Користувач:Alex Blokha/Події згадані в Вікіпедії/1868

100 тому - 50 тому - 10 тому - Попередня - Про проект - Наступна - 10 вперед - 50 вперед - 100 вперед ----- Назва:Гелій
Підзаголовок:==Історія==
Знайдено: + Відкриття гелію почалося з 1868 року, коли при спостереженні сонячного затемнення астрономи француз П. Же. Жансен і англієць Д. Н. Локьер незалежно один від одного виявили в спектрі сонячної корони жовту лінію (вона отримала назву D3-лінії), яку не можна було приписати жодному з відомих у той час елементів. У 1871 Лок'єр пояснив її походження присутністю на Сонці нового елементу. У 1895 році англієць У. Рамзай виділив з природної радіоактивної руди клевеїту газ, в спектрі якого спостерігалася та ж D3-лінія.


Назва:Аполлонов Іван Іванович
-Знайдено: + Аполлонов Іван Іванович (1868-1915) - український композитор, диригент


Назва:Аспазія
-Знайдено: + Аспа́зія (Aspazija, псевдонім Ельзи Розенберґ-Плієкшане) (1868-1943) - дружина Яніса Райніса, латиська поетеса; представниця неоромантизму; символістична лірика із соціальними та інтимними акцентами; драми.
-Знайдено: + (літ. псевд. Розенберг Ельзи; 16. III 1868-5. XI 1943) — латиська поетеса і драматург. Дружина Яна Рай-ніса. В ранніх творах викривала лицемірну мораль бурж. суспільства, виступала проти безправ'я жінок: зб. віршів «Червоні квіти» (1897), п'єси «Жриця» (1893), «Срібне покривало» (1904). Після 1905 поступово відходить від питань суспільної боротьби.


Назва:Студинський Кирило Йосипович
-Знайдено: + Студинський Кирило (1868 - 1941)
-Знайдено: + Студинський Кирило (4. 10. 1868 — 1941), літературознавець і громадський діяч, народився у с. Кип'ячці Тернопільського пов. у священичій родині; д. чд. НТШ (з 1899) і ВУАН (з 1929, з якої виключенй 1934 «за контррев. діяльність», 1939 відновлений у членстві). Вчився у Львівському й Віденському (учень В. Яґіча) унтах; після студій на досл. праці в Берлінському Університеті (під керівництвом А. Брюкнера); 1897 — 99 доцент Краківського університету, 1900 — 18 і 1939 — 41 проф. Львівського Унту (1939 — 41 — його проректор). Один з керівних чл. Христ.-Суспільної Партії та співред. її органу «Руслам», 1905 — 14 чл.. Крайової Шкільної Ради; під час поль.укр. війни 1919 — 20 інтернований у Баранові й Домб'ю; 1916 — 20 гол. Учительської Громади, 1921 — 22 — гол. Укр. Нац. Ради. Діяч НТШ: довголітній дир. Філол. Секції і (1923 — 32) гол. НТШ (встановив близькі зв'язки з ВУАН у Києві, однак, захопившися розвитком науки в УРСР у 1920-их pp., некритично поставився до політики сов. влади). Під час першої сов. окупації Зах. України був 1939 гол. т. зв. Народився Зборів Зах. України, 1940 — депутатом Верховної Ради УРСР; на цих постах врятував своїми клопотаннями багатьох українців від сов. репресій. Під час евакуації сов. війська зі Львова у червні 1941 примусово вивезений і помер за не з'ясованих обставин.


Назва:Юрик Степан
-Знайдено: + Юрик Степан (1868 - 1937)


Назва:Шумськ
Підзаголовок:== Історія ==
Знайдено: + На 1868 рік у Шумську працювали цегельний, пивоварний, 3 шкіряні заводи, 2 невеликі ткацькі фабрики, де виготовляли полотно. Найбільшим підприємством був винокурний завод. Населення обслуговувала лікарня, відкрита 1874 року, де працювали лікар і акушер. Була аптека.


