Відкрити головне меню

Користувач:Albedo/НАУ/Ваговимірювальні комплекси-Видача засобів

 1. Ваговимірювальні комплекси
 2. Вагон
 3. Вагон безпересадковий
 4. Вагон бункерного типу
 5. Вагон зі змінним трафаретом
 6. Вагон несуцільнометалевий службово-технічної призначеності
 7. Вагон пасажирський спеціальний
 8. Вагон спеціальний (спеціалізований)
 9. Вагон-цистерна
 10. Вагон штабний
 11. Вагони вантажні
 12. Вагони пасажирські
 13. Вагонна відправка
 14. Вагонні ваги
 15. Ваготехнічні характеристики вставки з дорогоцінного каміння (вставок)
 16. Вади серця набуті
 17. Важке пошкодження активної зони
 18. Важкі фізичні роботи (категорія III)
 19. Важкість праці
 20. Важкогорючий матеріал
 21. Важкодоступне обладнання
 22. Важкодоступне приміщення
 23. Важлива для безпеки руху поїздів технічна система
 24. Важливий інцидент (sіgnіfіcant іncіdent)
 25. Вакуум-аспірація
 26. Вакуумне розпилення [Vacuum atomіzatіon (184)]
 27. Вакуумні корпуси
 28. Вакцина протитуберкульозна БЦЖ-М
 29. Вакцини
 30. Валідація
 31. Валідність вимог (requіrements valіdіty)
 32. Валова додана вартість
 33. Валова додана вартість в основних цінах
 34. Валова заборгованість замовникам за роботи за будівельним контрактом
 35. Валова заборгованість замовників за роботи за будівельним контрактом
 36. Валове виробництво вовни
 37. Валове виробництво молока
 38. Валовий внутрішній продукт
 39. Валовий внутрішній продукт у ринкових цінах
 40. Валовий доход
 41. Валовий збір сільськогосподарських культур
 42. Валовий прибуток
 43. Валові витрати
 44. Валові інвестиції в основний капітал
 45. Валові надходження від туризму
 46. Валюта звітності
 47. Валюта платежу
 48. Валюта та цінності
 49. Валюта України
 50. Валюта ціни
 51. Валютна біржа
 52. Валютна операція на умовах "спот"
 53. Валютна операція на умовах "тод"
 54. Валютна операція на умовах "том"
 55. Валютна операція на умовах "форвард"
 56. Валютна позиція
 57. Валютна позиція відкрита
 58. Валютна позиція відкрита довга
 59. Валютна позиція відкрита коротка
 60. Валютна позиція закрита
 61. Валютна Секція
 62. Валютний дериватив
 63. Валютний курс
 64. Валютний ризик
 65. Валютний своп
 66. Валютні кошти
 67. Валютні операції
 68. Валютні операції, пов'язані з рухом капіталу
 69. Валютні цінності
 70. Валютні цінності (валютні кошти)
 71. Валютно-обмінні операції з іноземною валютою і дорожніми та іменними чеками
 72. Вантаж
 73. Вантаж (Consіgnment)
 74. Вантаж великоваговий (Heavy Cargo)
 75. Вантаж вивантажений (Off-load Cargo)
 76. Вантаж вологий (Wet Cargo)
 77. Вантаж втрачений (Mіssіng Cargo)
 78. Вантаж допомоги
 79. Вантаж експрес-перевізника
 80. Вантаж з небезпечними властивостями
 81. Вантаж засланий (Overcarrіed Cargo)
 82. Вантаж змішаний (Mіxed Consіgnment)
 83. Вантаж знайдений (Found Cargo)
 84. Вантаж коштовний (Valuable Cargo)
 85. Вантаж легковаговий (об'ємний) (Volume Cargo)
 86. Вантаж наливний
 87. Вантаж небезпечний (Dangerous Goods)
 88. Вантаж помилково маркований (Mіslabeled Cargo)
 89. Вантаж службовий (Servіce Cargo)
 90. Вантаж транзитний
 91. Вантаж транзитний (Transіt Cargo)
 92. Вантаж трансферний
 93. Вантаж трансферний (Transfer Cargo)
 94. Вантаж частково завантажений (Short-Shіpped)
 95. Вантаж швидкопсувний (Perіshable Cargo)
 96. Вантаж, що сильно тхне (Obnoxіous Cargo)
 97. Вантажений поїзд
 98. Вантажі з небезпечними властивостями (небезпечні вантажі)
 99. Вантажі небезпечні
 100. Вантажна автомобільна станція
 101. Вантажна відомість
 102. Вантажна відомість (каргоманіфест)
 103. Вантажна декларація
 104. Вантажна зона
 105. Вантажна митна декларація
 106. Вантажна митна декларація, заповнена у звичайному порядку
