Відкрити головне меню
Сім'я Авеля і сім'я Каїна, Фернар Кормон 1880, Музей Орсе, Париж
Нацизм
Simple crossed circle.svg


Наци́зм  — злочинна[джерело?] форма самоствердження[джерело?] індивіда, племені, клану, класу, нації, віросповідних спільностей, котра передбачає:

 • панування над іншими індивідами, племенами, класами, націями, віросповідними спільностями[джерело?];
 • максимальне відчуження підвладних від результатів їх праці[джерело?];
 • апартеїд стосовно поневолених[джерело?].
 • В найвищій формі нацизм виявляється у масових вбивствах і геноциді стосовно поневолених й у прагненні до всесвітнього економічного і політичного панування[джерело?].

Нацистськими правомірно називати усі ідеї, вчення, теорії і вірування, котрі своєю специфікою прямо чи опосередковано сприяють і формують нацистську ментальність й свідомість індивідів, племен, кланів, класів, націй і віросповідних спільностей[джерело?].

Суть і витоки нацизмуРедагувати

 
”Гармонійний круг”, емблема секти катарів, одного з проявів гностицизму.
 
Абраксас, у гностиків “глава Небес”, символізуючий єдність “Світового Часу і Простору”.
 
Зображення Деміурга (Творця світу і людини, Яхве), бога матерії і творця “злого начала" в гностиків

Влада і пануванняРедагувати

Кожна людина, вже самим фактом свого існування, володіє владою стверджуючи себе, впливаючи на зовнішнє середовище і своє оточення, принаймні через батьківство — материнство, пізнання і творчість. І звичайно владою є й управління суспільством, котре забезпечує мінімум ладу, можливість відтворення етносу і передачі культури й пам'яті народу. Вважається[джерело?], що влада є відвічна подібність людини до Бога і її зв'язок з Абсолютом. І така влада не є пануванням[джерело?].

Панування є викривленням природи влади, бо воно засадничо заперечує свободу волі людини. Нацизм правомірно буде назвати також найвищою формою панування. Вважається, що потреба в пануванні є наслідком відпадіння людини від Бога, після чого вона, ставши рабом смерті, намагається загладити свою тимчасовість здійснюючи панування над іншими, аби себе вважати богом і безсмертним.[1] Тут Нацизм виступає як прояв небуття, сатанізму й духу антихриста, котрі також засадничо заперечують свободу волі людини[джерело?].

АгностицизмРедагувати

Нацистська свідомість не може вмістити себе органічно в усю повноту земної реальності, природи людини й суспільства, тому вона бере собі на озброєння агностицизм[джерело?](зокрема агностичний атеїзм[2]), котрий стверджує, що однозначно вибудувати істинну всеосяжну систему знання є неможливо.

ПантеїзмРедагувати

Нацизм, будучи плодом відпадіння людини від Бога[джерело?], прагне у собі побачити щось божественне, у чому йому допомагає філософська доктрина пантеїзму[джерело?], яка стверджує, що всесвіт є ідентичний з Богом і вірування, яке представляє природний світ, в тому числі і людину, частиною божества, що є дуже близьким до матеріалізму[3].

ДуалізмРедагувати

Нацистська свідомість вбачає себе як “добро”[джерело?], є спрямоване на цей світ, над котрим прагне одноособово панувати, і прагне бачити свого ворога як зло, тому вона є близькою до доктрини дуалізму[джерело?] (зокрема до єресі маніхейства), яка твердить, що всесвіт складається з двох абсолютно різних фундаментальних принципів, наприклад з “добра” і “зла[4].

"богообраність"Редагувати

Нациська свідомість зазвичай проростає на грунті племінної богообраності, бо мусить вірити у свою винятковість і обраність для панування над світом й іншими людьми[джерело?].

НапередвизначеністьРедагувати

 
Жан Кальвін, “винахідник” напередвизначеності

Також нацизм проростає і у віросповідному середовищі, котре сповідує спасіння людини через виправдання вірою, зокрема поглиблене вірою у напередвизначенність, згідно з котрою одні люди вже народжуються спасенними, а другі відкинутими, причому власне спасенність проявляється в успішності, а відкинутість в неуспішності[джерело?].

