Користувач:NV/Чернетка/Проект КЗ

Особи минулогоРедагувати

Люди, що померли якийсь час тому, викликають, звичайно, найменше питань, тому що історія, як правило, чітко відображає ступінь їхньої значимості. Час відсіває тих, хто не зробив істотного внеску в скарбничку людства. Основні питання, що задаються при аналізі значимості історичної особистості:

 1. Чи залишила ця людина після себе що-небудь, визнане фахівцями в даній галузі як помітний внесок?
 2. Чи є згадування про неї через кілька років після смерті (за винятком генеалогічних досліджень)?
 3. Чи згадується вона у довідкових виданнях, включаючи галузеві і місцеві (краєзнавчі)?

Рідкість згадування особи в Інтернеті не є достатньою підставою для вилучення статті про діяча минулого: дотепер у Мережі представлена повна інформація не з усіх галузей людської діяльності, особливо, коли мова йде про їхню історію.

Крім цього, корисно оперувати і конкретнішими критеріями значимості, сформульованими для наших сучасників (див. наступний розділ).

Особи сьогоденняРедагувати

З живими людьми складніше: щоб упевнитися в тому, що вони заслуговують статті у Вікіпедії, варто перевірити їх на відповідність наведеним нижче критеріям.

Загальні принципиРедагувати

 • Верифікованість: чи можливо перевірити інформацію в статті у незалежних джерелах? Чи можливо це буде зробити через десять років?
 • Доповнюваність: чи переросте стаття коли-небудь розмір заготовки? Чи можна на цю тему написати вибрану статтю?
 • Столітній тест: чи можна припустити, що через 100 років стаття про цю особистість виявиться кому-небудь потрібною і цікавою?

Політики, громадські діячі та суддіРедагувати

 1. Номінальні і фактичні керівники всіх держав, у тому числі невизнаних.
 2. Вище керівництво (голова, генеральний секретар, колегія/президія тощо) і особливо відповідальні чиновники (в ранзі спеціального представника тощо) міжнародних організацій і міждержавних формувань (ООН, ЮНЕСКО, МАГАТЕ, Всесвітній банк, НАТО, ГУАМ тощо).
 3. Керівники і члени вищих законодавчих (парламент, верховна рада, сейм, конгрес тощо), виконавчих (кабінет міністрів, уряд, рада тощо) і судових (верховний суд, конституційний суд тощо) органів усіх країн.
 4. Керівники і найактивніші в публічній діяльності представники достатньо впливових політичних партій і рухів різних країн (впливовість політичної організації визначається як регулярною участю у виборах, так і активною та систематичною позапарламентською діяльністю: організацією демонстрацій і маніфестацій, законодавчими ініціативами і т. д.).
 5. Керівники різних гілок влади адміністративно-територіальних утворень вищого рівня (область, штат тощо) — незалежно від країни.
 6. Керівники влади в містах та адміністративних утвореннях місцевого рівня із населенням не менше 100 тис. осіб — незалежно від країни. Керівники влади в містах та районах із населенням не менше 50 тис. осіб — в Україні.
 7. Інші політичні діячі міжнародного, державного і муніципального рівня, чиї конкретні дії (публічні виступи, законодавчі ініціативи тощо) потрапляли у фокус широкої громадської думки (підтверджується посиланнями на ЗМІ) і суттєво впливали на життя регіону, країни чи світу.
 8. Керівники та представники громадських неполітичних організацій, що діють у загальнодержавному або міжнародному масштабі, чиї конкретні дії (публічні виступи, законодавчі ініціативи тощо) потрапляли у фокус широкої громадської думки (підтверджується посиланнями на ЗМІ) і суттєво впливали на життя регіону, країни чи світу.
 9. Правозахисники, миротворці та інші особи, що беруть участь у суттєво важливих для життя регіону, країни або світу подіях.
 10. Керівники самостійних дипломатичних представництв держав в інших державах і при основних міжнародних організаціях, дипломати в ранзі Надзвичайного і Повноважного посла або аналогічного вищому дипломатичному рангу; а також інші дипломати, професійна діяльність яких мала значний вплив на міжнародні відносини.

