Користувач:Alex Blokha/Події згадані в Вікіпедії/1805

100 тому - 50 тому - 10 тому - Попередня - Про проект - Наступна - 10 вперед - 50 вперед - 100 вперед ---- Назва:Бібліотека
-Знайдено: + Бібліоте́ка (грец. βιβλιονкнижка і θηκηсховище, скриня) — культ.-освітній заклад, що здійснює збирання друкованих і рукописних матеріалів, провадить їх опрацювання і відображення у каталогах, організовує відповідне їх збереження і обслуговування ними читачів. Б. були відомі ще в стародавньому світі (Ассирія, Єгипет, Китай). Найбільша з них Александрійська бібліотека, в якій були зібрані рукописні книги античного світу (3 ст. до н. е.), та клинописна Б. Саргонідів в Ассірії (7 ст. до н. е.). Перші відомості про Б. на території СРСР відносяться до 3 ст. (Хорезм). На Україні, як і на всій території Рад. Союзу, основними сховищами рукописних і друкованих скарбів були церковні і монастирські Б. Першою відомою Б. на Русі була Б. Софійського собору в Києві, заснована князем Ярославом Мудрим 1037. Серед монастирських Б. України відзначалася Б. Києво-Печерської лаври (11 ст.). Але стародавня частина її фондів загинула під час пожежі 1718. В 17 ст. засновано Києво-Могилянську академію і при ній Б. На Україні були організовані також великі Б. при університетах: Львівському (1661), Харківському (1805), Київському (1834) і Чернівецькому (1875). При допомозі прогресивної частини інтелігенції були створені публічні Б. в Одесі (1830), Харкові (1886) та ін.


Зобр:1шт.

Graz University-Library reading-room.jpg

Назва:Відень

-Знайдено: + У давнину на місці Відня було кельтське поселення. При римлянах (з 1 ст. н.е.) тут був табір римських легіонерів Віндобона. У 11-12 ст. Відень (ця назва вперше згадується в 881), розташований на важливому торговому шляху, став найбільш значним містом Австрії, резиденцією австрійських герцогів. У 1529 і 1683 Відень безуспішно осаджувалася турками. З 16 ст. Відень одержав значення столиці багатонаціональної держави австрійських Габсбургів; з 17 ст. та в 18 ст. став осередком численної придворної бюрократії. З 18 ст. в Відні розвивається мануфактурна промисловість (текстильне виробництво, виробництво предметів

Міська ратуша

розкоші). У 18-1-й половині 19 ст. Відень — один із помітних центрів європейської культури (особливо музичної). У 1805 і 1809 у Відень вступали війська Наполеона І. В 1867—1918 Відень — столиця Австро-Угорщини. У ніч з 11 на 12 березня 1938 у Відень вступили німецько-фашистські війська (т.зв. «аншлюс»). 13 квітня 1945 Відень був звільнений Радянською Армією. У липні 1945 було підписано угоду про зони окупації в Австрії і про Відень. Відень був поділений на 4 сектора окупації: радянський, американський, англійський та французький; центр міста було виділено для спільної чотиристоронньї окупації. У Відні жили і працювали Амадей Моцарт, Людвіг Бетховен, Шуберт, Штраус та ін. видатні композитори, письменник З. Цвейг, натураліст Г. І. Мендель, творець психоаналізу З. Фрейд і багато інших видатних діячів науки і культури.Зобр:1шт.


Назва:Промислова революція у Франції
Підзаголовок:==
Знайдено: + Перші машини тут з'явилися ще в кінці XVIII ст., але не мали широкого застосування. Промислове піднесення відбулося у 18051810 рр. в часи правління Директорії та Наполеона, які активно підтримували промисловість і торгівлю. У цей же час у Франції знайшли поширення англійські винаходи. Особливу роль у текстильній галузі промисловості відіграли верстат Жаккара, створений у 1804—1808 рр., який виготовляв тканини з візерунком, та машини Жирара (1810 р.), що здійснювали хімічно-механічну обробку льону. Щоправда, ці винаходи поширилися у французькій текстильній промисловості лише у 40-х роках. У цілому інженерно-технічна думка у Франції відставала від англійської.


