Користувач:Alex Blokha/Події згадані в Вікіпедії/1892

100 тому - 50 тому - 10 тому - Попередня - Про проект - Наступна - 10 вперед - 50 вперед - 100 вперед ----- Назва:Гермайзе Йосип Юрійович
-Знайдено: + Йо́сип Ю́рійович Герма́йзе (тж. Ґермайзе Осип; Самуїл-Йосиф 1892, Київ — [[1958(?


Назва:Дашкевич Роман
-Знайдено: + Рома́н Дашке́вич (1892—†1965) — політичний і військовий діяч, генерал-хорунжий армії УНР.
-Знайдено: + Роман Дашкевич народився в 1892 році, закінчив Перемишльську гімназію, навчався у Львівському університеті.


Назва:Ковалевський Микола
-Знайдено: + Ковалевський Микола (1892 - 1957)


Назва:Литвиненко-Вольгемут Марія Іванівна
-Знайдено: + Литвиненко-Вольгемут Марія Іванівна (1892 - 1966) - співачка (сопрано); солістка Київського, Харківського театрів опери і балету; професор Київської консерваторії; репертуар: понад 70 оперних ролей, Оксана, Одарка (Запорожець за Дунаєм Гулака-Артемовського), Панночка, Наталка, Настя (Утоплена, Наталка Полтавка, Тарас Бульба Лисенка), українські народні пісні.


Зобр:1шт.

Литвиненко-Вольгемут.JPG

Назва:Макаренко Павло
-Знайдено: + Павло́ Мака́ренко (1892 — ?


Назва:Михайличенко Гнат
-Знайдено: + Михайличе́нко Гнат (18921919) — Письменник і політичний діяч, ідеолог лівого крила УКП (боротьбистів), член Центральної Ради. У 1919 р.– нарком освіти УСРР. Розстріляний денікінцями.


Назва:Полянський Юрій Іванович
-Знайдено: + Поля́нський Ю́рій (1892-1975) - український геолог, географ і археолог.


Назва:Фенцик Степан
-Знайдено: + ФЕНЦИК Степан (18921945), закарпатський культурний і політичний діяч москвофільського і проугорського напряму, свящ. родом з Мукачівщини. Співзасновник й адміністратор Общества ім Духновича; у 1930-их pp. заснував Русскую Автономную Народную Партию, від якої був обраний послом до чехо-словацького парламенту (1935 — 38), видавав ряд газет: «Карпаторусский голос» (1932 — 34), «Наш путь» (1935 — 38) та ін. Діяльність Фенцика фінансували закарпатські організації в Америці і польська розвідка. 1938 Фенцик став членом автономного уряду Карпатської України, але після розкриття його проугорського наставлення втік до Будапешту і заснував профашистську парамілітарну організацію, з якою виступав проти української влади на Закарпатті. Призначений до верхньої палати парламенту, згодом втратив впливи. У 1944 р. заарештований радянською владою і страчений.


Назва:Вірус
Підзаголовок:==
Знайдено: + У процесі вивчення природи вірусів, після відкриття їх Д. І. Івановським (1892) формувалися уявлення про віруси як про дрібні організми. Епітет “фільтрівний” згодом був відкинутий, тому що стали відомі фільтрівні форми або стадії звичайних бактерій, а потім і фільтрівні види бактерій. Найбільш правдоподібною є гіпотеза про те, що віруси походять з “утікача” нуклеїнової кислоти, тобто нуклеїнової кислоти, що набула спроможність реплікуватись незалежно від тієї клітини, із якої виникла смердота, хоча при цьому передбачається , що така ДНК реплікується з використанням структур цієї або іншої клітин.


Зобр:2шт.


Назва:Хуторян Антін Семенович
-Знайдено: + Хуторян Антін (1892-1955) - український поет, журналіст і перекладач


Назва:Чавдаров Сава Христофорович
-Знайдено: + Са́ва Христофо́рович Чавда́ров (1892 — †1962), укр. вчений, педагог, чл.-кор. Академії Пед. Наук РСФСР (з 1947) родом з Молдавії; 1929 — 39 - викладач у пед. вузах Києва, 1939 — 41 і з 1944 — проф. педагогіки Київського університету(одночасно дир. Н.-Д. Інституту Педагогіки УРСР).


Назва:Черкаський Теофан
-Знайдено: + Черкаський Теофан (* 1892 — ?


