Користувач:Biletsky Volodymyr/Майстерня

Отут, пане Володимире, можна погратися! Редагувати, копіювати, видаляти, ВСЕ що завгодно! ;-)

З повагою, --Nickispeaki (обговорення) 16:14, 22 березня 2012 (UTC)

Новий шаблонРедагувати

я тут - Користувач:Imlevchenko - знайшов цікавий шаблон - Родом з Нового Роздолу. Вже зробив собі такий. Тільки я родом з Крушинки. Це село таке в Київській області - Крушинка. --Nickispeaki (обговорення) 16:24, 29 березня 2012 (UTC)

так що, здається мені, діло пішло! Ви теж можете робити собі такі файні кнопочки! Тим більше, Ви казали, що маєте герб села. У мене поки що немає, але, гадаю, що герб жеш у села має бути!? --Nickispeaki (обговорення) 16:26, 29 березня 2012 (UTC)

Робота над покращенням українського правопису та термінологіїРедагувати

У роботі над наповненням Вікіпедії виникають випадки, коли автори виявляють помилки чи недоречності Правопису, словників, довідників, енциклопедій тощо, або не згодні із ними. В результаті можуть виникати війни редагувань, які навіть призводять до конфліктних ситуацій, погіршення морального клімату, виникнення ворожнечі. Є ціла низка суперечливих ситуацій, де консенсусу досягти не вдається. Тому очевидно, що до консенсусу необхідно залучати розробників чи упорядників АД.

МетаРедагувати

На першому етапі зібрати та упорядкувати інформацію про наведені вище випадки і, за доцільності, на другому етапі виходити до упорядників чи авторів чи фахівців або експертів із зібраними даними, підсумками за результатами обговорень, пропозиціями та їх аргументами і, за необхідності доопрацьовувати АД.

ЕтапиРедагувати

 1. На сторінці Вікіпедія:Кнайпа (пропозиції), у розділі «Давайте правити Правопис» було запропоновано роботу із збирання та систематизації даних про помилки, недоречності, застарілі дані тощо у Правописі української мови та у термінологічних словниках, довідниках, енциклопедіях та інших документах (законах, підзаконних актах, нормативних документах тощо), які розглядаються у Вікіпедії як авторитетні джерела.
 2. За результатами цієї пропозиції було створено сторінку Вікіпедія:Претензії до авторитетних джерел про невідповідність термінів правопису для збирання таких даних.

Збір зауважень та пропозиційРедагувати

Сторінка, на жаль, не наповнюється.

Корисна інформаціяРедагувати

ШаблониРедагувати

Основний —  .
Додаткові:
0 -  ; 1 -  ; 2 -  ; 3 -  ; 4 -  ; 5 -  ; 6 -  ; 7 -  ; 8 -  ; 9 -  ;
10- ; 11- ; 12- ; 13- ; 14- ; 15- ; 16- ; 17- ; 18- ; 19- ;
20- ; 21- ; 22- ; 23- ; 24- ; 25- ; 26- ; 27- ; 28- ; 29- .

СловникиРедагувати

РізнеРедагувати

Википедия:Сворачивающиеся блоки(рос.)
Створити новий елемент — створити елемент вікіданих

