Відкрити головне меню

100 тому - 50 тому - 10 тому - Попередня - Про проект - Наступна - 10 вперед - 50 вперед - 100 вперед ----- Назва:Антонов-Овсієнко Володимир Олександрович
-Знайдено: + Володи́мир Олекса́ндрович Анто́нов-Овсіє́нко (1883—†1939) — більшовицький військовий діяч, дипломат.


Назва:Артем
-Знайдено: + Артем (псевдонім Федора Андрійовича Сергєєва) (18831921)
-Знайдено: + АРТЕМ (парт. псевд. Сергєєва Федора Андрійовича; 19. III 1883—24. VII 1921)—професіональний революціонер, діяч Комуністичної партії і міжнародного робітничого руху, учень і соратник В. І. Леніна. Н. в с. Глєбово Фатезько-го повіту Курської губернії. в сім'ї селянина. 1901 закінчив Катеринославське реальне училище і навчався у Вищому тех. учил. в Москві, звідки був виключений за революц. діяльність. 1902 вступив до РСДРП, з 1903 — більшовик. Заснував ряд с.-д. організацій і груп у Донбасі, Харкові, Миколаєві, Єлисаветграді, на Катеринославщині. Делегат від харківських більшовиків на IV (Об'єднавчому) з'їзді РСДРП (1906), де виступив проти розкольницьких дій меншовиків; разом з В. І. Леніним, К. 6. Ворошиловим, Н. К. Крупською та ін. більшовиками — делегатами з'їзду підписав «Звернення до партії». З літа 1906 А. — керівник Пермського окруж. і Уральського обл. к-ту РСДРП, замінивши на цьому посту Я. М. Свердлова. А. — активний учасник революції 1905—07 на Україні і на Уралі. Не раз зазнавав арештів, ув'язнень; був на засланні в еміграції (Франція— 1902— 03; Китай —1910—11; Австралія — 1911— 17), де продовжував революційну діяльність. Після Лютн. революції А. знов на Батьківщині. З липня 1917 — секретар обласного комітету більшовиків Донецько-Криворізького басейну. На VI, VII, VIII, IX і X з'їздах партії обирався до складу Центрального Комітету.


Назва:Білоскурський Осип Миколайович
-Знайдено: + Білоску́рський О́сип Микола́йович (1883 - 1943) - український майстер художньої кераміки; працював у Львові, Миргороді, Черкасах, Алма-Аті; керамічне обличкування для будинків товариства Дністер, Академічна громада, головного вокзалу у Львові; полумиски, вази, архітектурні вставки; підручник Керамічна технологія.


Назва:Бринський Михайло Федорович
-Знайдено: + Бринський Михайло (18831958) — український скульптор, працював у Австрії та Чехословаччині. В роки німецької окупації був ув'язнений у концтаборі.


Назва:Жук Михайло Іванович
-Знайдено: + Миха́йло Іва́нович Жу́к (1883 — †1964) — поет, графік, маляр; станковий живопис, книжкова графіка, кераміка; графічні портрети укр. літераторів та митців (М. Коцюбинського, В. Чумака, Г. Нарбута); оповідання, вірші, казки, критичні статті.


Назва:Безручко Марко
-Знайдено: + Безручко Марко (1883 - 1944) - військовий діяч, генерал-хорунжий Армії УНР. У 1930-х роках – голова Українського воєнно-історичного товариства у Варшаві.


Назва:Терпило Данило
-Знайдено: + Терпило Данило (Зелений) (1883 - 1919)


Назва:Луцький Остап
-Знайдено: + Оста́п Лу́цький (18831941) — політичний і громадський діяч, визначний кооператор, публіцист і поет. У 1918 р.– в австрійській армії та в УГА. З 1928 р.– один з провідних діячів української кооперації в Галичині; член ЦК УНДО, посол до польського сейму. Автор статей на економічні й суспільні теми. У 1939 р. заарештований більшовиками, загинув в Котласі.


Назва:Мануїльський Дмитро Захарович
-Знайдено: + Мануїльський Дмитро (1883 - 1959) - Радянський партійний і державний діяч. Член Всеукрревкому, член мирної делегації на переговорах з Польщею (19201921 рр.), наркомзем УРСР. У грудні 1921 р.– перший секретар ЦК КП(б)У. З 1922 р. працював в Комінтерні. У 19441953 рр. працював заступником голови уряду УРСР, одночасно – міністр закордонних справ.