Зобр:2шт.


Назва:Чернявський Микола
-Знайдено: + | Дата народження = 1868
-Знайдено: + Мико́ла Черня́вський (1868 — †1948), поет, педагог і земський діяч родом з Катеринославщини, син свящ.


Назва:Широких Іван
-Знайдено: + Широких Іван (18681943), вчений у галузі зоотехнії родом з Пєрмщини. З 1897 проф. Новоолександрійського Інституту сіль. господарства і лісівництва (в Пулавах у Польщі); 1914 евакуйований до Харкова, 1921 — 31 проф. Харківського Сіль.-Госп. Інституту. Праці з питань тваринництва.


Назва:Штефан Омелян
-Знайдено: + Штефан Омелян (18681930), греко-католицький священик, закарпатський освітній і господарський діяч, батько Авґустина Штефана; 1896 заснував першу на Закарпатті читальню «Просвіти» в с. Скотарському на Верецькому перевалі. У кількох селах сприяв організації кредитових кас, кустарних підприємств та піднесенню сільського господарства.


Назва:Щавинський Василь
-Знайдено: + Щав́инський Вас́иль (18681924), хеміктехнолог, мистецтвознавець і колекціонер родом з Київщини. Закінчив Політехн. Інститут у Цюріху (Швейцарія), жив у Петербурзі; брав участь у реставрації картин Ермітажу. 1908 — 16 містив у ж. «Старые годы» ст. про образотворче мистецтво Нідерландів, техніку давньоруського малярства. Крім досліджень з іст. фарб, студія «Шевченко і Рембрандт» та ін. Колекцію картин нідерландських майстрів заповів Київ. музею ВУАН (нині Київ. Музей Зах. та Сх. Мистецтва). Посмертно видано його «Очерки по истории техники живописи и технологии красок в Древней Руси» (1935).


Назва:Міхновський Юрій Іванович
-Знайдено: + Юрій Іванович Міхновський (18681937), церковний діяч, архиєпископ УАПЦ, брат Миколи Міхновського - видатного українського політичного та громадського діяча. З 1894 свящ. у Золотоноші (Полтавщина), на Соборі 1921 висвячений на єп., згодом архиєпископ Чернігівський (1921 — 22). У 1923 — 31 без церк. округи як парафіяльний свящ. служив на Полтавщині. З 1931 перебував у Києві, де виконував обов'язки настоятеля Св. Софії. 1937 був заарештований і розстріляний.


Назва:Яневський Іван
-Знайдено: + Яневський Іван (18681913), дідич, земський діяч на Київщині, меценат укр. видавництв.


Назва:Ярошинська Євгенія
-Знайдено: + | Дата народження = 1868
-Знайдено: + Євге́нія Яроши́нська (1868, Чуньків—†1904), письм., етнограф і педагог на Буковині родом з с. Чуньків, тепер Чернівецької області


Назва:Сигаревич Дмитро
-Знайдено: + Сигаревич Дмитро (1868-1914), педагог і громадський діяч, родом з Волині; по закінченні Новорос. Університету — учитель гімназії в Одесі (до 1907), згодом дир. Комерційної Школи в Олександрівському (нині — Запоріжжя). Активний діяч Одеської громади, За дорученням якої був у зв'язках з Галичиною. Автор нарисів про укр. нар. творчість, зокрема про думи.


