Користувач:Alex Blokha/Події згадані в Вікіпедії/1857

100 тому - 50 тому - 10 тому - Попередня - Про проект - Наступна - 10 вперед - 50 вперед - 100 вперед ----- Назва:Волянський отець Іван
-Знайдено: + Воля́нський оте́ць Іва́н (18571926) - український церковний і громадський діяч; перший греко-католицький священик у США (з 1884 душпастир Шенандоа у Пенсілванії), збудував тут першу греко-католицьку церкву; 1887 заснував тижневу газету Америка; 1896—98 місіонер у Бразилії, з 1918 на Холмщині.


Назва:Жарко Надія Василівна
-Знайдено: + Жарко Надія Василівна (справжнє прізвище Жарченко) (1857 - 1929) - українська актриса; сестра Якова Жарко. Працювала в театрах Кропивницького, Старицького; ролі у виставах (Дай серцю волю..., Назар Стодоля).


Назва:Самбір
Підзаголовок:==
Знайдено: + * письменника Андрія Чайківського (1857-1935),


Зобр:1шт.

Самбір герб.png

Назва:Мирон Іван
-Знайдено: + Мирон Іван (1857 - 1940)


Назва:Сканер
Підзаголовок:== Історія ==
Знайдено: + В 1857 році флорентійський абат Джованні Казеллі (Gіovannі Casellі) винайшов прилад для передачі зображення на відстань, названа згодом пантелеграф. Передана картинка наносилася на барабан струмопровідним чорнилом і зчитувалася за допомогою голки.


Зобр:2шт.

PrimescanD.jpg

Назва:Шалашников Олександер
-Знайдено: + Олекса́ндер Шала́шников (18571890), лікар-ветеринар, мікробіолог-паразитолог, родом з м. Берьозюве Тобольської губернії. Закінчив Харківський Ветеринарний Ін-т (1882), в якому згодом завідував бактеріологічною лабораторією. Разом з Л. Ценьковським вперше розробив методу вакцинації худоби проти сибірки та запровадив її на Україні. Разом з В. Данилввським розробляв порівняльну паразитологію крови. Автор численних наук. праць.


Назва:Яковенко Володимир
-Знайдено: + Яковенко Володимир (18571923), психіятр, земський лікар. Працював у лікарнях України й Росії; завідував ним збудованою психіятричною лікарнею в с. Мещерському на Поділлі (1894 — 1907); був звільнений з роботи за «політ, неблагонадійність». Автор понад 30 праць з психіятрії та псйхіятричної допомоги населенню. З його ініціативи проведено перший перепис психічно хворих у Рос. Імперії.


Назва:Ястремський Сергій
-Знайдено: + Ястремський Сергій (1857 — ?


Назва:Тишкевич Михайло
-Знайдено: + Тишкевич Михайло (7. 4. 1857 — 3. 8. 1930), граф, дипломат, публіцист, мистець і меценат; народився у с. Андрушівці Київ. губ., походив з укр.-лит. маґнат. роду, пізніше спольщеного; батько Т. Станислав був уманським маршалком. По закінченні Академії Мистецтв у Петербурзі й поглибленні мист. студій на Заході Т. повернувся до маєтку і присвятився господарству та гром. праці серед селян. Тоді ж повернувся до українства і заявив про це в київ. «Раді». Одночасно віддався політиці, публіцистиці й філантропії. 1888 встановив фундацію, т. зв. Михайлову премію для Т-ва «Просвіти» у Львові за найкращий літ. твір з минулого України, допомагав укр. і поль. мистцям та письм. З нагоди 100-літнього ювілею Тараса Шевченка (1914) дав 20000 карб. Укр. Наук. Т-ву в Києві (був його почесним чл.). До 1914 заснував кілька т-в (Związek Katolicki, Союз землевласників, Partia Krajowa), в яких підтримував укр. тенденції; обороняв укр. вимоги в рос. і поль. газ. 1917 став гол. Союзу Українців-католиків у Києві.


Назва:Толвинський Микола
-Знайдено: + Толвинський Микола (18571924), архітектор в Одесі, з 1917 проф. Політехніки у Варшаві. За проектом Т. побудовано в Одесі низку гром. споруд: університетську бібліотеку, будинки мед. фак., магнітно-метеорологічну обсерваторію, купальні на Куяльнику, школи тощо.