Назва:Панейко Василь
-Знайдено: + Панейко Василь (18831956) — Член УНДП, редактор газети «Діло» (19121918 рр-), державний секретар закордонних справ ЗУНР, член делегації на Паризьку мирну конференцію. З 1920-х років — в еміграції.


Назва:Рафес Мойсей
-Знайдено: + Рафес Мойсей (1883 - 1942)


Назва:Сальський Володимир Петрович
-Знайдено: + Володи́мир Са́льський (18831940) — Полковник генштабу, працював у відділі генерала Юнаківа (1918 р.), командував Запорізькою групою у Кам'янець-Подільській операції УНР (1919 р.), згодом генерал-хорунжий армії УНР.


Назва:Вогонь (міфологія)
Підзаголовок:===
Знайдено: + ((Русск. Филол. Вєстн. 1883, І, 119)
Підзаголовок:===
Знайдено: + На символізації "вогонь-любов" ґрунтуються й деякі замовляння та любовні чари (Потебня в РФВ, 1883, І 119-20)


Зобр:1шт.


Назва:Лузін Микола Миколайович
-Знайдено: + Лузін Микола Миколайович (1883 - 1950) - російський математик, основоположник школи теорії функцій, академік (1929).


Назва:Вербова дощечка
-Знайдено: + Потебня думає, що в цій пісні слово "леліє" вжито не випадково, бо в її двозначному змислі — світити й дивитися — воно нагадує веснянки, в яких "леліє" верба—сонце. Саме тому й співається про "вербову", а не яку іншу дощечку. ("Филолог. Вестник." Варшава, 1883, І, 99-100).


Назва:Ясперс Карл
-Знайдено: + ЯСПЕРС (Jaspers) Карл (1883-1969) - німецький філософ і психіатр, один з творців екзистенціалізму. Доктор медицини (1909). Доктор психології (1913). Професор психології (з 1916), професор філософії (з 1922) Гейдельберґського (1916-1937, 1945-1948) і Базельського університетів (1948-1961). (У 1937 був вигнаний з університету як антинацист).


Назва:Етноцентризм
-Знайдено: + Термін «етноцентризм» вперше введений В. Самнером (1906) і Гумпловичем (1883) широко використовується в сучасній соціології та етнології. Самнер вважав, що існує чітка відмінність між відносинами людей всередині етнічної групи і міжгруповими відносинами. Якщо усередині групи панує солідарність, то у відносинах між групами переважають підозрілість і ворожнеча. («Наша група і все, що вона робить — це сама істина і доброчесність, а до того, що до неї не належить, ставляться з підозрою й презирством» Sumner W. and Keller A., The science of society, 1942.)


Назва:Цеглинський Микола
-Знайдено: + Цеглинський Микола (1883 -- 1956), журналіст і літ. критик родом зі Львова, син Григорія Ц.; друкувався серед ін. у «ЛНВ». За першої світової війни жив v Швейцарії (співр. Союзу Визволення України), згодом у США, де був редактором укр.-амер. газ.: «Оборов України», «Нар. Воля», співр. «Укр. Громади» й ін. Відстоював соц. погляди. Помер у Нью-Йорку.


Назва:Чирвинський Володимир
-Знайдено: + Чирви́нський Володи́мир (18831942), геолог, син Миколи Ч., вихованець Київського університету(1907); з 1911 викладав геологію й мінералогію у високих школах у Києві; одночасно брав участь у роботах Укр. Геол. Комітету і працював в Інституті Геол. Наук АН УССР. Ч. автор понад 100 наук. праць, присвячених різним питанням мінералогії, кристалографії, петрографії, вивченню гірських порід та корисних копалин України, зокрема бурого вугілля, у тому числі капітальних монографій:


Назва:Шадлун Микола
-Знайдено: + Мико́ла Шадлу́н (1883 — ?


Назва:Шатульський Матвій
-Знайдено: + Шатульський Матвій (18831925), громадський діяч і публіцист лівого напрямку в Канаді, родом з Поділля. Еміґрував до США (1909), з 1911 в Канаді; один з засновників укр. роб.-фермерського руху в Канаді, співр. просов. газ. «Укр. роб. вісті» (з 1920).