A
a — а ai — ай an — ань ang — ан
ao — ао
B
ba — ба bai — бай ban — бань bang — бан
bao — бао bei — бэй ben — бэнь beng — бэн
bi — би bian — бянь biao — бяо bie — бе
bin — бинь bing — бин bo — бо bu — бу
C
ca — ца cai — цай can — цань cang — цан
cao — цао ce — цэ cei — цэй cen — цэнь
ceng — цэн ci — цы cong — цун cou — цоу
cu — цу cuan — цуань cui — цуй cun — цунь
cuo — цо
CH
cha — ча chai — чай chan — чань chang — чан
chao — чао che — чэ chen — чэнь cheng — чэн
chi — чи chong — чун chou — чоу chu — чу
chua — чуа chuai — чуай chuan — чуань chuang — чуан
chui — чуй chun — чунь chuo — чо
D
da — да dai — дай dan — дань dang — дан
dao — дао de — дэ dei — дэй den — дэнь
deng — дэн di — ди dia — дя dian — дянь
diang — дян diao — дяо die — де ding — дин
diu — дю dong — дун dou — доу du — ду
duan — дуань dui — дуй dun — дунь duo — до
E
e — э ê, ei — эй en — энь eng — эн
er — эр
F
fa — фа fan — фань fang — фан fei — фэй
fen — фэнь (уст. фынь) feng — фэн (уст. фын) fiao — фяо fo — фо
fou — фоу fu — фу
G
ga — га gai — гай gan — гань gang — ган
gao — гао ge — гэ gei — гэй gen — гэнь
geng — гэн go — го gong — гун gou — гоу
gu — гу gua — гуа guai — гуай guan — гуань
guang — гуан gui — гуй gun — гунь guo — го
H
ha — ха hai — хай han — хань hang — хан
hao — хао he — хэ hei — хэй hen — хэнь
heng — хэн hm — хм hng — хн hong — хун
hou — хоу hu — ху hua — хуа huai — хуай
huan — хуань huang — хуан hui — хуэй (хой) hun — хунь
huo — хо
J
ji — цзи jia — цзя jian — цзянь jiang — цзян
jiao — цзяо jie — цзе jin — цзинь jing — цзин
jiong — цзюн jiu — цзю ju — цзюй juan — цзюань
jue — цзюэ jun — цзюнь
K
ka — ка kai — кай kan — кань kang — кан
kao — као ke — кэ kei — кэй ken — кэнь
keng — кэн kong — кун kou — коу ku — ку
kua — куа kuai — куай kuan — куань kuang — куан
kui — куй kun — кунь kuo — ко
L
la — ла lai — лай lan — лань lang — лан
lao — лао le — лэ lei — лэй leng — лэн
li — ли lia — ля lian — лянь liang — лян
liao — ляо lie — ле lin — линь ling — лин
liu — лю lo — ло long — лун lou — лоу
lu — лу lü — люй luan — луань lüan — люань
lüe — люэ lun — лунь lün — люнь luo — ло
M
m — м ma — ма mai — май man — мань
mang — ман mao — мао me — мэ mei — мэй
men — мэнь (уст. мынь) meng — мэн (уст. мын) mi — ми mian — мянь
miao — мяо mie — ме min — минь ming — мин
miu — мю mm — мм mo — мо mou — моу
mu — му
N
n — н na — на nai — най nan — нань
nang — нан nao — нао ne — нэ nei — нэй
nen — нэнь neng — нэн ng — нг ni — ни
nia — ня nian — нянь niang — нян niao — няо
nie — не nin — нинь ning — нин niu — ню
nong — нун nou — ноу nu — ну nun — нунь
nü — нюй nuan — нуань nüe — нюэ nuo — но
O
o — о ou — оу
P
pa — па pai — пай pan — пань pang — пан
pao — пао pei — пэй pen — пэнь peng — пэн
pi — пи pian — пянь piang — пян piao — пяо
pie — пе pin — пинь ping — пин po — по
pou — поу pu — пу
Q
qi — ци qia — ця qian — цянь qiang — цян
qiao — цяо qie — це qin — цинь qing — цин
qiong — цюн qiu — цю qu — цюй quan — цюань
que — цюэ qun — цюнь
R
ran — жань rang — жан rao — жао re — жэ
rem — жэм ren — жэнь reng — жэн ri — жи
rong — жун rou — жоу ru — жу rua — жуа
ruan — жуань rui — жуй run — жунь ruo — жо
S
sa — са sai — сай san — сань sang — сан
sao — сао se — сэ sei — сэй sen — сэнь
seng — сэн si — сы song — сун sou — соу
su — су suan — суань sui — суй sun — сунь
suo — со
SH
sha — ша shai — шай shan — шань shang — шан
shao — шао she — шэ shei — шэй shen — шэнь
sheng — шэн shi — ши shou — шоу shu — шу
shua — шуа shuai — шуай shuan — шуань shuang — шуан
shui — шуй shun — шунь shuo — шо
T
ta — та tai — тай tan — тань tang — тан
tao — тао te — тэ tei — тэй ten — тэнь
teng — тэн ti — ти tian — тянь tiang — тян
tiao — тяо tie — те ting — тин tong — тун
tou — тоу tu — ту tuan — туань tui — туй
tun — тунь tuo — то
W
wa — ва wai — вай wan — вань wang — ван
wao — вао wei — вэй wen — вэнь weng — вэн
wo — во wu — у
X
xi — си xia — ся xian — сянь xiang — сян
xiao — сяо xie — се xin — синь xing — син
xiong — сюн xiu — сю xu — сюй xuan — сюань
xue — сюэ xun — сюнь
Y
ya — я yai — яй yan — янь yang — ян
yao — яо ye — е yi — и yin — инь
ying — ин yo — йо, ё yong — юн you — ю
yu — юй yuan — юань yue — юэ yun — юнь
Z
za — цза zai — цзай zan — цзань zang — цзан
zao — цзао ze — цзэ zei — цзэй zem — цзэм
zen — цзэнь zeng — цзэн zi — цзы zong — цзун
zou — цзоу zu — цзу zuan — цзуань zui — цзуй
zun — цзунь zuo — цзо
ZH
zha — чжа zhai — чжай zhan — чжань zhang — чжан
zhao — чжао zhe — чжэ zhei — чжэй zhen — чжэнь
zheng — чжэн zhi — чжи zhong — чжун zhou — чжоу
zhu — чжу zhua — чжуа zhuai — чжуай zhuan — чжуань
zhuang — чжуан zhui — чжуй zhun — чжунь zhuo — чжо