Назва:Чмола Іван

-Знайдено: +

Чмола Іван

Чмола Іван (18921939?

Підзаголовок:===Література===
Знайдено: + Іван Чмола народився 6 березня 1892 року в Солотвині, повіт Богородчани. Його батько Симеон був суддею, мати Кароліна походила з сім'ї німецьких купців Бунцлів.


Зобр:1шт.


Назва:Шайн Григорій
-Знайдено: + Шайн Григорій (18921956), астроном, астрофізик, фахівець з спектроскопії родом з Одеси, дійсний член AH CCCP (з 1939). 1925 — 45 працював у Крим. астрофіз. обсерваторії AH CCCP, 1945 — 52 її дир. Гол. праці з обсягу спектроскопії зір та фізики газових туманностей.


Назва:Шелудько Дмитро
-Знайдено: + Шелудько Дмитро (18921954), мовознавець і літературознавець родом з Києва; освіту здобув у Київському Університеті; з романської філології — в університеті в Галле (Німеччина). Автор другого (після І. Шаровольського) і повнішого (бл. 700 слів) дослідження про нім. лексичні позики в українській мові. Рецензенти вказували на те, що теза Ш. про поль. посередництво в усіх укр. германізмах перебільшена (Н. Ліперовська «Мовознавство», ч. 2, 1934, В. Сімович, ЗНТШ, 155), але політ. атмосфера 1933 внеможливила розгортання дискусії. Крім того, праці про українізми в рум. мові, румунізми в укр. і болг. мовах. По переїзді до Болгарії (1927), популяризація укр. літератури, зокрема Шевченка в болг. вид.


Назва:Шидловський Петро
-Знайдено: + Шидловський Петро (18921986), хірург й анатом родом з м. Володави на Холмщині. Вчився у Варшавському і Моск. університетах (1916), доцент кафедри оперативної хірургії та анатомії Київ. Мед. Інституту (1921 — 35), проф. Вінницького Мед. Інституту (1935 — 36) та дир. пропедевтичної хірургічної клініки Київ. Мед. Інституту (1936 — 43). З 1943 на еміграції. Проф. хірургії та декан медичного факультету університету УНРРА в Мюнхені (1946 — 48); хірург ІРО у лікарнях Зах. Німеччини. З 1954 у Детройті (США). Автор бл. 120 праць з хірургії, анатомії та історії медицини укр., рос., нім. та англ. мовами.


Назва:Шифрин Ніссон
-Знайдено: + Шифрин Ніссон (18921961), театральний декоратор родом з Києва; освіту здобув у мистецькі студії О. Мурашка в Києві (1912 — 15); 1919 з ін. декорував Ки в до рев. свят, розписував аґітпоїзди та пароплави; 1920 — 22 викладав у Центр. студії мистецтв. Згодом переїхав до Москви. 1928 оформлював в укр. театрах вистави: «Зелений острів» III. Лекока (Київ. муз. комедія) і «Змова Фіеско в Ґенуї» Ф. Шіллера («Березіль»). У Москві оформлював вистави «Сорочинський ярмарок» М. Мусорґського (1932, Муз.-драматичний театр В. Немировича-Данченка) і «Загибель ескадри» О. Корнійчука (1934, Центр. театр Рад. Армії).


Назва:Щадилів Олександер
-Знайдено: + Щадилів Олександер (1892 — ?


Назва:Юзефський Генрик
-Знайдено: + Юзефський (Józewski) Генрик (18921981), поль. політ, діяч родом з Київщини; 1920 товариш мін. внутр. справ УБІР; 1928 — 29 і 1930 — 38 воєвода волинський, 1929 — 30 мін. внутр. справ Польщі. Ю. один з творців концепції відмежування Волині від Галичини (т. зв. «Сокальський кордон») і прихильник політики держ. асиміляції українців у Польщі дорогою ліквідації всіх укр. товариств, які підлягали централям у Львові (т-ва «Просвіта», кооперації, молочарських кооператив тощо), та заборони на Волині гал. укр. преси, яку мав заступити видаваний ним поль. мовою безплатний тижневик «Wolyń» (1926 — 34). У висліді провалу його політики Ю. перейшов до ін. воєводства. Після 1945 лишився у Польщі, помер у Варшаві. Посмертно появилися спомини Ю. у «Zeszyty historyczne» (Париж 1982), в яких є матеріали про укр.-поль. взаємини.


