Науково-технічна бібліотека Приазовського державного технічного університету
Адреса вул. Університетська, 7, м. Марiуполь, 87500, Україна
Заснована 1930
Сайт: посилання


Історія бібліотеки ПДТУ бере початок з листопаду 1930 року, коли було засновано Маріупольський металургійний інститут.

Науково-технічна бібліотека Приазовського державного технічного університету одна з найбільших бібліотек ВНЗ Донецького регіону. Її фонди складають більш ніж 500 000 екземплярів різних видань, які задовольняють запити професорсько- викладацького складу, наукових робітників, студентів, аспірантів та магістрантів.