Назва:Січ (студентська організація)
-Знайдено: + «Січ» — назва укр. студентських організацій, що діяли у другій пол. 19 і першій половині 20 ст. у Львові, Чернівцях, Відні й Ґраці. Найстаршою поміж ними була «С.» у Львові (1861 — 63). Створена з об'єднання студентських товариств «Союз» (з 1875) і «Молода Україна» (з 1900) «С.» У Чернівцях проіснувала від 1902 до 1923, зосереджуючися гол. на культ.-осв. діяльності серед українців Буковини; видавала «Бібліотеку», неперіодично брошури українознавства та гумористичну газ. «Січове Слово» (1904). Засноване 1895 студентське земляцтво «Русь» у Ґраці 1910 було перейменоване на Укр. Студентське Товариство «С.» — Ґрац; воно об'єднувало після 1918 бл. 50, по 1945 — бл. 200 студентів й активно діяло до кін. 1940-их pp.; орган — ж. «Студентський Прапор» (1947 — 48). Найтривалішою і найактивнішою була заснована 1868 «С.» у Відні (див. «Січ» віденська).
-Знайдено: + «Січ» — віденська, одна з найстарших укр. студентських організацій, заснована 9. 1. 1868 у Відні. Засновниками й першими гол. «С.» в. були А. Вахнянин і Ю. Целевич; у наступні pp. товариство очолювали М. Подолинський, І. Пулюй, І. Горбачевський, Я. Окуневський, І. Куровець, М. Кордуба, В. Старосольський, Р. Перфецький, З. Кузеля, О. Бачинський, Р. Залозецький, Д. Равич, Б. Лончина та ін. Кількість чл. «С.» в. мінялася залежно від політ. подій: 1868 — 27, 1880 — бл. 38, 1890 — 40, 1898 — 30, 1901 — 02 — понад 70, 1915 — 16 — бл. 200, 1922 — 327, на поч. 1930-их pp. — 46, 1941 — понад 100, 1943 — понад 200; чимало чл. «С.» в. стали пізніше відомими ученими і суспільно-політ. діячами. «С.» в., як перше укр. студентське товариство народовецького напряму, відограло видатну ролю в історії укр. нац. відродження під Австрією. У 1870-их pp. «C.» в. брала активну участь у поширенні ідей М. Драгоманова, а за головування О. Терлецького — соціалістичного руху, за що й була тимчасово розв'язана (1877); згодом «С.» в. відстоювала майже завжди заг.-укр. політ. позиції. З ініціативи «С.» в., як проф. студентської організації, 1881 у Коломиї відбулося перше заг. віче гал. і бук. студентства. У 1901 — 02 «С.» в. активно підтримала сецесійний рух крайового студентства (див. Сецесія). З поч. 1900-их pp. «С.» в. діяльно включилася у боротьбу за укр. університет у Львові; 1913 організувала Стрілецьку Дружину для підготовки у військ. справі, у 1914 — 18 допомагала в акціях Сонму Визволення України, й Бойової Управи УСС; 1917 проголосила ухвалену заг. зборами резолюцію з вимогою об'єднання всіх укр. земель в одну укр. державу, в наслідок чого знову була тимчасово розпущена. На поч. 1930-их pp. «C.» в. розгорнула широку протестаційну акцію проти поль. погромів і пацифікації у Сх. Галичині. З кіл «С.» в. вийшла ідея створення централі укр. студентських організацій, що нею став заснований 1922 ЦеСУС. «С.» в. вела, крім праці в ділянці самоосвіти, також культ.-осв. роботу серед українців у Відні і під час воєнних подій харитативну працю серед поранених вояків українців і депортованих з укр. земель робітників.


Назва:Славінський Максим
-Знайдено: + Макси́м Славі́нський (18681945), гром.політ. діяч, публіцист і поет, родом з с. Ставищ на Київщині. По закінченні правничого фак. Київського університету жив у Катеринославі, де редагував газ. «Придніпровський Край»; пізніше в Петербурзі: співред. поступової газ. «Северный Курьер» і ж. «Вестник Європы» та ін.; ред. «Украинского Вестника» (1905), офіц. видавець і техн. ред. вид. «Украинский народ в его прошлом и настоящем»; 1917 представник Центр. Ради при Тимчасовому Уряді в Петрограді. За Гетьманату чл. Ради Міністерства Закордонних Справ, посол на Дону і учасник переговорів з Сов. Росією; мін. праці в другому уряді Ф. Лизогуба 1918), згодом гол. дипломатичної місії УНР у Празі (1919), пізніше проф. новітньої історії в Укр. Госп. Академії й історії зах.-евр. літератури в Укр. Пед. Інституті ім. М. Драгоманова. Заарештований сов. владою у Празі 1945, помер у в'язниці.


