Користувач:BotCat/Невільні ліцензії без джерела[Гг]азета
[Гг]ерби?
[Гг]роші
[Ее]мблема
[Зз]німок([ _](екран[ау]|сайту|[Вв]ікі(педії)?|програми|гри))?
[Зз]німок[ _]екран[ау][ _]сайту
[Кк]адр
[Кк]адр2.*?
[Лл]ого(тип)?
[Оо]бкладинка
[Оо]бкладинка[ _]альбому
[Оо]бкладинка[ _](фільму|dvd|DVD|відеокасети|комп'ютерної[ _]гри|гри)
[Оо]бкладинка[ _](книги|журналу|журналу[ _]Time)
[Оо]лімпійська медаль
[Пп]лакат
[Пп]остер2.*?
[Пп]остер
[Пп]оп[ _\-]музика
[Бб]люз:Аудіо
[Пп]рапори?
[Пп]оштова[ _]марка
[Пп]рототип
[Сс]криншот
[Тт]итульний[ _]аркуш
[Фф]отопортрет[ _]мерця
[Фф]отопортрет[ _]померлого
[Фф]П

([Aa]lbum|[Dd]vdtape|DVD|[Ff]ilm|[Gg]ame)cover
([Aa]lbum|[Dd]vdtape|DVD|[Ff]ilm|[Gg]ame)[ _]cover
([Bb]ook|[Mm]agazine|[Tt]ime[ _]magazine)[ _]?cover
[Cc]oatofarms
([Ff]ilm|[Gg]ame|[Ss]oftware|[Tt]v)\-screenshot
[Ff]lag
[Ii]con
[Ll]ogo
[Mm]ac\-software\-screenshot
[Mm]oney
[Nn]on\-free[_ ]3D[_ ]art
[Nn]on\-free[_ ]album[_ ]cover
[Nn]on\-free[_ ]logo
[Nn]on\-free[ _]poster
[Nn]on\-free[ _]historic[ _]image
[Nn]on\-free[ _]computer[ _]icon
[Nn]on\-free[ _]software[ _]screenshot
[Nn]on\-free[_ ]currency
[Oo]lympic[ _]medal
[Pp]oster
[Ss]hot
[Ss]creenshot([ _]po)?
[Ss]oftwarecover
[Ss]tamp
[Tt]v\-program\-logo
[Vv]ideo(cover|pcgame)?
[Ww]ikipedia\-screenshot
[Ww]ebpromo


[Cc]opyrightByWikimedia