Назва:Шімрак Янко
-Знайдено: + Шімрак Янко (18831946), гр.-кат. єп. крижевецький у Юґославії, родом з с. Шімраків, хорват. Проф. сх. богословія Заґребського Ун-ту, посол до Беоґрадського парламенту, ред. кат. щоденника: «Грватска Стража»; 1941 іменований адміністратором Крижевецької єпархії, 1942 — висвячений на єп.; помер як ісповідник віри (замучений комуністами), похований у Крижевцях. Ш. публікував архівні документи з церк. історії; автор наук. розвідок (також і в «Записках ЧСВВ»).


Назва:Жевченко Юрій
-Знайдено: + ́Юрій Жéвченко (1883 — ?


Назва:Ющишин Іван
-Знайдено: + Іва́н Ющи́шин (1883 — після 1939) — український педагог і громадський діяч.


Назва:Ярин Вячеслав
-Знайдено: + Вячесла́в Я́рин (18831968), учений у галузі залізобетону родом з Петербурґу; 1915 — 19 працював в управлінні залізниць у Галичині, 1919 — 30 — Півд.-Зах. залізниць у Києві; 1921 — 30 викладач Київ. Політехн. Інституту (з 1928 проф.). У 1930 — 41 та з 1944 проф. Київ. Інженерно-будів. Ін-ту. Праці Я. в основному присвячені питанням будівництва мостів та залізобетонних конструкцій; дійсний член Академії Будівництва і Архітектури УРСР (1956 — 63).


Назва:Яшек Микола
-Знайдено: + Я́шек Мико́ла (18831966), бібліограф родом з с. Панютине, тепер с. м. т. на Харківщині. Закінчив Харківський Ун-т (1909). Працював бібліографом у наук. закладах Харкова. Автор бібліографічного показника «Т. Шевченко. Матеріали для бібліографії за роки 1903 — 1921» (1921); спільно з А. Лейтесом — 2-томової іст.-бібліографічної праці «Десять років укр. літератури. 19171927» (1928); крім того, спільно з Ю. Меженком упорядкував бібліографію укр. перекладів з ін. мов.


Назва:Товкач Костянтин
-Знайдено: + Товкач Костянтин (1883 — ?


Назва:Товстоніс Віталій Павлович
-Знайдено: + Товстоніс Виталій (18831936), прозаїк і драматург родом з Єлисаветградщини Перше оповідання «Гематоген» надрукував 1908 в газеті «Рада»; за радянського часу друкувався в газетах «Голос труда», «Більшовик Полтавщини», «Червоне село», у журналах «Плуг», «Плужанин», «Життя й революція», був членом літературної організації «Плуг». Окремі книги п'єс: «Товариш Прилітайко», «Містерія», «Нова ревізія» (1917), «День правди», «Жінка з голосом», «Круча» «Містерія (Все як було)» (1918), «На перелазі» (1925), «Бувший перший на все общество», «Майка», «Скибині діти», «Смерть Тараса Бульби» (1926), «За друзі своя» (1927); повісті «Любі бродяги» (1927), «Незвичайні пригоди бурсаків» (1929), «У світ» (1930). На початку 1930-их pp. репресований, обставини смерті не з'ясовані.


Назва:Трипільська Єлисавета
-Знайдено: + Трипільська Єлисавета (18831958), скульптор родом з Опішні (Полтавщина), студіювала в Петербурзі і Парижі. У творчості Т. переважає укр. тематика: «Селянин», .«Водяник» (1904 — 09), «Цокотуха» (1910), «Засоромилась», «Дядько Кривоніс», «Паніматка» (всі 1911), «Билиночка», «Жартує» (1916 — 17), «На Ярмарку» (1918, майоліка). Т. працювала також у ділянці кераміки. З 1920-их pp. жила за межами України; померла в Баку.


Назва:Троцький Микола
-Знайдено: + Троцький Микола (18831971), журналіст і публіцист (псевдо М. Данько, М. Брадович), родом з Луцького на Волині. Член РУП-УСДРП; переслідуваний російською владою, переїхав 1909 за кордон. 1914 — 18 у Відні — член Союзу Визволення України та співробітник його вид., 1918-22 — секретар посольства УНР; співробітник численних українських (серед ін. «Діла») і чужомовних газет; 1931 редактор німецького місячника «Die Völkerbrücke». Згодом у Женеві (Швейцарія) співробітник Українського Інформаційного Бюро, з 1950-их pоків - щоденника «Америка», «Вісника ООЧСУ», «Шляху Перемоги» та ін. Низка публіцистичних праць, серед ін.: «Як прийшло в Росії до революції» і «Литовці» (1917); «Die Nation in Sowjetketten» (1932), «Der Staat ohne Nation» (1952), «Ідея і чин» (1958); повість «На Москву» (1951).


