Похибки та залишки
Похибка узагальнення
2 10
d:Q3306762 Data validation en:Data validation Збирання даних 1 6
d:Q3308284 Альфа-Каппа-Альфа en:Alpha Kappa Alpha Кетрін Джонсон (математик) 2 6
d:Q3308285 Майкл І. Джордан en:Michael I. Jordan Машинне навчання
Рекурентна нейронна мережа
2 5
d:Q3308558 Генерація ключа en:Key generation Випадкове початкове значення 1 4
d:Q3308681 Доісторичні системи числення en:Prehistoric numerals Шаблон:Системи числення (включень: 21) 21 6
d:Q331216 Стефан Вінандус Пігіус de:Stephanus Winandus Pighius Альберто Кампензе 1 6
d:Q331236 Волтер Грімшоу en:Walter Grimshaw Льюїс Керрол і шахи 1 7
d:Q3312699 нонаміно en:Nonomino Поліміно 6 8
d:Q3318058 біметрична теорія Розена en:Bimetric gravity Загальна теорія відносності 1 4
d:Q3318128 Нестандартна модель en:Non-standard model Шаблон:Математична логіка (включень: 63) 63 3
d:Q3319230 Нелінійний метод найменших квадратів en:Non-linear least squares Шаблон:Регресійний аналіз (включень: 10) 10 4
d:Q3320111 Мван
Мова Мван
en:Mwan language Знаки плюс і мінус
Знак рівності
2 5
d:Q3320364 Наукове свідчення en:Scientific evidence Апостеріорна ймовірність 1 11
d:Q3322437 Адаптивний кеш замін en:Adaptive replacement cache Список алгоритмів 1 2
d:Q3323718 Моральний граф en:Moral graph Марковське покриття 1 3
d:Q332504 Абсолютна неперервність мір
(вже є Абсолютна неперервність)
en:Absolutely continuous measure (→ en:Absolute continuity#Absolute continuity of measures) Розходження Кульбака — Лейблера* 1 1
d:Q3331475 Багатовимірний аналіз en:Multivariate analysis Часовий ряд*
Нарис теорії статистики*
4 8
d:Q3332228 Золота медаль Пія XI en:Pius XI Medal Седрик Віллані
Луїс Каффареллі
3 4
d:Q333707 Час компіляції (фаза життєвого циклу програми) en:Compile time Мемоізація 1 14
d:Q333772 Чарлз Монтег'ю en:Charles Montagu, 1st Earl of Halifax Ісаак Ньютон 1 11
d:Q3339222 Лінійна модель en:linear model Центральна гранична теорема
Ядрові методи
Компроміс зсуву та дисперсії
3 5
d:Q3343081 Хвилеподібне число en:Undulating number Шаблон:Класи натуральних чисел (включень: 42) 42 4
d:Q3343083 Паразитичне число en:Parasitic number Шаблон:Класи натуральних чисел (включень: 42) 42 4
d:Q3343095 Повно-повторне просте число en:Full reptend prime Циклічне число 1 4
d:Q3343104 Псевдопросте число Ейлера-Якобі en:Euler–Jacobi pseudoprime Шаблон:Класи натуральних чисел (включень: 42) 42 4
d:Q3343106 Псевдопросте число Люка en:Lucas pseudoprime Шаблон:Класи натуральних чисел (включень: 42) 42 4
d:Q3345330 Nova Science Publishers en:Nova Science Publishers Фільтр Калмана* 1 3
d:Q3345678 Гільбертів простір з відтворювальним ядром
Гільбертів простір відтворювального ядра
en:Reproducing kernel Hilbert space
en:Reproducing kernel Hilbert spaces (→ en:Reproducing kernel Hilbert space)
Регуляризація (математика)
Теорія статистичного навчання
2 1
d:Q3348148 Об'єктно-базована просторова база даних en:Object-based spatial database Просторова база даних 1 2
d:Q3348766 Восьмидесятикутник
Вісімдесятикутник
en:octacontagon Побудова за допомогою циркуля та лінійки
Шаблон:Многокутники (включень: 27)
28 3
d:Q3348988 Спліт-октіони en:Split-octonion Шаблон:Quantity (включень: 30) 29 3
d:Q3349634 Міжнародна федерація з документації
Міжнародний інститут документації