Назва:Шіллер Йоганн-Фрідріх
-Знайдено: + Шіллер (Schiller) Йоганн-Фрідріх (17591805), великий німецький поет і драматург, відомий в Україні багатьма перекладами й виставами його творів. Першим перекладачем поезій Шіллера українською мовою був у 1830-их pp. Й. Левицький, далі його твори перекладали П. Куліш, Б. Грінченко, А. Могильницький, М. Маркович, О. Навроцький, О. Левицький, О. Кониський, О. Пчілка, Б. Тен, М. Лукаш, С. Гординський та ін. У зв'язку з переслідуванням української мови драми Шіллера українською мовою на території України, що належала Російській імперії були заборонені, і перші їх вистави відбулися у львівському Театрі «Руської Бесіди»: «Підступність і кохання» та «Розбійники» (1881 — 89); уперше в Києві «Розбійники» ставив У Народному Театрі 1918 П. Саксаганський. Визначніші вистави пізнішого часу: «Вільгельм Телль» (Київ. Театр Юного Глядача, 1927), «Змова Фієско в Ґенуї» («Березіль», 1928), «Дон Карлос» (Театр ім. Франка, 1936) та ін.


Зобр:1шт.

Friedrich Schiller.jpg

Назва:Філарет Гумілевський
-Знайдено: + Філарет (у світі Дмитро) Гумілевський (1805 — 66), рос, богослов, історик церкви родом з Шацького пов. Тамбовської губернії., ректор Моск. Духовної Академії, архиєп. харківський (1847 — 59), чернігівський від 1859. Заснував епархіяльний орган «Черниговские Епархиальные Известия». Автор наук. праць рос. мовою (укр. відоме його «Слово против враждебників, хтивих до доносів»), між ними «История русской церкви» (1847), «Историко-статистическое описание Харьковской епархии» (1854 — 59), «Историко-статистическое описание Черниговской епархии» (1873), «Обзор русской духовной литературы» (1884). З-поміж богословських: «Православное догматическое богословие» (1864); опублікував матеріали до історії Слобожанщини.


Назва:Ханенко Олександер
-Знайдено: + Олексáндер Ханéнко (18051895) — гром. і культ. діяч, історик, збирач укр. старовини, правнук Миколи Даниловича і син Івана X. У 1840-их pp. маршалок дворянства Суразького пов., Чернігівської губернії.; з 1858 чл. Чернігівського губ. комітету для поліпшення становища селян і згодом діяч реформи 1861; з 1860 чл. межової палати в Чернігові. Досліджував справу межування, написав «Исторический очерк межевых учреждений в Малороссии» (1870); X. автор низки іст. дослідів, зокрема «Город Погар, исторический очерк» (в «Черниговских Губернских Ведомостях», 1871); «Святитель Феодосий Углицкий», «Историческое описание некоторых местностей Черниговской Губернии» (1887), «Фамильные документы из рода Ханенков» (1889). X. зібрав велике ч. старих іст. книг київ. і чернігівського вид. 17 — 18 вв.


Назва:Скородинський Микола
-Знайдено: + Скородинський Микола (17571805), церк. діяч, вихованець Барбареуму, проф. пасторального богословія, декан і ректор Львівського Ун-ту, з 1799 — гр.-кат. львівський єп. Разом з перемиським єп. А. Ангеловичем старався про відновлення гал. митрополії.


Назва:Стебельський Гнат
-Знайдено: + — по 1805), історик церкви, василіянин родом з Волині. Автор тритомника: І) Dwa wielkie światła, czyli żywoty SS. Panien у Matek Ewfrozyny у Parascewii pod ustawą S. O. Bazylego W. w Monasterze S. Spasa za Polockiem żyjących; II) Chronologia, albo porządne według lat zebranie znacznieyszych w Koronie Polskiey у w W. Księstwie Lit. dziejów у rewolucyi, które się tyczą starodawnego M-ru S. Spasa za Połockiem; III) Przydatek do Ohronologiji, Вільно 1781 — 83 (2 вид. 1866 — 67). Твір С., опрацьований на підставі архівів василіанських монастирів, дає цінні матеріали до історії білорус.-укр. кат. Церкви. Його хронологічні таблиці, доповнені новими матеріалами, видала поль. АН у Кракові за ред. В. Серединського: «Ostatnie Stgo prace (Scriptores Rerum Polonicarum, IV, 1878).


Назва:Стороженко Олекса
-Знайдено: + Стороженко Олекса (1805 — 74), письм., етнограф, художник. Походив з старовинного козацького роду (див. Стороженки). Народився у с. Лисогорах на Чернігівщині. Вчився в Харківському пансіоні для дворянських дітей (1821 — 23), потім служив у війську (1824 — 50), далі працював чиновником особливих доручень при київ. ген.-губернаторі. 1868 оселився на хуторі Горішині к. Берестя і тут прожив останні роки життя, захоплюючися музикою, малюванням і скульптурою.