Якщо переглядати внесок аноніма, то знизу буде Глобальні блокування / внесок / статті. Вибираємо внесок. Перед переліком редагувань буде назва провайдера і діапазон, який можна використати для блокування, коли відбувається зміна динамічних адрес.
Ще корисні інструменти докладна інформація по IP, теж з провайдером і діапазоном, внесок з діапазону

Посібник з патрулюванняРедагувати

Територія патрулюванняРедагувати

 1. Спеціальна:Нові сторінки
 2. Спеціальна:Нові редагування
 3. Спеціальна:Сторінки до перевірки

Типовий порядокРедагувати

1. Правомірність створення: Вікіпедія:Чим не є Вікіпедія, Вікіпедія:Критерії значимості
2. Порушення авторських прав: Вікіпедія:Авторські права, Вікіпедія:Критерії добропорядного використання
3. Відсутність помилок:

Критерій Перевірки Підказки Відмітки Примітки
1. Нові, не патрульовані та такі, які патрулюють повторно, від моменту їх створення
Правомірність створення: Відсутність статті із схожим вмістом але із іншою назвою Вікіпедія:Чим не є Вікіпедія
Значимість об'єкта для створення статті:
 1. наявність опису в незалежних АД (1- в україномовних; 2 - в іншомовних)
 2. кількість описів (не передруків) є достатньою у різних АД;
 3. значимість не є тимчасовою;
 4. значимість не є сумнівною з огляду на етичні, моральні тощо аспекти;
 5. дотримання специфічних вимог до значимості різних типів статей (див. специфічні критерії значимості)
Вікіпедія:Критерії значимості

ПозначкиРедагувати

{{Patroller}}

2. Вікіпедія:Шаблони:Авторські права,

Вікіпедія:Ліцензування зображень/Короткий довідник

3. {{ Мовні помилки|дата=квітень 2015}},

{{проблеми|{{автопереклад|англійською|дата=жовтень 2005}}|без джерел|нейтральність|вікіфікувати=грудень 2012|{{глобалізувати|дата=липень 2009}}}}
Шаблон:Проблеми

ВікісховищеРедагувати

 
Підготовка студентів НТУ до випробувань гальмівної системи автомобіля (Лабораторія ДП Укрметртестстандарт. GPS-система вимірювання шляху-швидкості-сповільнення/прискорення MicroSAT R20 із програмним забезпеченням MicroSAT RT. м. Київ. 18-04-2013)

Цікаві кориcтувачі:Редагувати

Користувач:Nickispeaki  
Користувач:Намѣсникъ - Auge der Vorsehung
Користувач:Zhyriakova - цікавиться автомобілями
Користувач:Lenka:) - перелік енциклопедій із посиланнями!