Міжнародний бібліографічний інститут
en:International Federation for Documentation (→ en:International Federation for Information and Documentation)
en:International Institute for Documentation (→ en:International Federation for Information and Documentation)
en:International Institute of Bibliography (→ en:International Federation for Information and Documentation)
Інформатика 1 1
d:Q334997 Масанобу Фукуока en:Masanobu_Fukuoka Пермакультура 2 40
d:Q3351025 Закон Ципфа — Мандельброта en:Zipf–Mandelbrot law Шаблон:Розподіли ймовірності (включень: 41) 41 6
d:Q335116 Георг Ієронімус Цейтен de:Hieronymus Georg Zeuthen Історія тригонометрії 1 11
d:Q335123 Абу Махмуд аль-Ходжанді en:Abu-Mahmud Khojandi Розв'язування трикутників 1 21
d:Q3351935 Омбілічна точка en:Umbilical point Дотик (математика)
Асимптотична крива
2 3
d:Q3352512 Ортогональні вейвлети
Ортогональний вейвлет
en:Orthogonal wavelet Вейвлети Добеші 1 3
d:Q3352833 OntoClean en:OntoClean Онтологічна інженерія 1 2
d:Q3353120 OpenSCAD en:OpenSCAD Конструктивна блокова геометрія 27 18
d:Q3353479 Томас Кайлас en:Thomas Kailath Фільтр Калмана*
Теорія оцінювання
2 13
d:Q3355041 Orange (програмне забезпечення) en:Orange (software) Машинне навчання
Теорія мереж
Навчання з підкріпленням
LIBSVM
Підсилювання (машинне навчання)
5 8
d:Q3356722 Природний вид en:Natural kind Гіларі Патнем* 1 5
d:Q3359717 PKCS 12 en:PKCS 12 GnuTLS* 1 4
d:Q336163 Сьюзен Грінфілд en:Susan Greenfield, Baroness Greenfield Тест Тюрінга 1 14
d:Q33664 Ньябва en:Nyabwa language Знаки плюс і мінус 1 7
d:Q3366867 Пробне тіло en:Test particle Потенціал (фізика) 2 9
d:Q337449 Міжнародна академія історії науки en:International Academy of the History of Science Погребиський Йосип Бенедиктович 26 4
d:Q3375344 продуктивність на ват en:Performance per watt TensorFlow 1 6
d:Q3375455 Постійність (роман) en:Permanence (novel) Розумний контракт 1 2
d:Q3375503 випадкові перестановки ru:Случайные перестановки Число зустрічей (комбінаторика) 1 7
d:Q337641 Fermilab en:Fermilab Geant4 9 35
d:Q3376522 Премія Горана Густафсона en:Göran Gustafsson Prize Смирнов Станіслав Костянтинович 1 2
d:Q3376572 Пітер Фішборн en:Peter C. Fishburn Смуток (теорія рішень) 1 5
d:Q337789 Премія Ейнштейна (США)
Премія Ейнштейна
en:Einstein Prize (APS) Райнер Вайс
Рональд Древер
2 12
d:Q337942 Політика однієї проблеми en:Single-issue politics Раціональне невігластво 1 6
d:Q3383843 П'єр Бальді en:Pierre Baldi Автокодувальник 1 3
d:Q338438 Швидке вейвлет-перетворення en:Fast wavelet transform Вейвлети Добеші 1 4
d:Q3384944 Будхаяна en:Baudhayana sutras Теорема Піфагора 1 13
d:Q3385162 Гомоморфізм графів en:Graph homomorphism Веретено Мозера 1 8
d:Q338556 вентиль Фредкіна en:Fredkin gate Квантовий вентиль 1 8
d:Q3387984 ACM SIGACT
SIGACT
en:ACM SIGACT
en:SIGACT (→ en:ACM SIGACT)
Премія Кнута
Теоретична інформатика
4 1
d:Q3389424 Pittsburgh Business Times en:Pittsburgh_Business_Times Зима штучного інтелекту 2 2
d:Q339199 відображення Пуанкаре ru:Отображение Пуанкаре Теорія хаосу 3 11
d:Q3395888 Нескінченний косий багатогранник en:Skew apeirohedron Тороїдальний багатогранник 1 4
d:Q3403615 Теорія великих відхилень en:Large deviations theory Розходження Кульбака — Лейблера* 1 3