ГностицизмРедагувати

У нациської свідомості є щось близьке до гностицизму, бо вона розглядає навколишній світ я щось нижче, гріховне і зле начало, вороже “вищому божеству” і призначене для знищення. І у тому навколишньому світі, створеному “нижчим божеством”[5], нацистська свідомість представляє себе як створену "вищим божеством", яка через занурення у гріх, поборуючи навколишній світ і людство, пізнає “вище божество” і з ним поєднується. У цьому і полягає суть месіанізму нацизму[джерело?].

В нацизмі, як і гностицизмі, зазвичай не розрізняються наслідки праведного і гріховного життя[джерело?].

Основні засоби діяльності нацистівРедагувати

Соціальний дарвінізмРедагувати

Нацизм правомірно розглядати як найвищу форму соціального дарвінізму, згідно з яким закономірності природнього добору і боротьби за виживання в природі розповсюджуються на людське суспільство. Теорія соціал-дарвінізму вважається спростованою[6] але в реальності вона є міцно вкоріненою в свідомості багатьох, зокрема в нацистів, бо виправдовує їх злочини і дегуманізацію душ поневолювачів[7].

МаніпуляціяРедагувати

 
Індоктринація Єви, картина 1480 року

Немає нічого, що би виправдало нацизм, але нацисти таки є[джерело?]. І нацизм є завжди латентним (прихованим)[джерело?]. Але, очевидно, повинна бути й “мова” (спосіб) їх спілкування зі зовнішнім світом, індивидом і різними людськими спільностями, котра би забезпечувала їх вплив і реалізацію бажаного панування, зберігаючи вигляд “ангела світла”[джерело?]. Без сумніву цю роль виконує зокрема пропаганда, реклама, маніпуляція (зокрема індоктринація, навчання без критичного сприйняття.). З метою приготувати індивіда, плем'я, народ чи віросповідну спільність до поневолення. І таке приготування споконвічно чинилося по-суті однаково, через витіснення з свідомості майбутньої жертви реалістичного сприйняття світу й історії[8] і наповнення мрійництвом, утопіями[9].

ОкультизмРедагувати

 
Гермес Трисмегіст, автор першої книги з окультизму

З історії відомо що нацисти виявляли глибоку зацікавленість окультизмом, тобто вченнями, котрі визнають існування прихованих сил в людині і космосі, доступних лише для “посв'ячених” і комплексом вірувань в існування прихованого зв'язку людини з потустороннім світом[10].

Селекція людейРедагувати

Також відомо з історії, що нацисти активно використовували вчення про селекцію стосовно людини, більш відоме як євгеніка, аргументуючи це боротьбою з явищем виродження в людському генофонді. Після Другої світової війни євгеніка отримала статус злочину супроти людства. Але в кінці ХХ ст. розвиток генетики, репродуктивних технологій, перенотальної діагностики і трансплантології[11] відродив усі проблеми спричинені євгенікою[джерело?].

КапіталізмРедагувати

Капіталізм правомірно визначати як суспільно-економічну формацію у котрій головним критерієм прийняття рішень є бажання отримати прибуток.[12][13] Тоді як в традиційному суспільстві головним критерієм прийняття рішень є загальне благо[джерело?]. Тобто, при капіталізмі безликі гроші отримують здатність теоретично виконувати функцію управління суспільством, але на практиці це панування грошей виражається в конкретизованому пануванні над суспільством найбагатіших людей, котрі часто досягали більшого впливу як державна машина. Звідси і зацікавлення нацистів капіталізмом, котрий дозволяє їм осягати місце панівної меншини. Подібне зазвичай виражається у формі олігархії, що сьогодні і є у наявності в Україні[джерело?].

Ідеологією олігархії є економічний матеріалізм, концепція, котра розглядає економіку не тільки окремо від реальних індивідів але і як наділений усіма функціями суб'єкт історії, незалежний від діяльності людей. Тобто легітимізує відчуження людини, що є проявом нацизму[джерело?].

МультикультуралізмРедагувати

Тотальне економічне і політичне панування, будучи явним злочином супроти людини, можливе тільки при умові убезпечення від усіх можливих форм організованого масового опору, тому нацисти знищували або дробили усі основи масових об'єднань людей, найперше найбільш масові - національну і віросповідну. І це чиниться найперше розмішуванням людей різних націй і вір на усій підвладній території аби жодна спільнота не змогла бути більшістю і реалізовувати свою волю. Або, іншими словами, формуванням того що ми сьогодні називаємо мультикультуралізмом. Раніше це робилося насильницьким переселенням, а тепер зазвичай стимулюючими економічними чинниками доповненими дрібними війнами, терором, тероризмом, пропагандою і маніпуляціями. А також постійним звинуваченням корінного народу у чомусь типу фашизму, бо він перебуваючи на своїй землі завжди володіє більшим самоусвідомленням своїх природних прав і готовністю до об'єднання і боротьби.