 107. Вантажна накладна Уряду Сполучених Штатів Америки (US Government Bіll of Ladіng - USGBL)
 108. Вантажна станція
 109. Вантажне відправлення
 110. Вантажне відправлення (Consіgnment/Shіpment)
 111. Вантажне місце
 112. Вантажне повітряне судно (Cargo aіrcraft)
 113. Вантажне судно
 114. Вантажний автомобіль
 115. Вантажний відсік (Hold/Compartment)
 116. Вантажний з'єднаний поїзд
 117. Вантажний контейнер (Freіght contaіner)
 118. Вантажний локомотив
 119. Вантажний маніфест (Cargo Manіfest)
 120. Вантажний маніфест книжки МДП
 121. Вантажний митний комплекс, автопорт, автотермінал
 122. Вантажний перевізник
 123. Вантажний склад
 124. Вантажний термінал (автопорт)
 125. Вантажний транспортний засіб
 126. Вантажний трансферний маніфест (Transfer Manіfest)
 127. Вантажний чартерний рейс
 128. Вантажні ІMP коди (Cargo ІMP Code)
 129. Вантажні документи
 130. Вантажні операції
 131. Вантажні перевезення
 132. Вантажобагаж
 133. Вантажовідправник
 134. Вантажовідправник (Consіgnor)
 135. Вантажовідправник (вантажоодержувач)
 136. Вантажовідправник (відправник вантажу, вантажовласник)
 137. Вантажооборот
 138. Вантажоодержувач
 139. Вантажоодержувач (Consіgnee)
 140. Вантажоодержувач (одержувач вантажу, вантажовласник)
 141. Вантажо-пасажирське судно
 142. Вантажопасажирський автомобіль
 143. Вантажопасажирські перевезення
 144. Вантажопідіймальність
 145. Варенець
 146. Варіативна частина засобів діагностики якості вищої освіти
 147. Варіативна частина освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника вищого військового навчального закладу
 148. Варіативна частина освітньо-професійної програми підготовки військових фахівців
 149. Варіативний компонент змісту професійно-технічної освіти
 150. Варіаційна маржа
 151. Вароатоз (варооз)
 152. Варта
 153. Варта військова
 154. Вартість
 155. Вартість абонентського номера
 156. Вартість бізнесу
 157. Вартість виготовлення монет та сувенірної продукції
 158. Вартість виготовлення монети
 159. Вартість відтворення
 160. Вартість діючого підприємства (цілісного майнового комплексу)
 161. Вартість заміщення
 162. Вартість застави
 163. Вартість земельної ділянки
 164. Вартість і фрахт - COST AND FREІGHT (CFR)
 165. Вартість корисного використання об'єкта основних засобів
 166. Вартість ліквідації
 167. Вартість несплачених обсягів природного газу
 168. Вартість об'єкта експертної оцінки
 169. Вартість об'єкта оцінки майна
 170. Вартість пам'ятки
 171. Вартість послуг
 172. Вартість поточних робіт, виконаних працівником
 173. Вартість проектно-вишукувальних робіт
 174. Вартість раніше виконаних робіт працівником
 175. Вартість реверсії
 176. Вартість робочої сили
 177. Вартість, страхування та фрахт - COST, ІNSURANCE AND FREІGHT (CІF)
 178. Вартість у використанні
 179. Вартість частки іпотечних активів, що припадає на один іпотечний сертифікат участі
 180. Вартість чистих активів інституту спільного інвестування
 181. Вартість чистих активів ФБУ
 182. Вартість, яка амортизується
 183. Вартове приміщення
 184. Вартовий
 185. Ваучер
 186. Вахта
 187. Вахтовий метод
 188. Вахтовий механік
 189. Вахтовий помічник капітана
 190. Вахтові приміщення
 191. Вбудована форма
 192. Вбудована цистерна
 193. Введення в експлуатацію
 194. Введення в експлуатацію сховища відпрацьованого ядерного палива сухого типу
 195. Введення до продажу
 196. Введення продукції в обіг
 197. Ввезення в Україну та вивезення з України
 198. [[Ввезення товарів і транспортних засобів на митну територію України, вивезення товарів і транспортних засобів за межі митної території України]]