Назва:Угрин-Безгрішний Микола
-Знайдено: + Угрин-Безгрішний Микола (18831960), гал. педагог, письм. і журналіст родом з Перемищини. Учитель гімназії в Рогатині (1911 — 44), ред. газ. «Бджола» (1903), «Будучність» (1909 і 1923 — 24) та ін.; у 1914 — 18 pp. співр. органів Пресової Кватири УСС. Збірка поезій«Проби» (1905), оп. «З життя гімназистів» (1907, 1928), п'єси «Красний примір направив» (1903), «Софія Галечко» (1924 і 1943), «Лицарі Залізної Остроги» (1938), «Нарис історії УСС» (1924). З 1944 на еміґрації в Німеччині, помер у Новому Ульмі.


Назва:Форостина Євген
-Знайдено: + Форостина Євген (18831951), муз. діяч, дириґент і композитор-автодидакт родом з Галичини, за фахом педагог. Дириґент хору і довголітній дир. Муз. Інту ім. М. Лисенка в Стрию. Твори: муз. картина «Над Дніпром» (О. Олеся), музика до п'єси «Казка старого млина» (С. Черкасенка), 2 оперети: «Дівча з лілеєю» і «Ганджа Андибер». Фортепіянове тріо та струнний квартет; хори, солоспіви. Ф. збирав укр. фолкльор (зокрема весільні пісні).


Назва:Фраєрман Теофіл Борисович
-Знайдено: + Фраєрман Теофіл (18831957), маляр-імпресіоніст.; родом з Бердичева; мистецьку освіту здобув в академіях мистецтв у Мюнхені (1903) і Парижі (1905); з 1920 — викладач, з 1935 проф. Одеського Художнього Училища. Портрети, пейзажі, натюрморти.


Назва:Хандоґа Матвій
-Знайдено: + Хандоґа Матвій (18831948), письм. самоук, громадський діяч, родом з Бібрки, Галичина; прибув до США на поч. 1900-их pp. Автор віршів, оп., нарисів з життя заробітчан в Америці. З 1920 до смерти ред. тижн. Укр. Нар. Помочі «Нар. слово» в Пітсбурґу. Зредагував серію календарів п. з. «Любов» (19241934).


Назва:Харов'юк Данило
-Знайдено: + Харов'юк Данило (1883-1916), письм. родом з с. Підзахаричів на Буковині, учитель. Автор реалістичних оп. з сел. життя: «Палагна» (1907), «Дослідне верем'я» (1908), «Ліцитація» (1911), «Смерть Сороканюкового Юри» (1913). Твори X. передруковані у кн. «Письменники Буковини» (К. 1958).


Назва:Скороходько Антон
-Знайдено: + Скороходько Антон (18831954), вчений у галузі зоогігієни родом з Канева. По закінченні Харківського Ветер. Інституту працював земським лікарем, у 1922 — 29 керівник катедри зоогігієни в Київ. Ветер.-зоотехн. Інституті (1924 — 26 його ректор), пізніше засланий на північ; з 1947 — про'ф. Київ. Ветер. Ін-ту. Праці з питань гігієни, догляду та утримання с.-г. тварин. Автор багатьох підручників, з них українською мовою «Основи заг. гігієни с.-г. тварин» (1947).


Назва:Собачко-Шостак Ганна Федосівна
-Знайдено: + Соба́чко-Шоста́к Га́нна (18831965), майстер декоративного розпису родом з с. Скопці (нині Веселинівка) на Київщині. Під впливом проф. мистецтва (Є. Прибильської, О. Екстер) перейшла від традиційного пар. розпису до декоративної графіки; працювала в техніці акварелі і ґваші. її динамічні композиції асиметричні за формою, з довільним, повним фантазії малюнком рослинноквіткових мотивів і птахів, з буйним кольоритом. До 1930тих pp. за її ескізами вишивали декоративні пано, килими. З 1932 жила на засланні в селищі Черкізово Моск. обл., там і померла. Твори С.: «Весняна пісня» (1913), «Півні» (1916), «Укр. вінок» (1918), «Птах серед квітів», «Букет квітів» (1920), «Польові дзвіночки» (1922), «Птахи на кораблику» (1935), «Сови серед квітів» (1938) і, по довшій перерві, цикл пано «Квіти України»: «Мої улюблені квіти» (1963) і «Наддніпрянські квіти» (1964). Праці С. експонувалися з 1913 на виставках у Петербурзі, Києві і Парижі, 1914 в Берліні, 1915 у Москві, 1922 і 1924 — 25 у Берліні, Дрездені, Мюнхені, 1927 у Москві, 1936 у Києві й ін. 1965 персональна ретроспективна виставка в Києві. Твори С. зберігаються у музеях Києва та ін., репродукуються на листівках і в альбомах.