Назва:Юхименко Іван
-Знайдено: + Юхименко Іван (18921938?


Назва:Калішевський Юхим
-Знайдено: + Юхим Калішевський (1892 — ?


Назва:Ясенівський
-Знайдено: + Ясенівський (до 1954 - Лобівка), с. м. т., положене в східній частині Донбасу у Луганській області, підпорядковане Ровенківській міськраді; 10 900 меш. (1986). Видобуток вугілля (антрациту). Ясенівський заснований в 1892.


Назва:Ткаченко Іван
-Знайдено: + Ткаченко Іван (* 1892), літературознавець; у 1920-их pp. викладач історії укр. літератури в Інституті Народної Освіти і наук. співр. Інституту літератури ім. Шевченка в Харкові; дослідник творчоості П. Мирного, упорядник й автор вступної ст. до його «Творів» (1928). У 1930-их pp. заарештований, дальша доля невідома.


Назва:Тудор Степан
-Знайдено: + Тудор (справжнє прізвище Олексюк) Степан (18921941), письм., публіцист і ком. діяч у Галичині. Народився в с. Поникві на Львівщині. За першої світової війни бувши вояком австр. армії, попав у рос. полон і до 1923 жив на сов. Україні. Повернувшись до Галичини, закінчив Львівський Університет (1926) і став активним діячем ком. руху. Один з організаторів літ. групи «Горно» і ред. ж. «Вікна». У 1939 Т. привітав сов. окупацію Зах. України, став чл. правління Львівського відділу Спілки письм. України, керівником Львівської філії Інституту літератури АН УРСР тощо. Друкуватися Т. почав 1925; кн. прози: зб. «Народження» (1929), повість «Молочне божевілля» (1930) і високо цінована в сов. літературознавстві сатирична повість-памфлет «День отця Сойки» (1932-41), спрямована проти кат. духівництва і нац. руху в Галичині. Крім того, поезії, літ.-критичні, філософічні й публіцистичні ст. в ком. пресі.


Назва:Фореґґер Микола
-Знайдено: + Фореґґер (справжнє прізвище Ґрейфентурн) Микола (18921939), оперовий режисер і балетмейстер родом з Самари. 1929 — 34 головний режисер Харківської опери: ставив «Половецькі танки» з «Князя Ігоря» О. Бородіна; балети: «Ференджі» Б. Яновського і «Футболіст» В. Оранського; опери: «Весілля Фіґаро» В. Моцарта, «Машиніст Гопкінс» М. Брандеса. 1934 — 36 у Київ. опері поставив «Гуґеноти» Д. Меєрбера, «Золотий обруч» Б. Лятошинського та ін. Ф. критикували за формалізм. 1938 — 39 головний режисер і мист. керівник опери в Куйбишеві; там і помер.


Назва:Форос
Підзаголовок:==Історія==
Знайдено: + У 1892 р. над Форосом, на Червоній скелі, за проектом архітектора Г.Чагіна, засобами А.Кузнецова, була побудована церква у візантійському стилі, що стала нині однієї з візитних карток Південного берега Криму.


Назва:Фролов Маркіян
-Знайдено: + Фролов Маркіян (18921944), композитор, піаніст і педагог родом з Бобруйська.


Назва:Національний заповідник Херсонес Таврійський
-Знайдено: + Херсонеський Історико-Археологічний Музей-Заповідник у Севастополі — відкритий 1892 на базі археологічних знахідок з розкопів старогрец. м. Херсонесу Таврійського, приміщений у кол. монастирі на території розкопів, спершу мав назву «склад місц. старожитностей», з 1980 під сучасною назвою.


Назва:Смеречинський Сергій
-Знайдено: + Смеречи́нський Сергі́й (1892 — ?


Назва:Смовський Кость
-Знайдено: + Смовський Кость (18921960), військовий діяч, полк. Армії УНР, родом з Кубані (Полтавська станиця); командир Гайдамацької батерії, з якою 1918 здобув Арсенал у Києві; 1919 — Чорноморського гарматного полку, згодом — 10 гарматного полку, врешті (1920) І Бриґади Окремої Кінної Дивізії. На еміграції у США.