d:Q3403975 Королівська в'язниця en:King's Bench Prison Джон Пелл 1 4
d:Q3405250 Премія Ролло Давідсона
Премія Ролло Девідсона
en:Rollo Davidson Prize Смирнов Станіслав Костянтинович
Венделін Вернер
2 5
d:Q3406261 Гіпотеза Ердеша про кількість різних відстаней en:Erdős distinct distances problem Дослідницька нагорода Клея 1 5
d:Q3406706 прямий добуток графів en:Cartesian product of graphs Циркулянтний граф
Операції над графами
2 5
d:Q3406765 Векторний добуток у семивимірному просторі
Семивимірний векторний добуток
en:Seven-dimensional cross product Векторний добуток
Шаблон:Лінійна алгебра (включень: 5)
5 5
d:Q3407921 Executable space protection en:Executable space protection NX bit 1 4
d:Q3408184 Prototype Verification System en:Prototype Verification System Теорія типів 1 2
d:Q3410405 PubGene en:PubGene Інтелектуальний аналіз тексту 1 2
d:Q3412169 ACM SIGGRAPH en:ACM SIGGRAPH П'єр Безьє 1 2
d:Q3412598 Полный четырёхугольник ru:Полный четырёхугольник Проективне перетворення 1 8
d:Q3413441 чотирилисник en:quatrefoil 0 (число) 3 9
d:Q3420069 Ratio Club en:Ratio Club Тест Тюрінга 1 3
d:Q3420076 Співвідношення сторін en:Aspect ratio Візуалізація графів 5 8
d:Q3421914 Дослідження раку en:Cancer research T-розподілене вкладення стохастичної близькості 1 3
d:Q3421947 Регіональний пошук
пошук за областю
пошук діапазонів
en:Range searching Обчислювальна геометрія
Декартове дерево
К-вимірне дерево
3 4
d:Q3423372 Дивися на арлекінів! en:Look at the Harlequins! Чотиривимірний простір 2 6
d:Q3424284 Подвійно-спеціальна теорія відносності en:Doubly special relativity Довжина Планка 1 8
d:Q3424738 Renaissance Technologies en:Renaissance Technologies Елвін Берлекемп
Джеймс Гарріс Саймонс
2 5
d:Q3427877 Resource (Web) en:Resource (Web) (→ en:Web resource) Онтологічна інженерія 1 1
d:Q342984 KIF en:KIF (→ en:Kif) Онтологічна інженерія 2 1
d:Q343171 Acta Mathematica ru:Acta Mathematica (→ ru:Acta mathematica) Матриця Гільберта 6 1
d:Q3434686 Похибка відсікання en:Truncation error Чисельні методи 1 7
d:Q3435924 Обчислювальна задача en:Computational problem Аналіз алгоритмів
Обчислюваність
3 11
d:Q3435975 детерміністичної контекстно-вільної граматики en:Deterministic context-free grammar Синтаксичний аналіз 1 8
d:Q3436149 Внутріособистісний зв'язкок en:Intrapersonal communication Моделювання свідомості 1 7
d:Q3442780 Рос Куінлан en:Ross Quinlan ID3 (алгоритм)
C4.5 (алгоритм)
2 4
d:Q3442901 Росуелл Гарст ru:Гарст, Росуэлл Терещенко Валерій Іванович 1 4
d:Q344524 Актори en:Actor_model Логічне програмування 2 10
d:Q3445535 Вараханк en:Virahanka Послідовність Фібоначчі 1 5
d:Q3445816 Наближення функцій
Апроксимація функції
en:Function approximation Часовий ряд*
Штучна нейронна мережа
Q-навчання
Перенавчання
Радіальна базисна функція
6 4
d:Q3450207 Мова Буду en:Budu language Знак рівності 1 6
d:Q3452762 Садибі Пелхам, Нью-Йорк en:Pelham Manor, New York Джон Пелл 1 12
d:Q3454656 Взаємна рекурсія en:Mutual recursion Мемоізація 1 9
d:Q3455874 Ізотонічна регресія en:Isotonic regression Шаблон:Статистика* (включень: 186)
Шаблон:Регресійний аналіз (включень: 10)
Ймовірнісна класифікація*
184 3
d:Q3455882 Сплайни багатовимірної адаптивної регресії en:Multivariate adaptive regression splines (→ en:Multivariate adaptive regression spline) Шаблон:Статистика* (включень: 186) 180 1