Назва:Тутковський Микола Аполлонович
-Знайдено: + Тутковський Микола (18571913), композитор, піаніст-віртуоз, педагог і муз. діяч, родом з селища Липовець (нині Вінницька область); 1883 — 1900 мав власну муз. школу в Києві за програмою консерваторії (поміж її проф. були М. Лисенко, В. Пухальський).


Назва:Федецький Альфред
-Знайдено: + Федецький Альфред (18571902), фотограф-мистець у Харкові, перший укр. оператор хронікально — документальних фільмів родом з Житомира. Фільми в 1895 — 96 pp.: «Джиґітування козаків», «Відхід потяга від Харківської станції», «Хресний хід з Куряжа у Харків», «Нар. гуляння на Кінній площі в Харкові» та ін. Розробляв кольорову фотографію.


Назва:Халанський Михайло Гордійович
-Знайдено: + Халанський Михайло (18571909), історик літератури і дослідник усної словесности, проф. Харківського університету з 1891; вивчав билини, півд.-слов. епос, думи і давньоруські літ. пам'ятки. Гол. праці: «Великорусские былиньї киевского цикла» (1886), «Южно-славянские сказания о Кралевиче Марке в связи с произведениями русского былевого эпоса» (1893 — 96), «Экскурсия в область древних рукописей и старопечатных изданий» (1900 — 02) й ін.


Назва:Соболевський Олексій Іванович
-Знайдено: + Соболевський Олексій (18571929), визначний рос. філолог-славіст, палеограф і фолкльорист, народився у Москві, проф. Київського університету (1882 — 88), пізніше Петербурзько-го, дійсний член Рос. АН. Досліджував староц.слов. мову й історію рос. мови, як також іх літ. пам'ятки, у тому ч. й укр. київ. доби також з палеографічного боку (курс «Славяно-русская палеография», 1901 — 02), а також рос. усну словесність і діалекти («Очерки русской диалектологии», 1892) з опиеом укр. говірок. Відстоював рос. шовіністичну концепцію однієї «руської» мови з основними діалектами: «великоруським» (куди залічував і білоруську мову) та «малоруським». У працях з історії рос. мови («Очерки из истории русского языка», 1884; «Лекции по истории русского языка», 1888) описав також фонетичні риси низки рукописів 12 — 15 вв. укр. походження, що їх С. тенденційно звав «галицько-волинськими», твердячи, ніби у Києві й Чернігові говорено тоді «повеликоруськи». Наявність цих рис у півн.-сх. київ. пам'ятках, як і в сьогоднішніх півн.-сх. укр. говірках, тлумачив приселенням сюди галицько-волинських мовців після тат. спустошень і відпливу місц. населення на півн. («Древнекиевский гозор», 1905, «Известия ОРЯС»). Цим С. відновив теорію М. Поґодіна й викликав дискусію з А. Кримським. Не зважаючи на їхню упередженість, іст. праці С. мають велике значення завдяки багатству філол.-фахово відчитаних фактів старих текстів і завдяки увазі до регіональних особливостей; більше, ніж хто ін., він прислужився до створення іст. діалектології сх.-слов. мов. Як діалектолог, С. поділяв укр. говірки на архаїчні півн. (до них зараховував і архаїчні карп.) та півд. Пробуючи подати етимології засвідчених античними авторами етнонімів, гідронімів, топонімів та антропонімів і сучасних місц. назв і прізвищ (гол. з України й Сх. Європи), виводив їх інколи без належного критицизму з мови скитів і сарматів («Русско-скифские этюды», 1928 — 29, «Известия ОРЯС»).


Назва:Срезневський Борис Ізмаїлович
-Знайдено: + Срезневський Борис (18571934), рос. і укр. метереолог і кліматолог, дійсний член АН УРСР (з 1920), син Ізмаїла С. З 1919 працював в Україні — дир. Київ. Метеорологічної Обсерваторії і проф. Інституту Народився Освіти. Вивчав клімат України: досліджував посухи, склав одну з перших схем кліматичного районування України.


Назва:Стебельський Петро
-Знайдено: + Стебельський Петро (18571923), правник, брат Володимира, проф. карного права Львівського Університету (з 1892), дійсний член НТШ. Розвідки і ст. поль. і укр. мовами; гол. в «Часописі Правничій» (серед ін. «Нелітні переступники в світлі нових напрямів у карному праві», 1895). С. заслужений у праці над правничою термінологією української мови; він очолював комісію, яка працювала над урядовим перекладом карних законів на українську мову; автор праці «Австр. процес карний». Видав працю О. Огоновського «Система австр. приватного права» (1897).