Назва:Степовий Яків
-Знайдено: + Степовий (справжнє прізвище Якименко) Яків (1883-1921) - композитор, педагог і музичний критик, родом із Харкова, брат Федора Якименка.


Назва:Стечишин Мирослав
-Знайдено: + Стечишин Мирослав (18831947), гром., політ. і церк. діяч, журналіст, родом з с. Глещави, Теребовельського пов. (Галичина), з 1902 в Канаді. Ред. газ.: «Робочим Народ» (1909 — 13), «Новини» (1913 — 15) в Едмонтоні, «Народився Воля» (Скрентон, США) і «Укр. Голос» (1921 — 46) у Вінніпезі; співзасновник Союзу Українців Самостійників і товариства «Взаїмна Поміч» (його дир. 1925-35), довголітній дир. Колеґії св. Андрія у Вінніпезі, чл. Консисторії Укр. Гр.-Правос. Церкви, чл. Комітету Українців Канади; секретар дипломатичної місії УНР у Вашінґтоні. Автор численних ст. на заг.-укр. і кан. теми; окремі публікації: «Союз Українців Самостійників у Канаді», «Об'єднання укр. народу» (1933), «Самостійність, Соборність, Федерація» (1942), «Радянська Україна в світлі сов. конституції і практики» (1945).


Назва:Сушицький Теоктист
-Знайдено: + Сушицький Теоктист (1883-1920), історик літератури; приват-доцент Київського Університету, проф. Укр. Народився Університету (1917-1918), Укр. Держ. Університету у Києві (1918-1919; 1918 року ректор).


Назва:Терниченко Аристарх
-Знайдено: + Терниченко Аристарх (18831927), агроном, екон. і громадський діяч родом з м. Охтирки; 1914 закінчив с.-г. відділ Київ. Політехн. Інституту. Ще бувши студентом, почав видавати перший укр. с.-г. часопис «Рілля» (був його ред. й автором більшости ст.); співробітничав у тижневику «Село» (1909 — 11), видавав с.-г. брошури, плякати і «Календар-Народник». 1913 навколо «Ріллі», з метою популяризувати с.-г. знання серед укр. селянства, під керівництвом Т. утворилося товариство Укр. Аґроном. По першій світовій війні Т. — на адміністративних посадах в зем. установах, був головою Київ. філії С.-Г. Наук. Комітету України і ред. його органу «Аґроном» (1923 — 26), також ж. «Трудове господарство» (1920) і «Село» (1922). З 1922 — доц., з 1923 — проф. Ветер.-Зоотехн. і С.-Г. Інститутів у Києві. Т. автор праць з різних ділянок агрономічної науки, підручників і численних ст.; «Курс скотарства» (1918), «Курс хліборобства», частини 1 — 3, 1918 — 22; «Природні сіножаті, їх поліпшення і культура на Україні» (1923).


Назва:Тершаковець Михайло
-Знайдено: + Миха́йло Тершако́вець (18831978), історик літератури і педагог, народився у с. Кліцкому б. Комарна (Галичина); д. (з 1914) і почесний (з 1974) чл. НТШ, довголітній учитель Академічної гімназії (1906 — 44), доц. укр. літератури Держ. Університету ім. І. Франка у Львові (1940—41); з 1944 на еміґрації, з 1949 у Філядельфії (США), де й помер. Праці з історії культури Галичини першої половини 19 ст.


Назва:Рада (альманах)
-Знайдено: + «Рада», «український альманах» у двох випусках (1883, 1884), упорядкований і виданий М. Старицьким у Києві. Гол. твори: поезії і драма «Не судилося» М. Старицького, поезії Б. Грінченка, Ц. Куліша, Я. Щоголева, О. Пчілки, М. Садовського, оп. І. Тобілевича («Новобранець»), і Ганни Барвінок, повість І. Нечуя-Левицького «Микола Джеря», роман П. Мирного «Повія», наук.-публіцистична ст. В. Ваеиленка «Про хліборобські спілки». Особливо цінний «Бібліографічний покажчик навої укр. літератури 1798 — 1883» М. Комарова.