d:Q3455886 Непараметрична регресія en:Nonparametric regression Шаблон:Статистика* (включень: 186)
Шаблон:Регресійний аналіз (включень: 10)
Нарис теорії статистики*
183 3
d:Q3455889 Квантильна регресія en:Quantile regression Шаблон:Регресійний аналіз (включень: 10) 10 6
d:Q3455892 Регресія на головних компонентах en:Principal component regression Шаблон:Регресійний аналіз (включень: 10) 10 3
d:Q3458027 Ефективні результати в теорії чисел en:Effective results in number theory Ефективний метод 1 3
d:Q3459114 Тест Люка — Лемера — Різеля en:Lucas–Lehmer–Riesel test Тест Люка — Лемера 1 4
d:Q3460040 Вотермил en:Water Mill, New York Гаррет Біркгоф 1 14
d:Q3461993 Пелах (село), ​​Нью-Йорк en:Pelham (village), New York Джон Пелл 1 8
d:Q3475123 Навігаційна система en:Navigation system Фільтр Калмана*
Розширений фільтр Калмана
7 4
d:Q3480255 Patience sorting en:Patience sorting Список алгоритмів 25 8
d:Q348170 Самуель Патнем en:Samuel Putnam Гіларі Патнем* 1 4
d:Q3485550 Сіваной en:Siwanoy Джон Пелл 1 5
d:Q3485669 Шестибітовий код символу en:Six-bit character code Байт 1 4
d:Q3487014 Smithsonian (magazine) en:Smithsonian (magazine) Беррі Беріш 11 7
d:Q3487828 Категоризація архітектури en:Subsumption architecture Парадокс Моравека 1 4
d:Q3490369 Теорія множин Морса — Келлі
Теорія множин Морзе — Келлі
en:Morse–Kelley set theory Парадокс Расселла
Шаблон:Математична логіка (включень: 63)
Шаблон:Теорія множин (включень: 56)
102 5
d:Q3493405 Обмежувальна сфера en:Bounding sphere Мінімальна обмежувальна коробка 1 4
d:Q3495147 Library sort en:Library sort Список алгоритмів 1 9
d:Q3495322 Сент-Джайлс en:St Giles in the Fields Джон Пелл 2 4
d:Q3497519 Напрямкова статистика en:Directional statistics Шаблон:Розподіли ймовірності (включень: 41) 41 4
d:Q3498041 Граф перетину
Граф перетинів
Intersection graph
en:Intersection graph Граф без клешень
Візуалізація графів
Двозв'язна компонента
4 7
d:Q3498988 ВПБ у Ганскомі en:Hanscom_Air_Force_Base Кістяк (множина точок) 1 5
d:Q350151 Національне рахівництво en:National accounts Шаблон:Статистика* (включень: 186) 280 26
d:Q350183 Георг фон Врігт en:Georg Henrik von Wright Модальна логіка 2 28
d:Q3503244 Послідовність Давенпорта-Шинцель en:Davenport–Schinzel sequence Многокутник видимості 1 4
d:Q3503315 Спектральна послідовність en:Spectral sequence N-кістяк 1 6
d:Q3504693 візуалізація субхвильової довжини en:subwavelength imaging (→ en:Superlens) Довжина хвилі* 1 1
d:Q3505077 Вейвлет Морлета en:Morlet wavelet Вейвлет-перетворення 1 4
d:Q3505239 поверхня (математика) en:surface (mathematics) Числення багатьох змінних 1 5
d:Q3506062 RGB-зображення en:RGB images (→ en:Channel (digital image)#RGB Images) Згорткова нейронна мережа* 1 1
d:Q3506727 SyNAPSE en:SyNAPSE ШІ-прискорювач 1 4
d:Q3507967 симетризація en:symmetrization Факторіал 1 2
d:Q3508244 Oracle Spatial і Graph
Oracle Spatial and Graph
en:Oracle Spatial and Graph Просторова база даних
Графова база даних
2 7
d:Q3508871 Synology DiskStation Manager en:Synology Inc.#Synology DiskStation Manager .28DSM.29 GnuTLS* 1 6
d:Q3509197 Диффеоморфізм Аносова en:Anosov diffeomorphism Шаблон:Теорія хаосу (включень: 15) 15 5