Назва:Сокирко Володимир
-Знайдено: + Сокирко Володимир (* 1892), актор родом з с. Білгородки на сх. Поділлі. Сценічну діяльність почав 1910 в Одеському Театрі Мініатюр. У 1911 — 13 виступав у трупі Д. Гайдамаки. У 1922 — 30 актор Київ. Театру ім. І. Франка, з 1931 у харківських театрах — Революції й ім. Т. Шевченка (1941 — 43), з 1944 у Чернівецькому Муз.-драматичному Театрі ім. О. Кобилянської. Кращі ролі: Микола Задорожний («Украдене щастя» І. Франка), Івоніка («Земля» за О. Кобилянською), Лавро Мамай («Дума про Британку» Ю. Яновського), Отелло (в однойменній трагедії В. Шекспіра), Вересай («Сольо на флейті» І. Микитенка) та ін. Знімався у фільмах, серед ін. «Чорні дні» (Машиніст, 1930).


Назва:Солнцев Володимир
-Знайдено: + Солнцев Володимир (18921973), лікартерапевт родом з Києва. По закінченні Київського університету (1917), працював у клініці внутр. хвороб Київ. Мед. Інституту, з 1928 — доцент Київ. Мед. Інституту, з 1937 — проф., з 1939 керував відділом функціональної діагностики в Укр. Інституті Клінічної Медицини. З 1943 на еміграції в Німеччині. Понад 50 праць укр., рос., нім. та англ. мовами з різних питань внутр. медицини, бальнеології, геріятрії.


Назва:Соневицький Михайло
-Знайдено: + Соневицький Михайло (18921975), класичний філолог родом з с. Гадинківців Гусятинського пов. (Галичина), дійсний член НТШ (з 1954), проф. Українського Католицького Університету в Римі. Закінчив Віденський Університет, потім викладач укр. гімназій у Галичині, Гр.-Кат. Богословської Академії (1934 — 44) і Львівського Університету (1939 — 41); з 1944 на еміграції в Німеччині і (з 1950) у США, де й помер (у Нью-Йорку). Автор праць про мову Ціцерона й Новаціяна, «Франкові переклади з античних літератур» (ЗНТШ, т. 161), «Історія грецької літератури. І. Рання доба» (1970) та популярних ст. про вплив античної культури на сучасність; оп. для молоді на античні грец. теми «Пригоди Одіссея» (1918), «Мирмідонський лицар» (1936), «Гомін давноминулих днів» (1938) тощо.


Назва:Спаська Євгенія
-Знайдено: + Спаська Євгенія (* 1892), етнограф родом з Ніжена, у 1920-их pp. співр. ВУАН і Всеукр. С.-Г. Музею в Києві; у 1934 репресована й заслана до Казахстану, де й залишилася; у 1950-их pp. — реабілітована. Праці з історії мист. промисловості на Лівобережжі, зокрема: «Ганчарські кахлі на Чернігівщині XVIII — XIX вв.» (1928), «Матеріали до історії фарфорової фабрики А. М. Миклашевського (1839 — 61)» (1959); «Господарство кролевецьких скупників Риндіних» («Укр. Іст. Ж.», 1962, ч. 5) та ін. Зібрала й опублікувала біографічні матеріали про укр. етнографа 19 ст. П. Литвинову («Етногр. Вісник», кн. 7, 1928).


Назва:Спіров Михайло
-Знайдено: + Спіров Михайло (* 1892), анатом родом з Нижегородської губернії.; закінчив Моск. Університет (1917), з 1930 проф. Київ. Мед. Інституту. Праці С. (понад 60) присвячені дослідженню лімфатичної системи, вивченню будови центр. нервової системи, питанням тератології, методиці викладання анатомії та її історії.


Назва:Станиславський Микола
-Знайдено: + Мико́ла Станисла́вський (* 1892, Озеряни — ?


Назва:Степанів Олена
-Знайдено: + Оле́на Степа́нів (1892, Вишнівчика—†1963), по чоловікові Дашкевич, старшина української армії, педагог і громадський діяч, родом з с. Вишнівчика Перемишлянського повіту (Галичина), з священичої родини.


Назва:Стефаницький Іван
-Знайдено: + Стефаницький Іван (18921975), укр. діяч і журналіст у Канаді, родом з с. Налужжя Теребовлянського пов. (Галичина); у Канаді з 1912. Діяч «прогресивних організацій»: Товариства Укр. Робітничо-Фармерський дім, Робітничо-Запомогового Товариства та ін.; ред. низки газ., серед них: «Свідома Сила» і «Робітниче Слово», а з 1942 «Укр. Слово» і (1947 — 66) «Укр. Життя» (в Торонто).