Назва:Ро Лев
-Знайдено: + Ро Лев (18831957), плодовод-селекціонер, родом з Росії; працював в учбових і дослідних установах України — в Умані, Полтаві, Мліеві, Симферополі та ін.; з 1933 — проф. Праці з питань біології і селекції плодових рослин; Р. створив багатий гібридний фонд плодових культур (12 ґатунків яблуні й один груші).


Назва:Роґуцький Микола
-Знайдено: + Роґуцький Микола (18831941), сел. діяч на Самбірщині, заступник гол. управи УСРП, посол до поль. сейму (192830), кількакратний політ. в'язень; замордований більшовиками у самбірській тюрмі 26. 6. 1941.


Назва:Ру Філіпп
-Знайдено: + Ру (Ruh) Філіпп (1883-1962), ієромонах чину Облятів родом з Лотарінґії.


Назва:Рябовол Микола Степанович
-Знайдено: + Рябовол Микола Степанович, Микола Рябовол (17 гудня 1883 — 13 червня 1919), визначний український діяч на Кубані; Голова Кубанської Законодавчої Ради; Голова Кубанської Військової Ради.


Назва:Сапєгін Андрій Опанасович
-Знайдено: + Андрі́й Опана́сович Сапє́гин (1883, Вознесенськ1946), ботанік і селекціонер народився у Вознесенському (Миколаївщина), дійсний член АН УРСР (з 1929; віцепрез. 1939 — 45).


Назва:Сельський Володимир Олександрович
-Знайдено: + Се́льський Володи́мир (1883-1951), геофізик і геолог родом з Сх. Поділля, дійсний член АН УРСР (з 1939); 1921-28 дир. Нафтового Інституту в м. Грозному, пізніше начальник Грознафторозвідки, 1931-35 — старший геолог Союзнафти, з 1935 — консультант Держ. геофіз. тресту СРСР, з 1939 — керівник відділу геофізики Інституту Геол. Наук АН УРСР, з 1945 у Львові — керівник катедри геофізики в унті, потім у політехн. інституті. Понад 70 праць, присвячених прикладній і теоретичній геофізиці (досліди над походженням і міґрацією нафти, опрацювання геофіз. метод її розвідки), дослідженню нафтових родовищ на Україні, Кавказі та Уралі, тектоніці Дніцровсько-Донецької западини тощо. «Краткий курс прикладной геофизики» (1938), «Мінеральні багатства зах. обл. України» у «Вістях АН УРСР» (1940), «Очерк геологического строения нефтеносной полосы западных областей Украины» (1941).


Назва:Серафимович Олександр
-Знайдено: + Серафимович (справжнє прізвище Попов) Олександр (18831949), рос. письм. родом з Донщини. Зв'язаний спершу з народниками, згодом з марксистськими колами, у 1887 — 90 перебував на засланні. Автор оп. і повістей з сильним суспільним спрямуванням, у тому ч. оп. «Стрелочник» (1891), «Под землей» (1895), «Сцепщик» (1898), романів «Город в степи» (1912), «Железный поток» (1924, укр. переклад 1954); нариси про громадську війну на Донщині, півн. Кавказі й в Україні. Лід час першої світової війни перебував в Україні, вивчав укр. фолкльор і побуг і написав ряд нарисів з укр. життя «В Галиции» (1915), «Мариуполь» та ін. Писав про Т. Шевченка, О. Довженка, приятелював з укр. письм.


Назва:Кейнс Джон Мейнард
-Знайдено: + Кейнес Джон Мейнард, 1-ий барон Кейнес (John Maynard Keynes, 1883 - 1946), англійський економіст, книга якого "Загальна теорія зайнятості, відсотків і грошей" ( The General Theory of Employment, Interest and Money, 1936) запропонувала спосіб уникати фінансових криз і безробіття шляхом корекції урядового контролю за кредитами і валютою. Він займався тією частиною економіки, що зараз називається макроекономікою.


Зобр:1шт.

John Maynard Keynes.jpg

Назва:Тип Пластинчасті
Підзаголовок:==
Знайдено: + Про цей організм відомо дуже мало, зокрема тому, що він ніколи не спостерігався в природі; він був вивчений в культурах, що розводяться в акваріумах в усьому світі. Trichoplax adhaerens вперше був знайдений в акваріумі Зоологічного інституту австрійського міста Грац у 1883 році. Ще один вид, Trichoplax reptans, було відкрито у 1896 році. Але цей вид ніколи більше не спостерігали з моменту відкриття, тому більшість вчених зараз вважають його виділеним помилково.


