Відкрити головне меню

100 назад - 50 назад - 10 назад - Попередня - Про проект - Наступна - 10 вперед - 50 вперед - 100 вперед ----- Назва:Івано-Франківськ
Підзаголовок:== Історія ==
Знайдено: + Громадське життя сколихнула революція 1848 р. У Станиславові була створена "Руська рада" (поряд з польською), організований загін Національної гвардії, почала виходити перша газета. До новоствореного парламенту були обрані депутати-українці.


Зобр:4шт.

Frankivsk455.jpg

Назва:Алексєєва-Юневич Марія Павлівна
-Знайдено: + Алексєєва-Юневич Марія Павлівна (1848-1922)


Назва:Астор Джон Джекоб
-Знайдено: + Астор Джон Джекоб (Astor) (1763-1848) - американський торговець хутрами і фінансист; монополізував торгівлю хутрами у США і один із перших втілив американську мрію; створив один з перших великих американський маєтків; заснував бібліотеку Астор в Нью-Йорку.


Назва:Староукраїнська мова
Підзаголовок:== Мова ==
Знайдено: + Въ 1848 роцѣ вопрошали насъ, що мы?


Назва:Єфименко Олександра Яківна
-Знайдено: + Єфименко Олександра Яківна (дівоче прізвище Ставровська) (*1848 — †1918) — українська історик, етнограф; 1907-17 професор російської історії на Бестужевських курсах у Петербурзі; праці про політичний та соціально-економічний устрій України XVII—XVIII ст.


Назва:Цегельський Михаїл
-Знайдено: + Цегельський Михаїл (1848 -- 1944), церк. і громадський діяч у Галичині, гр.-кат. свящ., папський шамбелян, родом з с. Висоцьке на Львівщині, зі 1875 до кін. життя парох у Кам'янці Струміловій (засновник і керівник майже усіх місц. і пов. товариств). Ц. -- один із засновників товариства «Просвіта» (його почесний чл.), Руського Пед. Товариства й Укр. Нац.Дем. Партії. 1915 вивезений рос. владою як закладник до Києва, 1917 -- 18 ген. вікарій митр. А. Шептицького на Центр. Землях України (тоді подбав про побудову гр.-кат. церкви у Києві). 1919 -- чл. Укр. Національної Ради у Станиславові.


Назва:Червоний екскаватор (завод)
-Знайдено: + «Червоний екскаватор», машинобудівний завод у Києві, заснований 1848 як невеликий завод для виробництва сівалок. 1918 його об'єднано з невеликим зав. чавунного литва, тодішня назва «Червоний плугатар», випускав сільськогосподарські машини. 1934 на заводі було виготовлено перший багатоковшовий кар'єрний екскаватор МК-1. 1935 перейменовано на «Червоний екскаватор». Під час другої світової війни евакуйований, по війні відновлений і поширений. З 1955 спеціалізується на гідравлічних екскаваторах. З 1955 — гол. підприємство виробничого об'єднання, до якого входять екскаваторні зав. ін. обл. і республік. Випускає багатоковшові екскаватори, бетонозмішувачі, навантажувачі, трейлери та ін. техніку.


Назва:Чирвинський Микола
-Знайдено: + Чирвинський Микола (18481920), зоотехнік родом з Чернігова, один з основоположників зоотехн. науки, в Рос. Імперії. 1882 — 94 — проф. Петровської рільничої і ліс. академії, 1898 — 1919 — проф. Київ . Політехн. Інституту (1905 — 16 — перший виборний ректор), в якому організував катедру тваринництва. Основні праці Ч. стосуються питань годівлі, росту і розвитку с.-г. тварин, вівчарства, вовнознавста та смушкознавства. Праці опубліковані в кн. «Избранные сочинения» у 2 тт. (М. 1949 — 51).


Назва:Шіллер Микола
-Знайдено: + Шіллер Микола (18481910), фізик родом з Москви; 1870 — 1903 працював У Київському Університеті, в якому 1884 очолив першу на Україні катедру теоретичної фізики; 1903 — 05 ректор Харківського Технологічного Інституту. Основні праці Ш. стосуються електродинаміки (діелектрична проникливість у змінних полях) й термодинаміки (пружність насичених газів: закон Томсона-Шіллера).


Назва:Щербаківський Михайло Пилипович
-Знайдено: + Миха́йло Пили́пович Щербакі́вський (*1848, Шпичинці — †1920), священик парафії с. Шпичинець на Київщині, батько Вадима і Данила Щербаківських.