Назва:Стецюк Григорій
-Знайдено: + Стецюк Григорій (18921948), журналіст, сотник УГА, д-р політ. наук; 1932 — 39 гол. ред. півтижневика «Наш. Прапор» у Львові і газ. для укр. робітників у Німеччині «Вісті» (1942 — 44) у Берліні. Після заслання у Казакстані (1944 — 48) помер у Галичині.


Назва:Стукало Іван
-Знайдено: + Стукало Іван (* 1892), фтизіятр родом з Курщини; по закінченні Петербурзької Військ.-Мед. Академії (1916) працював на Півн. Кавказі, з 1951 керівник катедри туберкульози Львівського Мед. Інституту. Праці з галузі кліматотерапії тубекульози, антибактеріяльної терапії легеневої туберкульози та терапії хвороб кровообігу при цьому захворюванні.


Назва:Сулима Микола
-Знайдено: + Мико́ла Сули́ма (*1892—193?


Назва:Тарновська Марія
-Знайдено: + Тарновська (псевд. Вірляна) Марія (* 1892), сестра Миколи, поет і прозаїк родом з с. Коцюбинець на Тернопільщині; з 1909 в США. Була чл. заокеанської філії «Гарту»; друкувати поезії почала в 1919; співр. ж. «Робітниця». Поезії та оп. на соц. теми в ком. дусі містила в газ. «Укр. Вісті» та ін. ком. вид., зокрема новелі: «Нові теми», «У бюрі праці», «Життя», «Жителі нор», «Орися», «Павуки».


Назва:Татаринов Євген
-Знайдено: + Татаринов Євген (18921950), патофізіолог родом з м. Саратова, чл.-кор. АН УРСР (з 1939). З 1931 на Україні — проф. Київ. Мед. Інституту та наук. співр. Інституту експериментальної біології та патології ім. акад. О. Богомольця. Праці присвячені гол. ч. вивченню пістряка, реактивности організму при захворюваннях крови і кровотечах, питанням імунітету тощо.


Назва:Терлецький Сидір
-Знайдено: + Терлецький Сидір (18921953), актор і режисер родом з Чернівців; 1910 — 14 на сцені театру товариства «Руська Бесіда» у Львові, 1919 — 40 в Укр. драматичному театрі при Нар. Домі в Чернівцях (1919 — 28 його дир.), 1940 — 41 в Чернівецькому область муз.-драматичному театрі, 1943 — 45 Т. був ув'язнений у нім. концентраційному таборі. Кращі ролі: Карась («Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського), Гриць, Степан («Ой, не ходи Грицю ...» і «Маруся Богуславка» М. Старицького), Виборний («Наталка-Полтавка» І. Котляревського), Марко («За друзі своя» В. Товстоноса) та ін. Помер в Обернберзі (Зах. Німеччина).


Назва:Раєвський Борис
-Знайдено: + Бори́с Рає́вський (* 1892, Чигирин), біофізик родом з Чигирина, до 1920 старший асистент Київського Університету, згодом на еміграції.


Назва:Рибчин Іван
-Знайдено: + Рибчин Іван (18921970), педагог та соціолог родом з Товмаччини (Галичина), дійсний член НТШ (з 1962), учитель гімназії та довголітній гол. Філії Товариства «Учительська Громада» у Станиславові. На еміграції в Австрії, доцент соціології та іст. сх. слов'ян в університеті в Ґраці (з 1949). З 1950 в Австралії, гол. НТШ у Австралії (з 1961). «Геопсихічні реакції і вдача українця» (1966), «Динаміка укр. козацтва» (Наук. Записки Укр. Техн.-Госп. Інституту, 1970), ст. з ділянки соціопсихології та соц. філософії.


Назва:Роґульський Іван
-Знайдено: + Іван Роґульський (1892-?
-Знайдено: + Народився 1892 року у селі Голуботові Стрийського повіту.


Зобр:1шт.


Назва:Роґуцький Іван
-Знайдено: + Роґуцький Іван (18921952), політ.-громадський діяч, адвокат; оборонець у політ. процесах у Самборі й Львові, гол. Пов. Управи УСР'П, філії товариства «Просвіта» в Самборі; на еміграції заступник гол. Товариства Правників українців у США, помер у Нью-Йорку.