Назва:Пшиленцький Станислав
-Знайдено: + Пшиленцький (Przyłęcki) Станислав (1805 — 68), поль. історик. Праці «Ukrainne sprawy» (1842), «Wojna Chocimska» (1850) та ін. містять матеріали до історії України.


Назва:Раставецький Едвард
-Знайдено: + Раставецький (Rastawiecki) Едвард (1805 — 74), поль. дослідник мистецтва і колекціонер; у працях P. «Słownik malarzów polskich ..» (I-III, 1850-57) і «Słownik rytowników polskich ...» (1886) багато матеріалів про укр. мистців.


Назва:Гантсвілл
-Знайдено: + Місто засноване в 18051807 роках, назване на честь засновника Дж. Ганта. Статус міста з 1811 року (Гантсвілл став першим населеним пунктом у штаті, який отримав міський статус). Тут проходив конституційний конвент штату, в 1819 році Гантсвілл був столицею штату. Довгий час місто було центром торгівлі бавовною, кукурудзою, тютюном, центром текстильного виробництва. У 1862 році Гантсвілл був захоплений військами сіверян. Під час другої світової війни тут було зосереджене виробництво боєприпасів.


Назва:Каразін Василь Назарович
-Знайдено: + Засновник першого у східній Україні Харківського університету (1805), ініціатор створення одного з перших у Європі Міністерства народної освіти, автор ліберальних проектів реформування державного устрою і народного господарства. Праці з агрономії, конструювання сільськогосподарських машин. Зробив численні відкриття в галузі органічної і неорганічної хімії, першим запропонував створення мережі метеорологічних станцій по всій державі.
-Знайдено: + Народився у селі Кручик Богодухівського повіту (нині Богодухівський район) на Харківщині. Навчався у Харківському приватному пансіоні та Гірничому корпусі (інституті) в Петербурзі. З ініціативи Каразіна було засновано Харківський університет (1805) та створено Філотехнічне Товариство (1811-1818) для поширення досягнень науки, техніки та розвитку промисловості в Україні. Неодноразово активно виступав проти колоніальної експлуатації України Російською імперією. Був прихильником перебудови державного устрою Росії на засадах конституційної монархії. У 1820-1821 за критику існуючого суспільного ладу був ув'язнений у Шліссельбурзькій фортеці. Після звільнення жив під наглядом поліції у своєму маєтку. Помер у Миколаєві, де і похований. Каразін автор ряду важливих відкриттів у галузі техніки, хімії, агрономії, селекції тощо. Йому належать близько 60 наукових праць. У Харкові та Кручику Каразіну встановлено пам'ятники.


Зобр:1шт.

Каразин, Василий Назарович.jpg

Назва:Кулибаба Петро
-Знайдено: + Кулибаба Петро (нар. бл. 1805 р. – помер 1874).


Назва:Барб'є Анрі-Огюст
-Знайдено: + Барб'є́ Анрі-Огю́ст (1805-1882) - французький поет.


Назва:Лобисевич Опанас
-Знайдено: + Опана́с Лобисе́вич (17321805) — письменник, один з піонерів українського національного відродження, козацького роду на Чернігівщині. Навчався у Київській Академії (з 1747) і Петербурзькому університеті (з 1754). З 1761 — перекладач при гетьмані К. Розумовському. У 1785—1787 — новгород-сіверський губерніальний маршалок шляхетства. Один із лідерів Новгород-Сіверського патріотичного гуртка (1780—1790 рр.) Був автором «Вергілієвих Пастухов... в малороссийский кобеняк переодетых» (1794), української переробки «Буколік» Вергілія (до нас не дійшли) та ін.


Назва:Острів Лисянського
-Знайдено: + Український росiйський мореплавець Лисянський Юрій Федорович відкрив Острів Лисянського у 1805 р. коли корабель «Невою» зазнав аварії із островом, — та зрозумів, що острів хоч неважливий, проте небезпечний для кораблів.


Зобр:1шт.

Lisianski1.jpg

100 тому - 50 тому - 10 тому - Попередня - Про проект - Наступна - 10 вперед - 50 вперед - 100 вперед ----

Роки, згадані у Вікіпедії