Назва:Южный русский сборник
-Знайдено: + «Южный русский сборник», укр. літ. альманах, укладений і виданий у Харкові 1848 А. Метлинським. Крім творів Метлинського, в альманасі були надруковані «Щира любов» Г. Квітки Основ'яненка, поезії М. Петренка («Дивлюсь я на небо ...», «Чого ти, козаче, чого ти, бурлаче»), гумористична поема С. Александрова «Вовкулака», повість «Гарасько, або Талант і в неволі» та поема «Наталя, або Дві долі разом» М. Макаревського. Крім того, від упорядника нотатки про авторів та «Правопис південно-руської мови, або наріччя».


Назва:Яворський Валерій
-Знайдено: + Яво́рський Вале́рій (з роду Сас, 1848-1924) - український лікар, родом із Флоринки (Ново-Сандеччина), професор Краківського університету, член Польської АН у Кракові


Назва:Трудове право
-Знайдено: + За античної доби трудові правовідносини вважалися відносинами реченого права: робітник був рабом, власністю свого пана. Сліди цього спостерігаються й за середньовіччя, також і на Україні IX—XI ст. (див. Невільництво на Україні). За феодалізму рабовласницькі правовідносини перетворилися на особисту залежність робітників від пана (дідича). Це були часи панщини й кріпацтва на Україні від XV ст. до їх скасування (1848 р. під Австрією і 1861 р. під Росією).


Назва:Фортунатов Філіпп
-Знайдено: + Філі́пп Фортуна́тов (18481914), видатний рос. мовознавець родом з Волоґди. проф. Моск. Університету (1876 — 1902), чл. Рос. Академії Наук (з 1902).


Назва:Собор руських учених
-Знайдено: + Собо́р ру́ських уче́них («Собор учених руских и любителей народного просвіщенія»), перший просв. з'їзд у Галичині, скликаний Гол. Руською Радою з ініціативи Миколи Устияновича й Івана Борисикевича. С. р. у. відбувся у Львові 19 — 26. 10. 1848 з участю 99 осіб, які вели наради у 9 секціях. С. р. у. накреслив широку програму організації укр. науки і народився шкільництва (серед ін. видання шкільних заг.-осв. довідників), схвалив утворити «Общество просвіщення народного», обговорював питання української літературної мови тощо. Безпосередніх практичних наслідків С. р. у. не мав.


Назва:Стебельський Володимир
-Знайдено: + Стебельський Володимир (1848 — 91), письм. і журналіст родом з Маґерова (Галичина); сатирик і гуморист, співр. львівської і варшавської преси. Спершу народовець, пізніше москвофіл, з сер. 1870-их pp. полонофіл і відтоді писав переважно поль. мовою. Укр. мовою (властиво «язичієм»): новеля «Монахъ» (1870), поема «Молитва» (1873) та ін.


Назва:Терновський Сергій
-Знайдено: + Терновський Сергій (* 1848 — ?


Назва:Пршибрам
-Знайдено: + У 18481940 pp. у Пршибрамі діяла Гірнича Академія, в якій навчалося деяка кількість українців. У 18981912 pp. вони мали товариство «Ватра». У 1920-их pp. це були колишні вояки української армій з таборів інтернованих у Чехословаччині.


Назва:Пухальський Володимир Вячеславович
-Знайдено: + Пухальський Володимир Вячеславович (18481933), піаніст, композитор і видатний педагог, родом з Мінська, закінчив Петербурзьку консерваторію (1874). З 1876 у Києві: дир. і викладач Муз. училища, з 1913 професор консерваторії, з 1925 — Музично-Драматичного Інституту ім. М. Лисенка.


Назва:Раєвський Аркадій Олександрович
-Знайдено: + Раєвський Аркадій (18481916), ветер. лікар, народився у Воронежі. З 1884 проф. і дир. Харківського Ветер. Інституту, засновник ветер.-бактеріологічної станції при ньому й курсів для удосконалення ветер. лікарів. Р. — реформатор вищої ветер. освіти в Україні й у Росії, ініціатор виготовлення вакцин проти інфекційних хвороб тварин, автор одних з перших підручників з ветеринари в Рос. Імперії. Праці Р. присвячені питанням ветер. епізоотології, мікробіології, патологічної анатомії та гістології.