Назва:Рудник Сергій
-Знайдено: + Рудник Сергій (1892-1967). вчений у галузі різання металів, народився в Ризі, проф. Київ. Політехн. Ін-гу. Праці з теоретичних і експериментальних питань різання металів, геометрії та конструкції різальних інструментів тощо.


Назва:Рулін Петро
-Знайдено: + Петро́ Ру́лін (1892—†1941), театрознавець і педагог, народився у Києві, де закінчив філол. фак. Київського університету, проф. історії укр. і світового театру в Музично-Драматичному Інституті ім. М. Лисенка (1920-34) та дир. Київ. Держ. Музею Театральното Мистецтва УРСР (1926 — 36); ред. «Річника укр. театрального музею» (1930); заарештований за «єжовщини», помер в ув'язненні. Посмертно реабілітований;


Назва:Савченко Федір
-Знайдено: + Савченко Федір (* 1892), історик, літературознавець і публіцист родом з Полтавщини, дійсний член НТШ (з 1927). Вчився в Ніженському Історико-філологічному інституті князя Безбородька, з 1914 продовжував студії в Парижі. 1918 заснував франц.-укр. товариство Cercle d'etudes franco-ukrainiennes і був редактором видаваного цим товариством тижневика «La France et l'Ukraine». Перебуваючи на еміграції, зблизився з закордонною УПСР і з М. Грушевським, за допомогою якого 1925 повернувся на Україну. У Києві включився в працю Іст. Секції ВУАН, був керівником Комісії Заходознавства й Американознавства й Комісії Зах. України. Автор понад 50 праць і статей, друкованих переважно у вид. ВУАН, зокрема в ж. «Україна» і зб. «За сто літ», та монографії «Заборона українства 1876» (1930, перевидана 1970 у «Harvard Series in Ukrainian Studies»). Автор праць «Козаччина у французькому письменстві та козакофільство Меріме» (Укр., 1925), «Перший збірник українських пісень Максимовича» (Укр., 1927. У 1931 був заарештований і засланий. Дальша доля невідома.


Назва:Секунда Тадей
-Знайдено: + Таде́й Секу́нда (* бл. 1892), інж.-механік, перекладач нім. техн. літератури, лексикограф, гол. Техн. секції Правописно-термінологічної Комісії УАН, співр. Інституту Укр. Наук. Мови.


Назва:Семенко Михайль Васильович
-Знайдено: + Миха́йло Семе́нко (Михайль; 1892 — †1937), поет, основоположник і теоретик укр. футуризму, родом з с. Кибинців на Полтавщині, син письм. Марії Проскурівни; вчився у Психо-Неврологічному Інституті у Петербурзі. Перша зб. «Prelude» (1913) позначена впливами поетів «Укр. Хати»; наступними зб. — «Дерзання» і «Кверофутуризм» (1914) та вміщеним в останній маніфестом С. розпочав паралельно до виниклого в Україні рос. кубо- і егофутуризму (Д. Бурлюк, В. Кручених, В. Хлебніков) течію укр. кверофутуризму — мистецтва шукання. 1918 С. видав у Києві зб. «П'єро задається», «П'єро кохає» і «Дев'ять поем»; 1919 — в однойменному з заснованою ним футуристичною групою видавництві «Флямінґо» зб. «П'єро мертвопетлює», «Bloc-notes» і «В садах безрозних», як також поему «Ліліт». 1919 проголосив «рев. футуризм» й опублікував «ревфутпоему» — «Тов. Сонце» та «Дві поезофільми»; був редактором ж. «Мистецтво». 1920 видав разом з М. Любченком і О. Слісаренком «Альманах трьох»; 1921 зб. «Проміння погроз»; тоді ж організував «Ударну групу поетів-футуристів», перейменовану на асоціацію панфутуристів «Аспанфут» (1922-24), кредо й маніфести якої були проголошені в альманасі «Семафор у майбутнє» (1922) і газ. «Катафалк искусства» (1922). Зазнавши критики літ. кіл, С. перейшов на позиції «лівого фронту» (укр. «ЛЕФ») і перетворив «Аспанфут» на «Комункульт» (1924), одночасно працював (1924 — 27) як гол. ред. Одеської кінофабрики ВУФКУ. 1924 видав п. н. «Кобзар» дві зб. своїх творів 1910-22, 1925 зб. «В революцію» та поезофільм «Степ»; 1927 (разом з Ґ. Шкурупієм і М. Бажаном) «Зустріч на перехресній станції» і заснував нове об'єднання футуристів п. н. «Нова Генерація» з ж. цієї ж назви (1927 — 30). Сильно критикований С. відійшов від футуризму, ставши співцем больш. революції (зб. «Малий кобзар і нові вірші», 1928; «Європа й ми», 1929). На поч. 1930-их pp. визнав «помилковість» своїх кол. позицій, виявом чого й були зб. «Сучасні вірші» (1931), «З радянського щоденника» і «Китай в огні» (1932) та «Міжнародні діла» (1933). 2,4. 10. 1937 С. був розстріляний разом з ін. укр. письм. У сер. 1960-их pp. — реабілітований. Творів його в УРСР не перевидано.