Терор і тероризмРедагувати

Нацистським тероризмом (насильство супроти сильнішого) можна назвати той, кінцевою метою котрого є осягнення панування над іншими. А нацистським терором (насильство супроти слабшого) той, кінцевою метою котрого є утримання вже осягненного панування над іншими. Для прикладу, коли масово і сестиматично катують затриманих в МВС то це є терор, а коли влаштовують вибухи в Днінропетровську то це вже тероризм.

Сучасний приклад України виявив, що одночасно, і без сумніву з одного нацистського центру, може відбуватися і терор і тероризм; агентура панівного в економіці клану в правоохоронних органах катує і ув'язнює невинних українців, в торгівлі організовує отруєння людей, у фінансових установах промишляє шахрайством стосовно українців, а інші агенти цього клану влаштовують вибухи в християнських храмах і на зупинках громадського транспорту.

ГеноцидРедагувати

 
Голодомор, художник Леонід Денисенко з Австралії

На сьогодні у світі відомі лише геноциди за національною і за релігійною ознаками, тому можна впевнено стверджувати, що усі геноциди в історії людства були вчинені нацистами.

Основні форми маскування нацистівРедагувати

Нацизм завжди діє приховано, бо є однозначно злом, а людська природа зла не може явно і свідомо прийняти, вона може бути тільки обманутою злом. Коли метою нацизму є панування, то очевидно що нацизм повен діяти під прикриттям установ, організацій й інститутів, котрі пов'язані з реалізацією влади як такої. Найперше політичної, світоглядної і економічної. Це можуть бути структури різних видів соціально-економічних формацій, в капіталізмі, в соціалізмі, в комунізмі, в націоналізмі. Як і в різних формах правління; при монархії, при аристократії, при демократії, при диктатурі, при анархії, і завжди при олігархії. Нацистам байдуже як буде по-науковому називатися їх панування, їм важливий сам факт панування. Очевидно що пануванню нацистів особливо сприяють ідеологічні війни між різними політичними ідеологіями, бо є для них можливість завжди своїх супротивників призначати “ворогами народу”.