d:Q3509240 Числа в скандінавській міфології en:Numbers in Norse mythology Числа в Єгипетській міфології 1 6
d:Q3509276 Система навчання класифікації en:Learning classifier system Машинне навчання
Навчання з підкріпленням
2 3
d:Q3509335 Бієктивна нумерація en:Bijective numeration Шаблон:Системи числення (включень: 21)
Унарна система числення
21 2
d:Q3509394 Секвенційна динамічна система
Послідовна динамічна система
en:Sequential dynamical system Прихована марковська модель
Теорія мереж
2 3
d:Q3509933 CineForm en:CineForm Вейвлет-перетворення 117 3
d:Q3510462 інформаційно-теоретичні безпечні схеми en:Information theoretic security (→ en:Information-theoretic security) Теорія кодування 1 1
d:Q3511068 Онлайн-сервіс обміну цифрових валют ru:Онлайн-сервис обмена цифровых валют Шаблон:Криптовалюти (включень: 36) 36 11
d:Q3511558 аксіоми глобального вибору en:Axiom of global choice Сюрреальні числа 1 4
d:Q351723 Премія Адамса en:Adams Prize Ральф Фаулер 3 7
d:Q351766 PRAM en:PRAM (→ en:Pram) Оперативна пам'ять
Двозв'язна компонента
2 1
d:Q351822 Джон Тейт en:John Tate Еміль Артін 22 26
d:Q3518405 Термінал (зв'язок) en:Terminal (telecommunication) Код Адамара 1 8
d:Q3518464 Медична класифікація en:Medical classification Розпізнавання іменованих сутностей 1 5
d:Q3523172 Сторонні і відсутніх рішень en:Extraneous and missing solutions Розв'язання рівнянь 1 4
d:Q352487 Теорія адаптивного резонансу en:Adaptive resonance theory Штучна нейронна мережа 1 6
d:Q3526714 Алгоритм ділення en:Division algorithm Ділення 2 4
d:Q3526722 Адитивна теорія чисел en:Additive number theory Аналітична теорія чисел 2 6
d:Q3526727 Кількісна корисність en:Cardinal utility Функція втрат 1 6
d:Q3526833 Теорія множин Кріпке — Платека en:Kripke–Platek set theory Шаблон:Математична логіка (включень: 63)
Шаблон:Теорія множин (включень: 56)
102 3
d:Q3526854 Теорія представлень скінченних груп en:Representation theory of finite groups Теорія представлень* 1 5
d:Q3527011 Теорема Бека en:beck's theorem (geometry) Число схрещувань 1 3
d:Q3527022 Лема Бореля en:Borel's lemma Ряд Тейлора 1 3
d:Q3527054 Теорема де Брьойна - Ердеша en:De Bruijn–Erdős theorem (graph theory) Веретено Мозера 1 5
d:Q3527091 Gromov's theorem on groups of polynomial growth en:Gromov's theorem on groups of polynomial growth Громов Михайло Леонідович 1 3
d:Q3527146 теорема Радо (теорія Рамсея) en:Rado's theorem (Ramsey theory) Проблема трійок Буля — Піфагора 1 2
d:Q3527155 Теорема Робертсона — Сеймура en:Robertson–Seymour theorem Петерсонове сімейство 0 5
d:Q3527205 Теорема про вимір векторних просторів en:Dimension theorem for vector spaces Векторний простір 1 4
d:Q3531598 Ортодіагональний чотирикутник en:Orthodiagonal quadrilateral Середня точка 2 8
d:Q353176 Символьне інтегрування
символічним інтегруванням
en:Symbolic integration Кіт Ґеддес
Розв'язання рівнянь
3 7
d:Q3532085 тематичне моделювання en:Topic modeling (→ en:Topic model)
en:Topic model
Машинне навчання
Обмежена машина Больцмана
7 6
d:Q353280 Адитивний синтез en:additive synthesis Тригонометричні функції 3 11
d:Q353407 Ізадор Зінгер en:Isadore Singer Теорема Атії — Зінгера про індекс 14 28
d:Q353422 Ернесто Чезаро en:Ernesto Cesàro 1 − 2 + 3 − 4 + …
Середнє за Чезаро
3 22
d:Q3536428 Полісінг (інформатика) en:Traffic policing (communications)