Перебування у статусі обраного місцевого чиновника або необраного кандидата на політичні посади не гарантує значимості, хоча такі люди все ще можуть відповідати загальним критеріям.

Діячі науки й освітиРедагувати

Енциклопедично значимим вважається науковець, наукова діяльність якого/якої визнана у відповідній галузі релевантною (значимою, суттєвою, актуальною).

Формальні критерії:Редагувати

 1. Члени деяких найстарших і найавторитетніших наукових співтовариств — таких, як Лондонське королівське товариство, Національна академія наук України;
 2. Вчені, що займають видне становище (керівні і вищі консультативні посади, регулярна документально підтверджувана участь в організації заходів тощо.) в інших професійних асоціаціях і наукових товариствах загальнонаціонального чи міжнародного масштабу;
 3. Ректори провідних вищих навчальних закладів;
 4. Лауреати Нобелівської премії, відомих міжнародних і українських конкурсів, премій у своїй галузі;
 5. Головні редактори найбільших міжнародних і національних наукових періодичних видань, книжкових серій тощо.;
 6. Вчені, чиїм ім'ям названі зроблені ними відкриття чи винаходи, якщо ці відкриття і винаходи систематично згадуються в спеціальній літературі.

Кожного з перерахованих вище формальних критеріїв достатньо для включення у Вікіпедію статті про науковця.

Змістовні критерії:Редагувати

 1. Розробка нової наукової теорії (нехай навіть незагальноприйнятої), широко відомої гіпотези (доведеної чи спростованої);
 2. Наукове, географічне або геологічне відкриття, помітна участь в експедиціях і наукових експериментах;
 3. Офіційна участь у програмних комітетах великих (не менше 100 учасників) наукових конференцій, наявність запрошених доповідей на великих конференціях;
 4. Професорська робота у провідних або унікальних вишах за даною спеціальністю;
 5. Авторство винаходів, що мають кардинальне значення для розвитку тієї чи іншої сфери виробництва чи обслуговування;
 6. Наявність публікацій у провідних наукових журналах;
 7. Значна участь у створенні великих довідкових видань, підготовці підручників (навчальних посібників) для початкової, середньої і вищої школи, які використовуються за межами навчального закладу, в якому працював чи працює автор;
 8. Значна кількість науково-популярних публікацій на широко відомих Інтернет-ресурсах, у журналах тиражем не менше 1000 примірників, книг тиражем не менше 500 примірників;
 9. Розробка оригінальної методики освіти, що викликала резонанс у професійному педагогічному співтоваристві та в суспільстві загалом.

При неможливості доказово підтвердити наявність 2-3 змістовних критеріїв включення у Вікіпедію статті про науковця вважається недоцільним.

Діячі мистецтва і культуриРедагувати

Енциклопедично значимим вважається митець, мистецька діяльність якого/якої визнана у відповідній області релевантною (значимою, суттєвою, актуальною).

Основні критеріїРедагувати

Кожного з перерахованих нижче формальних критеріїв достатньо для включення у Вікіпедію статті про діяча мистецтва або мистецький колектив.

 1. Народні та заслужені артисти, заслужені діячі мистецтв (заслужені колективи);
 2. Лауреати відомих міжнародних і українських конкурсів (без урахування юнацьких), премій у своїй галузі;
 3. Керівники відомих мистецьких колективів та установ;
 4. Артисти та колективи, чиї імена згадуються в універсальних енциклопедіях (напр. УРЕ, ЕУ, ВРЕ і т. д.).

Додаткові критеріїРедагувати

Наявність 2-3 підтверджених нижчеперелічених додаткових критеріїв може вважатися достатньою для визнання діяча мистецтва (або мистецького колективу) значимим.