Психологічний портрет нацистаРедагувати

Найвідоміші злочини нацистівРедагувати

Геноцид Місце, держава Роки Вчинений (неофіційна версія) Кількість жертв (тис.) Примітки
Шумерів Межиріччя 2030-2000рр. до н.е. амореями і еламітами
було вбито майже усіх
Формально на вершині свого політичного й економічного розвитку.
Народів Ханаану Палестина 1123-1200 до н.е. Ізраїльтянами під проводом Ісуса Навина
Християн Нероном Римська імперія 64-68 Нерон (іудей)
10-30
Християн неправдиво звинуватили у підпалі Риму.
Християн Тамерланом Іран, Середня Азія Кінець XIV ст. Тамерлан
Християни на тих теренах були знищені майже повністю.
Католиків Вандеї Франція, Вандея 1793-1796 Урядом Великої французьської революції
400-1000
Повстання католиків супроти революційного уряду Франції, Було вбито 25-35% населення Вандеї
Індіанців США США 1500-1900 Колоністами з Франції й Англії.
12000
Голодомор ірландців (католиків) Велика Британія 1845-1849 Урядом Великої Британії (протестантським)
500-1700
Емігрувало у США 1,5 млн. людей. Число ірландців в Ірландії, до 1901 року, скоротилося на половину.
Асірійців Турція 1914-1917 Уряд Турції і вожді курдських племен
2/3 народу
Усі інші стали біженцями. Цей геноцид був пояснений як була за те, що асірійці служили в арміях Росії і Англії.
Голод на Поволжі РРФСР 1921-1922 Засуха + більшовицька політика хлібозаготівель (репетиція майбутнього великого голоду 1930-их років
5000
Голод охопив 35 губерній з населенням у 80 млн. людей, голодало не менше 40 млн.
Голод у США США 1929-1933 Фінансові спекуляції банкірів
більше 5000
У ці роки 25-90% американців страждали від нелоїдання, роботу втратили 13 млн. людей.
Голодомор в Україні 1921—1923 УРСР 1921-1922 Громадянська війна + політика хлібозаготівель більшовиків
біля 1000
Голодувало 8 млн. українців
Голодомор в Україні 1932—1933 УРСР 1932-1933 ”Комуністичним режимом” (єврейською діаспорою і місцевими штундами)
4000-10000
Голодомор в Україні 1946-1947 УРСР 1946-1947 Засуха + великий план хлібозаготівель
більше 1000
Індійців Пакистану Західний Пакистан, Бангладеш 1971 Армія Пакистану
1000-3000
Племені яномані Бразилія 1974 Олігархами
2, 4/5 яноманіців
Землі племені, в дельті Амазонки, виявилися багатими на корисні копалини.
Племені дегар В'єтнам 1973-2000 Урядом В'єтнаму
2/3 племені
Помста за підтримування проамериканського Південного В'єтнаму
Індіанців майа Гватемала 1980-1989 Армія Гватемали
75
Громадянська війна
Іракських курдів Ірак 1986-1988 Армія Іраку
100-200
Боротьба за незалежність Курдистану
Війна індусів і мусульман в Кашмірі Індія 1989 Армія Індії
15
500 тис. індусів стали біженцями.
Папуасів-анімістів Індонезія 1965-1966 Армія Індонезії (мусульмани)
1000
Боротьба з комуністами
Тімррців (католиків) Тімор 1975 Армія Індонезії (мусульмани)
200
Захоплення частини острова Тімор
Камбоджійців Камбоджа 1975-1979 Урядом маоістів
1700-4000
Народу хуту Руанда 1972 Урядом
200
Народів тутсі і хуту Руанда 1994 Урядом
940
Чорношкірих християн і анімістів Судану Судан 2002 Арабо-мусульманський уряд Судану
більше 2000
Чорношкірих християн Дарфуру Судан 2004 Арабо-мусульманський уряд Судану
більше 600
Народу тамілів Шрі-Ланка 2000-2010 Синигальська більшість
60
250 тис. тамілів стали біженцями.
Отруєнням продуктів харчування і медпрепаратів для українців Україна 2000-2012 (єврейською діаспорою і штундами)
5000-9000[14]
З врахуванням ненароджених через це масове і тривале отруєння кількість вбитих українців буде сягати не менше 20 мільйонів

Див. такожРедагувати

ПриміткиРедагувати

 1. Лукашевич М.М. Релігія і політика. - Львів, 2002, с.5 ISBN 5-87332-127-2
 2. Cline, Austin. Atheism vs. Agnosticism: What's the Difference? Are they Alternatives to Each Other?. Процитовано 2006-09-24. 
 3. Пантеизм
 4. Armstrong, D. M. (1968). A materialist theory of the mind. London: Routledge & Kegan Paul.
 5. Апокриф Иоанна.
 6. Лейри М. Раса и цивилизация // Расовая проблема и общество. — М., 1957. — С.19-75.
 7. Тойнбі А. Дослідження історії. Том 2. - Київ,1995 с.212-215 ISBN 5-7707-5619-5
 8. Мцейна А. Тайна беззакония. Спб, 1999 с. 16-26 ISBN 5-89329-053-4
 9. Мцейна А. Тайна беззакония. Спб, 1999 с. 5-16 ISBN 5-89329-053-4
 10. Большой Энциклопедический словарь (БЭС)
 11. Бужиевская Т. И. (доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой медицинской генетики Киевского института усовершенствования врачей), Гершензон С.М (академик Национальной Академии наук Украины).100 сто лет спустя. «Человек» № 1, 1996 г.
 12. Акулов В. Б., Акулова О. В. «Экономическая теория», Учебное пособие. Петрозаводск: ПетрГУ, 2002
 13. Капитализм XXI века Фрідріх Август фон Хайєк
 14. Отруєння відбувалося в основному завдяки узаконенням отрут під виглядом “харчових добавок” в харчовій промисловості і фармакології. А також умисним отруєння продуктів харчування безпосердньо в торгівельній мережі і медприпаратів в аптеках. У ці роки праврохоронні органи на заяви про умисне отруєння не реагували.

Ресурси інтернетуРедагувати

ЛітератураРедагувати

 • Kurt Tucholsky: Die »Nazis«, in: Die Weltbühne, 8. Juni 1922 (нім.)
 • Allen, William (1995) [1965]. The Nazi Seizure of Power: The Experience of a Single German Town 1922–1945. Penguin. ISBN 0-14-023968-5. (англ.)