Назва:Тарасевич Лев Олександрович
-Знайдено: + Лев Олекса́ндрович Тарасе́вич (18681927), мікробіолог і патолог, родом з Тирасполя Херсонської губернії., дійсний член АН УРСР1926).


Назва:Рафальський Гнат
-Знайдено: + Рафальський (псевд. Лозинського) Гнат (1868-1933), актор-комік у трупі М. Кропивницького (1893-1902) та ін. Останні роки працював у Харківській Музкомедії. Кращі ролі: дяк («Царицині черевички» Г. Ашкаренка), писар Зачепа («Запорізький клад» К. Ванченка-Писанецького), Лопуцьковський («Шельменко-Денщик» Г. Квітки-Основ'яненка) та у численних водевілях.


Назва:Рудович Іван
-Знайдено: + Рудович Іван (1868-1929), укр.-кат. свящ., педагог і гром, діяч, з 1897 катехит народився і сер. шкіл у Львові, довголітній гол. Товариства Свящ. Апостола Павла, автор шкільних підручників для науки релігії у нар. школах, розвідок і ст. з історії укр. церкви (в «Богословії», «Богословському Віснику», «Ниві», «Ділі» та ін. часописах).


Назва:Рутковський Тадей
-Знайдено: + Рутковський Тадей (18681919), актор-комік і драматург. Грав у Кам'янці Подільському; автор п'єс укр. («Нечиста сила») і рос. мовами.


Назва:Савченко-Більський Володимир Олександрович
-Знайдено: + Володимир Олександрович Савченко-Більський (18681955), військовий діяч, ген.-хорунжий Фльоти УНР, з старого козацького роду на Чернігівщині; 1919-20 начальник Гол. Военно-Морської Управи Військ. Міністерства. Співр. військ. ж. «Табор», «Укр. Інвалід», «За Державність». На еміграції жив у Польщі, помер у Франції.


Назва:Семполовський Лев
-Знайдено: + Семполовський Лев (18681960), селекціонер родом з с. Крерового {тепер у Зах. Польщі). По закінченні Ростоцького Унту (Німеччина) працював (1890 — 97) на селекційних станціях в Італії й Німеччині. З 1898 керував відділом селекції цукрових буряків Уладівсьхо-Люлинецької селекційної Станції (Вінницька область). Вивів багато сортів цукрових буряків (У1030, У1722, У1018 та ін.).


Назва:Кроманьйонці
-Знайдено: + Кроманьйонці — узагальнена назва людей, що жили в пізньому палеоліті і мали сучасний вигляд, вони вважаються предками європейців. Кроманьйонці є першими відомими представниками Homo sapiens у Європі. Перший кістяк кроманьйонця було знайдено в 1868 в гроті Кро-Маньйон (Cro-Magnon) в департаменті Дордонь (Dordogne) у Франції. Вважається, що вони прийшли на зміну неандертальцям на Середньому Сході, в Африці, Європі й Азії близько 40 000 років тому і проіснували до 10 000 років тому. Важко вказати точний час та причину зникнення кроманьйонців. Вони мали сучасні форму кістяка і будову черепа. Відрізнялись від своїх сучасних нащадків тільки дещо більшим об'ємом мозку (приблизно на 4 %) і більш міцною будовою тіла.


Зобр:1шт.