Зобр:3шт.

Trichoplax virtual map.gif

Назва:Електровакуумна лампа
-Знайдено: + В 1883 році Едісон, експериментуючи з лампами розжарювання, помістив в неї додатковий електрод (анод). Коли на розжарену нитку (катод) був поданий від'ємний потенціал, а на анод позитивний потенціал, через лампу пішов струм, що створювали електрони, які емітував гарячий катод. Це був перший ламповий діод. Він пропускав струм тільки в одному напрямі і широко використовувався для перетворення змінного струму в постійний. Для керування потоком електронів між катодом і анодом почали поміщати металеві сітки, управляючи потенціалом яких можливо змінювати електронний струм через лампу. Такі лампи широко використовувалися для посилення і генерації електричних сигналів,а також перетворення частот сигналів. У тому числі елементною базою комп'ютерів першого покоління були вакуумні електронні лампи, які сьогодні можна побачити тільки в старих телевізорах і радіоприймачах. Головним недоліком електронних ламп було те, що пристрої на їх основі були досить громоздкими. Для живлення ламп необхідно було підводити додаткову енергію для нагріву катода (саме він випускає електрони, необхідні для струму в лампі), а утворене ними тепло відводити. Наприклад, в перших комп'ютерах використовувалися тисячі ламп, які розміщувалися в металевих шафах і займали багато місця. Важила така машина десятки тонн.


Зобр:1шт.

Crystal Clear app ktip.png

Назва:Топологія
Підзаголовок:===
Знайдено: + Власне термін «топологія» («topologie» німецькою мовою) вперше з'явився лише в 1847 р. у статті Лістінга Vorstudien zur Topologie. Однак на той час Лістінг вже понад 10 років використовував цей термін в своїх листуваннях. «Topology», англійська форма терміну, була запропонована в 1883 в журналі Nature для того щоб розрізнити якісну геометрію від геометрії звичайної, в якій превалюють кількісні співвідношення. Слово topologist, тобто тополог, в розумінні "спеціаліст з топології" було вперше використано в 1905 в журналі Spectator.


Зобр:5шт.

Homeo tasse.png

Назва:Степовий Яків Степанович
-Знайдено: + Я́ків Степа́нович Степови́й (Якименко, 1883—†1921) — представник української музичної інтелігенції першої чверті XX ст., один із фундаторів національної композиторської школи і продовжувач традицій М. Лисенка, майстер солоспівів, хорових і фортепіанних творів, автор музичних збірок для дітей, викладач Київської консерваторії, засновник Державного вокального квартету, завідувач секції національної музики у Всеукраїнському комітеті мистецтв, музично-просвітній діяч, пропагандист кращих зразків світової класики в Україні.


Назва:Атлі Клемент Ричард
-Знайдено: + Атлі Клемент Ричард (Clement Attlee) (1883-1967) - англійський політик, лейборист.


Назва:Лісовенко Максим Дмитрович
-Знайдено: + Лісовенко Максим Дмитрович (1883 р. м. Конотоп - ?


Назва:Богацький Павло
-Знайдено: + Бога́цький Павло́ (1883-1962) — український громадський і військовий діяч, журналіст, літературознавець і бібліограф, дійсний член НТШ.


Назва:Пригоди бравого вояка Швейка
-Знайдено: + ПРИГОДИ БРАВОГО ВОЯКА ШВЕЙКА — Сатиричний роман видатного чеського письменника Ярослава Гашека (18831923) охоплює події в Австро-Угорщині напередодні й під час першої світової війни. В центрі твору — образ вояка Швейка, носія народного гумору, який зазнає безліч комічних пригод. У творі з великою художньою силою виражено протест простої людини проти війни й насильства.


Зобр:9шт.


Назва:Ігнатович Віктор
-Знайдено: + Ігнато́вич Ві́ктор (*1883 — †1928) — український громадський і державний діяч, свого часу директор Українського державного банку. Знайомий В. Самійленка по університету. Свояк І. Франка (був одружений на Олександрі Федорівні, сестрі Ольги Федорівни Франко).


Назва:Читанка Хуторного
-Знайдено: + Чи́танка Ху́торного — книга «Читанка», видана 1883 року в Києві під псевдонімом Т. Хуторний. Дослідники вказують на приналежність цього псевдоніма педагогу Тимофієві Лубенцю.