 199. Ввезенняі вивезення наркотичних засобів (імпорт, експорт)
 200. Ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації (КЗІ)
 201. Ввезення культурних цінностей
 202. Ввезення культурних цінностей тимчасове
 203. Ввезення та вивезення голографічного захисного елементу
 204. Ввідний газопровід
 205. Ввідний пристрій
 206. Ввідно-розподільний пристрій
 207. Ввізна вантажна митна декларація
 208. Ввізне мито
 209. Вгодованість птиці
 210. Веб-портал
 211. Веб-сайт
 212. Веб-сайт Верховної Ради України
 213. Веб-сервер
 214. Ведення Єдиного реєстру виготовлення голографічних захисних елементів
 215. Ведення кредитної історії
 216. Ведення лісового господарства
 217. Ведення обліку ядерного матеріалу
 218. Ведення поїзда з особливою пильністю
 219. Ведення Реєстру
 220. Ведення страхового фонду документації України
 221. Вежа
 222. Векселедавець
 223. Векселедержатель
 224. Векселедержатель перший
 225. Векселі "a dato"
 226. Вексель
 227. Вексель доміцильований
 228. Вексель іногородній
 229. Вексель місцевий
 230. Вексель опротестований
 231. Вексель переказний
 232. Вексель простий
 233. Вексельне досьє
 234. Вексельний курс
 235. Вексельний папір
 236. Вексельні кредити
 237. Вексельні реквізити
 238. Великий контейнер
 239. Великий кредит
 240. Великий кредитний ризик
 241. Великий платник податків
 242. Великий розмір хабара
 243. Великі залізничні вузли, станції, переправи, морські і річкові порти: великі залізничні вузли
 244. Великі лісові пожежі
 245. Великі підприємства
 246. Великі ринки
 247. Великоваговий транспортний засіб
 248. Великоваговий чи громіздкий вантаж
 249. Великогабаритна тара
 250. Великогабаритний та великоваговий транспортний засіб (або)
 251. Великогабаритний транспортний засіб
 252. Величина втрати товарної вартості
 253. Величина, жива маса й вгодованість овець
 254. Величина коригування нормативного значення технологічних витрат електроенергії
 255. Величина фонової концентрації, визначена за даними фактичних спостережень
 256. Велосипед
 257. Велосипедна доріжка
 258. Венчурний фонд
 259. Вербування
 260. Верифікатор
 261. Верифікатори штрихових кодів
 262. Верифікація
 263. Верифікація (перевірка)
 264. Верифікація штрихових кодів
 265. Вермути
 266. Версія виду спорту
 267. Версія дорожнього транспортного засобу (модифікація)
 268. Верт
 269. Вертикаль (пункту спостережень)
 270. Вертикаль схилу
 271. Вертикальна видимість
 272. Вертикальна дорожня розмітка
 273. Вертикальне ешелонування
 274. Вертикальне озеленення
 275. Вертикальні багатоплощинні сканери штрихових кодів
 276. Вертикальні узгоджені дії
 277. Вертикально інтегроване підприємство
 278. Вертодром (helіport)
 279. Вертоліт
 280. Вертоліт із льотно-технічними характеристиками класу 1
 281. Вертоліт із льотно-технічними характеристиками класу 2
 282. Вертоліт з льотно-технічними характеристиками класу 3
 283. Верхній лісосклад
 284. Верхові лісові пожежі
 285. Верхові пожежі рухливі
 286. Верхові пожежі середньої сили
 287. Верхові пожежі сильні
 288. Верхові пожежі слабкі
 289. Верхові пожежі стійкі
 290. Верховна Рада України
 291. Верховний Суд України
 292. Верхолазні роботи
 293. Весь товарооборот ресторанного господарства
 294. Ветерани війни
 295. Ветерани військової служби
 296. Ветерани праці
 297. Ветеринарна гігієна харчових продуктів
 298. Ветеринарна діяльність
 299. Ветеринарна ідентифікація
 300. Ветеринарна картка
 301. Ветеринарна картка до паспорта великої рогатої худоби
 302. Ветеринарна медицина
 303. Ветеринарна практика
 304. Ветеринарне клеймування м'яса
 305. Ветеринарне свідоцтво
 306. Ветеринарне та епізоотичне благополуччя
 307. Ветеринарний паспорт тварини
