Користувач:Alex Blokha/Події згадані в Вікіпедії/1865

100 тому - 50 тому - 10 тому - Попередня - Про проект - Наступна - 10 вперед - 50 вперед - 100 вперед ----- Назва:Грушевський Григорій Іванович
-Знайдено: + Грушевський Григорій Іванович (1865-1922) - драматург


Назва:Кістяківський Володимир Олександрович
-Знайдено: + Кістяковський Володимир Олександрович (1865 - 1952) - хімік, член Академії наук — української і всесоюзної, 31 рік був професором петербурзького Політехнічного інституту. Має особливі заслуги в організації фізико-хімічних наукових дослідів у Ленінграді. Короткий час працював у Києві. «Виконав великі дослідження з електрохімії магнію, хрому, заліза, алюмінію та інших металів».


Назва:Диск Секкі
-Знайдено: + Диск Секкі — прилад для виміру прозорості води в водоймах. Являє собою білий диск діаметром 30 см, що на тросі опускають плашмя у воду й зауважують глибину, на якій він перестає бути видимим. Ця глибина, виражена в метрах, приймається за міру прозорості води. Названий по імені Анжело Секкі (італ. Angelo Secchi), який вимірював в 1865 прозорість морської води таким методом.


Назва:Цись Олександер
-Знайдено: + Цись (Цисс, псевд. Мовчій), Олександер, письм. і культурний діяч другої пол. 19 ст.; військовий лікар Одеської військ. округи, чл. старої київ. Громади, співр. «КСт.» (1900). У 1860-их pp. організував укр. театральні вистави в Києві й Полтаві та брав у них участь, серед ін. у трупі М. Кропивницького. Автор мелодрам «Сватання невзначай» і «Ятрівка» (1864), драми «Гріх задля лиха» (1865), драматизованої історії України «Стара Україна» (1899) та ін. Вірші Ц. друкувалися в гал. газ. «Правда» (1867 — 68), ж. «Нива» (1865) і «Календарі народнім» на 1865. Про творчість Ц. писав О. Кониський.


Назва:Чоловський-Сас Александер
-Знайдено: + Алекса́ндер Чоло́вський-Сас (18651944), поль. історик, родом з Перемищини; з 1891 керівник архіву м. Львова, 1906 — 39 — дир. міських музеїв. Дослідник історії Львова (видав «Pomniki dziejowe Lwowa», 1 — 4 тт., 1891 — 1921), автор праць про пам'ятки архітектури міст Гал.-Волинського князівства, про історію воєн Польщі з Туреччиною й Молдавією («Bitwa pod Obertynem») тощо.


Назва:Шепарович Фелікс
-Знайдено: + Шепарович Фелікс, старший (18651917), австр. ген.-майор родом зі Стрийщини, командир бриґади в Перемиській фортеці 1914 — 15, помер у таборі полонених у Сибірі. Два його сини — старшини австро-угорської армії Едмунд та Альберт Фелікс Ш. молодший (див.) служили в Укр. Армії.


Назва:Школа (газета)
-Знайдено: + «Школа», двотижневий додаток до «Письма до Громади», газ. для учителів і для домашнього виховання, виходила у Львові 1865; ред. С.Шехович.


Назва:Шульгина Любов
-Знайдено: + Шульгина Любов, уроджена Устимович (18651945), гром. і культурна діячка, дружина Якова Ш., родом з Холмщини, походила з давнього козацько-старшинського роду, прямий нащадок гетьмана П. Полуботка (непрямий гетьмана Д. Апостола). Закінчила Вищі Жіночі Курси, іст.філол. фак. у Києві та Москві; учителювала на Полтавщині, була активна в Київ. Громаді. 1914 співорганізатор клубу «Родина» у Києві, що опікувався пораненими укр. вояками, згодом «Общества», яке допомагало звільненню військовополонених галичан.


