Юзевич Володимир Миколайович, доктор фізико-математичних наук, професор.

Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка (ФМІ) Національної Академії наук України .

Біографічні відомості

ред.

Тема докторської дисертаційної роботи: “Енергетичні характеристики поверхневих шарів та фізико-механічні властивості твердих тіл” за спеціальністю 01.04.07 - фізика твердого тіла Наукова робота:

 • Енергетичні характеристики поверхневих шарів і фізико механічні властивості твердих тіл
 • Математичне моделювання якості
 • Теорія планування експерименту

Напрямки наукової роботи:

 • Механіка та фізика твердого тіла
 • Механіка та фізика нанооб’єктів
 • Нанотехнології
 • Фізика і механіка поверхневих явищ у контактуючих тілах
 • Математичне моделювання фізичних процесів у системах

Кількість опублікованих праць:

 • Наукових – 191
 • Методичних – 15
 • Монографії – 2
 • Патентів – 3

Організаційна робота:

Юзевич Володимир Миколайович
Громадянство  Україна
Національністьукраїнець
Місце проживанняЛьвів
Галузьфізика, математика
Alma materЛьвівський національний університет імені Івана Франка
Науковий ступіньдоктор фізико-математичних наук
Відомі учні4 кандидати технічних наук, 1 доктор фізико-математичних наук
ЗакладФізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка (ФМІ) Національної Академії наук України
Званняпрофесор

Юзевич Володимир Миколайович

https://scholar.google.com/citations?user=_GsoI8EAAAAJ&hl=uk

https://www.ipm.lviv.ua/department/department_id=4.php

https://wiki.lpnu.ua/wiki/Юзевич_Володимир_Миколайович

https://uk.wikipedia.org/wiki/Юзевич_Володимир_Миколайович

https://lpnu.ua/zi/kolektyv-pratsivnykiv-kafedry

Вибрані публікації

ред.
 • Юзевич Володимир Миколайович. Енергетичні характеристики поверхневих шарів і фізико механічні властивості твердих тіл: Дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.04.07. / НАН України. - Л., 1999. - 360л. - Бібліогр.: л.321-345.
 • Юзевич В.М., Сопрунюк П.М. Діагностика матеріалів і середовищ. Енергетичні характеристики поверхневих шарів. - Львів: ФМІ ім. Г.В. Карпенка НАН України, вид-во "СПОДОМ". - 2005. - 292 с. з іл. (18,25 ум. друк. арк.).
 • Юзевич В.М. Релаксація поверхневої енергії в процесі автосегрегації на поверхні металу // Науковий вісник ЧДУ. Вип. 50: Фізика. - Чернівці: ЧДУ, 1999.
 • Юзевич В.Н. Термодинамическое описание механо-электротермодиффузионных процессов в деформируемых диэлектриках и соотношение Антонова // Термодинамика необратимых процессов / Под. ред. А.И. Лопушанской. - М.: Наука, 1992. - С.163-168.
 • Юзевич В.Н. Моделирование процесса адсорбции в приповерхностном слое металла // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные ис-следования. - 1998. - №3. - С.32-3
 • Сопрунюк П. М., Юзевич В. М., Огірко О. І., Луговий П. В. Автоматизація математичних обчислень для оцінки параметрів поверхневих шарів // Відбір і обробка інформації. 2000.-Вип.14(90) с.151-156.
 • Yuzevich Vladimir
 • pl Yuzevich Vladimir

Посилання

ред.

Юзевич Володимир Миколайович

  Цей користувач з України.
  Цей користувач зі Львова.


 
 
  Цей користувач цікавиться комп'ютерами