 1. Дипломанти та призери відомих міжнародних і українських конкурсів (зокрема, юнацьких);
 2. Артисти й колективи, що неодноразово брали участь у відомих мистецьких фестивалях, престижних концертах, виставках, інших заходах;
 3. Провідні артисти (солісти) відомих музичних колективів, театрів;
 4. Професорська робота в профільних вишах за даною спеціальністю;
 5. Письменники — автори книг або музиканти (музичні колективи), що продали альбоми, видані загальним тиражем не менше 5 000 примірників, або регулярно публікуються в незалежних періодичних виданнях з таким же тиражем.
 6. Митці, чия творчість (концерти, виставки, публікації тощо) була висвітлена у ЗМІ, інтернет-виданнях;
 7. Митці, інформацію про яких подано в друкованих довідниках;
 8. Митці, чию творчість представлено в онлайнових базах даних;
 9. Митці, які фігурують у чартах, хіт-парадах тощо, соціологічних показниках;
 10. Наявність фан-клубів й інших організованих форм популярності;
 11. Робота в оригінальних напрямках, стилях або жанрах мистецтва, що викликає резонанс у професійному співтоваристві та суспільстві загалом.

ЖурналістиРедагувати

Журналісти (тут і далі: журналіст — автор журналістських публікацій в друкованих та електронних ЗМІ, а також ведучий провідних теле- і радіопрограм), що відповідають одному з таких критеріїв:

 1. Провідні журналісти (штатні колумністи, найавторитетніші кореспонденти, ведучі популярних програм тощо) найбільш впливових міжнародних і загальнонаціональних ЗМІ (наприклад, The New York Times, Рейтер, BBC, Аль-Джазіра, 24 канал, Обозреватель).
 2. Головні редактори провідних ЗМІ країни, якщо вони обіймали свою посаду тривалий час (не менше кількох років) або зробили значний внесок у розвиток відповідного ЗМІ.
 3. Володарі найбільш престижних професійних нагород (наприклад, Пулітцерівська премія, Премія Джорджа Полка, Телетріумф).

Релігійні діячіРедагувати

 1. Вищі ієрархи будь-якої конфесії, течії чи школи.
 2. Керівники національних і регіональних структурних одиниць вищого рівня (єпископи і архієпископи, кардинали, головні рабини тощо).
 3. Активні в публічних виступах представники церкви, релігійні публіцисти, проповідники, богослови і мислителі, діяльність яких широко висвітлена в ЗМІ.

Підприємці та менеджериРедагувати

 1. Засновники, довготривалі (протягом декількох років) одноосібні керівники і власники великих компаній, якщо незалежними авторитетними джерелами показано їх персональний вплив в рамках діяльності в компанії на глобальну, національну економіку, економіку великого регіону або великої галузі.
 2. Найвищі виконавчі менеджери (директори), члени рад директорів і аналогічних керівних органів, власники великих часток власності системоутворювальних підприємств і монополістів у великій галузі економіки в масштабах держави або великого регіону, якщо їх істотний вплив на результати діяльності підприємства показано незалежними авторитетними джерелами.

ІншіРедагувати

 1. Люди, нагороджені найвищими нагородами, орденами, преміями держави.
 2. Люди, які отримали звання «Праведник народів світу» або нагороджені медаллю імені Флоренс Найтінгейл за умови наявності незалежних авторитетних джерел, які досить докладно висвітлюють життя і діяльність персони.
 3. Люди, в честь яких названо вулиці, школи або інші громадські установи в містах.
 4. Люди, які здійснили орбітальний космічний політ. При цьому статті про дублерів і членів запасних екіпажів поставлених на старт орбітальних космічних апаратів (незалежно від результату старту), а також про людей, які вчинили суборбітальний політ, можуть бути написані за умови наявності незалежних авторитетних джерел, досить докладно висвітлюють життя і діяльність персони.