Назва:Свято-Усікновенський скельний чоловічий монастир
-Знайдено: + Церкви Іоанна Предтечі та Параскеви П'ятниці були розміщені у двох суміжних ґротах зі складною в плані конфігурацією та з'єднані проходом. 1848 року до церкви Іоанна Предтечі прибудували приділ, верхній ярус якого був за дзвінницю. Поруч з цими церквами була розташована ґрот-церква Антонія Печерського (1894).


Назва:Руський Собор (комітет)
-Знайдено: + Руський Собор, політ. комітет, заснований у Львові 23. 5. 1848 поль. шляхтичами «в ім'я удержування згоди і єдности з миром вітчини», у противагу Головній Руській Раді, для боротьби з її самостійницькою політикою. Керівними діячами Р. С. були магнати Леон Сапсга, Дзсдушицький, Яблоновський та ін., які видавали себе за представників укр. народу, тому що їхні батьки походили з давньої руської шляхти; у P. C. участь брали також І. Вагилевич і деякі ін. укр. письм. й публіцисти. P. C. заявляв свою льояльність щодо австр. влади, але критикував її ліберальні заходи; визнавав скасування панщини, але виступав проти поширення прав селян. Припинив існування в листопаді 1848 після поразки революції в Австрії й заборони всіх товариств Р. С. видавав газ. «Дневник рускій» за рея. І. Вагилевича (з серпня до жовтня 1848).


Назва:Рябко Павло
-Знайдено: + Рябко (Рябков) Павло (1848-1927), громадський діяч і етнолог. Брав участь у діяльності народницьких гуртків в Одесі й Києві 1877-79, у 1880 — 84 був на засланні в Середньоколимську (Якутія). По звільненні працював у земствах Херсону і (1892 — 1901) Єлисаветграду. Позбавлений праці за допомогу голодуючим селянам, виїхав за кордон і вчився у заснованій М. Ковалевським Рос. вищій школі суспільних наук у Парижі. У 1904 брав участь в етногр.-антропологічній експедиції під проводом Ф. Вовка й І. Франка на Бойківщині й Гуцульщині; опис останньої подав в «Этнографическом Обозрении». Досліджував побут і звичаї укр. чумацтва. Повернувшися 1917 до Єлисаветграду, був одним із засновників краєзнавчого музею.


Назва:Сандуляк Іван
-Знайдено: + Іва́н Сандуля́к (також С.-Лукинів, С.-Лукич) (18481926), гром.-політ. діяч, селянин з Карлова Снятинського пов. (Галичина), радикал, посол до гал. сейму 1908-13. Описав своє село в газ. «Батьківщина».


Назва:Святовит
-Знайдено: + Культ Святовита як бога війни, сонця й вогню проіснував серед ранів до завоювання Руяну данцями 1168. За здогадом Нідерле, Святовит був місцевою формою західно-словянського Сварога і був спершу богом сонця, згодом війни. З Святовитом дослідники ідентифікували початково т. зв. Збруцького ідола, 4-гранну й 4-лику статую, знайдену 1848 у Збручі (див. Міфологія).


Зобр:1шт.

Swiatowid3011.jpg

Назва:Сервітути
-Знайдено: + Сервітути (з латинської — servitus, повинність, зобов'язання) звичаєве чи законом встановлене право користуватися (частково або спільно) чужою власністю. На правах С. у підданську добу на Україні селяни користувалися спільно з поміщиками лісами, пасовищами, лугами й ін. вжитками. Зем. реформа 1848 на укр. землях в Австрії й Угорщині, що скасувала підданство, не врегулювала справи власності на ліси і пасовища (селянам передавано лише орну землю), і дідичі обстоювали далі своє виключне на них право та вимагали від селян за користування ними оплат грошима або відробітками, що спричиняло суперечки сіль. громад з панськими дворами, а часто й гострі виступи селян. Тому вже з 5. 7. 1853 цісарський патент ввів викуп та регуляцію С. Ліквідація С. (її провадили спеціальні комісії) тягнулася до 1890 (інколи й довше). Сел. С. в Галичині викуплено частково грошима (за 1 238 742 флоренів), частково т. зв. еквівалентами, тобто відступлено селянам (звич. сіль. громадам) у власність 94 060 га лісу й 67018 га пасовищ (у всій Галичині). У процесах з дідичами із зголошених громадянами 30 733 сервітутових оправ сервітутові комісії 11 205 відкинули, у ін. випадках визначили громадам мізерні відшкодування або малі ділянки лісу чи пасовищ, що далеко не заступало попередніх користей. У деяких околицях, зокрема Ігірських, була проведена регуляція дальшого сервітутового користування — на просторі 942 584 га лісів і 2 354 га пасовищ. Так само було полагоджено справу С. на Буковині й Закарпатті. За угор. законом 1853 селяни могли викуповувати С.