Cro-Magnon-male-skull.png

Назва:Острови Рюкю
-Знайдено: + Входять такі острови: Окінава, Міяко і Ісіґакі; площа 2254 кв. км; столиця Наха, на Окінаві; особливості: 73 острови, деякі ненаселені; часто піддаються впливові тайфунів; виробництво: цукор, ананаси, риба; населення 1179 тис. (1985); історія: спочатку були незалежним королівством, у кінці 14 століття потрапили під владу Китаю, у 1609 минулому завойовані Японією і керувалися феодальними правителями Сацума до 1868, коли японський уряд узяв їх під свій контроль. Китай висловлював претензії на острови до 1895. Під час Другої Світової війни острови захопили США в 1945; північна група, Ошима, була повернута Японії в 1953, інші острови в 1972.


Зобр:1шт.

Location Ryukyu Islands.PNG

Назва:Гвинтівка
-Знайдено: + Гвинтівка — особиста стрілецька зброя з гвинтовими нарізами у каналі стволу, що призначена для ураження супротивника вогнем, багнетом та прикладом. Перші зразки стрілецької зброї з гвинтовими нарізами з'явилися на початку 16 ст. 1868 у Російській імперії було прийнято на озброєння казнозарядну гвинтівку під металевий набій (берданка), а у 1891 — 7,62мм магазинну системи Мосіна, що після модернізації продовжувала перебувати на озброєнні близько 60 років. Гвинтівка Мосіна зразку 1891/30 мала такі характеристики: маса з багнетом 4,5 кг, бойова скорострільність 10-12 пострілів на хвилину, місткість магазину 5 набоїв, прицільна дальність до 2000м. Після Другої світової війни застосовуються здебільшого автоматичні гвинтівки та карабіни, у тому числі самозарядні. Також існують снайперські та спортивні гвинтівки.


Зобр:1шт.

Springfield 1903 rifle.jpeg

Назва:Квасилів
-Знайдено: + Засноване в 1868 році. Статус смт із 1978 року.


Зобр:1шт.

Kvasyliv COA.png

Назва:Кіндрат Бардіж
-Знайдено: + Бардіж Кіндрат — Бардіж Кіндрат Лукич 21.3.1868 - 9.03.1918) — кубанський казачий атаман.


Назва:Період Едо
-Знайдено: + Період Едо (яп. 江戸時代 - "Едо дзідай") – епоха в історіїЯпонії (1600-1868), яка співпала з правлінням роду Токуґава. Почалася з перемоги "східної коаліції" під керівництвом Токуґави Іеясу в битві при Секіґахара (1600) над об'єднаними військами Ісіди Міцунарі, захисника інтересів роду покійного військового правителя країни Тойотомі Хідейосі. Період Едо завершився зняттям із себе повноважень сьоґуна Токуґава Йосінобу в 1868 році.


Зобр:1шт.


Назва:Кендо
Підзаголовок:== Історія ==
Знайдено: + Походження кендо тісно пов'язане з історією бойових мистецтв у Японії. У період Камакура (11851233) фехтування, разом із стрільбою з лука і володінням списом, було невід'ємною частиною підготовки воїна-самурая. Проте впродовж чотирьох століть меч не використовувся як головна зброя, а мав допоміжну функцію. Сферою його застосування були самооборона у випадку відсутності іншої зброї, відрізання голів противника і ритуальне самогубство сеппуку. Лише з настанням мирної епохи Едо (16031868), коли самураям офіційно дозволили носити зі зброї тільки мечі, фехтування на них завоювало широку популярність серед військової верстви.
Підзаголовок:== Історія ==
Знайдено: + З реставрацією Мейдзі (1868) європейська вогнепальна зброя витиснула самурайський меч з ужитку. Однак його широке застосування солдатами у японсько-киатйській війні 1895 року повернуло зброї заслужену славу. Створене у 1895 році Товариство бойових чеснот Великої Японії популяризувало фехтування мечем серед молоді, а 1920 році змінило різноманітні назви фехтувальних технік на "кендо". Цей рік вважається офіційним роком народження цього бойового мистецтва.