Назва:Сестри Служебниці Пренепорочної Діви Марії
-Знайдено: + Сестри Служебниці Пренепорочної Діви Марії (С.), найчисленніше чернече жін. згромадження (понад 1 000 С.) Укр. Кат. Церкви, засноване в 1892р.о. Кирилом Селецьким та василіянином Є. Ломницьким для рел. виховання дітей і шкільної молоді та церк. — харитативної, допомоги по парафіях (захоронки, сиротинці, школи, лікарні, притулки для похилих віком тощо).


Назва:Маневичі
-Знайдено: + | засноване = 1892
Підзаголовок:== Історія ==
Знайдено: + Селище виникло у 1892 році як залізнична станція під час будівництва залізниці Ковель-Сарни.


Назва:Раденс Станіслав Францович
-Знайдено: + Раденс Станіслав Францович (1892 -1938) - більшовицький діяч в Україні, чекіст.


Назва:Паустовський Костянтин Георгійович
-Знайдено: + Костянтин Георгійович Паустовський (31.5.1892 — 14.7.1968) — рос. письменник.


Зобр:1шт.

Paustovsky.jpg

Назва:Село спадщини української культури
-Знайдено: + Село спадщини української культури (англ. Ukrainian Cultural Heritage Village) — музей під відкритим небом, що використовує перевдягнутих відповідно епосі працівників-акторів (heritage interpreters) для відтворення життя і побуту першопроходців у східно-центральній Альберті, Канада. Зокрема демонструється побут українців Канади, колоністів-першопоселенців у роки з 1892 до 1930. Справжні автентичні хати і домівки з околиці було перенесено до цього музею і реставровано відповідно епохи початку двадцятого сторічча. Музей розташовано у 80 км. на схід від міста Едмонтон в еко-культурній території, яку ще називають Калина Кантрі.


Зобр:2шт.


Назва:Блюм Ізабела
-Знайдено: + Ізабе́лла Блюм (Blum,*22.4.1892, м. Бунаги), бельгійський громадський діяч. За фахом викладач історії і літератури. У 1918-51 члена Бельгійської соціалістичної партії (БСП). У 1951 виключена з БСП за участь в 2-му Всесвітньому конгресі прихильників миру. Член Виконкому Бельгійського союзу в захист миру. Член Всесвітньої Ради Миру (з 1951); у 1965-69 - його президент-координатор. Міжнародна Ленінська премія «За зміцнення миру між народами» (1953).


Зобр:1шт.


Назва:Лисянський Борис
-Знайдено: + Лися́нський Бори́с (*1892—?


Назва:Салінела

-Знайдено: + Frenzel, 1892


Підзаголовок:==
Знайдено: + Салінела була відкрита в 1892 році в культурі 2%-го солевого розчину, отриманого з матеріалу, набраного в солевих покладах області Кордоба (Аргентина). Згідно до Й. Френзеля - автора єдиної публікації про салінелу - тіло цього організму складається з єдиного клітинного шару, не маючи тканин та органів. Втім, з моменту відкриття салінела жодного разу не була знайдена; тому деякі зоологи припускають, що цей вид насправді не існує.
Підзаголовок:==Публікації==
Знайдено: + Frenzel, Johannes. "Untersuchungen über die mikroskopische Fauna Argentiniens." Archiv für Naturgeschichte 58 (1892): 66–96.


Зобр:1шт.


Назва:Записки Наукового товариства імені Шевченка
-Знайдено: + Запи́ски Науко́вого товари́ства і́мені "Шевче́нка" — видання, що його здійснювало Наукове товариство імені Шевченка у Львові, виходило у 18921937.