Назва:Томас Алва Едісон
-Знайдено: + Едісон Томас Алва (Thomas Alva Edіson) (1848-1931) - американський вчений і винахідник, що мав більш 1000 патентів. Більшість своїх винаходів зробив в лабораторії Менло Парк, Нью Джерсі, в 1876-1887, включаючи створення електричної лампочки в 1879. Створив систему розподілу електроенергії споживачам, телефон і фонограф.


Зобр:1шт.

Thomas Edison.jpg

Назва:Революції 1848
-Знайдено: + Революції 1848, кілька повстань у різних частинах Європи проти монархічного правління. Деякі революціонери керувалися республіканськими ідеями, однак набагато більше - економічні причини. Революція почалася у Франції скиненням Луї Філіпа і потім поширилася на Італію, Австрійську імперію і Німеччину. Франкфуртський парламент за недовгий час свого існування висунув ідею політичного об'єднання Німеччини. Жодній з революцій не вдалося закріпити успіх, більшість з них було жорстоко подавлено через кілька місяців.
-Знайдено: +
-Знайдено: +
-Знайдено: +
-Знайдено: +
-Знайдено: +


Назва:Русинська мова
Підзаголовок:== Мова ==

Знайдено: +

Въ 1848 роцѣ вопрошали насъ, що мы?


Назва:Селянська реформа 1848 (Австрія)
-Знайдено: + Селянська реформа 1848 в Австрії (у Галичині, на Буковині і Закарпатті) - скасування кріпосного права, проведене австрійським урядом під час революції 1848 (див. Революція 1848-49) з метою пристосування економіки до потреб капіталістичного розвитку. Здійснена під тиском революційних подій, що охопили також Галичину, Буковину і Закарпаття, та масових селянських рухів, зокрема Галицького селянського повстання 1846. У Галичині кріпосна залежність селян скасована згідно із законом австрійського імператора Фердінанда I від 17.4.1848. Окремим декретом від 1.7.1848 дію цього закону уряд поширив на Буковину, підтвердивши його законом від 9.8.1848. Влітку 1848 питання про умови звільнення селян обговорювалося в австрійському парламенті. Депутати від селян Галичини і Буковини І.Капущак, Л.Кобилиця разом з ін. депутатами лівого крила рішуче виступили проти виплати викупу поміщикам. Але більшістю голосів парламент ухвалив скасувати повинності селян за викуп. На підставі цієї постанови 7.9.1848 видано закон про звільнення селян на території всієї Австрії від кріпосної залежності, про надання їм прав громадян держави і права власності на ту землю, якою за панщини вони користувалися на правах спадковості. Закон передбачав повну компенсацію (індемнізацію) селянами на користь поміщиків 20-кратної вартості всіх річних кріпацьких повинностей. За "звільнення" селян поміщики одержували великий викуп: у Сх. Галичині - 58,9 млн гульденів (145,6 млн тодішніх крб), на Буковині - 5,5 млн гульденів (13,9 млн тодішніх крб). Головний тягар викупу несло селянство. За законом 7.9.1848 у власність селянства Сх.Галичини і Буковини перейшло менше половини земельних угідь краю. Більшість селян залишалася малоземельною і економічно неспроможною, значну частину їх (халупників і комірників) було "звільнено" зовсім без землі й вони відразу потрапили в економічну залежність до землевласників. У власність поміщиків перейшли майже всі ліси і пасовиська, за користування якими селяни змушені відробляти або платити. З метою практичного здійснення реформи уряд видав додаткові законодавчі акти: 4.3.1849 для всіх країв австрійської монархії, 15.8.1849 і 4.10.1850 тільки для Галичини. 23.10. і 12.11.1853-для Буковини.
-Знайдено: + У Закарпатті, як і по всій Угорщині, кріпосницька залежність селян скасована законом, що його прийняв угорський сейм 18.3.1848 і підтвердив 1853 австрійський імператор Франц-Иосиф I, на таких же кабальних для селян умовах, як і в Сх.Галичині та на Буковині. Землевласники одержали викуп у розмірі 20-кратної вартості річних повинностей селян. Більшість закарпатського селянства була звільнена з недостатньою забезпеченістю землею, значна частина - зовсім без землі. Грабіжницький характер С.р. спричинив подальше зростання зубожіння селянства, викликав хвилю селянських заворушень у Сх.Галичині і Закарпатті та Буковинське селянське повстання 1848-49.