Назва:Яфетична теорія
-Знайдено: + Яфетична теорія, також звана «нова наука про мову», — напрям у мовознавстві, що його створив Ніколай Марр (18651934), видатний спеціяліст з кавказьких мов. Від кін. 1920-их pp. Марр вийшов поза межі кавказьких мов і спробував створити заг. теорію розвитку всіх мов світу. Його гол. тезами були класовий характер мови, розвиток усіх мов світу в єдиному глотогонічному процесі з спільних чотирьох першоелементів через спільні для всіх мов стадії, в яких структура мови, як він твердив, віддзеркалює клясову структуру суспільства. Я. т. заперечувала мовні родини, прамови й генетичні зв'язки мов, а зміни в мові розглядала як наслідок схрещення мов.


Назва:Тютюнова промисловість
-Знайдено: + Тютюнова промисловість - галузь харчової промисловості, що виготовляє тютюнові (тют.) і махоркові вироби (цигарки,, сиґарети, цигарковий тютюн, махорку). На Україні (і в Рос. Імперії) першу тют. фабрику (держ. мануфактуру) збудовано з указу Петра І в Охтирці на Харківщині (вона існувала до 1766). За дореформної доби тютюн і махорку ..переробляли на Наддніпрянщині перев. безпосередньо на плантаціях або вивозили на переробку до Росії чи Голляндії. Пізніше постала низка невеликих тют. фабрик; 1865 їх було на Україні 109. У другій пол. 19 ст. Т.-м. п. почала зростати; на поч. 20 ст. було створено в Рос. Імперії і на Україні кілька акціонерних тют. т-в, 1913 виникло монопольне об'єднання, яке концентрувало бл. 75% виробництва цигарок. На Україні (9 губ.) діяло 1913 — 109 т.-м. фабрик, на яких працювало бл. 6 000 робітників. Вони виробляли 3,1 млрд цигарок (12% всієї продукції Рос. Імперії). 1911 у 8 укр. губ. вироблено 1883 т махорки і 194 т тютюну. Махоркове виробництво зосереджувалося на дрібних підприємствах у місцях продукції махорки; тют. — перев. по більших м. (Одеса, Київ, Кременчук, Теодосія). Україна переробляла не тільки свій, а й привозний тютюн, зокрема кращі сорти з ін. районів. Частину продукції укр. фабрик вивозили до ін. районів Рос. Імперії, навіть за її кордони: а одночасно частину продукції махорки і далі вивозили у сирому вигляді до Росії.


Назва:Харцієв Василь
-Знайдено: + Харцієв Василь (18651937), мовознавець і теоретик літератури, родом з Катеринослава; закінчив Харківський університет (1890) і викладав у сер. школах Харкова, Катеринослава й Єлисаветграду (Кіровограду), з 1929 у Єлисаветському Пед. Ін-ті. Публікував ст. з мовознавства, теорії літератури й методики викладання мов; гол. його заслугою була публікація з не цілкая упорядкованих рукописів праць О. Потебні (учнем якого був X.), не виданих за його життя, зокрема третього т. «Из записок по русской грамматике» і популяризація поглядів Потебні. Огляд життя і праці X. подає В. Чернецький («Мовознавство», 1968, ч. 3.).


Назва:Січинський Денис
-Знайдено: + Січи́нський Дени́с (18651909), композитор і хоровий дириґент, перший проф. музика Галичини, родом з Чортківщини; учився у Львівській Консерваторії. Працював у Львові, Коломиї, Станиславові, Перемишлі як організатор і дириґент співацьких т-в «Бонн». 1902 заснував у Станиславові першу муз. школу, організував сіль. хори. С. — один з ініціаторів Союзу Співочих і Муз. Т-в Галичини (1903). Твори: опера «Роксоляна» (1908), кантати «Дніпро реве» (1892), «Лічу в неволі» (1902, слова Т. Шевченка), «Дума про Нечая» (для голосу з фортепіано). Хори і солоспіви на слова Т. Шевченка, І. Франка та ін., зб. обробок народився пісень, пісні для дітей; фрртепіянові мініатюри. Про С. див. монографію С. Павлишин «Д. В. Січинський» (1956).