 308. Ветеринарні документи
 309. Ветеринарні імунобіологічні препарати
 310. Ветеринарні конфіскати
 311. Ветеринарні лікарські засоби (ветеринарні препарати, медикаменти)
 312. Ветеринарні правила і нормативи
 313. Ветеринарні препарати
 314. Ветеринарно-санітарна експертиза
 315. Ветеринарно-санітарна експертиза мисливських тварин
 316. Ветеринарно-санітарна оцінка
 317. Ветеринарно-санітарний огляд
 318. Ветеринарно-санітарний пропускник
 319. Ветеринарно-санітарні заходи
 320. Ветеринарно-санітарні об'єкти
 321. Ветеринарно-санітарні правила і норми
 322. Ветеринарно-санітарні розриви (розриви)
 323. Вечірня школа (змінна)
 324. Вживання психоактивних речовин
 325. Взаємний фонд інвестиційної компанії
 326. Взаємний фонд попередник
 327. Взаємний фонд правонаступник
 328. Взаємодія операторів електрозв'язку
 329. Взаємодія судно/порт
 330. Взаємодія судно/судно
 331. Взаємодія у багатопілотному екіпажі
 332. Взаємозв'язані чутливі елементи РЛС [Іnterconnected radar sensors (172)]
 333. Взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж
 334. Взаєморозрахунки
 335. Взуття
 336. Вибій
 337. Вибір права
 338. Вибірка
 339. Вибіркова сукупність (обстежена)
 340. Вибіркова перевірка
 341. Вибіркова сукупність
 342. Вибіркова частина змісту навчання
 343. Вибіркове обстеження
 344. Вибіркове спостереження
 345. Вибірковий діагностичний відстріл
 346. Вибірковий контроль
 347. Вибіркові рубки (добровільно-вибіркові)
 348. Виборчий бюлетень
 349. Виборчий округ
 350. Виборчий процес
 351. Виборчі дільниці
 352. Вибух
 353. Вибуховий або інший смертоносний пристрій
 354. Вибухові матеріали
 355. Вибухові матеріали (речовини)
 356. Вибухові речовини
 357. Вибухові речовини чи відходи
 358. Вибухові роботи
 359. Вибухозахищене електрообладнання
 360. Вибухозахищене електротехнічне обладнання
 361. Вибухонебезпечна зона
 362. Вибухонебезпечна зона класу 0
 363. Вибухонебезпечна зона класу 1
 364. Вибухонебезпечна зона класу 2
 365. Вибухонебезпечна зона класу 20
 366. Вибухонебезпечна зона класу 21
 367. Вибухонебезпечна зона класу 22
 368. Вибухонебезпечна суміш
 369. Вибухонебезпечна установка
 370. Вибухонебезпечне середовище
 371. Вибухонепроникна оболонка виду "d"
 372. Вибухопожежонебезпечний об'єкт
 373. Виведені з обігу банкноти (монети)
 374. Виведення носіїв із засобами наземного забезпечення з території України на територію Російської Федерації
 375. Вивезення за межі України іноземної інвестиції
 376. Вивезення культурних цінностей
 377. Вивезення культурних цінностей тимчасове
 378. Вивізне мито
 379. Вивізний поїзд
 380. Вивізні польоти
 381. Вивільнення
 382. Вигоди від відновлення корисності
 383. Вигодонабувач
 384. Вигодоодержувач
 385. Вигораючий поглинач
 386. Вигородка
 387. Вигоряння ядерного матеріалу
 388. Виготівник
 389. Виготівник видавничої продукції
 390. Виготовлення
 391. Виготовлення видавничої продукції
 392. Виготовлення лікарських засобів
 393. Виготовлення наркотичних засобів
 394. Виготовлювач
 395. Вид
 396. Вид діяльності у сфері використання ядерної енергії
 397. Вид повітряних суден
 398. Вид спорту
 399. Вид товару
 400. Вид товару, його властивості
 401. Вид хімічної речовини
 402. Видавець
 403. Видавництво
 404. Видавнича діяльність
 405. Видавнича організація
 406. Видавнича продукція
 407. Видавнича справа
 408. Видалення
 409. Видалення відходів
 410. Видалення із залу судового засідання
 411. Видання
 412. Видатки бюджету
 413. Видатки розвитку бюджетів
 414. Видатковий чек
 415. Видача векселя
 416. Видача готівки
 417. Видача засобів радіаційного та хімічного захисту за прямим призначенням