Назва:Аманулла-Хан
-Знайдено: + Аманулла́-Хан (*1892) — емір Афганістану (1919—26) і падишах (1926—29).


Назва:Калуга
-Знайдено: + В першу чергу місто відоме тим, що з 1892 по 1935 в Калузі жив і працював засновник радянської космонавтики Костянтин Ціолковський.


Зобр:2шт.


Назва:Ринський
-Знайдено: + Ри́нський (ренський, золотий ринський)-назва австрійського (австро-угорського) гульдена (флорена) у Галичині в період її перебування у складі Австрійської імперії (з 1867 -Австро-Угорської імперії). В обігу знаходились монети номінальною вартістю 1 і 2 Р. Під час грошової реформи 1892 Р. було вилучено з обігу і замінено на нову грошову одиницю - крону, в співвідношенні 1 Р. на 2 крони.


Назва:Ліверпуль (футбольний клуб)
-Знайдено: + | рік заснування = 1892
-Знайдено: + Ліверпуль був заснований у 1892 році й завжди грав на стадіоні Енфілд Роуд. Проте цього літа (2007 р.) планується побудувати
Підзаголовок:===
Знайдено: + ФК Ліверпуль створив в 1892 році Джон Гулдінґ, щоб мати команду, яка грала б на його стадіоні Енфілд. Попередні сім років на стадіоні грала
Підзаголовок:==Стадіон==
Знайдено: + клуб Евертон. В результаті суперчки з-за розміру орендної плати Евертон пішов звідти в 1892 р. і власник стадіону


Зобр:5шт.


Назва:Заболотний Семен
-Знайдено: + Народився у селі Обжила (зараз Обжиле Балтського району Одеської області). За іншими даними в селі Тридуби Кривоозерського району (нині Миколаївська область) у родині волосного писаря. Точна дата народження невідома. Сучасники отамана оповідають, що він народився 1892 (за іншими джерелами 1894), служив єфрейтором у кінній гвардії російської армії, брав участь у Першій світовій війні, де відзначився хоробрістю.


Зобр:1шт.


Назва:Рентгенівське випромінювання
Підзаголовок:==
Знайдено: + Ряд вітчизняних і зарубіжних вчених вважають, що пріоритет винаходу Х-променів належить видатному українському вченому Івану Пулюю, який вперше застосував і дослідив їх у 1892 р.


Зобр:1шт.


Назва:Шахта «Алмазна»
Підзаголовок:== Історія ==
Знайдено: + У 1892 році на території шахти розпочато розробку кам'яного вугілля. В 1900 р. були відкриті дві кустарні шахти, названі Єрастівськими кам'яновугільними копальнями. В 1910 р. було стровено акціонерне товариство. У 1925 році товариство перейменовано на «Шахта 17-18 імені РСЧА». До 1930 р. шахта видавала на-гора 1300 тон вугілля на добу. В 1953 р. на базі шахтних селищ було створено місто Добропілля.


Назва:Bansur
-Знайдено: + |Дата=1892


Назва:Елліс (Нью-Йорк)
-Знайдено: + Від 1ого Січні, 1892 до 12ого Листопад, 1954 Федерально-іміграціний станція на Остові Елис процесували приблизьно 20 мільйонів людей здебільшого з Європи. Сьогодні приблизьно 100 мільйонів Американських громадіян мають родин в якому було до Острів Елиса коли вони перші прийшли до Америки. Тепер станція на острові є музей.


Зобр:1шт.


Назва:Хоменко Іван (священик)
-Знайдено: + Іван Хоменко (1892 — †1981), свящ., бібліст і перекладач св. Письма, родом з Вінничини; студіював у Київському Університеті, Відні й Римі; 1918 -- 20 працював у міністерствіві закордонних справ і посольстві УНР у Відні. Згодом під впливом митрополіта Андрія Шептицького студіював теологію і став українським католицьким священником (1940). По війні жив в Італії, перекладав св. Письмо на українську мову на основі оригінальних арамейських, єврейських і старогрецьких текстів. 1963 появився його повний переклад: «Святе Письмо Старого і Нового Завіту» (видавництво Василіян у Римі), нове виправлене видання якого Xоменко підготував в останні pp. свого життя. Помер на о. Капрі.


Зобр:1шт.


100 тому - 50 тому - 10 тому - Попередня - Про проект - Наступна - 10 вперед - 50 вперед - 100 вперед -----

Роки, згадані у Вікіпедії