Назва:Перманентна революція
-Знайдено: + Хоча заклик до перманентної революції найчастіше пов’язують із Львом Троцьким, вперше його можна знайти ще в творах Карла Маркса та Фрідриха Енгельса після революційного 1848 року — зокрема, у їхньому Зверненні до Центрального комітету Комуністичної ліги.


Назва:Величко Самійло
-Знайдено: + Вперше опублікований Київською Археографічною комісією у 1848-1864 рр. під назвою «Летопись событий в юго-западной России в 17 в.», тт. I-IV.


Назва:Бальфур Артур Джеймс
-Знайдено: + Бальфур Артур Джеймс, перший герцог Бальфурський (Arthur James Balfour, 1st Earl of Balfour) (1848-1930) - британський консервативний політичний діяч, прем'єр-міністр (1902-1905) і міністр закордонних справ (1916-1919).


Назва:Васнецов Віктор Михайлович
-Знайдено: + Ві́ктор Миха́йлович Васнецо́в (18481926) — рос. художник, один з авторів розписів у Володимирському соборі в Києві.


Зобр:1шт.

Wiktor Michajlowitsch Wassnezow 003.jpg

Назва:Суриков Василь Іванович
-Знайдено: + Василь Іванович Суриков (24.1.1848 — 19.3.1916) — рос. художник, автор кількох монументальних полотен з історії Росії («Ранок стрілецької страти», «Меньшиков у Березові», «Бояриня Морозова» та ін.).


Зобр:1шт.

V.Surikov, Self-Portrait (1879, Tretyakov gallery).jpg

Назва:Левицький Орест Іванович
-Знайдено: + О́рест Іва́нович Леви́цький (18481922) — український історик, етнограф, письменник, академік АН УРСР (з 1919 p.). Родом з Полтавщини, вихованець Київського університету, учень В. Антоновича. Вчителював у середній школі в Києві, пізніше працював у Всеукраїнській Академії Наук. Досліджував і публікував архівні матеріали до історії України XVI—XVIII ст., співробітник «Киевской Старины». Дійсний член ВУАН (з 1918) і її другий президент (1919—1922). Автор багатьох історичних оповідань.


Назва:Народний Дім у Львові
-Знайдено: + Наро́дний Дім у Львові — одна із найстарших і найбагатших культурно-освітніх установ в Галичині. Створена у 1849 р. заходами Головної Руської Ради (за почином священика Л. Трещаківського). Австрійський уряд подарував для «НД» площу зруйнованого в 1843 р. будинку Львівського університету. Будинок Народного Дому (тепер — окружний будинок офіцерів) збудовано 185164 рр. на пожертвування українського населення краю. В рамках «НД» діяла заснована 1848 р. Галицько-Руська Матиця, що зайнялася культурно-освітньою роботою та виданням підручників. «Управляющий совіт», що керував «НД» (з 1872), захопили москвофіли і не допускали до його керівництва національно свідомих українців. Після окупації Галичини Польщею влада призначила комісаром цієї установи М. Бачинського, Упродовж міжвоєнного періоду діяльність обмежувалася музейно-архівними справами. У складі «НД» діяли: бібліотека (1924 р. бл. 120 тис. книг, в т. ч. 5 тис. рукописів і документів), археологічно-історичний (разом з картинною галереєю) та природознавчий музеї. Під час окупації Галичини російськими військами 191415 частину бібліотеки було вивезено до Росії, в 1918 р. загинула багата нумізматична колекція. Видавався «Вісник Народного Дома» (1883—1914—щомісячно, після 1921—періодично). Після 1939 р. «НД» ліквідовано, а його збірки передано до бібліотеки АН УРСР і реорганізованих львівських музеїв.


Назва:Берлинський Василь
-Знайдено: + Васи́ль Берли́нський (17641848) — археолог, вчитель і директор Київської гімназії. Вихованець Київської Академії (1786), вчився в Петербурзькій учительській семінарії, реєстрував і описував археологічні знахідки в Києві. Автор праць


Назва:Абсолютна температура
Підзаголовок:== Рівняння ==
Знайдено: + Томсон показав (1848), що можна встановити температурну шкалу, яка не залежить від властивостей термометричних речовин, якщо використати висновок з циклу Карно про те, що


Назва:Рибне
Підзаголовок:==
Знайдено: + Селянин, який мав пів лану поля змушений був відробити понові 4 днів в тиждень. Інші — малозабезпечені і безземельні відробляли 1-2 дні в тиждень. Маєтками села володів австрієць Кандель. В 1848 році 16.V було скасовано кріпосне право. За неповними даними в 1890 р. в селі налічувалось 95 господарств з 80 жителями.