Назва:Старицька Марія
-Знайдено: + Старицька Марія (18651930), акторка, режисер і педагог, дочка Михайла і Софії С.; закінчила Петербурзьке театральне училище. З дитинства брала участь в аматорських виставах Киі'в. драматичного гуртка, з 1885 в проф. трупі свого батька, згодом у трупах М. Кропивницького, М. Садовського та рос. на характерних ролях у п'єсах М. Старицького: «Не судилось» (Анна Петрівна), «За двома зайцями» (Лимериха), «Маруся Богуславка» (мати), «Богдан Хмельницький» (Ганна) та ін. Виступала з мист. читанням.4904 — 27 очолювала драматичний відділ Муз.-Драма- тичної Школи М. Лисенка (з 1918 — Ін-т його ж імени). С. вперше поставила на сцені твори Л. Українки: «Йоганна, жінка Гусова» та «Айша й Мохаммед» (силами учнів Муз.-Драматичної школи М. Лисенка, 1913) і «Камінний господар» (у співпраці з Г. Матковським) у Театрі М. Садовського (1914). Померла у Києві.


Назва:Стефаніс Франц
-Знайдено: + Стефаніс Франц (18651917), анатом родом з Одеси. Після закінчення Київського університету (1889) залишився при ньому, керував катедрою анатомії і заклав при ній навчальний музей. Праці С. присвячені вивченню лімфатичної системи та топографії внутр. органів людини; він запропонував спеціальну методику досдідження лімфатичних судин та апарат для ін'єкції їх.


Назва:Тарнані Іван
-Знайдено: + Іва́н Тарна́ні (1865, Таганрог1931), зоолог родом з Таганрога, довголітній проф. Харківського С.-Г. Інституту; серед ін. праця про ссавців Харківщини.


Назва:Різниченко Федір
-Знайдено: + Різниченко Федір (18651924), маляр родом з Черкащини; «Зимовий вечір на Україні», «Село Кирилівка», «Осінь» (1911), «Хутір узимку» (1912), «Старі верби» (1913) та ін.


Назва:Романчук Тит
-Знайдено: + Романчук Тит (18651911), маляр-імпресіоніст і графік, народився у Львові, син Юліяна P.; учився у Львівській пром. школі й в робітні С. Ґрохольського у Мюнхені; карикатурист і ілюстратор «Зеркала» (1882), календаря «Просвіти» та «Історії України» М. Аркаса (1912); квіти, пейзаж, жанрові картини, портрети. Кращі твори Р. зберігаються у Львівському Музеї Укр. Мистецтва. Довгий час жив і помер у Ловрані (Юґославія).


Назва:Савчук Юрій
-Знайдено: + Савчук Юрій (1865-?


Назва:Садовський Домет
-Знайдено: + Домет Володимир Садовський (18651940), гр.-кат. свящ. у Відні, Перемишлі й Львові, папський шамбелян; знавець літургічного життя Греко-Католицької Церкви, викладач літургіки у Львівській Духовній Семінарії. Садовський наголошував потребу повернення до східних обрядових форм в Укр. Кат. Церкві; автор статей і рецензій на музичні теми.


Назва:Окунь жовтий
Підзаголовок:==
Знайдено: + Жовтий окунь досягає в середньому 30-35см в довжину, вага дорослих особин до 500г. Офіційно задокументований світовий рекорд – окунь вагою 1.3кг, впійманий в 1865 році в річці Делавер (США). Дорослі самки звичайно більші за самців. Забарвлення загалом витримане в жовто-зелених тонах: спина темно-зелена, з перехідом в деяких популяціях до золотисто-коричневої; бока жовті, жовто-зелені або мідно-зелені, з 6-9-ма вертикальними темними смугами; черево біле або (рідше) світло-жовте. У самців під час нересту забарвлення яскравішає, а анальний та черевні плавці тимчасово набувають оранжево-червоного забарвлення.