Зобр:7шт.


Назва:Синто
Підзаголовок:===
Знайдено: + Мирне співіснування Синто і буддизму тривало до середини періоду Едо. У 18 столітті японські вчені державницької філософської течії «кокуґаку» почали займатися пошуками «японськості» Синто, відкидаючи культурні нашарування поредніх епох. Зокрема Мотоорі Норінаґа (1730—1801) намагався відтворити первісний образ японської релігії, «відчищаючи» її від іноземних концепцій та постулатів. Ця загальна тенденція японської інтелектуальної еліти до поділу Синто і буддизму (神仏分離) набула втілення після реставрації Мейдзі (1868).
Підзаголовок:==
Знайдено: + * Синто державне — одна з форм синтоїзму, який виконував функції державної релігії. Була панівною від реставрації Мейдзі (1868) до кінця другої світової війни. Характериними рисами цього Синто є відособленість від інших релігійних систем (буддизму чи конфуціанства) та верховенство імператора Японії, «живого бога» та первосвященика, над вірними.


Зобр:1шт.


Назва:Період Асука
Підзаголовок:===
Знайдено: + Законодавчі положення ріцурьо (律令) були систематизовані та зібрані у кодекси. Першим було укладено Кодекс Омі (668), названий за ім́ям столичного палацу імператора Тендзі. Другий, Кодекс Асука Кійоміхара (689), був написаний у резиденції імператриці Дзіто (645-702). Найбільш повним виданням став Кодекс років Тайхо (大宝律令, тайхо ріцурьо), положення якого, із невеликими доповненнями, діяли аж до 1868 року. Вважається, що цивільний кодекс ріцу було скопійовано з китайських зразків. а адмініствиний рьо сильно перероблено у відповідності до японських реалій.


Зобр:2шт.


Назва:Рід Морі
-Знайдено: + Через 250 років, рід Морі став одним із ініціаторів реставрації Мейдзі (1868), і разом із роддиною Ямауті, володарем провінції Тоса (суч. префектура Коті), та родом Сімадзу, володарем провінції Сацума (суч. префектура Каґосіма) заснував новий уряд, який дав поштовх створенню Японської імперії. Особи дотичні до цього роду займали основні посади у японському кабінеті міністрів й імперській армії до поразки країни у другій світовій війні 1945 році.


Зобр:4шт.


Назва:Дан (ступінь)
-Знайдено: + у період правління роду Мейдзі (1868-1912)


Назва:Провінція Акі
-Знайдено: + За наказом сьоґуна Токуґави Ієясу провінція Акі з центром у Хіросімі була передана Фукусімі Масанорі, а з 1619 — року родині Асано. Прибуток провінційних земель складав 420.000 коку перед 1868 роком.


Зобр:1шт.


Назва:Провінція Ава (Сікоку)
-Знайдено: + У період Едо (1603-1868) володарем провінції був рід Хатісука, сподвижник об'єднувачів Японії Тойотомі Хідейосі і Токуґави Ієясу.


Зобр:1шт.


Назва:Провінція Бідзен
-Знайдено: + З 15 по 16 століття провінція Бідзен належала почергово родам Акамацу, Ямана, Уракамі та Укіта. У 17 столітті вона була передана Токуґавою Ієясу Кобаякаві Хідеакі, за співробітництво у битві при Секіґахара. Але оскільки у Кобаякави не було спадкоємця, у 1602 по його смерті Бідзен перейшла до роду Ікеда. Цей рід, який правив також сусіднім Біттю, володів землями провінції до 1868 року.


Зобр:1шт.


Назва:Провінція Ікі
-Знайдено: + У період Едо (1603-1868) провінція Ікі була включена до складу хан Хірадо, що розташовувалося на острові Кюсю. Її було перетворено на пропускний пункт для торгівців, що прямували до Кореї.