Назва:Козова
-Знайдено: + На 1883 рік населення Козови складалося з 1510 римо-католиків, 803 православних та 1328 євреїв.


Назва:Харківський державний університет мистецтв імені Івана Котляревського
-Знайдено: + Утворений в 1917 році як Харківська консерваторія на базі музичної школи, що існувала з 1883 на базі харківського відділення російського музичного товариства. 1924 Консерваторію перетворено на Музично-Драматичний Інститут, з якого 1934 виділено музичний факультет і на його основі знову створено консерваторію.


Зобр:1шт.


Назва:Алієв Мірза-Ага Алі огли
-Знайдено: + Мірза́-Ага́ Алі́ огли́ Алі́єв (18831954) — азербайджанський актор. Народний артист СРСР (1949).


Назва:Преторіус Еміль
-Знайдено: + Емі́ль Прето́ріус (нім. Emil Pretorius; 18831973) — німецький художник-графік, сценограф, викладач, громадський діяч.


Назва:Бращайко Михайло
-Знайдено: + Миха́йло Браща́йко (1883—†1973) — закарпатський політичний і культурний діяч, у 19181919 рр.- делегат від Закарпаття в уряді ЗУНР. У 1939 р. — член сейму Карпатської України.


Назва:Безбородько Микола Іванович
-Знайдено: + Мико́ла Іва́нович Безборо́дько (*1883— †1937) — український рад. геолог і петрограф, доктор геолого-мінералогічних наук, професор, відомий дослідник Українського кристалічного масиву.


Назва:Некрасов Олександр Іванович
-Знайдено: + * Некрасов Олександр Іванович (1883, Москва — 1957, Москва) — російський фізик, академік АН СРСР (1946).


Назва:Петах-Тіква
Підзаголовок:==Історія==
Знайдено: + Проте, турецький султан анулював покупку і заборонив їм селитися иам, але вони зберігли назву Петах-Тіква як символ іхніх прагнень. Не розчаровуючись, поселенці купили скромний терен (3.40 кв. км) від села Мулаббіс (варіанти: Млаббес, Ум-Лаббес) поблизу витоку ріки Яркон. Султан дав дозвіл на розвиток терену але оскільки куплений терен був розташованим на землі, яка була малярійним болотом, вонт мусіли евакуватися з поширенням малярії, засновуючи місто Єгуд поблизу арабського села Єгудійя, 20 км на південь. З фінансовою допомогою Барона Едмонда де Ротшильда ії вдалося достатньо осушити болота аби переправиися тому в 1883 році. Тоді до них приєдналися імігранти Першої Алії (єврейської хвилі іміграції в Палестину) а пізніше Другої Алії.


Зобр:3шт.


Назва:Бруклінський міст
-Знайдено: + Бру́клінський міст (англ. Brooklyn Bridge), відкритий у 1883, один з найстарших висячих мостів у США. Міст сягає довжини 1 825 м над Іст-Ривер у місті Нью-Йорку між округами Мангеттен і Бронкс.


Зобр:2шт.


Назва:Регбі-7
-Знайдено: + Регбі-7 - різновид регбі. Грається на полі для регбі-15 за майже аналогічними правилами командами по 7 гравців у кожній. Різновид відомий із 1883 року.


Зобр:1шт.


Назва:Псебе (аул)
Підзаголовок:==Історія==
Знайдено: + * Село було засноване на місці шапсугського аулу адигейцями, перселівшиміся сюди в 1883 році із станиці Тахтамукайськой.


Назва:Тактична схема (футбол)
Підзаголовок:===
Знайдено: + В 1883 р. команда Кембриджського університету вийшла на гру з 2 захисниками і 3 півзахисниками, перед якими грало 5 форвардів (2-3-5). Крайні півзахисники під час оборони пильнували за флангами, а середній грав ближче до нападу і часто ставав одним з найрезультативніших гравців (напр., Дьєрдь Шароші). У цій схемі середній нападник відтягувався трохи тому, створюючи простір для флангових гравців. Таку схему використовували більшість провідних команд до 1930-х рр. Були варіації — італійська система (відзначалась своєрідною роллю півзах напівсередніх нападників — відразу після втрати мяча вони атакували футболістів противника, )


100 тому - 50 тому - 10 тому - Попередня - Про проект - Наступна - 10 вперед - 50 вперед - 100 вперед -----

Роки, згадані у Вікіпедії