Економічне моделюванняРедагувати

Економічне моделювання - це формалізований опис і кількісне вираження економічних процесів і явищ ( за допомогою математики й економетрики), стуктура якого абстрактно відображає реальну картину економічного життя. Економічні моделі дають можливість наочно і глибше дослідити основні риси й закономірності розвитку реального об'єкта пізнання.

Види економічних моделей:

  • Макро і мікроекономічні
    • Абстарктно - теоретичні і конкретно - економічні
      • Статичні і динамічні
        • Графічні, математичні, статистичні, комп'ютерні[ISBN 966-346-198-5]