Зобр:1шт.


Назва:Провінція Ісе
-Знайдено: + В період Едо (1603-1868) провінцію Ісе контролювали декілька родів, найбільшими з яких були Мацудайра і Тодо.


Зобр:1шт.


Назва:Провінція Каґа
-Знайдено: + У період Едо (1603-1868) провінція Каґа належала роду Маеда, одному з головних васалів сьоґунату.


Зобр:1шт.


Назва:Тендай-сю
Підзаголовок:===Занепад===
Знайдено: + Її монахи не змогли відновити позиції лідера японського буддизму навіть в період Едо (1603-1868). Незважаючи на те, що сьоґунат Токуґава доклав чимало зусиль для відбудови храмів і монастирів цієї секти, він також наклав обмеження на проповідницьку діяльність буддистів. Це робилося для запобігання зростанню впливу будь-якої буддистської течії і школи.


Назва:Рід Мацудайра
-Знайдено: + У період Едо (1603-1868) представники цих родів контролювали чимало удільних володінь хан, завдяки своїм родинному зв'язку із домом сьоґунів — родиною Токуґава.


Зобр:1шт.


Назва:Василько Микола
-Знайдено: + Барон Микола Василько (1868 - 1924) - відомий український громадсько-політичний діяч, професійний дипломат, представник роду українських землевласників із Північної Буковини.


Назва:Деренівка
Підзаголовок:===
Знайдено: + У 1868 році у Деренівці було засновано товариство "Просвіта", а в 1898 - було організовано читальню, при якій було створено товариство "Тверезість", різні гуртки, спортивне товариство "Січ".


Зобр:1шт.


Назва:Кровинка
Підзаголовок:== Історія ==
Знайдено: + З приходом до влади Австрійської імперії становище селян дещо покращилося. Було засновано однокласові школи з українською мовою навчання. У 1868 році в селі засновано товариство "Просвіта", а в 1911 році - "Сокіл".


Назва:Шийчине
-Знайдено: + | засновано = 1868 рік


Назва:Бідула Василь
-Знайдено: + Васи́ль Біду́ла (1868,Лапшин—†1925) — український народний майстер різьби по дереву.


Назва:Дзінґікан
Підзаголовок:==
Знайдено: + Під час реставрації Мейдзі , у 1868 році, Дзінґікан було відновлено.


Назва:Дайдзьокан
-Знайдено: + У 1868 році у результаті реставрації Мейдзі дайдзьокан було відновлено як найвищий орган влади при японському монархові з такими ж самими функціями як і стародавні часи. Пртое з поступовою вестернізацією Японії і поділом гілок влади на законодавчу, судову і виконавчу існування дайдзьокан втратило сенс. У 1885 році більшість він був перетворений на уряд Японії, огран виконавчої влади.


Назва:Маневр Пікіссірі
-Знайдено: + |date=грудень 1868


Зобр:4шт.


Назва:Маріїнський парк (Київ)
-Знайдено: + Закладений 1874 року за проектом садівника О. Г. Недзельського на дніпровських схилах на місці колишнього Палацевого плацу після значної реконструкції Маріїнського палацу у 18681870 роках. Парк площею 8,9 га сплановано в пейзажному стилі. Затишний, тінистий, зі старими липами, кленами і каштанами, парк є унікальною пам`яткою паркового мистецтва минулого. Головний вхід до парку — напроти Верховної Ради будинку й Маріїнського палацу.


Назва:Євдокимов
-Знайдено: + * Євдокимов Микола Миколайович (1868, Харків1940) — український астроном.


Назва:Тенгінка
Підзаголовок:==История==
Знайдено: + * Село Тенгінка засновано в 1868 році під ім'ям Вірменське.


100 тому - 50 тому - 10 тому - Попередня - Про проект - Наступна - 10 вперед - 50 вперед - 100 вперед -----