Назва:Степович Андроник
-Знайдено: + Степович Андроник (18571935), славіст з м. Прилуки, дир. Колегії П. Ґалаґана, доц. і проф. [[Київський університет|Київського Університету]]; автор високошкільних підручників з історії слов. літератур («Очерк истории чешской литературы», 1886, «Очерки из истории славянских литератур», 1893, «Очерки истории сербохорватской литературы» 1899), ст. і рецензій в рос. і укр. ж.; редаґував «Ежегодник Коллегии П. Ґалаґана» (з 1894), зб. «Славянская Беседа» (2 тт., 1888 — 91), «Рассвет» (1893), публікував матеріали з архівів Г. Ґалаґана та студії до соц. історії Правобережжя.


Назва:Танфільєв Гаврило Іванович
-Знайдено: + Гаври́ло Іва́нович Танфі́льєв (1857 — †1928), географ, ботанік і ґрунтознавець.


Назва:Терешкевич Микола
-Знайдено: + Терешкевич Микола (1857 — 88), статистик; з 1881 завідувач статистичного бюра Полтавського губ. земства. Керував госп.-екон. описом губ. й видав докладний опис 8 пов.


Назва:Ржегорж Франтішек
-Знайдено: + Ржегорж (Řehoř) Франтішек (18571899), чеський егнограф; дослідник українського народного побуту і фолкльору в Галичині, де жив у 1877-1890 pp.; прихильник українського відродження, почесний член «Просвіти» (1895). Автор близько 120 праць і статей, друкованих у чеських, збірках, журналах і газетах, про народні звичаї українського населення Галичини, зокрема лемків, бойків і гуцулів, про народний календар, медицину, демонологію, природознавство, як також понад 160 українознавчих гасел і статей для «Ottúv naúčný slovník», опрацьованих з допомогою українських учених. Зустрічався і листувався з багатьма українськими науковцями і письменниками, у тому числі з І. Франком, М. Павликом, В. Шухевичем, О. Кобилянською, Є. Ярошинською. Із зібраних Ржегоржом етнографічних колекцій був створений окремий український відділ у Празькому Пром. Музеї (кол. ім. Напрстка), включений потім до етнографічного відділу Національного Музею у Празі, де зберігається також українознавча бібліотека Ржегоржем. Подарована ним Львівській «Просвіті» бібліотека зберігається тепер у фондах Наукової Бібліотеки у Львові.


Назва:Сапєжко Кирило
-Знайдено: + Сапєжко Кирило (1857-1928), хірург. 1884 закінчив мед. фак. Київського університету, 1889-1901 — викладач у ньому, 1902-19 — проф. університету в Одесі, з 1919 на еміґрації в Кишиневі (Басарабія). Праці присвячені хірургічному лікуванню пістряка, виразки шлунку, питанням пересадки слизової оболонки та ін. Запропонував власну методу операції пупкової кили.


Назва:Світославський Сергій Іванович
-Знайдено: + Світославський Сергій (18571931), маляр-пейзажист, народився у Києві; учився в Моск. училищі живопису, скульптури та архітектури (1875 — 83); експонент (з 1884) і чл. (1891-1900) Товариства Передвижників, з 1884 жив у Києві. С. майстер поетичного пейзажу З тонким кольоритом. Гол. твори в цьому жанрі: «Дніпровські пороги» (1887), «Вулиця пов. міста» (1895), «Миргород» (1902), «Весна на хуторі», «Воли на ниві» (1891), «Вечір у степу», «Зима» (1905), «На річці» (1909). З подорожів по Сер. Азії кін. 19 ст. пейзажі: «Отара в горах», «Кораблі пустині» (1900) та ін. С. співробітничав також у ж. «Шершень» (1906). Багато його творів зберігаються у Київ. Музеї Укр. Мистецтва і в Третьяковській ґаларії.


Зобр:1шт.

Могила-Свєтославський.JPG

Назва:Ген
-Знайдено: + Ген - одиниця спадкового матеріалу, що відповідає за формування деякої елементарної ознаки. Ген є ділянкою молекули ДНК (у деяких вірусів РНК). Термін "ген" був запропонований датським ученим Вільгельмом Йохансеном (1857 - 1927) для опису спадкоємного фактора, наприклад, гена кольору ока. Грегор Мендель розширив поняття гену, довівши, що ген знаходиться у певній ділянці на певній хромосомі і може мати кілька варіантів або алелів, наприклад, алелі коричневого чи блакитного кольору очей.