Просто золотко:
Користувач:Даринка Когутяк

Користувач:Lystopad - файл із вишиванкою

? Патріот, на стор. портрет Т.Г.Шевченка:

Лікбез з ліцензування зображень та інших творівРедагувати

Довідки:Редагувати

Практичні порадиРедагувати

 • Якщо ви є автором, можете використати шаблони:
  • {{Cc-by-sa-3.0}} для того, щоб ліцензувати файл під CC-BY-SA,
  • {{PD-self}}

ПеревіркаРедагувати

Сервіс з перевірки

Наступна школаРедагувати

Офіційна назва
Оригінальна назва
Назва українською
Тип приватна міжнародна школа-інтернат
Країна   Польща
52°06′48″ пн. ш. 21°06′56″ сх. д. / 52.113318° пн. ш. 21.115519° сх. д. / 52.113318; 21.115519Координати: 52°06′48″ пн. ш. 21°06′56″ сх. д. / 52.113318° пн. ш. 21.115519° сх. д. / 52.113318; 21.115519
Засновано 1953[1]
Директор Джон [2]
Учні 1000[3]
Мови навчання: англійська, французька

ПробаРедагувати

Державний стандарт України
 
Позначення: ДСТУ 3649:2010
Повна назва: Колісні транспортні засоби. Вимоги щодо безпечності технічного стану та методи контролювання
Інформаційні дані
Розроблено: ТК 80 «Дорожній транспорт», ДП «ДержавтотрансНДІпроект»
Введено в дію: Наказ Держспоживстандарту України від 28.12.2010 № 63
На заміну: ДСТУ 3649-97
Чинний від: 2011-07-01
Статус: Чинний
Ідентичні вимоги: Директива ЄС …
Пов'язані стандарти:

ДСТУ 4276:2004;

ДСТУ 4277:2004
База нормативних докуентів
Інформаційні дані
База нормативних докуентів

ПочатокРедагувати

Про мене Інтереси, діяльність Проживання, робота
  Цей користувач — з України.
  Цей користувач цікавиться Автомобілями
  Цей користувач із с.Дерев'яне́  
 
Цей користувач — українець
Цей користувач цікавиться наукою
 
Цей користувачправославний
Цей користувач цікавиться обчислювальною технікою
Цей користувач із Києва
Очікую від незнайомих
звертання на «Ви»


  Цей користувач цікавиться Організацією Об'єднаних Націй
 
Користувач проживав і працював в Москві
3610
Цей користувач в українській Вікіпедії вже 3610 днів (9 років, 10 місяців, 17 днів)
Цей користувач цікавиться «Транспортом»


 
Користувач проживав і працював в Читинській обл.
Вікіпедія:Вавилон
uk Українська мова для цього користувача є рідною.
ru-4 Этот участник владеет русским языком почти как родным.
pl-3 Ten użytkownik posługuje się językiem polskim na poziomie zaawansowanym.
en-2 This user is able to contribute in English at an intermediate level.
be-1 Гэты удзельнік ведае беларускую мову на пачатковым узроўні.
fr-0 Cet utilisateur ne comprend pas le français (ou ne le comprend pas sans grande difficulté).
sib-1 Етот корыстовшык мальохо-то врубатса в сибирской говор.
 1. About us (англ.)
 2. Школа на сайті ib (англ.)
 3. LEYSIN AMERICAN SCHOOL на сайті CIS (англ.)