Зобр:1шт.

YellowPerch.jpg

Назва:Термодинамічна ентропія
Підзаголовок:==
Знайдено: + Поняття ентропії була вперше введено у 1865 році Рудольфом Клаузіусом. Він визначив зміну ентропії термодинамічної системи при оборотному процесі як відношення зміни загальної кількості тепла ΔQ до величини абсолютної температури T:


Назва:Феофіл Булдовський
-Знайдено: + Феофіл Булдовський (1865-1944) - український православний церковний діяч, митрополит всієї України, Української православної церкви з канонічною послідовною ієрархією (1929-37), митрополит Української автокефальної православної церкви ( 1942-43).


Назва:Катовіце
Підзаголовок:==Історія==
Знайдено: + Земля навколо Катовіце, Верхня Сілезія, була населена етнічними Сілезіанцями з перших століть н.е. Першими її власниками була династія Польських Сілезійських Піастів, до її занепаду, коли вона ввійшла до складу Габсбургів. Саме місто було засноване у 19-му столітті, в період, коли територія була під владою Пруського королівства — у 1865 році Катовіце отримало статус міста. Населене німцями, сілезійцями, євреями та поляками, місто стало частиною Другої Польської Республіки, слідом за Сілезійським Повстанням, що прокотилося по Сілезії у 1918-1921 роках Територія була послідовно розділена об’єднаною комісією, що розділила Катовіце між Польщею та значимою автономією.


Зобр:4шт.

Katowice - Spodek by night.jpg

Назва:Маршинський Аполлінарій Сератонович
-Знайдено: + Марши́нський Аполліна́рій Серато́нович (18651929) — український громадський діяч, фінансист, один час міністр фінансів Директорії (тоді ж надав посаду у міністерстві В. Самійленку), наприкінці життя викладач історії та письменства України в Українському педагогічному інституті в Празі.


Назва:Арабажин Кость Іванович
-Знайдено: + Ко́сть Іва́нович Араба́жин (18651929) — український і російський літературознавець, журналіст, письменник. Автор «Этюдов о русских писателях» (СПб, 1912), статей про Т. Шевченка, віршів. Разом із В. Самійленком вчився в Київському університеті (1884—1889).


Назва:Нива (газета)
-Знайдено: + «Ни́ва»газета, виходила у Львові (1865) тричі на тиждень. Вийшло 20 номерів.


Назва:Бахрушина імені музей
-Знайдено: + Заснований у 1894 в Москві колекціонером-меценатом Олексієм Олександровичем Бахрушиним (1865—†1929), який в 1913 передав його Петербурзькій АН.


Назва:Прянишников Дмитро Миколайович
-Знайдено: + Прянишников Дмитро Миколайович — (*1865 — †1948) — видатний російський учений, академік, спеціаліст у галузі агрохімії, фізіолої рослин і рослинництва.


Зобр:1шт.

Pr'anishkov.jpeg

Назва:Одеський національний університет імені Іллі Мечникова
Підзаголовок:==
Знайдено: + Університет засновано 1865 року під назвою Імператорський Новоросійський університет. Його створено на базі Рішельєвського ліцею в Одесі.


Назва:Оберучев Костянтин Михайлович
-Знайдено: + Костянти́н Миха́йлович Оберу́чев (1865-1929) — військовий і політичний діяч, командувач Київського військового округу у 1917 році.
-Знайдено: + Костянтин Оберучев народився у 1865 році. У 1884 році закінчив Михайлівське артилерійське училище, Михайлівську артилерійську академію у Санкт-Петербурзі. Служив на Київському артилерійському полігоні, з 1906 – полковник, командир артилерійської бригади. За участь у революційному русі військовослужбовців Київського гарнізону під час революції 1905-07 рр. був відданий під суд, позбавлений чину, емігрував до Швейцарії.


100 тому - 50 тому - 10 тому - Попередня - Про проект - Наступна - 10 вперед - 50 вперед - 100 вперед -----

Роки, згадані у Вікіпедії