Назва:Повстання сипаїв
-Знайдено: + повстання сипаїв, повстання 1857- 1858 індійських солдатів (сипаїв) проти англійців. Повстання почалося на півночі від Бенгала до Пенджабу й у центральній Індії. Основна підтримка прийшла з боку армії і незадовго до цього скинутих принців, але в деяких областях його підтримали селяни, і воно перетворилося в загальне повстання. Делі був захоплений повсталими, потім оточений і узятий англійцями. Повстання поклало кінець влади Британської Східно-індійської компанії і її заміну прямим правлінням англійською короною.
-Знайдено: +
-Знайдено: +
-Знайдено: +
-Знайдено: +
-Знайдено: +
-Знайдено: +
-Знайдено: +
-Знайдено: +


Назва:Герц Генріх
-Знайдено: + Ге́нріх Герц (Heinrich Rudolf Hertz, 1857 — †1894) — видатний нім. вчений.


Зобр:1шт.

Heinrich Hertz.jpg

Назва:Крейцер (монета)
-Знайдено: + Крейцер - австрійська розмінна грошова одиниця, що була в обігу на грошовому ринку західноукраїнських земель у другій половині 18-19 ст. Була запроваджена у Галичині після 1772, а на Буковині після 1774. До 1857 1 К. був 1/60 гульдена (флорина), а в 1857-1892 складав монети номінальною вартістю 5/10, 1, 4, 5, 10, 20 К. (у 1857-1892). Під час грошової реформи 1892 К. було вилучено з обігу і заміщено на нову розмінну одиницю геллер, що дорівнював 1/2 К.


Назва:Пильчиков Микола Дмитрович
-Знайдено: + Пильчиков Микола Дмитрович (18571908) — фізик-теоретик, експериментатор, винахідник. Професор Харківського та Одеського університетів, Харківського технологічного інституту. Автор праць з геофізики, оптики, радіотехніки. Досліджував Курську магнітну аномалію. Одним із перших розпочав вивчення радіоактивності, рентгенографії та радіоуправління. Винахідник понад 25 оригінальних приладів та установок, конструктор диференційного ареометра, термостата, сейсмографа, рефрактометра.


Назва:Баден-Павел Роберт Стефенсон Сміт
-Знайдено: + Ро́берт Сте́фенсон Сміт Ба́ден-По́вел (Robert Stephenson Smyth Baden-Powell), перший барон Баден-Поуел (1857 - 1941) - англійський генерал, засновник асоціації скаутів. Він брав участь в обороні Мафекінга під час Другої Південно-Африканської війни. Після 1907 він присвятив себе розвитку руху скаутів, який незабаром поширився по всьому світу. У 1929 був обраний пером.


Зобр:1шт.

Merge-arrows.svg

Назва:Колокол (газета)
-Знайдено: + «Ко́локол» (рос. Колокол—дзвін)— перша російська революційна газета, що її видавали в Лондоні О. Герцен і М. Огарьов (1857—1867).


Назва:Аквітанський ярус
Підзаголовок:== Поширення ==
Знайдено: + Відклади А. я. поширені в Зх. Європі і синхронні відкладам полтавського ярусу на Україні. А. я. виділив Ш. Маєр-Еймар 1857 на території провінція Аквітанія {тепер Гасконь) у Франції, звідки й назва.


Назва:Аюші
-Знайдено: + Аю́ші (1857—†1939) — визначний діяч національно-визвольної боротьби монгольського народу, член Монгольської народно-революційної партії.


Назва:Мохоровичич Андрія
-Знайдено: + Андрія Мохоровичич (*1857—†1936) — хорватський геофізик.


Назва:Бера закон
-Знайдено: + Зако́н Бе́ра — положення, висунуте К. Бером (1857), за яким всі річки, що течуть в меридіональному напрямі, в Північній півкулі підмивають правий берег, а в Південній — лівий, внаслідок чого ці береги стають високими, стрімкими, а протилежні — низькими, пологими.


Назва:Бенгалія
-Знайдено: + Бенгалія — один із районів поширення індійського національного повстання 1857-1859 рр.


Назва:Гауленд
Підзаголовок:==Історія==
Знайдено: + Був відкритий на початку XIX століття. З 1857 року офіційно належить США згідно Закону про Гуано.


Зобр:1шт.


100 тому - 50 тому - 10 тому - Попередня - Про проект - Наступна - 10 вперед - 50 вперед - 100 вперед -----

Роки, згадані у Вікіпедії