Користувач:Albedo/Фізика (50К)


 • СТО
  • Принципи побудови спеціальної теорії відносності
 • Постійність швидкості поширення світла
 • Перетворення Лоренца
  • Кінематичні наслідки перетворень Лоренца
 • Розміри рухомих тіл
 • Сповільнення ходу рухомих годинників
 • Парадокс близнят
 • Додавання швидкостей
 • Інваріанти перетворень Лоренцаa
 • Власний час
 • Просторово-часовий інтервал
 • Гранична швидкість фізичних взаємодій
 • Закони збереження
  • Приклади використання законів збереження
 • Зіткнення
 • Абсолютно пружний центральний удар двох тіл
 • Передача енергії та імпульсу у пружному зіткненні
 • Абсолютно пружний нецентральний удар
 • Абсолютно непружний удар