Назва:Етвеш Лоранд
-Знайдено: + Етвеш Лоранд — угорський винахідник та просвітитель. 1848 - 1919. Створив гравітаційний варіометр (маятник Етвеша - 1891), призначений для виміру сили ваги. Встановив рівність гравітаційної й інертної мас. Засновник наукових та освітніх закладів Угорщини. Голова математичного і фізичного тов-ва. Низка учнів Е. стали лауреатами Нобелівської премії.


Назва:Прапор Ірландії
-Знайдено: + Прапор Ірландії складається з трьох смуг - зеленої, білої і оранжевої - в послідовності зліва направо. Вперше прапор був використаний у Парижі в 1848. Зелений колір символізує Ірландію, яку часто називають «зеленим островом», білий колір втілює католицтво, а оранжевий - протестантизм. Цей колір протестантів походить від Вільгельма Оранського, ватажка протестантів на Британських островах.


Зобр:1шт.


Назва:Ассошіейтед пресс
-Знайдено: + Засн. 1848.


Назва:Варнак
-Знайдено: + ВАРНАК — ліро-епічна побутова поема Тараса Шевченка на розбійницьку тему, популярну в европейському фольклорi та літературному романтизмi. Написана ймовірно в січнi-травнi 1848 в Орській фортеці; основний текст — автограф у Більшiй книжці (IЛ.-Ф.I.-N 67. — С.87-92). Порівняно з текстом Малоi книжки (Москва, 19-25 березня 1858), автор доопрацював твір: увів вступ, посилив соціальний антагонізм образів, переніс дію з Київщини на Волинь (де діяв і Кармелюк), зняв деякі натуралістичнi деталi, ушляхетнив образ «сім'ї» месників.


Назва:Бабідські повстання 1848—52
-Знайдено: + Бабі́дські повста́ння — озброєна боротьба релігійної секти бабітів (або бабідів) за свої права в 18481852 роках в Ірані.


Назва:А нумо знову віршувать
-Знайдено: + А нумо знову віршуватьвірш-заспів Тараса Шевченка, яким у "Малій Книжці" розпочато захплявну книжечку 1848, де його записано за №1.
Підзаголовок:==
Знайдено: + Звичайно вірш датується: перша половина 1848 року, Орська фортеця. Проте деякі рядки з першої редакції наводять на думку, що написаний цей твір уже під час Аральської експедиції в другій половині 1848 року.


Назва:Агау
-Знайдено: + Агау — провідник головного загону під час переходу експедиції О. Бутакова з Орської фортеці до Аральського моря 1848. Повністю його прізвище та ім'я не відомі.


Назва:Балінський Людвік
-Знайдено: + Балінський Людвік — польський політичний засланець. На солдатську службу в Окремий Оренбурзький корпус його заслали як активного учасника підготовки польського національно-визвольного повстання 1848.


Назва:Каліфорнійська золота лихоманка
-Знайдено: + Каліфорнійська золота лихоманка (1848 - 1855) почалася в січні 1848 року, коли ж і виявлено золото на берегу Американської ріки на пилорамі Саттера. Як тільки новина про відкриття розповсюдилася, близько 300 тис. чоловік прибули до Каліфорнії з інших штатів США і з-за кордону.


Зобр:1шт.


Назва:Сухумі
-Знайдено: + | статус = 1848


Назва:Богомолов Олександр Трохимович
-Знайдено: + Богомолов Олександр Трохимович — поручник четвертого лінійного батальйону Окремого Оренбурзького корпусу. Допомагав організувати роботу Аральської описової експедиції 18481849.
-Знайдено: + В 1848 — начальник Косаральського флоту, 1849 — командир роти, до якої був зарахований Тарас Шевченко під час Аральської експедиції. За спогадами Е. Нудатова Шевченко зустрічавсяз Богомоловим і в неофіційній обстановці.


100 назад - 50 назад - 10 назад - Попередня - Про проект - Наступна - 10 вперед - 50 вперед - 100 вперед -----